ALUEVAALIT 2022: Lääkäriliiton aluevaalitavoitteena muun muassa yleislääkärin vastaanottokäyntien asiakasmaksuista luopuminen

06.01.2022

laakariliittologo.png

Suomen Lääkäriliittoon kuuluu noin 93 prosenttia Suomessa toimivista lääkäreistä. Aluevaaleissa ehdolla on yli 200 lääkäriä.

Lääkäriliiton aluevaalitavoitteet: 

1. Hallinnon integraation mahdollisuudet tulee hyödyntää

Sote-uudistuksen punainen lanka on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun integraatio. Tämä toteutuu kaikkialla muualla paitsi Uudenmaan alueella. Järjestämistason integraation hyödyt tulee maksimaalisesti hyödyntää palvelutuotannon järjestämisessä. Hyvinvointialueen keskeinen päämäärä tulee olla alueen palveluiden ja hoitoketjujen kokoaminen yhteen saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa potilas saa oikeanlaiset palvelut, oikeaan aikaan ja oikealla terveydenhuollon tasolla. 

Uudet nykyistä vahvemmat ja laaja-alaisemmat järjestäjät antavat nykyistä paremmat mahdollisuudet kustannusvaikuttavuuden mittaamiseen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa. Kun koko hoitoketju on yhden tason vastuulla, voidaan kustannusvaikuttavuuttakin tarkastella hoitoketjun kokonaisuuden näkökulmasta. Integraation syventämiseen tulee pyrkiä Uudellamaallakin, vaikkakin tuleva järjestämisvastuun rakenne tätä ei juuri tuekaan. 

2. Henkilöstö otettava mukaan muutosten toteuttamiseen

Sote-uudistuksen onnistumisen kannalta on välttämätöntä ottaa henkilöstö aidosti mukaan uudistuksen toteutukseen. Työntekijät ovat oman ammattialansa asiantuntijoita, mutta myös aivan keskeisessä asemassa järjestelmän ja palveluiden uudistamisen käytännön toteuttajina. 

Hyvinvointialueet joutuvat jatkossakin kilpailemaan osaavasta henkilöstöstä, joten niiden tulee huolehtia kilpailukyvystään henkilöstönkin osalta. Tämä tarkoittaa huomion kiinnittämistä työolosuhteisiin ja työssä jaksamiseen, sekä panostamista henkilöstön riittävyyteen. Tavoitteena tulee olla motivoitunut ja pitkäaikaisiin palvelussuhteisiin sitoutunut henkilöstö.  

3. Perusterveydenhuollon resursseja vahvistettava nykyisestä

Sote-uudistuksen tärkein tavoite on perusterveydenhuollon nostaminen takaisin niin vahvaan asemaan, että siitä muodostuu hyvin toimiva palvelukokonaisuus koko väestölle. Terveyskeskusten palvelut ovat viimeisen parin vuosikymmenen aikana vakavasti rapautuneet. Esimerkiksi terveyskeskusten lääkärikäyntien vuosittainen määrä on laskenut 10,4 miljoonasta käynnistä 5,9 miljoonaan käyntiin vuosina 2000–2019. Tämä ei ole selitettävissä väestön palvelutarpeen vähentymisellä, vaan palveluiden heikentymisellä.

Perusterveydenhuollon heikon aseman korjaamiseksi tarvitaan rakenteellisten uudistusten lisäksi resurssien vahvistamista. Palveluiden uudistamisen painopisteenä tulee olla kansanterveystyö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy. Mielenterveyden ja päihdeongelmien hoitoon tarvitaan lisäpanostuksia. Perusterveydenhuollon osaamista tulee vahvistaa lisäämällä yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Tavoitteena tulee olla pitkät potilas-lääkärisuhteet ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen vähintäänkin pitkäaikaissairaille potilaille. 

4. Yleislääkärille päästävä viikossa

Pitkät jonot terveyskeskuslääkärin vastaanotolle johtuvat osaltaan siitä, että hoitotakuu ei aseta kattoa odotusajoille. Hyvinvointialueiden tulee asettaa tuottajilleen velvoite järjestää listautuneille potilailleen pääsy yleislääkärin vastaanotolle viikossa.

