Piispa Häkkisen lausunto valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta: Kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on tärkeä tehtävä kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä

12.05.2022

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen. Kuva: mikkelinpiispa.fi

” Henkinen kriisinkestävyys on yksi kokonaisturvallisuuden kulmakivistä. Kirkko toimii ja varautuu omasta perustehtävästään käsin pitämään huolta siitä, että yksilöillä, yhteisöillä ja yhteiskunnalla on kykyä kestää normaali- ja kriisitilanteet. Se auttaa myös selviytymään ja elämään kriisin keskellä ja edistää siitä toipumista. Kirkon työssä saatu kokemus vahvistaa valtioneuvoston ajankohtaisselonteon havainnon siitä, että nyt on erityisen tärkeää huolehtia heikoimmassa asemassa olevista.”

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen toteaa näin asiantuntijalausunnossaan, jonka hän on pyynnöstä tehnyt Valtioneuvoston turvallisuusympäristön muutoksia käsittelevästä ajankohtaisselonteosta.

Kriisi näkyy seurakuntien avustustoiminnassa

Häkkinen on hyödyntänyt lausunnossaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien toiminnasta koottuja tietoja ja havaintoja. Niillä hän täydentää ajankohtaisselonteon tilannekuvaa.

Erityisesti nuorten mielenterveystilanne on huonontunut. Leipäjonot ovat kasvaneet, ja heikoimmassa asemassa olevien taloustilanteen kriisiherkkyys näkyy kirkon diakonian avustustoiminnassa. Koronapandemian alettua diakonian taloudellisen avustamisen määrä nousi neljänneksellä 6,6 miljoonasta eurosta 8,4 miljoonaan euroon ja on pysynyt samalla tasolla koko kriisin ajan.

Ajankohtaisena huolena seurakunnissa on noussut esille maatalousyrittäjien toimeentulo, maataloustuottajista on tullut diakoniassa uusi kohderyhmä.

Maatalouden kannattavuuskriisillä on vaikutuksensa myös elintarviketurvaan ja huoltovarmuuteen, Häkkinen muistuttaa.

Kirkko on sekä viranomais- että kansalaisyhteiskunnan toimija

Kyselyjen mukaan koronakriisin aikana evankelis-luterilaiselta kirkolta odotettiin erityisesti ruoka-apua ja taloudellista tukea vähävaraisille, asiointiapua eristyksissä eläville sekä henkistä ja hengellistä tukea. Nyt kirkkoon kohdistuu Häkkisen mukaan samankaltaisia odotuksia.

Kriisitilanteissa Suomen evankelis-luterilainen kirkko on viranomaistoimija, ja se huolehtii perustehtävänsä toteuttamisesta kaikissa olosuhteissa. Kirkko toimii osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta ja kriisien uhrien auttamista kaikissa turvallisuustilanteissa.

Menetystä, surua ja ahdistusta käsitellään keskustelujen ja yhteisten rituaalien kautta. Uusia, laajenevia toimintamuotoja ovat esimerkiksi 16–29-vuotiaille tarkoitettu matalan kynnyksen Walk in -terapia sekä verkossa toteutuva nuorisotyö.

Hautausmaiden ylläpitäminen on seurakuntien lakisääteinen tehtävä, joka tekee seurakunnista olennaisen osan vainajien huollon ketjua. Lisäksi kirkko osallistuu poikkeusoloissakin viranomaisyhteistyöhön, huolehtii osaltaan viestinnästä, osallistuu mahdolliseen evakuointiin ja tarjoaa tilojaan käyttöön.

Häkkinen muistuttaa, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei kuitenkaan ole yksinomaan viranomaistoimija, vaan sillä on kyky toimia kansalaisyhteiskunnan vapaaehtoisen avun suunnittelijana, organisoijana ja kanavoijana. Kirkon vahvuutena on koko maan kattava organisaatio ja mahdollisuus tarvittaessa nopeaan reagointiin.

Kirkolla ei ole Nato-kantaa

Kirkko hyväksyy aseellisen maanpuolustuksen tilanteissa, joissa kansan itsemääräämisoikeus, demokratia ja ihmisoikeudet ovat uhattuina.

- Tärkeää on, että suomalaiset kantavat vastuun rajojensa ja yhteiskuntajärjestyksensä puolustamisesta viime kädessä itse.

Kirkolla ei lausunnon mukaan ole kantaa siihen, tuleeko Suomen liittyä Natoon vai ei. 

