Ryöstörikosten määrä kasvussa Itä-Uudellamaalla

24.11.2022

Poliisi_logo.png

Ryöstörikosten määrä kääntyi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella huomattavaan kasvuun jo vuonna 2020. Kasvu on ollut myös valtakunnallista ja vuoden 2020 aikana ryöstörikoksia kirjattiin paikallispoliisin tutkittavaksi yhteensä 2005 kappaletta.

– Määrät ovat kasvaneet Itä-Uudellamaalla edelleen vuoden 2022 aikana. Syyskuun loppuun mennessä eriasteisia ryöstörikoksia oli ilmoitettu 318. Kasvu on ollut voimakkainta Vantaalla, jossa ryöstörikosten määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2021 verrattuna. Tekopaikat painottuvat selkeästi joukkoliikenne- ja radanvarsiasemien läheisyyteen, kertoo rikoskomisario Sampsa Aukio.

Rikoksesta epäillyt pääsääntöisesti nuoria suomalaisia

Suurimassa osassa alueen ryöstörikoksista on vähintään yksi alaikäinen epäilty. Nuorten ryöstörikosten tutkinta on keskitetty ennalta estävän toiminnan yksikköön. Sen osana toimintansa aloitti 1.3.2022 Nuorten tutkintaryhmä, jonka vastuualueena on tutkia 15-17-vuotaiden epäiltyjen rikokset. 

– Nuorten osuuden epäillyistä voidaan huolestuttavasti sanoa olevan merkittävä. Nuorten ja erilaisten nuorisoryhmittymien osuus epäillyistä tekijöistä on kasvanut erityisesti Vantaalla, mutta myös Hyvinkäällä ja Porvoossa. Epäillyt ovat valtaosin poikia tai miehiä ja epäiltyjen kansalaisuus on suurimmassa osassa tapauksista ollut Suomi. Koska epäiltyjen määrä on ilmoitettuja ryöstörikoksia suurempi, voidaan todeta, että useassa tapauksessa epäiltyjä on ollut useampi kuin yksi, Aukio toteaa.

Itä-Uudenmaan alueella ryöstöistä epäiltyjen nuorten kansallisuudet jakautuvat suurin piirtein samassa suhteessa, kuin muissakin rikoslajeissa. Alueella ryöstörikoksia tekevät nuoret eivät poliisin tietojen mukaan ole varsinaisten katujengien jäseniä, vaikka jengimäistä käyttäytymistä on havaittavissa. On tärkeää, että nuorten ryöstö- ja väkivaltarikollisuuteen puututaan riittävän varhain ja tehokkaasti, etteivät ryhmittymät ala järjestäytymään jengeiksi.

Tekopaikkoina usein radanvarsipaikat ja kauppakeskusten ympäristöt

Etenkin nuorten tekemät ryöstörikokset sijoittuvat radanvarsipaikkakunnille ja julkisille paikoille, kuten kauppakeskusten ympäristöihin. Näissä paikoissa paikalliset nuoret usein viettävät vapaa-aikaansa ja niiden läheisyyteen saatetaan usein myös sopia erilaisia suosiotaan kasvattavia nettikauppoihin liittyviä myyntitilanteita. 

– Osa näistä myyntitilanteista liittyy huumausainekauppaan ja tällaiset tapaamiset pyritään lähtökohtaisesti tekemään syrjäisemmissä paikoissa, Aukio sanoo.

Tekotavoissa korostuvat teräaseet ja väkivallan käyttö

Väkivallan todellinen käyttö ja sillä uhkaaminen ovat keskenään yhtä yleisiä tekotapoja ryöstörikosten toteuttamisessa. Usein epäilty on vielä tehostanut uhkaustaan uhkaamalla asianomistajaa jonkinlaisella teräaseella. Kynnys teräaseen käyttämiseen vaikuttaa kuitenkin olevan melko korkea.

Törkeimmissä tekomuodoissa käytetty väkivalta on ollut yleensä pään alueelle kohdistunutta potkimista. Joidenkin rikosten kohdalla väkivallan käytön on havaittu tavallaan karanneen käsistä. Tyypillisesti rikoksella haltuun saadun omaisuuden arvon on teon väkivaltaisuuteen ja rikoksesta odotettavissa olevaan tuomioon nähden arvioitu olevan melko pieni. 

