Etla: Koronaepävarmuus jatkuu, mutta loppuvuoden 2022 näkymä jo selvästi kirkkaampi

28.12.2021

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Kolmas koronavuosi 2022 ei käynnisty valoisissa merkeissä omikronmuunnoksen levitessä. Etlan tutkijat katsovat kuitenkin tänään julkaistussa muistiossa koko vuoden 2022 talouskehitystä varovaisen optimisesti. Suomessa kasvu jatkuu, vaikkakin kuluvaa vuotta hitaampana. Pandemian hankalin vaihe on alkuvuonna, mutta kesää kohti palveluiden kulutus vauhdittuu uudelleen, ja loppuvuoden näkymä on selvästi kirkkaampi. Samalla paine kestävän, kasvuystävällisen ja vastasyklisen talouspolitiikan tekemiseen Suomessa kasvaa.

Vaikka epävarmuutta liittyy ensi vuoteen paljon, arvioivat Etlan tutkijat yhteiskuntien oppivan vähitellen elämään COVID-19-pandemian kanssa, ja laajoihin sulkutoimiin on jatkossa yhä vähemmän tarvetta. Epidemiatilanne tulee kuitenkin jatkumaan vaikeana kehittyvissä talouksissa ja uusien varianttien riski jää elämään pitkäksi aikaa.

Vuoden 2022 talouspolitiikan suuri teema on inflaation paluu, mikä juontaa kysynnän elpymisestä, suurista elvytyspaketeista ja vihreästä siirtymästä. Inflaation kiihtyessä paine keskuspankkien koronnostoille kasvaa. Samalla rahoitusmarkkinoilla käynnistyy mahdollisesti kivuliaskin paluu normaaliin, positiivisten korkojen aikaan.

Ensi vuosi ratkaisee, käynnistyykö inflaatio pysyvämmin vai aletaanko uudelleen pelätä deflaatiota, toteaa Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

- Inflaation kiihtymisen myötä kiristyvä rahapolitiikka tuottaa myös riskejä. Liian hitaasti kiristyvä politiikka voi johtaa inflaatiokierteeseen myöhemmin, mutta liian nopeasti kiristyvä politiikka voi hidastaa talouskasvua ja tuoda häiriöitä sijoitusmarkkinoille jo lyhyelläkin aikavälillä, Kangasharju muistuttaa.

Tänään julkaistussa Ilmiöt 2022 – Etla katsoo tulevaan (Etla Muistio 103) -julkaisussa kaikkiaan kymmenen Etlan eturivin tutkijaa pohtii ensi vuonna esiin nousevia talouden ilmiöitä ja kehityskulkuja. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että inflaation lisäksi toinen suuri maailmantalouden kysymysmerkki on Kiinan talouden kehitys. Kiina on ajautunut globalisaation sivuraiteelle sekä tiukan COVID-19-strategiansa että poliittisen kurinpalautusohjelmansa kautta. Todennäköisempänä pidetään kuitenkin maan kasvun vaimenemista kuin talouskriisiin ajautumista.

Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Korot nousevat Yhdysvalloissa, mutta ei vielä Euroopassa

Etlan ennusteryhmä arvioi, että kiihtynyt inflaatio ja alas painunut työttömyysaste antavat Yhdysvaltojen keskuspankille Fedille hyvät perusteet lopettaa arvopapereiden osto-ohjelma jo alkuvuoden aikana ja nostaa samalla ohjauskorkoja. Fed nostanee korkoja jopa kolmesti ensi vuoden aikana.

Euroalueen jonkin verran matalampi inflaatio lisää Euroopan keskuspankin EKP:n liikkumavaraa, mutta rahapolitiikka on kiristymässä myös vanhalla mantereella arvopaperiostojen vähentyessä. Ohjauskorkoja EKP nostaa todennäköisesti vasta vuonna 2023, arvioi Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

- Omikronvariantti tuo lisää päänvaivaa niin keskuspankkiireille kuin talouspolitiikan tekijöillekin. On todennäköistä, että variantti aiheuttaa muun muassa satamien sulkemisia Kiinassa, mikä lisää tarjontaketjujen ongelmia. Toisaalta variantti vaikuttaa öljyn hintaan sitä laskevasti, pohtii Etlan Lehmus.

Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi.

Suomen näkymä jo kirkkaampi loppuvuonna 2022

Suomen talousnäkymät ensi vuodelle ovat enimmäkseen suotuisat lisääntyneestä epävarmuudesta ja rahapolitiikan kiristyksistä huolimatta.

- Kasvu jatkuu, vaikkakin kuluvaa vuotta hitaampana. Pandemian hankalin vaihe on alkuvuonna, mutta arvioimme, että kesää kohti palveluiden kulutus vauhdittuu uudelleen ja loppuvuoden näkymä on jo selvästi kirkkaampi.

- Epävarmuutta ja riskejä epäviralliseen ennusteeseemme tosin sisältyy paljon, ja ne liittyvät niin pandemian hallintaan kuin myös geopoliittiseen ympäristöön.

Omikronvariantti hankaloittaa tuotantoketjujen toimintaa ja vahvistaa tavaroiden kysyntää palveluihin nähden, minkä johdosta vaikutus on todennäköisesti inflaatiota kiihdyttävä myös Suomessa. Keväällä keskustelua herättää myös priorisointitarve ja talouspolitiikan paluu menokehyksiin.

- Paine kestävän, kasvuystävällisen ja vastasyklisen talouspolitiikan tekemiseen kasvaa keväällä, kiteyttää Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi.

Myös sote-uudistuksen sisältö ja merkitys ovat käytännössä kokonaan auki. Etla arvioi jo sote-lakiuudistuksen lausunnossaan, että kustannusvaikutukset ovat ensimmäisten vuosien aikana kuluja lisääviä.

- Tutkijamme eivät ole kyenneet tunnistamaan sote-laissa itsessään mekanismeja, joilla uudistus kykenisi leikkaamaan kustannuskehitystä.

Keväällä mielenkiinto kohdistuu myös julkisen sektorin, eritysesti soten, palkkaneuvotteluihin. Ne voivat vielä muodostua hankaliksi ja poliitikkojen voi olla vaikea olla puuttumatta niihin. Lupaus rahoittaa valtion tuella korkeampia koronapalkkoja on ennakkotapaus tästä.

EU rakentaa uutta finanssipolitiikkaa vanhan päälle

Euroopassa keskustelu yhteisen talouspolitiikan suunnasta jatkuu. Finanssipolitiikan koordinaation uudistaminen etenee, mutta ratkaisevaa yhteistä säveltä yhteisvastuun laajentamista kannattavien ja vastustavien tahojen välillä tuskin löytyy. Uudet FIPO-säännöt rakentuvat mitä luultavimmin vanhojen rakenteiden päälle.

Kansallisen riippumattoman valvonnan rooli kuitenkin kasvaa ja säännöistä riisutaan heikosti toimivia elementtejä, arvioi Etlan Tero Kuusi.

Etlan tutkija Päivi Puonti.

Lopullisia ratkaisuja koordinaatio-ongelmiin uudet säännöt eivät kuitenkaan tuo. Ratkaisut vaativat jäsenvaltioiden taloudellisia eroja kaventavia rakenteellisia uudistuksia sekä markkinakuria lisääviä ja maariskejä vähentäviä uudistuksia rahoitusmarkkinoilla. Erityisen keskeiseksi ensi vuonnakin nousee ilmastopolitiikan tukeminen.

- EU-maiden kesken etsitään kiivaasti ratkaisua siihen, kuinka rahoittaa talouden vihreää siirtymää vaarantamatta julkisen talouden kestävyyttä - ja menettämättä kansalaisten tukea ilmastonmuutoksen vastaisille toimille. Yksimielisyys finanssipolitiikan sääntöuudistuksesta pitäisi löytää vielä ensi vuoden aikana, jos vanhoihin sääntöihin ei haluta enää palata, toteaa Etlan tutkija Päivi Puonti.

EU:n finanssipolitiikan vanhojen sääntöjen on määrä astua jälleen voimaan vuonna 2023.

