40 johtavan pohjoismaisen yrityksen toimitusjohtajat haluavat päättäjiltä kunnianhimoisempia linjauksia ja politiikkoja ilmastoratkaisujen nopeuttamiseksi

11.01.2022

Pohjoismaiden johtavien yritysten toimitusjohtajat haluavat päättäjien vauhdittavan ilmastoratkaisujen kehittämistä ja tarvittavien poliittisten linjausten tekemistä sekä nostavan tavoitteiden kunnianhimoa. 40 pohjoismaiselle yritysjohtajalle tehdyn haastattelututkimuksen mukaan toimitusjohtajat uskovat, että pohjoismaisilla yrityksillä voi olla avainrooli ilmastoratkaisujen maailmanlaajuisessa soveltamisessa sekä asiakkaiden että valtioiden auttamisessa saavuttamaan Pariisin sopimuksen 1,5 °C:n tavoite. Jokainen tutkimukseen haastateltu toimitusjohtaja piti ilmastonmuutosta vakavana uhkana.

Tutkimuksen ovat tehneet pohjoismaiden suurimmat ilmasto-businessverkostot: suomalainen Climate Leadership Coalition, ruotsalainen Haga Initiative ja norjalainen Skift Business Climate Leaders. Tutkimuksen on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Tutkimukseen haastatellut 40 pohjoismaista yritysjohtajaa edustavat yrityksiä, joissa työskentelee 1,2 miljoonaa työntekijää ympäri maailman. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 326 miljardia euroa, joka vastaa noin 24 prosenttia Pohjoismaiden bruttokansantuotteesta.

Suomesta tutkimukseen osallistuivat Atria, Ensto, Fiskars, Fortum, Huhtamäki, Neste, St1 Nordic, Vaisala, Valio ja Varma. Muista Pohjoismaista mukana olivat muun muassa A.P. Moller Maersk, Astra Zeneca, Ericsson, Falck, Folksam, H&M Group, ISS, LKAB, Scania, Skanska, Storebrand ja Veidekke.

Pohjoismaiset yritysjohtajat odottavat päättäjiltä yhteistyötä ja vahvoja kannustimia erityisesti ilmastoratkaisujen nopeammassa kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Yritysjohtajien toivomia kannustimia ovat muun muassa hiilidioksidin hinnoittelu, kunnianhimoiset ilmastovaatimukset julkisissa hankinnoissa ja standardisoidut menetelmät yritysten ilmastoraportoinnissa. Päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa yritysjohtajat pitävät oleellisena keinona hiilidioksidin hinnoittelua, joko hiiliveron tai päästökauppajärjestelmän kautta.

Ilmastonmuutokseen liittyvä yhteiskuntien transformaatio vauhdittaa yritysjohtajien mielestä pohjoismaista kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla ja mahdollistaa samalla pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kehittämistä. Pohjoismaista voi tulla toimitusjohtajien mielestä yritysten ja kansallisten hallitusten yhteistyöllä maailman kestävimmin kehittyvä alue.

Tutkimukseen haastateltujen pohjoismaisten yritysjohtajien viesti muille toimitusjohtajille on:

"Tarvitaan toimintaa, ei puhetta" 

Yhteistyö muiden yritysten kanssa on keskeistä päästövähennystavoitteiden toteutumisen osalta ja yritysten välisille keskusteluille arvoketjuyhteistyöstä, kumppanuuksista ja vaikuttamisen keinoista korkeampien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on kova tarve.

40 pohjoismaisen toimitusjohtajan haastatteluihin perustuva tukimus julkaistiin tänään 11. tammikuuta pidetyssä webinaarissa, johon osallistui yritysjohtajien lisäksi ympäristö- ja ilmastoasioista vastaavia ministereitä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista sekä Pohjoismaisen ministerineuvoston johto.

