MaRa: Valtioneuvosto ei uskalla puuttua tehokkaasti ongelman perussyyhyn eli rokottamattomuuteen - päätyy aina rajoittamaan yrittäjien ja työntekijöiden oikeutta toimeentuloon

08.01.2022

Kuvassa Timo Lappi. Kuva: MaRa

Koronaministerityöryhmä esitti merkittäviä rajoituksia sisätilojen käyttöön ja siellä järjestettäviin tilaisuuksiin sekä ravintoloiden aukiolon rajoittamista kello 18.00 tammikuun loppuun asti. Lisäksi ravintoloiden täyssulusta tilataan lisäselvityksiä, joita käsitellään ensi viikolla.

Ministerityöryhmän päätökset ovat järkyttäviä ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjien ja työntekijöiden toimeentulon kannalta. Nykyisen tautitilanteen perussyy on se, että rokottamattomia kansalaisia on paljon ja että he sairastuttuaan kuormittavat sairaan- ja tehohoitoa, toteaa MaRa.

MaRa on esittänyt valtioneuvostolle, että rokottamattomien kansalaisten suojelemiseksi tartunnoilta ravintoloihin ja tapahtumiin sisäänpääsy tulisi estää pelkällä negatiivisella koronatestillä.

- Tämä mahdollistaisi samalla sekä ravintoloiden ja tapahtumien jonkinlaisen toiminnan että suojelisi rokottamattomia kansalaisia siellä saatavilta tartunnoilta. Valtioneuvosto on kuitenkin pysynyt passiivisena eikä ole ryhtynyt tehokkaisiin toimiin rajoitusten kohdistamiseksi rokottamattomiin kansalaisiin sekä sairaan- ja tehohoidon kapasiteetin nostamiseksi. Valtioneuvoston vakiotoimenpide on rajoittaa matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen yrittäjien ja työntekijöiden oikeutta toimeentuloon. Valtion on korvattava kattavasti yritysten joustamattomat kiinteät kulut.

Valtaosa sairaan- ja tehohoidossa olevista on rokottamattomia kansalaisia – miksi valtioneuvosto ei suojele heitä tehokkaasti tartunnoilta?

Aluehallintovirastot ovat päättäneet laajoista asiakastilojen sulkutoimista ympäri Suomea. Sulkutoimet osuivat monien toimialojen, esimerkiksi kylpylöiden, parhaimman kysynnän aikaan joulun ja uudenvuoden tienoille. Nyt koronaministerityöryhmä esittää, että aluehallintovirastot jatkaisivat erittäin ankaria rajoituksia ainakin tammikuun loppuun asti. Päätöksen luovat hyvin synkän varjon tapahtumien, esimerkiksi kongressien ja messujen, järjestämiselle pitkälle kevääseen asti. Myös ruokaravintoloiden aukioloaikaa leikataan kahdella tunnilla.

MaRan mukaan nämä päätökset kurjistavat entisestään yrittäjien, työntekijöiden ja heidän perheidensä tilannetta.

– Omikronvariantin myötä sairaanhoidon tarve on lisääntynyt ja myös tehohoidon tarpeen odotetaan kasvavan. Sairaalahoitoon ja etenkin tehohoitoon joutuneista valtaosa on rokottamattomia kansalaisia. Valtioneuvosto haluaa suojella rokottamattomia kansalaisia tartunnoilta ja samalla sairaan- ja tehohoitoa ylikuormittumiselta. Valtioneuvosto ratkaisee ongelman asiakastiloja ja kokoontumisia koskevien rajoitusten kiristämisellä ja jatkamisella sekä ruokaravintoloiden aukiolon supistamisella kahdella tunnilla. Valtioneuvosto pohtii ensi viikolla myös ravintoloiden täyssulkua. Valtioneuvostolta puuttuu kokonaan strategia siitä, miten yhteiskunta voi toimia normaalisti tilanteessa, jossa virus kiertää väestössä useita kuukausia tai pahimmillaan vuosia. Sulkujen sijaan valtioneuvoston tulee ryhtyä toimiin, joilla yhteiskunta pidetään auki, yrittäjät ja työntekijät töissä ja joilla suojellaan rokottamattomia kansalaisia muuten kuin toisten toimentuloa heikentämällä, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Valtioneuvostolla on ollut hyvin aikaa varautua tilanteeseen ja nostaa sairaan- ja tehohoidon kapasiteettia kuten THL on esittänyt. Valtioneuvosto olisi myös voinut valmistella MaRan esityksen mukaisesti muutoksen koronatodistuslainsäädäntöön, jonka mukaan pelkällä negatiivisella testituloksella ei pääsisi ravintoloihin ja tapahtumiin.

