Suomalaiset pitävät selvityksen perusteella edelleen tärkeänä suojata itseään ja muita, lähikontaktien välttely koetaan raskaaksi

29.12.2021

korona.PNG

Kuvakaappaus muistiosta.

Valtioneuvoston kanslian KETTU-työryhmä (Käyttäytymistieteellinen ennakointi ja tieto tulevaisuuden hallinnossa) on julkaissut muistion koronakestävyydestä ja suojautumisen ylläpitämisestä. Muistio pohjautuu valtioneuvoston kanslian tilaamaan Kansalaispulssi-kyselyyn ja nuorten aikuisten kansalaishaastatteluihin loppusyksystä 2021.

Kyselyssä ja haastatteluissa selvitettiin, miten vastaajat kokevat omaehtoiset suojautumistoimenpiteet, kuten maskien käytön ja kontaktien rajoittamisen. Vastausten perusteella 89 prosenttia suomalaisista pitää edelleen tarpeellisena suojella itseään ja muita koronaviruksen leviämiseltä myös kahden rokotteen jälkeen. Erilaiset suojautumiskeinot koetaan eri tavoin, ja vain osa keinoista lisää vastaajien kokemaa koronaväsymystä. 

Monilla vastaajilla käsitys tehokkaista suojaustoimenpiteistä ja koronan leviämisestä on rakentunut epidemian alkuvaiheilta, kun koronaan liittyviä uutisia seurattiin ahkerammin. Alussa paljon uutisoidut toimenpiteet, kuten käsihygienia ja maskien käyttö ovat jääneet parhaiten mieleen ja niistä on jo muodostunut uusia rutiineja. Uusi tutkimustieto koronaviruksen pääasiallisesta leviämismekanismista ei puolestaan ole tavoittanut suurta osaa vastaajista. Ilmanpuhdistus ja tuulettaminen koetaan merkitykseltään vähäisempinä suojautumiskeinoina.
 
Muistiossa todetaan, että omaehtoinen suojautuminen antaa lisäapua pandemian hallintaan. Moniin tilanteisiin voidaan antaa yleinen suositus tai määräys suojauskeinoista, mutta lisäksi on paljon arjen tilanteita, joihin yleispätevää suositusta ei voida antaa. Ajankohtainen tieto tartuntamääristä, viruksen leviämistavasta ja tehokkaista suojauskeinoista voikin tukea omaehtoisessa suojautumisessa.

- Tieto siitä, että voimme itse tehdä paljonkin, on tärkeä myös henkisen kriisinkestävyyden kannalta. Omasta tartunnasta kannattaa kertoa viipymättä niille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa. Maskin käyttö on jo monelle rutiini, jota kannattaa pitää yllä, ja tutkimustieto puoltaa FFP2- tai FFP3-tason suojainten käyttöönottoa. Kotitestit ovat myös hyödyllisiä ja riittävän luotettavia monessa tilanteessa, sanoo KETTU-työryhmän jäsen, tutkija Matti Heino Helsingin yliopistosta.

Läheisten tapaaminen terveysturvallisesti tukee mielenterveyttä ja hyvinvointia 
 

Huoli omista läheisistä motivoi monia vastaajia välttelemään sosiaalisia kontakteja, mutta pitkäaikaista eristäytymistä voi olla vaikea ylläpitää. 

- Vastaajat kokevat eristäytymisen raskaaksi, ja se voi pidemmän päälle heikentää hyvinvointia.
Läheisimpien ihmisten terveysturvallinen tapaaminen voi tukea mielenterveyttä, ja samalla voi karsia kaukaisempia kontakteja, sanoo Käyttäytymistieteellinen neuvonanto -hankkeen projektipäällikkö, erityisasiantuntija Maarit Lassander valtioneuvoston kansliasta.

”Kaikki-tai-ei-mitään”-ajattelu värittää kriittisiä näkökulmia

Toimenpiteisiin kriittisesti suhtautuvat kokivat niiden epätäydellisyyden merkiksi niiden hyödyttömyydestä: maskeja ei käytetä täysin oikein, joten niistä ei ole lainkaan hyötyä, rokotetut voivat sairastua ja sairastuttaa, joten rokotus ei anna suojaa, kontaktien välttely on tuuletusta tehokkaampaa, joten tuuletuksesta ei ole hyötyä. Myös toimet kokonaisuudessaan voitiin nähdä tehottomina sen takia, että korona leviää kaikista toimista huolimatta – jolloin mitään toimenpiteistä ei kannata noudattaa.

Kriitikoista kovimmat näkivät toimenpiteet kokonaisuudessaan osana ihmisten kontrollointia, joka ei rajoitu pelkästään koronaviruksen torjuntaan. Tällöin he pitävät lähes kaikkia toimenpiteitä yhtä epäluotettavina ja tehottomina.