Live24magazine

27.01.2022FA:n puheenjohtaja Koponen: Vuoropuhelu tarpeen mielenterveysongelmien vaikutuksista vakuutusten saantiin
27.01.2022Luonto-Liitto poliisille, rajavartiostolle ja sisäministeriölle: Peruuttakaa sudentappoluvat!
27.01.2022Opastusta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin palveluihin tarvitaan laajasti, eikä se koske vain ikäihmisiä
27.01.2022Kysy apteekista - älä googlaa
27.01.2022Hammastahna-suuvesi-patentti Covid-19:ää vastaan sai hyväksynnän USA:ssa
26.01.2022Elina Lehtomäki on Carunan sähköverkkojohtaja
26.01.2022Keski - Uudenmaan aluevaalien tulos on vahvistettu
26.01.2022Nuorten lääkärien suosimat koulutuspaikat julki
26.01.2022Lääkäriliiton Max Oker- Blom -palkinto kirurgi Ulla Keräselle
25.01.2022Historian ensimmäinen Vuoden kehittäjäpsykiatri on valittu
25.01.2022Merrellin kengät vievät liikkumaan - Esittelyssä kevään uudistetut ulkoilu- ja polkujuoksujalkineet
25.01.2022Miten kolttasaamelainen vähemmistö elää ja voi nyky-Suomessa?
25.01.2022Luottamushenkilön asema sekä kunnan että hyvinvointialueen toimielimessä? - Ohjeistus kaksoisroolin tuottamasta esteellisyydestä
25.01.2022Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin: Vaatimus " soita aina ensin" Raaseporin sairaalan verkkosivuilla tulee poistaa
24.01.2022Kuuntele podcast: Stalinin vainot koskettavat edelleen monia
24.01.2022Miljoona euroa elämän loppuvaiheen hoidon palveluiden kehittämiseen KYSin erityisvastuualueelle
24.01.2022Antirasistista tulevaisuutta luodaan teoilla - antirasistisessa tulevaisuudessa nimi ei vaikuta työnhakuun
24.01.2022Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta: Selvitys tuotti sote-kiinteistöinvestointien arviointiin laskentamallin ja kriteeristön
24.01.2022Vihreille eniten nuoria aluevaltuutettuja
22.01.2022Yleinen työttömyyskassa YTK: Korona ei muuttanut maakuntien välisiä työttömyyseroja
21.01.2022Ammattiliitto Pro asettaa ylityökiellon UPM:n paperiteollisuuden toimihenkilöille
21.01.2022Kirkko tarjoaa Walk in - lyhytterapiaa nuorten hätään
21.01.2022Käräjäoikeus rajasi lämmityksen lakon ulkopuolelle
21.01.2022NextGenerationEU-väline: Euroopan komissio maksaa Suomelle 271 miljoonan euron ennakkorahoituksen
21.01.2022Yrittäjien väliaikaista työmarkkinatukioikeutta halutaan jatkaa
21.01.2022Kirje komissiolle: Suomi ja yhdeksän muuta EU-valtiota esittävät huolensa bioenergian kestävyyskriteereihin esitetyistä muutoksista
21.01.2022Blind Channel julkistaa tulevan albuminsa - Lifestyles of the Sick & Dangerous ilmestyy 8. heinäkuuta
21.01.2022Korjauspartnerit - ryhmälle tunnustus suomalaisesta työstä
21.01.2022Vanhuspalvelujen työvoimapula kärjistyy kotihoidossa - neljännes yksiköistä tekee joka viikko töitä riittämättömällä henkilöstöllä
20.01.2022Velallisten pääsyä uuteen alkuun helpotetaan velkajärjestelyä ja yrityssaneerausta uudistamalla
20.01.2022Ikääntyneiden turvattomuus on kansallinen häpeäpilkku
20.01.2022Laaja lääkevarkaus Naistenklinikalla
19.01.2022Vain harva käy enää verotoimistossa - valtaosa hoitaa veroasiansa OmaVerossa
19.01.2022Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kannanotto: Valmiuslaki ei takaa terveydenhuollon kantokykyä
19.01.2022Bensiinikäyttöisen auton voi muuttaa kaasu- tai etanolikäyttöiseksi - muuttamiseen voi hakea tukea Traficomilta