5. Lähipalvelut turvattava myös harvaanasutuilla alueilla

Hyvinvointialueiden tulee määrittää lähipalveluiden sisältö ja palveluiden saavutettavuuskriteerit. Keskeinen osa lähipalveluita ovat sote-keskusten tuottamat palvelut. Lähipalveluksi on määritettävä sellainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu, jota useat asukkaat tarvitsevat toistuvasti. Lähipalveluiden tulee sijaita kohtuullisen matkan päässä, tai ne tulee viedä palveluntarvitsijalle kotiin virtuaalisesti tai fyysisesti.

6. Yleislääkärin vastaanottokäyntien asiakasmaksuista luovuttava

Tarpeettomat esteet perusterveydenhuollon palveluiden käytöltä tulee poistaa. Yksi tällainen este erityisesti pienituloisille ovat asiakasmaksut. Terveydenhuollon rahoituksen tulee nojata julkiseen rahoitukseen, ei asiakasmaksuihin. Nykyiselläänkään asiakasmaksut eivät ole merkittävä palveluiden rahoituskanava. Päinvastoin terveydenhuollon resursseja menee tarpeettomasti niiden keräämiseen. Asiakasmaksut eivät ole myöskään oikea tapa ohjata palveluiden käyttöä, koska vaikutus riippuu potilaan tulotasosta. Hyvinvointialueiden tuleekin luopua yleislääkärin vastaanottokäyntien asiakasmaksuista, kuten Helsinki on jo tehnyt.

7. Hyvinvointialueen järjestettävä palvelut myös paperittomille

Lääkärin etiikan mukaan potilaita tulisi hoitaa riippumatta heidän yhteiskunnallisesta asemastaan. Tämä periaate ei täysin toteudu Suomessa. Poikkeuksen tekevät ns. paperittomat henkilöt, jotka voivat asua Suomessa pitkiäkin aikoja. Paperittomat ovat oikeutettuja vain päivystyspalveluihin ja heiltä evätään välttämättömiäkin palveluita, jopa lapsilta ja odottavilta äideiltä. Tämä siitä huolimatta, että paperittomat ovat erittäin haavoittuvassa asemassa oleva väestönosa. Useat kaupungit (mm. Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Turku) ovatkin päättäneet järjestää päivystyspalveluita laajempia palveluita paperittomille.

Yksittäisen hoitavan lääkärin toiminnan kannalta on kestämätöntä, että lääkärin ammattietiikka ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaperiaatteet ovat keskenään ristiriidassa. Hyvinvointialueiden tulee perustuslain mukaisesti sitoutua tarjoamaan riittävät palvelut jokaiselle, yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Paperittomille on taattava vastaavat palvelut kuin turvapaikanhakijoille.

8. Riittävät saattohoidon palvelut taattava kaikilla hyvinvointialueilla

Suomessa on kiinnitetty paljon huomiota saattohoidon saatavuuden ongelmiin. Saattohoidon tavoitteena on hoitaa elämän loppuvaiheessa olevaa parantumattomasti sairasta potilasta niin, että hänen jäljellä olevan elämänsä laatu on mahdollisimman hyvää, ilman kipuja ja muita haittaavia oireita. Julkinen palvelujärjestelmämme ei kuitenkaan tarjoa näitä palveluita riittävästi, eikä nykyinen hoitotakuulainsäädäntö tue saattohoidon saatavuutta. Saattohoidon palveluiden laadussa ja saatavuudessa on lisäksi huomattavia alueellisia eroja.

STM teki vuonna 2017 saattohoidon järjestämistä koskevan suosituksen. Hyvinvointialueiden tulee sitoutua järjestämään saattohoitopalvelut vähintään suosituksen tasoisesti.