Osa kriitikoista myös ajatteli eri toimenpiteiden olevan keino saada ihmiset hiljalleen pakotettua ottamaan rokote ja luoda vastakkainasettelua. He kokivat, että koronataudin riskit eivät myöskään kosketa heitä, vaan vain pientä joukkoa riskiryhmäläisiä.

Myös kriittiset haastateltavat kaipasivat selkeyttä ja johdonmukaisuutta koronatoimista viestimiseen. Kriittisesti suhtautuvat kokivat tarvetta kuulluksi ja huomioiduksi tulemiselle, sillä tämän puuttuminen herättää epäluottamusta ohjeita ja rajoituksia kohtaan. Kokemus vastakkainasettelusta voi johtua siitä, että he kokevat, ettei heidän tilannettaan ja ajatuksia myöskään ymmärretä tai oteta vakavasti.

"Paniikkimyytiksi" kutsutaan ajatusta siitä, että kansalaisten kokemaa huolta tulisi aktiivisesti hälventää, jotta he eivät menettäisi itsekontrolliaan. Tutkimustiedon perusteella kuitenkin luottamusta ja oikeasuhtaista toimintaa – myös kriitikoissa – herättävä viestintä koostuu mahdollisimman paikkansapitävän tilannetiedon välittämisestä.

Käyttäytymistieteellinen neuvonanto –hanke edistää tietopohjaisen käyttäytymistieteellisen ymmärryksen soveltamista koronakriisin hoidossa. Hankkeen KETTU-työryhmään kuuluvat Matti Heino, Markus Kanerva, Matti Heino, Maarit Lassander, Ville Ojanen, Lauri Sääksvuori ja Henriikka Tammes.