19.01.2022LPY: Lainsäädäntöön ei pidä kirjata ylioptimistisia toiveita
18.01.2022THL: Voimakkaiden rajoitustoimien tarkoituksenmukaisuus kyseenalaista, koronastrategiassa tulisi painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä
18.01.2022Neuvottelutulos syntynyt Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimuksista
18.01.2022Kuka ilmiantoi Anne Frankin? - Uutta tutkimustietoa ratkaisemattomaan tapaukseen
18.01.2022Björn Natthiko Lindeblad on kuollut
18.01.2022DHL kiihdytti Microsoftin ohi kyberkonnien suosikkisyöttinä - "On aivan liian helppoa olla huomaamatta epäilyttäviä yksityiskohtia"
18.01.2022VATT: Seitsemän päivän hoitotakuuesityksessä useita puutteita
18.01.2022Aluevaaleissa 2022 yhteensä 10 584 ehdokasta
18.01.2022Suun terveydenhuollon palveluista päätetään hyvinvointialueilla
18.01.2022Hyvinvointiala: Sote-menoissa yli miljardi euroa löysää
17.01.2022Piispa Jukka Keskitalo paavi Franciscukselle Vatikaanissa: Kirkon on syytä pyytää anteeksi saamelaisilta
17.01.2022Kokoomuksen Marko Kilpi: Mistä hoitajat hoitajamitoituksen toteuttamiseen?
17.01.2022Turvapaikanhakijoiden prepaid-korttien varojen palauttamisessa ei ole saavutettu ratkaisua - selvitystyö jatkuu
17.01.2022Joukkoliikenteen rahoituskriisi jatkuu edelleen - Koronatukea tarvitaan kipeästi vuonna 2022
17.01.2022Vuonna 2021 liikennemäärät ja liikennedatan käyttö kasvoivat edellisvuodesta - joukkoliikenne jäi yksityisautoilun jalkoihin
17.01.2022Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi kahdeksatta kuukautta peräkkäin
17.01.2022Suorana HUSista: Ajankohtainen koronavirusepidemiatilanne ja katsaus edelliseen vuoteen
17.01.2022THL:n tutkimus: Sosiaalityöllä rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa alueelliseen huono-osaisuuteen
17.01.2022Pelastakaa Lapset: Miljoonia kuvia lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta kiertää netissä epidemian lailla
16.01.2022Euroopan komissio hyväksyi MSD:n VaxneuvanceTM -pneumokokkipolysakkaridirokotteen, käytettäväksi vähintään 18-vuotiaille henkilöille
15.01.2022ALUEVAALIT 2022: Keskustan Markus Lohi: Orpon julkistettava kokoomuksen salainen sote-"korjaussarja"
14.01.2022PAMin Annika Rönni-Sällinen: Omavastuusta luopuminen hyvä, mutta ei riittävä
14.01.2022Yrittäjät: Hallituksen tukitoimet tarpeen - seuraavaksi yt- ja lomautusaikoja lyhennettävä
14.01.2022Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Itä-Suomessa
14.01.2022Aluevaalit 2022: Yhden vanhemman perheet: Palvelut kuntoon
14.01.2022Toimenpideohjelmalla haetaan ratkaisuja Lapin työvoiman saatavuuteen
14.01.2022Asiointivaikeudet, huijaukset ja vesivahingot näkyivät yhteydenotoissa FINEen viime vuonna
14.01.2022PPSHP on Suomen aktiivisin työpaikka
14.01.2022Pron lakot väistyivät - teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehdoista saatiin sopu
13.01.2022ALUEVAALIT 2022: Pelastustoimen palveluverkko on turvattava
13.01.2022ALUEVAALIT 2022: Vihreät nuoret tuomitsee perussuomalaisten vaarallisen päihdepolitiikan
13.01.2022Valvira: Ammattioikeutensa menettäneiden määrä hieman laski
12.01.2022ALUEVAALIT 2022: Demarinaiset: Äänestäminen aluevaaleissa on kannanotto hyvinvointivaltion tulevaisuuden suunnasta
12.01.2022Kyläkauppatukea myönnetty lähes 180 kaupalle
12.01.2022"Luulin, että Juha Perälä on animaatiohahmo" - FOX-kanavalla jatkuvan Melkein MENSAN vetäjäkaksikko kertoo yhteistyöstään