Live24magazine

27.01.2022FA:n puheenjohtaja Koponen: Vuoropuhelu tarpeen mielenterveysongelmien vaikutuksista vakuutusten saantiin
27.01.2022Luonto-Liitto poliisille, rajavartiostolle ja sisäministeriölle: Peruuttakaa sudentappoluvat!
27.01.2022Opastusta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin palveluihin tarvitaan laajasti, eikä se koske vain ikäihmisiä
27.01.2022Kysy apteekista - älä googlaa
27.01.2022Hammastahna-suuvesi-patentti Covid-19:ää vastaan sai hyväksynnän USA:ssa
26.01.2022Elina Lehtomäki on Carunan sähköverkkojohtaja
26.01.2022Keski - Uudenmaan aluevaalien tulos on vahvistettu
26.01.2022Nuorten lääkärien suosimat koulutuspaikat julki
26.01.2022Lääkäriliiton Max Oker- Blom -palkinto kirurgi Ulla Keräselle
25.01.2022Historian ensimmäinen Vuoden kehittäjäpsykiatri on valittu
25.01.2022Merrellin kengät vievät liikkumaan - Esittelyssä kevään uudistetut ulkoilu- ja polkujuoksujalkineet
25.01.2022Miten kolttasaamelainen vähemmistö elää ja voi nyky-Suomessa?
25.01.2022Luottamushenkilön asema sekä kunnan että hyvinvointialueen toimielimessä? - Ohjeistus kaksoisroolin tuottamasta esteellisyydestä
25.01.2022Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin: Vaatimus " soita aina ensin" Raaseporin sairaalan verkkosivuilla tulee poistaa
24.01.2022Kuuntele podcast: Stalinin vainot koskettavat edelleen monia
24.01.2022Miljoona euroa elämän loppuvaiheen hoidon palveluiden kehittämiseen KYSin erityisvastuualueelle
24.01.2022Antirasistista tulevaisuutta luodaan teoilla - antirasistisessa tulevaisuudessa nimi ei vaikuta työnhakuun
24.01.2022Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Selvitys tuotti sote-kiinteistöinvestointien arviointiin laskentamallin ja kriteeristön
24.01.2022Vihreille eniten nuoria aluevaltuutettuja
22.01.2022Yleinen työttömyyskassa YTK: Korona ei muuttanut maakuntien välisiä työttömyyseroja
21.01.2022Ammattiliitto Pro asettaa ylityökiellon UPM:n paperiteollisuuden toimihenkilöille
21.01.2022Kirkko tarjoaa Walk in - lyhytterapiaa nuorten hätään
21.01.2022Käräjäoikeus rajasi lämmityksen lakon ulkopuolelle
21.01.2022NextGenerationEU-väline: Euroopan komissio maksaa Suomelle 271 miljoonan euron ennakkorahoituksen
21.01.2022Yrittäjien väliaikaista työmarkkinatukioikeutta halutaan jatkaa
21.01.2022Kirje komissiolle: Suomi ja yhdeksän muuta EU-valtiota esittävät huolensa bioenergian kestävyyskriteereihin esitetyistä muutoksista
21.01.2022Blind Channel julkistaa tulevan albuminsa - Lifestyles of the Sick & Dangerous ilmestyy 8. heinäkuuta
21.01.2022Korjauspartnerit - ryhmälle tunnustus suomalaisesta työstä
21.01.2022Vanhuspalvelujen työvoimapula kärjistyy kotihoidossa - neljännes yksiköistä tekee joka viikko töitä riittämättömällä henkilöstöllä
20.01.2022Velallisten pääsyä uuteen alkuun helpotetaan velkajärjestelyä ja yrityssaneerausta uudistamalla
20.01.2022Ikääntyneiden turvattomuus on kansallinen häpeäpilkku
20.01.2022Laaja lääkevarkaus Naistenklinikalla
19.01.2022Vain harva käy enää verotoimistossa - valtaosa hoitaa veroasiansa OmaVerossa
19.01.2022Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kannanotto: Valmiuslaki ei takaa terveydenhuollon kantokykyä
19.01.2022Bensiinikäyttöisen auton voi muuttaa kaasu- tai etanolikäyttöiseksi - muuttamiseen voi hakea tukea Traficomilta