Live24magazine

27.01.2022FA:n puheenjohtaja Koponen: Vuoropuhelu tarpeen mielenterveysongelmien vaikutuksista vakuutusten saantiin
27.01.2022Luonto-Liitto poliisille, rajavartiostolle ja sisäministeriölle: Peruuttakaa sudentappoluvat!
27.01.2022Opastusta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin palveluihin tarvitaan laajasti, eikä se koske vain ikäihmisiä
27.01.2022Kysy apteekista - älä googlaa
27.01.2022Hammastahna-suuvesi-patentti Covid-19:ää vastaan sai hyväksynnän USA:ssa
26.01.2022Elina Lehtomäki on Carunan sähköverkkojohtaja
26.01.2022Keski - Uudenmaan aluevaalien tulos on vahvistettu
26.01.2022Nuorten lääkärien suosimat koulutuspaikat julki
26.01.2022Lääkäriliiton Max Oker- Blom -palkinto kirurgi Ulla Keräselle
25.01.2022Historian ensimmäinen Vuoden kehittäjäpsykiatri on valittu
25.01.2022Merrellin kengät vievät liikkumaan - Esittelyssä kevään uudistetut ulkoilu- ja polkujuoksujalkineet
25.01.2022Miten kolttasaamelainen vähemmistö elää ja voi nyky-Suomessa?
25.01.2022Luottamushenkilön asema sekä kunnan että hyvinvointialueen toimielimessä? - Ohjeistus kaksoisroolin tuottamasta esteellisyydestä
25.01.2022Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin: Vaatimus " soita aina ensin" Raaseporin sairaalan verkkosivuilla tulee poistaa
24.01.2022Kuuntele podcast: Stalinin vainot koskettavat edelleen monia
24.01.2022Miljoona euroa elämän loppuvaiheen hoidon palveluiden kehittämiseen KYSin erityisvastuualueelle
24.01.2022Antirasistista tulevaisuutta luodaan teoilla - antirasistisessa tulevaisuudessa nimi ei vaikuta työnhakuun
24.01.2022Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Selvitys tuotti sote-kiinteistöinvestointien arviointiin laskentamallin ja kriteeristön
24.01.2022Vihreille eniten nuoria aluevaltuutettuja
22.01.2022Yleinen työttömyyskassa YTK: Korona ei muuttanut maakuntien välisiä työttömyyseroja
21.01.2022Ammattiliitto Pro asettaa ylityökiellon UPM:n paperiteollisuuden toimihenkilöille
21.01.2022Kirkko tarjoaa Walk in - lyhytterapiaa nuorten hätään
21.01.2022Käräjäoikeus rajasi lämmityksen lakon ulkopuolelle
21.01.2022NextGenerationEU-väline: Euroopan komissio maksaa Suomelle 271 miljoonan euron ennakkorahoituksen
21.01.2022Yrittäjien väliaikaista työmarkkinatukioikeutta halutaan jatkaa
21.01.2022Kirje komissiolle: Suomi ja yhdeksän muuta EU-valtiota esittävät huolensa bioenergian kestävyyskriteereihin esitetyistä muutoksista
21.01.2022Blind Channel julkistaa tulevan albuminsa - Lifestyles of the Sick & Dangerous ilmestyy 8. heinäkuuta
21.01.2022Korjauspartnerit - ryhmälle tunnustus suomalaisesta työstä
21.01.2022Vanhuspalvelujen työvoimapula kärjistyy kotihoidossa - neljännes yksiköistä tekee joka viikko töitä riittämättömällä henkilöstöllä
20.01.2022Velallisten pääsyä uuteen alkuun helpotetaan velkajärjestelyä ja yrityssaneerausta uudistamalla
20.01.2022Ikääntyneiden turvattomuus on kansallinen häpeäpilkku
20.01.2022Laaja lääkevarkaus Naistenklinikalla
19.01.2022Vain harva käy enää verotoimistossa - valtaosa hoitaa veroasiansa OmaVerossa
19.01.2022Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kannanotto: Valmiuslaki ei takaa terveydenhuollon kantokykyä
19.01.2022Bensiinikäyttöisen auton voi muuttaa kaasu- tai etanolikäyttöiseksi - muuttamiseen voi hakea tukea Traficomilta
19.01.2022LPY: Lainsäädäntöön ei pidä kirjata ylioptimistisia toiveita
18.01.2022THL: Voimakkaiden rajoitustoimien tarkoituksenmukaisuus kyseenalaista, koronastrategiassa tulisi painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä
18.01.2022Neuvottelutulos syntynyt Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimuksista
18.01.2022Kuka ilmiantoi Anne Frankin? - Uutta tutkimustietoa ratkaisemattomaan tapaukseen
18.01.2022Björn Natthiko Lindeblad on kuollut
18.01.2022DHL kiihdytti Microsoftin ohi kyberkonnien suosikkisyöttinä - "On aivan liian helppoa olla huomaamatta epäilyttäviä yksityiskohtia"
18.01.2022VATT: Seitsemän päivän hoitotakuuesityksessä useita puutteita
18.01.2022Aluevaaleissa 2022 yhteensä 10 584 ehdokasta
18.01.2022Suun terveydenhuollon palveluista päätetään hyvinvointialueilla
18.01.2022Hyvinvointiala: Sote-menoissa yli miljardi euroa löysää
17.01.2022Piispa Jukka Keskitalo paavi Franciscukselle Vatikaanissa: Kirkon on syytä pyytää anteeksi saamelaisilta
17.01.2022Kokoomuksen Marko Kilpi: Mistä hoitajat hoitajamitoituksen toteuttamiseen?
17.01.2022Turvapaikanhakijoiden prepaid-korttien varojen palauttamisessa ei ole saavutettu ratkaisua - selvitystyö jatkuu
17.01.2022Joukkoliikenteen rahoituskriisi jatkuu edelleen - Koronatukea tarvitaan kipeästi vuonna 2022
17.01.2022Vuonna 2021 liikennemäärät ja liikennedatan käyttö kasvoivat edellisvuodesta - joukkoliikenne jäi yksityisautoilun jalkoihin
17.01.2022Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi kahdeksatta kuukautta peräkkäin
17.01.2022Suorana HUSista: Ajankohtainen koronavirusepidemiatilanne ja katsaus edelliseen vuoteen