- Tämä raportti osoittaa selvästi, että julkisen sektorin ja yksityisen puolen yhteistyön sekä kumppanuuksien tulee olla kiinteä osa visiotamme tehdä Pohjoismaista maailman kestävin ja integroituvin alue, toteaa Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.

- Pohjoismaiset yritykset ovat osoittaneet pystyvänsä tarjoamaan ilmastoratkaisuja globaaleille markkinoille. Uskon, että Pohjoismaat voivat ja niiden pitäisi tarjota entistäkin vahvempaa johtajuutta näissä ratkaisuissa. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi uudet aloitteet ja ideat yhteispohjoismaisten vihreiden ja kestävien palvelujen kehittämiseksi, sanoo Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

- Pohjoismaiden liike-elämä on edelläkävijä ja valmistautunut hyvin voimakkaiden ilmastotoimien sekä korkeamman hiilidioksidin hinnoittelun maailmaan. On hienoa nähdä, että tämä raportti vahvistaa asian. Uskon, että vihreä pohjoismainen yrityssektori on elintärkeä ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi, toteaa Norjan ilmasto- ja ympäristöministeri Espen Barth Eide.

- Vihreän teollisen vallankumouksen vahvistaminen uusilla työpaikoilla ja päästöjen vähentämisellä on meille ensisijainen tavoite. Pohjoismailla on potentiaalia osoittaa johtajuutta maailmanlaajuisesti. Olen iloinen nähdessäni, että pohjoismaiset yritykset ovat sitoutuneet saavuttamaan 1,5 °C:n tavoitteen. Odotan innolla kunnianhimon nostoa entisestään Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa yhteistyössä yritysten kanssa, sanoo Ruotsin ilmasto- ja ympäristöministeri Annika Strandhäll.

- Olen iloinen, että pohjoismaiset toimitusjohtajat jakavat kunnianhimoiset tavoitteemme ja kuten Tanskan hallitus, tuntevat vastuun toimia. Asetimme kaksi vuotta sitten tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjämme 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja olemme esittäneet päätöksiä sekä linjauksia, joilla varmistetaan puolet vähennyksistä. Tämä on osittain perustunut vahvaan yhteistyöhön yksityisen sektorin kanssa ja 14 ilmastokumppanuutemme kautta, toteaa Tanskan ilmasto- ja energiaministeri Dan Jörgensen.

- Yrityksillä on tarmoa, dynaamisuutta ja osaamista ilmastonmuutoksen torjuntaan. Julkisten ja yksityisten toimijoiden on tehtävä yhteistyötä saavuttaakseen puhtaan energian siirtymän ja kestävän kehityksen, sanoo Islannin ympäristö-, energia- ja ilmastoministeri Gušlaugur Žór Žóršarson.

- Raportti osoittaa selkeästi yritysten sitoutumisen ongelmanratkaisuun hiilijalanjäljellään mutta myös liiketoimintaa tuottavalla hiilikädenjäljellään. Hiilidioksidin tehokas hinta Pohjoismaissa ja kansainvälisillä markkinoilla on tärkeä tekijä positiivisen kehityksen vauhdittamisessa, toteaa Enston toimitusjohtaja Hannu Keinänen.

- Emme näe siirtymistä nettonollaan taakkana vaan mahdollisuutena. Mutta aika on loppumassa. Ja raskaan teollisuuden sekä materiaalien arvoketjujen muuttaminen vie aikaa. Tänä päivänä taloudellinen elinkelpoisuus ei jarruta Pohjoismaiden raskaan teollisuuden ja materiaalien arvoketjujen muuttamiseen tarvittavia massiivisia investointeja uusiutuvaan sähköntuotantoon. Suurin ongelma on lupaprosessi ja siihen kuluva aika, sanoo LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström.