19.01.2022LPY: Lainsäädäntöön ei pidä kirjata ylioptimistisia toiveita
18.01.2022THL: Voimakkaiden rajoitustoimien tarkoituksenmukaisuus kyseenalaista, koronastrategiassa tulisi painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä
18.01.2022Neuvottelutulos syntynyt Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimuksista
18.01.2022Kuka ilmiantoi Anne Frankin? - Uutta tutkimustietoa ratkaisemattomaan tapaukseen
18.01.2022Björn Natthiko Lindeblad on kuollut
18.01.2022DHL kiihdytti Microsoftin ohi kyberkonnien suosikkisyöttinä - "On aivan liian helppoa olla huomaamatta epäilyttäviä yksityiskohtia"
18.01.2022VATT: Seitsemän päivän hoitotakuuesityksessä useita puutteita
18.01.2022Aluevaaleissa 2022 yhteensä 10 584 ehdokasta
18.01.2022Suun terveydenhuollon palveluista päätetään hyvinvointialueilla
18.01.2022Hyvinvointiala: Sote-menoissa yli miljardi euroa löysää
17.01.2022Piispa Jukka Keskitalo paavi Franciscukselle Vatikaanissa: Kirkon on syytä pyytää anteeksi saamelaisilta
17.01.2022Kokoomuksen Marko Kilpi: Mistä hoitajat hoitajamitoituksen toteuttamiseen?
17.01.2022Turvapaikanhakijoiden prepaid-korttien varojen palauttamisessa ei ole saavutettu ratkaisua - selvitystyö jatkuu
17.01.2022Joukkoliikenteen rahoituskriisi jatkuu edelleen - Koronatukea tarvitaan kipeästi vuonna 2022
17.01.2022Vuonna 2021 liikennemäärät ja liikennedatan käyttö kasvoivat edellisvuodesta - joukkoliikenne jäi yksityisautoilun jalkoihin
17.01.2022Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi kahdeksatta kuukautta peräkkäin
17.01.2022Suorana HUSista: Ajankohtainen koronavirusepidemiatilanne ja katsaus edelliseen vuoteen
17.01.2022THL:n tutkimus: Sosiaalityöllä rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa alueelliseen huono-osaisuuteen
17.01.2022Pelastakaa Lapset: Miljoonia kuvia lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta kiertää netissä epidemian lailla
16.01.2022Euroopan komissio hyväksyi MSD:n VaxneuvanceTM -pneumokokkipolysakkaridirokotteen, käytettäväksi vähintään 18-vuotiaille henkilöille
15.01.2022ALUEVAALIT 2022: Keskustan Markus Lohi: Orpon julkistettava kokoomuksen salainen sote-"korjaussarja"
14.01.2022PAMin Annika Rönni-Sällinen: Omavastuusta luopuminen hyvä, mutta ei riittävä
14.01.2022Yrittäjät: Hallituksen tukitoimet tarpeen - seuraavaksi yt- ja lomautusaikoja lyhennettävä
14.01.2022Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa
14.01.2022Aluevaalit 2022: Yhden vanhemman perheet: Palvelut kuntoon
14.01.2022Toimenpideohjelmalla haetaan ratkaisuja Lapin työvoiman saatavuuteen
14.01.2022Asiointivaikeudet, huijaukset ja vesivahingot näkyivät yhteydenotoissa FINEen viime vuonna
14.01.2022PPSHP on Suomen aktiivisin työpaikka
14.01.2022Pron lakot väistyivät - teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehdoista saatiin sopu
13.01.2022ALUEVAALIT 2022: Pelastustoimen palveluverkko on turvattava
13.01.2022ALUEVAALIT 2022: Vihreät nuoret tuomitsee perussuomalaisten vaarallisen päihdepolitiikan
13.01.2022Valvira: Ammattioikeutensa menettäneiden määrä hieman laski
12.01.2022ALUEVAALIT 2022: Demarinaiset: Äänestäminen aluevaaleissa on kannanotto hyvinvointivaltion tulevaisuuden suunnasta
12.01.2022Kyläkauppatukea myönnetty lähes 180 kaupalle
12.01.2022"Luulin, että Juha Perälä on animaatiohahmo" - FOX-kanavalla jatkuvan Melkein MENSAN vetäjäkaksikko kertoo yhteistyöstään