– Näitä edellä mainittuja tekotapoja käyttäen epäillyt ovat saaneet haltuunsa uhreiltaan tyypillisimmin pienelektroniikkaa, kuten puhelimia ja kuulokkeita sekä merkkivaatteita. Osalta uhreista on teon yhteydessä viety myös lompakko ja käteistä rahaa. Uhri on myös saatettu pakottaa nostamaan käteistä rahaa tai siirtämään sitä epäilylle esimerkiksi Mobilepayn kaltaisella sovelluksella, kertoo Aukio.

Poliisin toimenpiteet ryöstörikosten torjuntaan 

Ryöstörikoksiin pyritään saamaan erityisestävää vaikutusta kohdentamalla aktiivisimpiin tekijöihin ja muihin avainhenkilöihin tehokkaita pakkokeinoja, kuten vangitsemista, tehostettua matkustuskieltoa ja matkustuskieltoa. Ryöstörikokset tutkitaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Samalla pyritään siihen, että epäilty menettää ryöstöillä saamansa rikoshyödyn. Suurin osa nuorista ryöstörikosten tekijöistä keskeyttääkin ryöstörikollisuuden, kun tekijöihin aletaan kohdistamaan riittävän tehokkaita toimenpiteitä. 

– Poliisi on viimeinen taho, jonka keinoilla puututaan rikolliseen käyttäytymiseen. Muiden ennalta estävien viranomaisten keinot ovat ensisijaisia alaikäisten rikollisen elämäntavan katkaisemisessa. Nuoren tilannetta arvioidaan kokonaisuutena ja ryöstöstä epäillyn nuoren tilannetta arvioitaessa usein hyödynnetään sekä poliisin että sosiaaliviranomaisen toimivaltuuksia.  Yhteistyöllä pyritään löytämään ratkaisu, jolla nuori saadaan lopettamaan rikosten tekeminen. Kaikkien tahojen etuna on, että nuoresta saataisiin yhteiskuntakelpoinen aikuinen, summaa Aukio.

Ennalta estävässä työssä pyritään tavoittamaan nuoret mahdollisimman varhain 

Ennalta estävässä työssä poliisi pyrkii tavoittamaan nuoret mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja puuttumaan nuoren rikoskierteeseen. Tämä on poliisin yksi keskeinen työmenetelmä.

– Kouluissa tehtävä työ ja yhteistyö kouluviranomaisten kanssa on keskiössä. Poliisin läsnäolo kouluissa pitää olla jatkossakin osa ennalta estävää työtä. Laillisuuskasvatus ja aktiivinen puuttuminen kouluissa tapahtuviin turvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin on tärkeää, kertoo rikoskomisario Asko Sartanen.

Tiedonkulku eri viranomaisten välillä ja moniammatillinen työ korostuu. Pitkällä tähtäimellä Ankkuritapaamiset ovat se tärkeä työmenetelmä, jolla pyritään ohjaamaan nuoria asianmukaisten palvelujen pariin, jotta rikosten tekemisestä ei tulisi elämäntapaa. On myös tapauksia, joissa Ankkurin kautta ei ole saatu vaikuttavuutta, eli nuori on jatkanut rikosten tekemistä. 

– Pyrimme näkymään ihmisten arjessa ja suuntaamaan näkyvää valvontaa sinne missä sattuu ja tapahtuu, Sartanen jatkaa.

Paikallisen tason ongelmanratkaisu myös keskeinen työmenetelmä. Tässä tapauksessa poliisi yhdessä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa etsii ratkaisua paikalliseen turvallisuusongelmaan, eli miten tulevia ryöstöjä voitaisiin ennalta estää.