- Päätösvalta asiassa kuuluu maamme valtiojohdolle. Mahdollinen Nato-jäsenyys ei ole ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätepiste vaan uudenlaisen alku. Kirkolle on tärkeää, että se voi rakentaa rauhaa, luottamusta ja keskinäistä ymmärrystä myös uudessa tilanteessa. Kirkon tehtävä olla ihmisten tukena säilyy kaikissa olosuhteissa.

Häkkinen toteaa lausunnossa, että Suomessa tulee edelleen varautua pakolaisten määrän kasvuun. Suomalaisen yhteiskunnan tarpeesta ja kyvystä ottaa vastaan turvapaikanhakijoita on käytävä keskustelua. Tällaisessa tilanteessa kirkolla on luonteva tehtävä toimia eettisenä keskustelijana yhteiskunnassa. Kirkko toimii myös jo aiemmin yhteiskunnassa kasvanutta vihapuhetta vastaan.

Häkkisen mukaan selonteossa ei näy riittävästi se, että pandemian jälkihoitoon on kiireesti panostettava, ja että panostusta joudutaan nyt tekemään yhtä aikaa uusien uhkien kasvaessa. Myöskään sote-uudistukseen liittyviä murrosvaiheen ja siirtymäkauden riskitekijöitä selonteko ei Häkkisen mukaan ota huomioon.

”Toivo katsoo huomiseen”

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen merkitys on Häkkisen mukaan parhaimmillaan siinä, että ne toiminnallaan vahvistavat ihmisten luottamusta tulevaisuuteen.

- Yhteinen tehtävämme on vahvistaa hyvyyttä ja lähimmäisenrakkautta. Ne voittavat itsekkyyden ja viholliskuvat. Yhteinen tehtävämme on tukea kauneutta, tunnetta asioiden kestävästä arvosta, kykyä tulla kosketetuksi epätoivon ja kyynistymisen uhatessa.

- Emme voi ymmärtää sotaa emmekä julmia ja epäinhimillisiä tekoja. Kärsimyksen ongelma jää vaille vastausta. Kun pahan valta näyttää kasvavan, meidän tehtävämme on vahvistaa toisen maailman ääntä. Siinä kuuluu rakkauden ja auttamisen, huolenpidon ja anteeksiantamuksen ääni. Siitä kasvaa toivo ja turva.