- Tiede on kiistaton. Meidän on toimittava nyt saadaksemme merkittävää edistystä ilmastohaasteen ratkaisemisessa. Keskeinen vipu, jolla kannustetaan toimialamme kaivattua vihreää siirtymää olisi globaali sääntely, kuten markkinapohjaisen kasvihuonekaasuhinnan käyttöönotto. Tutkimus- ja kehitysrahasto oikeudenmukaisen siirtymän turvaamiseksi ja tuen kanavoiminen kehitysmaihin ovat myös tärkeitä, toteaa AP Moller Maerskin toimitusjohtaja Soren Skou.

- Pariisin sopimuksen 1,5 °C:n tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kehittynet maat ja helposti sähköistettävät sektorit laskevat päästönsä nettonollan alapuolelle ja tekevät sen hyvissä ajoin ennen vuosisadan puoliväliä. Vaikka monet kehitysmaat ja vaikeasti hallittavissa olevat sektorit kuinka yrittäisivät parhaansa, ne eivät pysty saavuttamaan nollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä, sanoo DNV:n toimitusjohtaja Remi Eriksen.

- Raportin mukaan pohjoismaiset yritykset voivat ilmastoratkaisuillaan auttaa vähentämään asiakkaidensa hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti. Tälle positiiviselle hiilikädenjälkivaikutukselle ei ole ylärajaa. Voimme käyttää pohjoismaisia kotimarkkinoita globaalien ilmastoratkaisujen kehitysalustana, toteaa Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen.

- Pohjoismaiset toimitusjohtajat osoittavat ilmastojohtajuutta. Kaksi kolmasosaa vastanneista yrityksistä ilmoitti olevansa linjassa 1,5 °C:n tavoitteen kanssa, joka on maailmalaajuisesti kunnianhimoinen. Yritysjohtajat haluavat kuitenkin nähdä vieläkin terävämpiä tavoitteita ja kannustimia. He haluavat tehdä yhteistyötä ja painottavat, että politiikalla tulee olla korkeampi kunnianhimo ja suurempi nopeus. Tämä on tärkeää ja kiireellistä, sanoo Nina Ekelund, Haga Initiativen toimitusjohtaja.

- Tämä raportti osoittaa, että pohjoismainen liike-elämä tukee visiota Pohjoismaiden kehittymisestä maailman kestävimmäksi ja integroituneimmaksi alueeksi. Nyt on aika toimia, toteaa Skift Business Climate Leadersin toimitusjohtaja Björn K. Haugland.

Tutkimuksen ideoinnissa ja kokoamisessa mukana ollut suomalainen Climate Leadership Coalition on voittoa tavoittelematon yhdistys ja Euroopan suurin ilmasto-businessverkosto. CLC:n 89 organisaatiojäsentä työllistävät maailmanlaajuisesti 530 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa noin 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Live24magazine