– Isossa kuvassa ennalta estävä työ liittyy syrjäytymisen aiheuttamien seurausten minimoimiseen ja jopa hallintaan. Poliisin ennalta estävässä työssä on pyrittävä vaalimaan poliisiin kohdistuvaa luottamusta. Se rakentuu päivittäisissä kohtaamisissa ja arjessa. Yhteiskunnan on pyrittävä huolehtimaan jollain tavalla myös putoajista, jotta emme menetä rikolliselle tielle seuraavaa sukupolvea, summaa Sartanen.

Lue myös

02.12.2022Kokoomuksen ja perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti toteutuessaan heikentäisi uutis- ja kulttuurituotantoa
01.12.2022Keskustanuorten puheenjohtaja: Paavo Väyrynen ei voi asettua ehdolle Keskustan ehdokkaana, eikä toimia Keskustan johtopaikoilla
01.12.2022Poliisin etsimä 12-vuotias poika on löytynyt
01.12.20221970- luvulla syntyneet maksoivat eniten tuloveroja
01.12.2022Samu Haber juontaa ja esiintyy Ylen Uuden Musiikin Kilpailussa helmikuussa
01.12.2022Turkin mielestä Suomella ja Ruotsilla ei konkreettista edistystä
30.11.2022Vesa-Matti Loirista julkaistaan MTV:llä poikkeuksellinen dokumentti 17. joulukuuta
29.11.2022Huippusuosittu poliisin joulukonsertti Itä- Uudellamaalla 13. joulukuuta
29.11.2022Omasta kuolemasta puhuminen on joka kolmannelle suomalaiselle vaikeaa - kuolema ei katoa vaikenemalla
29.11.2022Saamelaiskäräjät hyväksyi Suomen hallituksen esityksen saamelaiskäräjälain muuttamisesta
29.11.2022Alex Schulmanin tosipohjaiseen romaaniin perustuva Polta nämä kirjeet- elokuvateattereihin jouluna
28.11.2022Keskustanuoret: Paavo Väyrynen ei voi toimia Keskustan puoluehallituksen jäsenenä
28.11.2022Poliisi pyytää havaintoja Espoossa kadonneesta 12- vuotiaasta pojasta
28.11.2022Turkki, Ruotsi ja Suomi keskustelevat Nato-jäsenyydestä
28.11.2022Poliisikomentaja Aapio korostaa yhteistyön merkitystä jengirikollisuuden torjunnassa
28.11.2022Synnyttäjien keski- ikä nousee yhä - neljännes synnyttäjistä yli 35-vuotiaita
28.11.2022KKV: Pe­rus­tee­ton oi­keu­teen haas­ta­mi­nen ku­lut­ta­jien pii­na­na
28.11.2022Tampereen Kirjafestareiden kansainvälisenä tähtivieraana ruotsalainen menestyskirjailija Alex Schulman
26.11.2022Päihtyneet kuljettajat työllistivät poliisia Pohjois-Karjalassa
25.11.2022Miljoonat ilman lämpöä tai sähköä Ukrainassa
25.11.2022Kannanotto: Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto tuomitsee saamelaisiin kohdistuvan vihapuheen
24.11.2022Kiiminkipuiston kouluun kohdistui uhkaus
24.11.2022Itsenäisyyspäivä näkyy ja kuuluu Ylen tv-kanavilla, Radio Suomessa ja Ylen verkkopalveluissa
24.11.2022Ryöstörikosten määrä kasvussa Itä-Uudellamaalla
24.11.2022Intrum Oy: Suomalaiset jättävät laskuja maksamatta useammin kuin eurooppalaiset
24.11.2022Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan joulukuussa
23.11.2022Joulutodistus lastensuojelulle - asiakkaiden ääni kuuluviin lainsäädännön uudistuksessa
23.11.2022Yli puolet suomalaisista tytöistä on harkinnut oman ulkonäkönsä muuttamista sosiaalisen median kuvaston vuoksi - nuoret toivovat vaikuttajilta avoimuutta ja vastuuta
23.11.2022Poliisi torjuu pimeää työtä yhdessä muiden viranomaisten kanssa
23.11.2022Suomalaispoliisien keksintö auttaa pelastautumaan tulipalosta