Lue myös

18.05.2022Mitä Turkki haluaa Ruotsilta ja Suomelta?
17.05.2022MHP:n johtaja vastustaa Suomen ja Ruotsin aikomusta liittyä Natoon
17.05.2022Presidentti Niinistö: Turkin kanssa ratkaisemme tilanteen rakentavien keskustelujen avulla
17.05.2022Venäjä: Nato on jo pitkään ottanut Suomen ja Ruotsin huomioon sotilaallisessa suunnittelussaan
17.05.2022Eduskunta äänesti Nato-hakemuksen jättämisen puolesta
17.05.2022Turkin mukaan Suomi ja Ruotsi pyysi huolenaiheista " listan" Berliinissä
17.05.2022Puolustusvoimain komentaja Brysseliin
16.05.2022Erdoğan: Turkki ei hyväksy Ruotsin ja Suomen liittymistä Natoon
16.05.2022Ruotsin suunnitelmat Nato-jäsenyydestä tyrehtyivät-Turkki kieltäytyi tukemasta
16.05.2022Haku sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen sähköistyy
16.05.2022Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoitus Siilinjärvellä ja Joroisissa
16.05.2022USA voisi ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden ennen elokuuta
16.05.2022Putin sanoo, että Venäjä vastaa, jos Nato vahvistaa Ruotsia ja Suomea sotilaallisesti
16.05.2022Eri NATO- liittolaisten laskuvarjomiehet harjoittelevat Pohjois-Makedoniassa
16.05.2022Naton kanta Ukrainan sotaan osuu Unkarin kansallisiin etuihin
16.05.2022Venäjä ei siedä Naton pohjoismaista laajentumista
16.05.2022Turkki odottaa Suomelta ja Ruotsilta selkeää kantaa terrorismia vastaan
16.05.2022Travelling abroad? See Customs' tips for returnees
16.05.2022Lähdössä matkalle? Katso Tullin vinkit kotiinpalaajalle
16.05.2022Naton apulaispääsihteeri: "Uskon, että kompromissi tulee löytymään Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä"
15.05.2022Ruotsalaiset poliitikot: "Naton jäseneksi tuleminen asettaa meidät vaaraan"
15.05.2022Turkki: Kerroimme NATO- jäsenmaille, että Ruotsi ja Suomi tukevat terroristijärjestöä.
15.05.2022Toteutuessaan uusi vammaispalvelulaki syrjisi yli 65- vuotiaita muistisairaita
15.05.2022Kuvat: Ukrainan taistelijat juhlivat voittoa euroviisuissa
14.05.2022Metsähallitus rajoittaa maksuttomia metsästyslupia
13.05.2022Sähkökauppa Venäjältä keskeytyy - ei uhkaa sähkön riittävyydestä Suomessa
13.05.2022EI NATOLLE, KYLLÄ RAUHALLE - mielenosoitus sunnuntaina 15.toukokuuta Helsingissä
13.05.2022Puolustuskiinteistöt kieltäytyy työehtosopimuksesta ‒ kuukauden työtaistelu uhkaa strategisten kohteiden häiriötöntä toimintaa
13.05.2022The Navy launches several exercises in the northern Baltic Sea and coastal areas
13.05.2022Merivoimat käynnistää useita harjoituksia pohjoisella Itämerellä ja rannikkoalueilla
13.05.2022Ed Sheeran voitti tekijänoikeustaistelun
13.05.2022Finnish Air Force to participate in Luftförsvarsövning 22 in Sweden
13.05.2022Ilmavoimat osallistuu Luftförsvarsövning 22 -harjoitukseen Ruotsissa
12.05.2022Venäjä uhkaa kostotoimilla, kun Suomi hakee Nato- jäsenyyttä
12.05.2022Hallitus esittää sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräistä indeksikorotusta vuodelle 2022
12.05.2022Puolustusvoimien kesäkiertue käynnistyy kesäkuussa
12.05.2022Länsi on valmis uhraamaan muun maailman globaalin herruuden vuoksi, Putin sanoo
12.05.2022Hallitus esittää seitsemän päivän hoitotakuuta perusterveydenhuoltoon
12.05.2022Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika lyhenee joulukuussa
12.05.2022NATO to welcome Nordic members
12.05.2022NATO toivottaa pohjoismaiset jäsenet tervetulleeksi
12.05.2022Tori.fi varoittaa kuriiripalveluhuijauksista
12.05.2022Neljä yhdysvaltalaislentokonetta tankkaa Suomen ilmatilassa
12.05.2022Tasavallan presidentin ja pääministerin yhteislausunto Suomen Nato-jäsenyydestä
12.05.2022Piispa Häkkisen lausunto valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta: Kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on tärkeä tehtävä kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä
11.05.2022Nikotiinittomuuden edistäminen Puolustusvoimissa
11.05.2022Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati järjestetään Helsingissä
11.05.2022Kolmen puolustushaaran yhteinen ilmapuolustusharjoitus käynnistyy Lohtajalla
10.05.2022Puolustusvoimat suorittaa turvallisuustutkinnan Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueella tapahtuneesta onnettomuudesta
10.05.2022Päihteitä käyttävät ihmiset kohtaavat syrjintää - pahimmillaan se voi estää avun saannin