17.01.2022THL:n tutkimus: Sosiaalityöllä rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa alueelliseen huono-osaisuuteen
17.01.2022Pelastakaa Lapset: Miljoonia kuvia lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta kiertää netissä epidemian lailla
16.01.2022Euroopan komissio hyväksyi MSD:n VaxneuvanceTM -pneumokokkipolysakkaridirokotteen, käytettäväksi vähintään 18-vuotiaille henkilöille
15.01.2022ALUEVAALIT 2022: Keskustan Markus Lohi: Orpon julkistettava kokoomuksen salainen sote-"korjaussarja"
14.01.2022PAMin Annika Rönni-Sällinen: Omavastuusta luopuminen hyvä, mutta ei riittävä
14.01.2022Yrittäjät: Hallituksen tukitoimet tarpeen - seuraavaksi yt- ja lomautusaikoja lyhennettävä
14.01.2022Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa
14.01.2022Aluevaalit 2022: Yhden vanhemman perheet: Palvelut kuntoon
14.01.2022Toimenpideohjelmalla haetaan ratkaisuja Lapin työvoiman saatavuuteen
14.01.2022Asiointivaikeudet, huijaukset ja vesivahingot näkyivät yhteydenotoissa FINEen viime vuonna
14.01.2022PPSHP on Suomen aktiivisin työpaikka
14.01.2022Pron lakot väistyivät - teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehdoista saatiin sopu
13.01.2022ALUEVAALIT 2022: Pelastustoimen palveluverkko on turvattava
13.01.2022ALUEVAALIT 2022: Vihreät nuoret tuomitsee perussuomalaisten vaarallisen päihdepolitiikan
13.01.2022Valvira: Ammattioikeutensa menettäneiden määrä hieman laski
12.01.2022ALUEVAALIT 2022: Demarinaiset: Äänestäminen aluevaaleissa on kannanotto hyvinvointivaltion tulevaisuuden suunnasta
12.01.2022Kyläkauppatukea myönnetty lähes 180 kaupalle
12.01.2022"Luulin, että Juha Perälä on animaatiohahmo" - FOX-kanavalla jatkuvan Melkein MENSAN vetäjäkaksikko kertoo yhteistyöstään
11.01.202240 johtavan pohjoismaisen yrityksen toimitusjohtajat haluavat päättäjiltä kunnianhimoisempia linjauksia ja politiikkoja ilmastoratkaisujen nopeuttamiseksi
10.01.2022Kunnissa kaivataan nopeasti selkeyttä hallituksen koronapäätöksiin
10.01.2022Kokoomusopiskelijat: Ei aluepolitiikkaa koulutuksella
10.01.2022Jaa työnhakukokemuksesi - rekrypalaute.fi avaa uuden ikkunan kirkon rekrytointeihin
10.01.2022Kari Aihinen saa rinnalleen kaksi timanttista osaajaa - tässä ovat uudet MasterChef-tuomarit!
10.01.2022Nenään sumutettava "biologinen maski" voi suojata koronatartunnalta tuntien ajan
10.01.2022Lujabetoni myy Venäjän liiketoimintansa
10.01.2022KYS aloitti uuden lutetium-hoidon levinneeseen eturauhassyöpään
09.01.2022Ammattiliitto Pro on jättänyt uusia työtaisteluilmoituksia teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle
09.01.2022ALUEVAALIT 2022: Vihreiden nuorten puheenjohtajat kritisoivat kokoomusta veropopulismista
09.01.2022Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sai miljoonalahjoituksen kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön vahvistamiseen
08.01.2022MaRa: Valtioneuvosto ei uskalla puuttua tehokkaasti ongelman perussyyhyn eli rokottamattomuuteen - päätyy aina rajoittamaan yrittäjien ja työntekijöiden oikeutta toimeentuloon
07.01.2022LPY: Seitsemän päivän hoitotakuu on mahdollinen
07.01.2022THL: Jo kaksi koronarokoteannosta antaa hyvän suojan omikronin aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan, kolmas annos nostaa suojan erinomaiseksi
07.01.2022Oikeusministeriö: Aluevaaleissa voi ennakkoäänestää ulkona monissa kunnissa
07.01.2022Teknologiateollisuuden työntekijöille työehtosopimus -Teollisuusliiton lakonuhka väistyi
07.01.2022Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt teknologiateollisuuden neuvottelutuloksen - myös auto- ja kaivosaloille sopimusratkaisut
07.01.2022Positiivinen luottotieto ehkäisee ylivelkaantumista: Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä väheni ensimmäistä kertaa 13 vuoteen
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin aluevaalitavoitteet ja ehdokkaita
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Lääkäriliiton aluevaalitavoitteena muun muassa yleislääkärin vastaanottokäyntien asiakasmaksuista luopuminen
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Äänelläsi on merkitystä- valitse viisaasti
05.01.2022ALUEVAALIT 2022 : "Uusi kausi alkaa"- aluevaalien kansalaiskampanjassa tutut kasvot
05.01.2022ALUEVAALIT 2022 : Lappeenrannan kaupunki : Asukas- ja alueneuvosto haastaa äänestämään aluevaaleissa!
05.01.2022Perunatykkejä ja hajonneita lavasteita - Ideanikkari kertoo, miten Melkein MENSAN tehtävät syntyvät
05.01.2022Katsaus Pohjois-Karjalan rajavartioston toimintaan joulukuussa 2021
04.01.2022149 varusmiestä saapui palvelukseen Pohjois- Karjalan rajavartioston Rajajääkärikomppaniaan
04.01.2022Koronajäljitys ruuhkautunut Rovaniemellä - kaupunki pyytää positiivisen testituloksen saaneita jäämään eristykseen
04.01.2022Koronatartuntoja Siun soten ikäihmisten hoivakodeissa
04.01.2022Omikronin aiheuttama sairaalakuormitus lisääntyy Etelä-Karjalassa
04.01.2022YTK-Yhdistys kuittaa nyt jäsentensä juristikuluja työsuhdeongelmissa - " Haluamme auttaa hankalissa tilanteissa kohti sovintoa "

Näytä lisää »