– Tietääksemme tällaista valmistelua ei ole vieläkään vireillä. Kuinka monta kuukautta tai kenties vielä pidempään valtioneuvosto aikoo suoraan tai aluehallintovirastojen kautta rajoittaa ja kieltää matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjiä ja työntekijöitä hankkimasta itselleen ja perheilleen toimeentuloa. Muutaman viime viikon aikana jäsenyrittäjiltämme saamieni viestien perusteella epätoivo ja suoranainen kapinamieliala ovat nousussa, Lappi sanoo.

Kymmenet tuhannet työntekijät lomautetaan – ravintolasulku olisi erityinen ongelma matkailukeskuksissa

Jo nykyiset rajoitukset ovat romahduttaneet etenkin yöravintoloiden, mutta myös illallisia tarjoavien ravintoloiden palvelujen kysynnän. Sama tilanne on esimerkiksi kylpylöillä, messuilla, kongresseilla ja muilla tapahtuma-alan yrityksillä. Yritykset ovat joutuneet vastentahtoisesti lomauttamaan tuhansia työntekijöitään.

- Ministerityöryhmän eiliset päätökset pahentavat tilannetta entisestään, ja jos valtioneuvosto päätyy ravintoloiden täyssulkuun, merkitsee se sitä, että lomautettujen työntekijöiden määrää nousee kymmeniin tuhansiin. Osa heistä ei palaa enää takaisin, vaan siirtyy muille aloille. Tämä uhkaa vakavasti merkittävinä veronmaksajina ja työllistäjinä tunnettujen toimialojen toipumista koronapandemiasta ja rajoituksista.

–  Erityisen ongelman ravintoloiden täyssulku aiheuttaisi etenkin Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa, joissa on paljon ulkomaalaisia asiakkaita, jotka ovat täysin ravintolaruokailun varassa ilman edes teoreettista mahdollisuutta laittaa itselleen ruokaa majoitustiloissa. Nykyiset rajoitukset anniskelun lopettamisesta kello 17 sekä ministerityöryhmän päätös ravintoloiden sulkemisesta jo kello 18 tekevät ravintolatoiminnan harjoittamisesta erittäin vaikeaa. Sama koskee myös Helsinki-Vantaa lentoasemaa, jonka ravintolat eivät voisi täyssulun aikana palvella matkailijoita, Lappi toteaa.

Valtion on korvattava menetykset yrityksille

Julkisessa keskustelussa on käynyt ilmi, että STM ja TEM eivät juuri keskustele koronapandemiaan, rajoituksiin ja yritysten tukemiseen liittyvistä asioista keskenään.

- STM valmistelee itsenäisesti erittäin ankaria rajoitustoimia. Sen jälkeen TEM valmistelee yhtä itsenäisesti valtion tukitoimia yrityksille, jotka ovat kattaneet vain pienen osan yritysten joustamattomista kiinteistä kuluista. Eduskunta on puolestaan hyväksynyt riittämättömät tuet hallituspuolueiden kansanedustajien kannattaessa niitä.

– TEM:n tulisi valmistella tukipaketti, joka kattaa matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille suluista ja rajoituksista aiheutuneita menetyksiä. Kun kriisi on pidentynyt, yritysten taloudellinen tilanne on heikentynyt jatkuvasti. Tukien tulisi olla entistä parempia, mutta näyttää siltä, että on käymässä päinvastoin. Tukien tulisi kattaa liikevaihdon aleneminen nykyistä laajemmin ja myös viranomaisten suositusten tulisi oikeuttaa tukeen. Myös keskisuurten ja suurten yritysten tulisi saada tukea niiden kärsimien menetysten suhteessa. Parhaillaan maksatuksessa olevan tuen ehtojen mukaan koronakriisin aikana perustetut yritykset eivät saa tukea lainkaan. Nämä epäkohdat tulisi korjata uudessa tukimallissa, Lappi sanoo.