11.01.202240 johtavan pohjoismaisen yrityksen toimitusjohtajat haluavat päättäjiltä kunnianhimoisempia linjauksia ja politiikkoja ilmastoratkaisujen nopeuttamiseksi
10.01.2022Kunnissa kaivataan nopeasti selkeyttä hallituksen koronapäätöksiin
10.01.2022Kokoomusopiskelijat: Ei aluepolitiikkaa koulutuksella
10.01.2022Jaa työnhakukokemuksesi - rekrypalaute.fi avaa uuden ikkunan kirkon rekrytointeihin
10.01.2022Kari Aihinen saa rinnalleen kaksi timanttista osaajaa - tässä ovat uudet MasterChef-tuomarit!
10.01.2022Nenään sumutettava "biologinen maski" voi suojata koronatartunnalta tuntien ajan
10.01.2022Lujabetoni myy Venäjän liiketoimintansa
10.01.2022KYS aloitti uuden lutetium-hoidon levinneeseen eturauhassyöpään
09.01.2022Ammattiliitto Pro on jättänyt uusia työtaisteluilmoituksia teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle
09.01.2022ALUEVAALIT 2022: Vihreiden nuorten puheenjohtajat kritisoivat kokoomusta veropopulismista
09.01.2022Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sai miljoonalahjoituksen kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön vahvistamiseen
08.01.2022MaRa: Valtioneuvosto ei uskalla puuttua tehokkaasti ongelman perussyyhyn eli rokottamattomuuteen - päätyy aina rajoittamaan yrittäjien ja työntekijöiden oikeutta toimeentuloon
07.01.2022LPY: Seitsemän päivän hoitotakuu on mahdollinen
07.01.2022THL: Jo kaksi koronarokoteannosta antaa hyvän suojan omikronin aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan, kolmas annos nostaa suojan erinomaiseksi
07.01.2022Oikeusministeriö: Aluevaaleissa voi ennakkoäänestää ulkona monissa kunnissa
07.01.2022Teknologiateollisuuden työntekijöille työehtosopimus -Teollisuusliiton lakonuhka väistyi
07.01.2022Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt teknologiateollisuuden neuvottelutuloksen - myös auto- ja kaivosaloille sopimusratkaisut
07.01.2022Positiivinen luottotieto ehkäisee ylivelkaantumista: Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä väheni ensimmäistä kertaa 13 vuoteen
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin aluevaalitavoitteet ja ehdokkaita
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Lääkäriliiton aluevaalitavoitteena muun muassa yleislääkärin vastaanottokäyntien asiakasmaksuista luopuminen
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Äänelläsi on merkitystä- valitse viisaasti
05.01.2022ALUEVAALIT 2022 : "Uusi kausi alkaa"- aluevaalien kansalaiskampanjassa tutut kasvot
05.01.2022ALUEVAALIT 2022 : Lappeenrannan kaupunki : Asukas- ja alueneuvosto haastaa äänestämään aluevaaleissa!
05.01.2022Perunatykkejä ja hajonneita lavasteita - Ideanikkari kertoo, miten Melkein MENSAN tehtävät syntyvät
05.01.2022Katsaus Pohjois-Karjalan rajavartioston toimintaan joulukuussa 2021
04.01.2022149 varusmiestä saapui palvelukseen Pohjois- Karjalan rajavartioston Rajajääkärikomppaniaan
04.01.2022Koronajäljitys ruuhkautunut Rovaniemellä - kaupunki pyytää positiivisen testituloksen saaneita jäämään eristykseen
04.01.2022Koronatartuntoja Siun soten ikäihmisten hoivakodeissa
04.01.2022Omikronin aiheuttama sairaalakuormitus lisääntyy Etelä-Karjalassa
04.01.2022YTK-Yhdistys kuittaa nyt jäsentensä juristikuluja työsuhdeongelmissa - " Haluamme auttaa hankalissa tilanteissa kohti sovintoa "

Näytä lisää »