19.01.2022Bensiinikäyttöisen auton voi muuttaa kaasu- tai etanolikäyttöiseksi - muuttamiseen voi hakea tukea Traficomilta
19.01.2022LPY: Lainsäädäntöön ei pidä kirjata ylioptimistisia toiveita
18.01.2022THL: Voimakkaiden rajoitustoimien tarkoituksenmukaisuus kyseenalaista, koronastrategiassa tulisi painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä
18.01.2022Neuvottelutulos syntynyt Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimuksista
18.01.2022Kuka ilmiantoi Anne Frankin? - Uutta tutkimustietoa ratkaisemattomaan tapaukseen
18.01.2022Björn Natthiko Lindeblad on kuollut
18.01.2022DHL kiihdytti Microsoftin ohi kyberkonnien suosikkisyöttinä - "On aivan liian helppoa olla huomaamatta epäilyttäviä yksityiskohtia"
18.01.2022VATT: Seitsemän päivän hoitotakuuesityksessä useita puutteita
18.01.2022Aluevaaleissa 2022 yhteensä 10 584 ehdokasta
18.01.2022Suun terveydenhuollon palveluista päätetään hyvinvointialueilla
18.01.2022Hyvinvointiala: Sote-menoissa yli miljardi euroa löysää
17.01.2022Piispa Jukka Keskitalo paavi Franciscukselle Vatikaanissa: Kirkon on syytä pyytää anteeksi saamelaisilta
17.01.2022Kokoomuksen Marko Kilpi: Mistä hoitajat hoitajamitoituksen toteuttamiseen?
17.01.2022Turvapaikanhakijoiden prepaid-korttien varojen palauttamisessa ei ole saavutettu ratkaisua - selvitystyö jatkuu
17.01.2022Joukkoliikenteen rahoituskriisi jatkuu edelleen - Koronatukea tarvitaan kipeästi vuonna 2022
17.01.2022Vuonna 2021 liikennemäärät ja liikennedatan käyttö kasvoivat edellisvuodesta - joukkoliikenne jäi yksityisautoilun jalkoihin
17.01.2022Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi kahdeksatta kuukautta peräkkäin
17.01.2022Suorana HUSista: Ajankohtainen koronavirusepidemiatilanne ja katsaus edelliseen vuoteen
17.01.2022THL:n tutkimus: Sosiaalityöllä rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa alueelliseen huono-osaisuuteen
17.01.2022Pelastakaa Lapset: Miljoonia kuvia lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta kiertää netissä epidemian lailla
16.01.2022Euroopan komissio hyväksyi MSD:n VaxneuvanceTM -pneumokokkipolysakkaridirokotteen, käytettäväksi vähintään 18-vuotiaille henkilöille
15.01.2022ALUEVAALIT 2022: Keskustan Markus Lohi: Orpon julkistettava kokoomuksen salainen sote-"korjaussarja"
14.01.2022PAMin Annika Rönni-Sällinen: Omavastuusta luopuminen hyvä, mutta ei riittävä
14.01.2022Yrittäjät: Hallituksen tukitoimet tarpeen - seuraavaksi yt- ja lomautusaikoja lyhennettävä
14.01.2022Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa
14.01.2022Aluevaalit 2022: Yhden vanhemman perheet: Palvelut kuntoon
14.01.2022Toimenpideohjelmalla haetaan ratkaisuja Lapin työvoiman saatavuuteen
14.01.2022Asiointivaikeudet, huijaukset ja vesivahingot näkyivät yhteydenotoissa FINEen viime vuonna
14.01.2022PPSHP on Suomen aktiivisin työpaikka
14.01.2022Pron lakot väistyivät - teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehdoista saatiin sopu
13.01.2022ALUEVAALIT 2022: Pelastustoimen palveluverkko on turvattava
13.01.2022ALUEVAALIT 2022: Vihreät nuoret tuomitsee perussuomalaisten vaarallisen päihdepolitiikan
13.01.2022Valvira: Ammattioikeutensa menettäneiden määrä hieman laski
12.01.2022ALUEVAALIT 2022: Demarinaiset: Äänestäminen aluevaaleissa on kannanotto hyvinvointivaltion tulevaisuuden suunnasta
12.01.2022Kyläkauppatukea myönnetty lähes 180 kaupalle