Live24magazine

27.01.2022FA:n puheenjohtaja Koponen: Vuoropuhelu tarpeen mielenterveysongelmien vaikutuksista vakuutusten saantiin
27.01.2022Luonto-Liitto poliisille, rajavartiostolle ja sisäministeriölle: Peruuttakaa sudentappoluvat!
27.01.2022Opastusta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin palveluihin tarvitaan laajasti, eikä se koske vain ikäihmisiä
27.01.2022Kysy apteekista - älä googlaa
27.01.2022Hammastahna-suuvesi-patentti Covid-19:ää vastaan sai hyväksynnän USA:ssa
26.01.2022Elina Lehtomäki on Carunan sähköverkkojohtaja
26.01.2022Keski - Uudenmaan aluevaalien tulos on vahvistettu
26.01.2022Nuorten lääkärien suosimat koulutuspaikat julki
26.01.2022Lääkäriliiton Max Oker- Blom -palkinto kirurgi Ulla Keräselle
25.01.2022Historian ensimmäinen Vuoden kehittäjäpsykiatri on valittu
25.01.2022Merrellin kengät vievät liikkumaan - Esittelyssä kevään uudistetut ulkoilu- ja polkujuoksujalkineet
25.01.2022Miten kolttasaamelainen vähemmistö elää ja voi nyky-Suomessa?
25.01.2022Luottamushenkilön asema sekä kunnan että hyvinvointialueen toimielimessä? - Ohjeistus kaksoisroolin tuottamasta esteellisyydestä
25.01.2022Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin: Vaatimus " soita aina ensin" Raaseporin sairaalan verkkosivuilla tulee poistaa
24.01.2022Kuuntele podcast: Stalinin vainot koskettavat edelleen monia
24.01.2022Miljoona euroa elämän loppuvaiheen hoidon palveluiden kehittämiseen KYSin erityisvastuualueelle
24.01.2022Antirasistista tulevaisuutta luodaan teoilla - antirasistisessa tulevaisuudessa nimi ei vaikuta työnhakuun
24.01.2022Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Selvitys tuotti sote-kiinteistöinvestointien arviointiin laskentamallin ja kriteeristön
24.01.2022Vihreille eniten nuoria aluevaltuutettuja
22.01.2022Yleinen työttömyyskassa YTK: Korona ei muuttanut maakuntien välisiä työttömyyseroja
21.01.2022Ammattiliitto Pro asettaa ylityökiellon UPM:n paperiteollisuuden toimihenkilöille
21.01.2022Kirkko tarjoaa Walk in - lyhytterapiaa nuorten hätään
21.01.2022Käräjäoikeus rajasi lämmityksen lakon ulkopuolelle
21.01.2022NextGenerationEU-väline: Euroopan komissio maksaa Suomelle 271 miljoonan euron ennakkorahoituksen
21.01.2022Yrittäjien väliaikaista työmarkkinatukioikeutta halutaan jatkaa
21.01.2022Kirje komissiolle: Suomi ja yhdeksän muuta EU-valtiota esittävät huolensa bioenergian kestävyyskriteereihin esitetyistä muutoksista
21.01.2022Blind Channel julkistaa tulevan albuminsa - Lifestyles of the Sick & Dangerous ilmestyy 8. heinäkuuta
21.01.2022Korjauspartnerit - ryhmälle tunnustus suomalaisesta työstä
21.01.2022Vanhuspalvelujen työvoimapula kärjistyy kotihoidossa - neljännes yksiköistä tekee joka viikko töitä riittämättömällä henkilöstöllä
20.01.2022Velallisten pääsyä uuteen alkuun helpotetaan velkajärjestelyä ja yrityssaneerausta uudistamalla
20.01.2022Ikääntyneiden turvattomuus on kansallinen häpeäpilkku
20.01.2022Laaja lääkevarkaus Naistenklinikalla
19.01.2022Vain harva käy enää verotoimistossa - valtaosa hoitaa veroasiansa OmaVerossa
19.01.2022Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kannanotto: Valmiuslaki ei takaa terveydenhuollon kantokykyä
19.01.2022Bensiinikäyttöisen auton voi muuttaa kaasu- tai etanolikäyttöiseksi - muuttamiseen voi hakea tukea Traficomilta