10.05.2022Rönsyilevät tiedot siviileistä Azovstalin tehtaalla
09.05.2022Kasvikuulutus: Kukkiiko pihallasi vanhoja syysleimuja?
09.05.2022Kansainvälinen tutkimus paljastaa - kasvisten syöjillä parempi seksielämä
09.05.2022Zelensky myönsi Ukrainan miinakoira Patronille mitalin
09.05.2022Venäjä juhlistaa Neuvostoliiton toisen maailmansodan voittoa- Ukraina tuomitsi koulupommituksen
07.05.2022Ukrainan mukaan kaikki naiset ja lapset on nyt evakuoitu Mariupolin terästehtaalta
06.05.2022Ukraina: Mariupolin siviilien evakuointi on alkanut
06.05.2022Solar Sound Festival julkaisi esiintyjät
05.05.2022Israelin pääministeri Bennett keskusteli Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa
05.05.2022Army to participate in the main exercise of Estonia Siil / Hedgehog 22
05.05.2022Maavoimat osallistuu Hedgehog 22 -harjoitukseen Virossa
05.05.2022Jättiterassia ei tule tänä kesänä Helsinkiin - pienempiä yhteisterasseja nousee useammallekin torille
05.05.2022Tutkimus: Työvoimapulan taustalla on epärealistisia vaatimuksia työntekijöille ja mutkikkaita rekrytointikäytäntöjä
05.05.2022Espanjan poliisi pidätti Venäjä-mielisen ukrainalaisen bloggaajan- syytetään maanpetoksesta
05.05.2022Ruotsi sanoo saaneensa Yhdysvalloilta turvallisuustakuut, jos se jättää Nato-hakemuksen
05.05.2022Ukrainan sota tuo paineita sisäisen turvallisuuden ylläpitoon
05.05.2022Seksipalveluja ostetaan Suomessa monesta eri syystä
05.05.2022Sähkötarkastuksia tyrkytetty vilpillisin keinoin - älä mene ansaan!
04.05.2022Maavoimien mekanisoitu harjoitus Arrow 22 Niinisalossa sekä Säkylässä
04.05.2022Kreml torjuu spekulaation, että Putin julistaisi sodan Ukrainalle 9. toukokuuta
04.05.2022Epäilty ilmatilaloukkaus itärajalla
04.05.2022Kenosta kolme suurvoittoa Heinolaan, Muonioon ja Pyhäjärvelle
04.05.2022Verohallinto on saanut ulkomaisesta virtuaalivaluuttapörssistä paljon suomalaisia koskevia tietoja - tehostaa verovalvontaa
04.05.2022NATO: Kenraali Christopher G. Cavoli on nimitetty liittoutuneiden Euroopan komentajaksi
03.05.2022Jokereiden värikkäästä historiasta dokumenttisarja
03.05.2022Maa- ja kotitalousnaiset muistuttaa kotivarasta ja hävikin vähentämisestä
03.05.2022Terveydenhoitajaliitto mukana yli 81 000 palkansaajan ja kymmenen kaupungin lakossa
03.05.2022Venäjä sanoo, että Israel tukee uusnatseja, jotka kiistelevät Ukrainasta
03.05.2022Kielletyt hyttyskarkotteet työllistivät Tullia viime kesänä - tuotteita on taas alkanut tulla Suomeen
03.05.2022Sirpa Pietikäinen: Toimittajien turvallisuus on taattava kaikissa tilanteissa
03.05.2022"Kuolemanvaara demokratioille" - Toimittajat ilman rajoja: Lehdistö polarisoituu uhkaavasti, Suomi putosi viidenneksi lehdistönvapaudessa
03.05.2022Venäjä ohjaa miehitetyn Ukrainan Internet-liikenteen uudelleen infrastruktuuriinsa
02.05.2022Israel vaatii anteeksipyyntöä, kun Venäjä väittää, että Hitlerillä on juutalaiset juuret
02.05.2022Maskun Kalustetalon liikevaihto kasvoi -monikanavaisuus tuki kasvua
02.05.2022Työttömien työnhakijoiden määrä laski 80 800 henkilöllä
02.05.2022Asiakastieto: Sanktiolistan automaattinen läpikäynti pienentää maineriskiä
02.05.2022Espanjan pääministerin puhelimessa Pegasus-vakoiluohjelma
02.05.2022Suomi hakee lähes varmasti Naton jäsenyyttä, sanoo Ruotsin ulkoministeri
01.05.2022Venäjän Gazprom jatkaa kaasun vientiä Eurooppaan Ukrainan kautta
30.04.2022Britannian lainsäätäjä sanoo avanneensa pornoa parlamentissa vahingossa
30.04.2022Saksa haastoi Italian uudelleen oikeuteen natsiuhrien korvausvaatimusten vuoksi
30.04.2022Takaisinveto: Kania tomaattikeitto kasviksilla ja lihapullilla
30.04.2022NATO harjoittelee Suomen ja Ruotsin kanssa
29.04.2022Kuura Kettu opastaa OYSin käytävillä
29.04.2022Tulli tutki suomalaisten verkkokauppojen ravintolisiä - tehovalvonnassa lähes 80 prosenttia tutkituista todettiin määräysten vastaisiksi
28.04.2022Ruotsin pääministeri ei hyväksy kansanäänestystä mahdollisesta Nato-jäsenyydestä
28.04.2022NATO on valmis tukemaan Kiovaa vuosien ajan sodassa Venäjää vastaan
28.04.2022Havis Amanda saa koronarokotuksen vappuaattona
28.04.2022Turku poistaa Leninin rintakuvan kaupungin keskustasta
28.04.2022Two operators to sell Finnish Customs' cryptocurrencies

Näytä lisää »