21.11.2022Jou­luos­tok­sil­la ver­kos­sa - muis­ta nämä
21.11.2022Poliisi kaipaa vihjeitä kadonneesta nuoresta
21.11.2022Seurakuntavaalit 2022: Lähes puolet uusia päättäjiä- keski-ikä kasvoi
20.11.2022Poliisi otti kiinni 15 huumausainerikoksista epäiltyä henkilöä Helsingissä
20.11.2022Tanssii Tähtien Kanssa -kausi huipentui Benjamin Peltosen ja Saana Akiolan voittoon
18.11.2022Pula osaavista ammattilaisista uhkaa sisäisen turvallisuuden aloja
18.11.2022Asiakastiedon luottotietorekisteristä poistuu pian yli puolitoista miljoonaa maksuhäiriömerkintää
17.11.2022Poliisin tiedonhankintakeinoihin esitetään muutoksia
17.11.2022Muusikkolegendan jäähyväiskonsertti: Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium
17.11.2022Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kiittää pääministeri Marinia sekä oikeusministeri Henrikssonia
17.11.2022Kansanedustajan seksuaalirikosepäily syyteharkintaan
17.11.2022Tiedonsaanti rikosasioista tehdyistä viranomaispäätöksistä paranee
17.11.2022Hallitus esittää lakia potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista
17.11.2022Oikeudenhoidon selonteko: vakaa ja toimiva oikeusvaltio tarvitsee viranomaisilleen riittävät resurssit
17.11.2022Saamelaisten itsemääräämisoikeus ja itsehallinto vahvistuvat
17.11.2022Sähkön hinta näkyy jo perustoimeentulotuessa huomioiduissa taloussähkö- ja lämmitysmenoissa - tuensaajien määrä on tavanomaisella tasolla
16.11.2022Saamelainen parlamentaarinen neuvosto on huolissaan saamelaiskäräjälain etenemisestä
16.11.2022BIOS julkaisi verkossa energialaskurin
15.11.2022Tietosuojavaltuutettu antoi Verohallinnolle huomautuksen liian laajoista tietopyynnöistä
15.11.2022Savon ammattiopistolle Opetus- ja kulttuuriministeriön kunniamaininta ekologisen kestävyyden kehittämisestä
15.11.2022Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi miehen epäiltyihin valepoliisipetoksiin liittyen
11.11.2022Mak­su­häi­riö­mer­kin­tä pois­tuu jat­kos­sa no­peam­min, mut­ta sii­tä pi­tää yleen­sä huo­leh­tia itse
11.11.2022Narkolepsiaoikeudenkäynnit päättyivät
11.11.2022Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto oikoo vääriä käsityksiä saamelaiskäräjälaista
10.11.2022Syytteet MPK:n henkilökuntaa kohtaan lopullisesti kaatuneet
03.11.2022Turkki pysyy kannassaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä
02.11.2022Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskusteli kuolleen kanssa
02.11.2022Anniskelupaikoissa anniskeltiin päihtyneille
01.11.2022KRP:llä ei ole näyttöä Suomeen kulkeutuneista avustusaseista
01.11.2022NATOn ehto Suomen ja Ruotsin jäsenyydelle ydinaseiden sijoitus Suomeen?
31.10.2022Ukrainan sisäministeriö: Tieto ukrainalaisten aseiden salakuljetuskanavasta Suomeen on väärä
31.10.2022Väite: Yhdysvaltain presidentti Biden menetti malttinsa Ukrainan Zelenskylle
31.10.2022Aki Linnanahde jättää aamuradion - toteuttaa jatkossa unelmaansa täysipäiväisenä podcastaajana
31.10.2022Tutkimus vie pohjan Kokoomuksen asumistuen leikkaamisesta
31.10.2022VATT:n tutkimus: Sosiaalietuuksien maksaminen vain kerran kuussa aiheuttaa mittavia kulutuspiikkejä ja vähentää säästämistä
29.10.2022Britannian pääministeri Sunak harkitsee maansa ulkomaanavun jäädyttämistä