11.01.202240 johtavan pohjoismaisen yrityksen toimitusjohtajat haluavat päättäjiltä kunnianhimoisempia linjauksia ja politiikkoja ilmastoratkaisujen nopeuttamiseksi
10.01.2022Kunnissa kaivataan nopeasti selkeyttä hallituksen koronapäätöksiin
10.01.2022Kokoomusopiskelijat: Ei aluepolitiikkaa koulutuksella
10.01.2022Jaa työnhakukokemuksesi - rekrypalaute.fi avaa uuden ikkunan kirkon rekrytointeihin
10.01.2022Kari Aihinen saa rinnalleen kaksi timanttista osaajaa - tässä ovat uudet MasterChef-tuomarit!
10.01.2022Nenään sumutettava "biologinen maski" voi suojata koronatartunnalta tuntien ajan
10.01.2022Lujabetoni myy Venäjän liiketoimintansa
10.01.2022KYS aloitti uuden lutetium-hoidon levinneeseen eturauhassyöpään
09.01.2022Ammattiliitto Pro on jättänyt uusia työtaisteluilmoituksia teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle
09.01.2022ALUEVAALIT 2022: Vihreiden nuorten puheenjohtajat kritisoivat kokoomusta veropopulismista
09.01.2022Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sai miljoonalahjoituksen kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön vahvistamiseen
08.01.2022MaRa: Valtioneuvosto ei uskalla puuttua tehokkaasti ongelman perussyyhyn eli rokottamattomuuteen - päätyy aina rajoittamaan yrittäjien ja työntekijöiden oikeutta toimeentuloon
07.01.2022LPY: Seitsemän päivän hoitotakuu on mahdollinen
07.01.2022THL: Jo kaksi koronarokoteannosta antaa hyvän suojan omikronin aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan, kolmas annos nostaa suojan erinomaiseksi
07.01.2022Oikeusministeriö: Aluevaaleissa voi ennakkoäänestää ulkona monissa kunnissa
07.01.2022Teknologiateollisuuden työntekijöille työehtosopimus -Teollisuusliiton lakonuhka väistyi
07.01.2022Teollisuusliiton hallitus on hyväksynyt teknologiateollisuuden neuvottelutuloksen - myös auto- ja kaivosaloille sopimusratkaisut
07.01.2022Positiivinen luottotieto ehkäisee ylivelkaantumista: Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä väheni ensimmäistä kertaa 13 vuoteen
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin aluevaalitavoitteet ja ehdokkaita
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Lääkäriliiton aluevaalitavoitteena muun muassa yleislääkärin vastaanottokäyntien asiakasmaksuista luopuminen
06.01.2022ALUEVAALIT 2022: Äänelläsi on merkitystä- valitse viisaasti
05.01.2022ALUEVAALIT 2022 : "Uusi kausi alkaa"- aluevaalien kansalaiskampanjassa tutut kasvot
05.01.2022ALUEVAALIT 2022 : Lappeenrannan kaupunki : Asukas- ja alueneuvosto haastaa äänestämään aluevaaleissa!
05.01.2022Perunatykkejä ja hajonneita lavasteita - Ideanikkari kertoo, miten Melkein MENSAN tehtävät syntyvät
05.01.2022Katsaus Pohjois-Karjalan rajavartioston toimintaan joulukuussa 2021
04.01.2022149 varusmiestä saapui palvelukseen Pohjois- Karjalan rajavartioston Rajajääkärikomppaniaan
04.01.2022Koronajäljitys ruuhkautunut Rovaniemellä - kaupunki pyytää positiivisen testituloksen saaneita jäämään eristykseen
04.01.2022Koronatartuntoja Siun soten ikäihmisten hoivakodeissa
04.01.2022Omikronin aiheuttama sairaalakuormitus lisääntyy Etelä-Karjalassa
04.01.2022YTK-Yhdistys kuittaa nyt jäsentensä juristikuluja työsuhdeongelmissa - " Haluamme auttaa hankalissa tilanteissa kohti sovintoa "

Näytä lisää »