12.01.2022"Luulin, että Juha Perälä on animaatiohahmo" - FOX-kanavalla jatkuvan Melkein MENSAN vetäjäkaksikko kertoo yhteistyöstään
11.01.202240 johtavan pohjoismaisen yrityksen toimitusjohtajat haluavat päättäjiltä kunnianhimoisempia linjauksia ja politiikkoja ilmastoratkaisujen nopeuttamiseksi
10.01.2022Kunnissa kaivataan nopeasti selkeyttä hallituksen koronapäätöksiin
10.01.2022Kokoomusopiskelijat: Ei aluepolitiikkaa koulutuksella
10.01.2022Jaa työnhakukokemuksesi - rekrypalaute.fi avaa uuden ikkunan kirkon rekrytointeihin
10.01.2022Kari Aihinen saa rinnalleen kaksi timanttista osaajaa - tässä ovat uudet MasterChef-tuomarit!
10.01.2022Nenään sumutettava "biologinen maski" voi suojata koronatartunnalta tuntien ajan
10.01.2022Lujabetoni myy Venäjän liiketoimintansa
10.01.2022KYS aloitti uuden lutetium-hoidon levinneeseen eturauhassyöpään
09.01.2022Ammattiliitto Pro on jättänyt uusia työtaisteluilmoituksia teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle
09.01.2022ALUEVAALIT 2022: Vihreiden nuorten puheenjohtajat kritisoivat kokoomusta veropopulismista
09.01.2022Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sai miljoonalahjoituksen kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön vahvistamiseen
08.01.2022MaRa: Valtioneuvosto ei uskalla puuttua tehokkaasti ongelman perussyyhyn eli rokottamattomuuteen - päätyy aina rajoittamaan yrittäjien ja työntekijöiden oikeutta toimeentuloon
07.01.2022LPY: Seitsemän päivän hoitotakuu on mahdollinen
07.01.2022THL: Jo kaksi koronarokoteannosta antaa hyvän suojan omikronin aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan, kolmas annos nostaa suojan erinomaiseksi
07.01.2022Oikeusministeriö: Aluevaaleissa voi ennakkoäänestää ulkona monissa kunnissa
07.01.2022Teknologiateollisuuden työntekijöille työehtosopimus -Teollisuusliiton lakonuhka väistyi
07.01.2022Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt teknologiateollisuuden neuvottelutuloksen - myös auto- ja kaivosaloille sopimusratkaisut
07.01.2022Positiivinen luottotieto ehkäisee ylivelkaantumista: Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä väheni ensimmäistä kertaa 13 vuoteen
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin aluevaalitavoitteet ja ehdokkaita
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Lääkäriliiton aluevaalitavoitteena muun muassa yleislääkärin vastaanottokäyntien asiakasmaksuista luopuminen
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Äänelläsi on merkitystä- valitse viisaasti
05.01.2022ALUEVAALIT 2022 : "Uusi kausi alkaa"- aluevaalien kansalaiskampanjassa tutut kasvot
05.01.2022ALUEVAALIT 2022 : Lappeenrannan kaupunki : Asukas- ja alueneuvosto haastaa äänestämään aluevaaleissa!
05.01.2022Perunatykkejä ja hajonneita lavasteita - Ideanikkari kertoo, miten Melkein MENSAN tehtävät syntyvät
05.01.2022Katsaus Pohjois-Karjalan rajavartioston toimintaan joulukuussa 2021
04.01.2022149 varusmiestä saapui palvelukseen Pohjois- Karjalan rajavartioston Rajajääkärikomppaniaan
04.01.2022Koronajäljitys ruuhkautunut Rovaniemellä - kaupunki pyytää positiivisen testituloksen saaneita jäämään eristykseen
04.01.2022Koronatartuntoja Siun soten ikäihmisten hoivakodeissa
04.01.2022Omikronin aiheuttama sairaalakuormitus lisääntyy Etelä-Karjalassa
04.01.2022YTK-Yhdistys kuittaa nyt jäsentensä juristikuluja työsuhdeongelmissa - " Haluamme auttaa hankalissa tilanteissa kohti sovintoa "