19.01.2022LPY: Lainsäädäntöön ei pidä kirjata ylioptimistisia toiveita
18.01.2022THL: Voimakkaiden rajoitustoimien tarkoituksenmukaisuus kyseenalaista, koronastrategiassa tulisi painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä
18.01.2022Neuvottelutulos syntynyt Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimuksista
18.01.2022Kuka ilmiantoi Anne Frankin? - Uutta tutkimustietoa ratkaisemattomaan tapaukseen
18.01.2022Björn Natthiko Lindeblad on kuollut
18.01.2022DHL kiihdytti Microsoftin ohi kyberkonnien suosikkisyöttinä - "On aivan liian helppoa olla huomaamatta epäilyttäviä yksityiskohtia"
18.01.2022VATT: Seitsemän päivän hoitotakuuesityksessä useita puutteita
18.01.2022Aluevaaleissa 2022 yhteensä 10 584 ehdokasta
18.01.2022Suun terveydenhuollon palveluista päätetään hyvinvointialueilla
18.01.2022Hyvinvointiala: Sote-menoissa yli miljardi euroa löysää
17.01.2022Piispa Jukka Keskitalo paavi Franciscukselle Vatikaanissa: Kirkon on syytä pyytää anteeksi saamelaisilta
17.01.2022Kokoomuksen Marko Kilpi: Mistä hoitajat hoitajamitoituksen toteuttamiseen?
17.01.2022Turvapaikanhakijoiden prepaid-korttien varojen palauttamisessa ei ole saavutettu ratkaisua - selvitystyö jatkuu
17.01.2022Joukkoliikenteen rahoituskriisi jatkuu edelleen - Koronatukea tarvitaan kipeästi vuonna 2022
17.01.2022Vuonna 2021 liikennemäärät ja liikennedatan käyttö kasvoivat edellisvuodesta - joukkoliikenne jäi yksityisautoilun jalkoihin
17.01.2022Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi kahdeksatta kuukautta peräkkäin
17.01.2022Suorana HUSista: Ajankohtainen koronavirusepidemiatilanne ja katsaus edelliseen vuoteen
17.01.2022THL:n tutkimus: Sosiaalityöllä rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa alueelliseen huono-osaisuuteen
17.01.2022Pelastakaa Lapset: Miljoonia kuvia lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta kiertää netissä epidemian lailla
16.01.2022Euroopan komissio hyväksyi MSD:n VaxneuvanceTM -pneumokokkipolysakkaridirokotteen, käytettäväksi vähintään 18-vuotiaille henkilöille
15.01.2022ALUEVAALIT 2022: Keskustan Markus Lohi: Orpon julkistettava kokoomuksen salainen sote-"korjaussarja"
14.01.2022PAMin Annika Rönni-Sällinen: Omavastuusta luopuminen hyvä, mutta ei riittävä
14.01.2022Yrittäjät: Hallituksen tukitoimet tarpeen - seuraavaksi yt- ja lomautusaikoja lyhennettävä
14.01.2022Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa
14.01.2022Aluevaalit 2022: Yhden vanhemman perheet: Palvelut kuntoon
14.01.2022Toimenpideohjelmalla haetaan ratkaisuja Lapin työvoiman saatavuuteen
14.01.2022Asiointivaikeudet, huijaukset ja vesivahingot näkyivät yhteydenotoissa FINEen viime vuonna
14.01.2022PPSHP on Suomen aktiivisin työpaikka
14.01.2022Pron lakot väistyivät - teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehdoista saatiin sopu
13.01.2022ALUEVAALIT 2022: Pelastustoimen palveluverkko on turvattava
13.01.2022ALUEVAALIT 2022: Vihreät nuoret tuomitsee perussuomalaisten vaarallisen päihdepolitiikan
13.01.2022Valvira: Ammattioikeutensa menettäneiden määrä hieman laski
12.01.2022ALUEVAALIT 2022: Demarinaiset: Äänestäminen aluevaaleissa on kannanotto hyvinvointivaltion tulevaisuuden suunnasta
12.01.2022Kyläkauppatukea myönnetty lähes 180 kaupalle
12.01.2022"Luulin, että Juha Perälä on animaatiohahmo" - FOX-kanavalla jatkuvan Melkein MENSAN vetäjäkaksikko kertoo yhteistyöstään