29.10.2022Unkarin Gulyas: "Se, joka keksi Brysselin Ukrainan sodan vuoksi asettamat pakotteet, on Venäjän paras ystävä"
29.10.2022Innofactorin kyberturvallisuusyksikön johtaja Jarno Limnéll lähtee ehdolle eduskuntaan Kokoomuksen ehdokkaana
29.10.2022Rattijuopot tänäkin viikonloppuna liikenteessä
29.10.2022Taksiliikenteen valvontaisku osoitti lukuisia puutteita Lounais-Suomessa
28.10.2022Naton Stoltenberg 4. marraskuuta Turkkiin- asialistalla Suomen ja Ruotsin jäsenyys sotilasliitossa
28.10.2022Isyyshuijauksiin on puututtava ja uhreille on tarjottava tukea
28.10.2022Joensuussa ja Kuopiossa anastettu arvokkaita työkaluja - poliisi pyytää havaintoja pakettiautosta
28.10.2022Nokialla, Ylöjärvellä ja Pirkkalassa 15-20 -vuotiaiden rikoksesta epäiltyjen henkilöiden lukumäärä hurjassa nousussa
28.10.2022Ryöstön tutkinta muuttui petosepäilyksi Turussa
28.10.2022SDP:n Niina Malm: Kokoomuksen Valtosen talouspolitiikan linja on holtiton ja tuhoisa kaikille muille paitsi rikkaille
27.10.2022Veijo Lalli puolustaa Johanna Tukiaista: Syyttää rankasti kaikesta Johannan äitiä
27.10.2022Rahoitusta itärajan esteaidan pilottiin, pelastajamäärän noston valmisteluun ja poliisin ICT-toiminnan kehittämiseen
27.10.2022Marjanhankintayritykseen kytkeytyvä esitutkinta jatkuu: Poliisi ja Rajavartiolaitos epäilevät törkeää ihmiskauppaa
27.10.2022Ruotsin poliisi: Johanna Tukiainen kysyi " Do you want some cocaine? "
27.10.2022Video: Bilettääkö Iso- Britannian pääministeri Rishi Sunak videolla?
27.10.2022Saksa aikoo laillistaa kannabiksen viihdekäytön
26.10.2022Naton Stoltenberg vierailee Turkissa neuvottelemassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä
26.10.2022Sote- ammattilaisten syystalven koronarokotetehosteille ei ole lääketieteellisiä perusteita
26.10.2022Yksipuolinen tuomio on sanktio velvoitteen laiminlyönnistä
26.10.2022Ulosoton suojaosuuden korotus väliaikaisesti koko ensi vuodeksi, kuluttajaluottoihin tiukennuksia ja markkinointiin rajoituksia
25.10.2022Britannian oikeusministeri Brandon Lewis erosi
25.10.2022Turkki odottaa Suomen ja Ruotsin estävän terroristiryhmiä toimimasta maaperällään
25.10.2022STT sai Tietoturvan suunnannäyttäjä - tunnustuksen
25.10.2022Muumihahmot muuttuvat todeksi Lumoavan kultaseppien käsissä Kuopiossa
25.10.2022Puolustusvoimat harjoittelee yöllä Tammisaaren keskustassa
25.10.2022Suurituloisimmat hyötyvät eniten nopeasti kasvavasta verotuesta
25.10.2022Poliisin blogi: Vakavat uhkat edellyttävät kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä
24.10.2022Venäläistä tv-juontajaa tutkitaan yllytyksestä kansanmurhaan Ukrainassa
24.10.2022Intialaistaustaisesta Rishi Sunakista tulee pääministeri Isossa-Britanniassa
24.10.2022Video: Lähettikö Turkki Ukrainaan palkkasotilaita Venäjän puolelle?
24.10.2022Keskusrikospoliisin entiset rikosylikomisariot avaa maallikoille rikostutkintaa ensi syksynä
23.10.2022Miksi Unkari viivyttää Suomen ja Ruotsin NATO- jäsenyyttä?
23.10.2022Kuolleisuus hengenvaaralliseen aivoverenvuotoon vähentynyt naisilla jyrkästi mutta kasvanut iäkkäillä miehillä
22.10.2022Suomen valtuuskunta vierailee Turkissa ensi tiistaina

Näytä lisää »