04.01.2022Koronatartuntojen kasvu ruuhkauttaa sairaanhoitoa ja haastaa testauskriteerit
04.01.2022Mitä kalliimpi auto, sitä todennäköisemmin suomalainen etsii uutta työtä
03.01.2022Pohjois-Savon ELY-keskus päivitti työlupalinjaustaan
03.01.2022Tammikuussa tasapainoillaan taas!
03.01.2022The application period begins 5 January for English Bachelor's and Master's degree programmes in Jamk University of Applied Sciences in Jyväskylä, Finland
03.01.2022Yrittäjägallup: Joka viidennellä yrityksellä kielitaito estää ulkomaisen työvoiman palkkauksen
02.01.2022Teknologiateollisuuteen syntyi päänavaus
02.01.2022Lähes 470 tapahtuma-alan yrittäjää sai apua tapahtumatakuusta
01.01.2022Annika Saarikko: Suomi luo vakautta ja keskinäistä luottamusta
01.01.2022Helsingin kaupungin pelastuslaitos kerää palautetta ilotulitteiden käytön kieltoalueista
31.12.2021Kirkkoherran uuden vuoden kirjoitus hämeenlinnalaisille
31.12.2021Amnesty: Vauraat valtiot ja lääkeyhtiöt epäonnistuivat karvaasti rokotteiden tasa-arvoisessa jaossa
30.12.2021Kuntaliitto: Aluevaalien ehdokkaista joka kolmas on kunnanvaltuutettu
30.12.2021Laaja lakko uhkaa teknologiateollisuutta - vetovastuu palkkaratkaisusta siirrettiin sovittelijalle
30.12.2021Ilotulitteet ovat räjähteitä - älä anna niitä lasten käsiin!
29.12.2021Ammattiliitto Pro jätti lakkovaroituksia mekaanisen metsäteollisuuden yrityksiin
29.12.2021Teollisuusliitto jätti Keitele Groupia koskevan lakkovaroituksen - yrityskohtaisia lakkovaroituksia myös muihin metsäteollisuuden yrityksiin
29.12.2021Isä itkee, lapsi huutaa - äiti etätöitä paukuttaa!
29.12.2021Suomalaiset pitävät selvityksen perusteella edelleen tärkeänä suojata itseään ja muita, lähikontaktien välttely koetaan raskaaksi
28.12.2021DNA:n asiakaspalvelun Seniorilinja laajenee muidenkin erityisryhmien avuksi
28.12.2021Etla: Koronaepävarmuus jatkuu, mutta loppuvuoden 2022 näkymä jo selvästi kirkkaampi
27.12.2021Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2022
27.12.2021Ilotulitteet aiheuttavat ilmansaasteita ja meluhaittaa - voit vähentää haittoja noudattamalla käyttöaikaa ja - paikkaa koskevia rajoituksia
23.12.2021Lähes 600 postikortin lähetys presidentille - iäkkäät kertovat mikä vanhenemisessa on parasta ja mikä voisi Suomessa olla paremmin
22.12.2021Wisehockey ja Jääkiekkoliitto syventävät yhteistyötä - U20 SM-sarja pelaa jatkossa älykiekolla
22.12.2021THL on päivittänyt koronavirustestaukseen liittyviä ohjeitaan
22.12.2021Uusi koronarokotuksia koskeva asetus astuu voimaan 23. joulukuuta - myös 5-11 vuotiaille mahdollista tarjota koronarokotuksia
21.12.2021Kotitalousvähennykseen selvä parannus ensi vuonna - hyödyttää muun muassa hoitotyötä teettäviä ja öljylämmityksestä luopuvia
21.12.2021HUS on aloittanut tehtävä- ja suoritelisien valmistelun
21.12.2021Ammattiliitto JHL:n kysely paljastaa varhaiskasvatuksen hurjan kriisin - yli puolet kokee työuupumusta viikoittain
21.12.2021Vain 35 prosenttia on hyvin kiinnostuneita äänestämään aluevaaleissa
18.12.2021Keskustan Pakarinen ja Lintilä: Palkka-avoimuutta on lisättävä
17.12.2021'' Voi kun tietäisin nimesi '' - Siskojen ja Simojen joulukorttikeräys kosketti syvästi ikääntyneitä ja kortintekijöitä
17.12.2021Sähköauto ei ole keskusta-asujistakaan 60 prosentille edes vaihtoehto- sinkkuaikuiset karsastavat sähköautoja

Näytä lisää »