11.01.202240 johtavan pohjoismaisen yrityksen toimitusjohtajat haluavat päättäjiltä kunnianhimoisempia linjauksia ja politiikkoja ilmastoratkaisujen nopeuttamiseksi
10.01.2022Kunnissa kaivataan nopeasti selkeyttä hallituksen koronapäätöksiin
10.01.2022Kokoomusopiskelijat: Ei aluepolitiikkaa koulutuksella
10.01.2022Jaa työnhakukokemuksesi - rekrypalaute.fi avaa uuden ikkunan kirkon rekrytointeihin
10.01.2022Kari Aihinen saa rinnalleen kaksi timanttista osaajaa - tässä ovat uudet MasterChef-tuomarit!
10.01.2022Nenään sumutettava "biologinen maski" voi suojata koronatartunnalta tuntien ajan
10.01.2022Lujabetoni myy Venäjän liiketoimintansa
10.01.2022KYS aloitti uuden lutetium-hoidon levinneeseen eturauhassyöpään
09.01.2022Ammattiliitto Pro on jättänyt uusia työtaisteluilmoituksia teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle
09.01.2022ALUEVAALIT 2022: Vihreiden nuorten puheenjohtajat kritisoivat kokoomusta veropopulismista
09.01.2022Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sai miljoonalahjoituksen kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön vahvistamiseen
08.01.2022MaRa: Valtioneuvosto ei uskalla puuttua tehokkaasti ongelman perussyyhyn eli rokottamattomuuteen - päätyy aina rajoittamaan yrittäjien ja työntekijöiden oikeutta toimeentuloon
07.01.2022LPY: Seitsemän päivän hoitotakuu on mahdollinen
07.01.2022THL: Jo kaksi koronarokoteannosta antaa hyvän suojan omikronin aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan, kolmas annos nostaa suojan erinomaiseksi
07.01.2022Oikeusministeriö: Aluevaaleissa voi ennakkoäänestää ulkona monissa kunnissa
07.01.2022Teknologiateollisuuden työntekijöille työehtosopimus -Teollisuusliiton lakonuhka väistyi
07.01.2022Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt teknologiateollisuuden neuvottelutuloksen - myös auto- ja kaivosaloille sopimusratkaisut
07.01.2022Positiivinen luottotieto ehkäisee ylivelkaantumista: Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä väheni ensimmäistä kertaa 13 vuoteen
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin aluevaalitavoitteet ja ehdokkaita
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Lääkäriliiton aluevaalitavoitteena muun muassa yleislääkärin vastaanottokäyntien asiakasmaksuista luopuminen
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Äänelläsi on merkitystä- valitse viisaasti
05.01.2022ALUEVAALIT 2022 : "Uusi kausi alkaa"- aluevaalien kansalaiskampanjassa tutut kasvot
05.01.2022ALUEVAALIT 2022 : Lappeenrannan kaupunki : Asukas- ja alueneuvosto haastaa äänestämään aluevaaleissa!
05.01.2022Perunatykkejä ja hajonneita lavasteita - Ideanikkari kertoo, miten Melkein MENSAN tehtävät syntyvät
05.01.2022Katsaus Pohjois-Karjalan rajavartioston toimintaan joulukuussa 2021
04.01.2022149 varusmiestä saapui palvelukseen Pohjois- Karjalan rajavartioston Rajajääkärikomppaniaan
04.01.2022Koronajäljitys ruuhkautunut Rovaniemellä - kaupunki pyytää positiivisen testituloksen saaneita jäämään eristykseen
04.01.2022Koronatartuntoja Siun soten ikäihmisten hoivakodeissa
04.01.2022Omikronin aiheuttama sairaalakuormitus lisääntyy Etelä-Karjalassa
04.01.2022YTK-Yhdistys kuittaa nyt jäsentensä juristikuluja työsuhdeongelmissa - " Haluamme auttaa hankalissa tilanteissa kohti sovintoa "

Näytä lisää »