Elinkeinoelämän lobbaus on vesittänyt veronkiertoon kohdistuvia lakihankkeita

07.10.2021

hand-g5ff6fba39_640.jpg

Elinkeinoelämän edustajat ovat aktiivisesti olleet mukana luomassa verolainsäädäntöön aukkoja, joiden vuoksi Suomi on menettänyt vuosittain kymmenien miljoonien eurojen verotulot. Uusi Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tutkimus osoittaa, ketkä ovat onnistuneet vaikuttamaan verolainsäädäntöön ja miten se on käytännössä tapahtunut.

Oikeustieteellisen tiedekunnan väitöskirjatutkija Lauri Finér tarkastelee tuoreessa tutkimuksessa, mikä vaikutus lobbauksella on ollut yritysten verovälttelyä suitsivaan lainsäädäntöön Suomessa. Tutkimus keskittyy niin sanottuun korkovähennysrajoitukseen, jolla pyritään estämään korkojen avulla tapahtuvaa aggressiivista verosuunnittelua. Säännös rajoittaa monikansallisten yritysten keinotekoisesti luomien korkojen vähentämistä Suomen verotuksessa.

Tutkimuksessaan Finér on käynyt läpi korkovähennysrajoitukseen liittyviä lainsäädäntöprosesseja vuosina 2009–2018. Aineisto kattaa neljä eri prosessia, alkaen vuodesta 2009, jolloin valtiovarainministeriö arvioi ensimmäisen kerran sääntelyn tarvetta, kun monikansallisten yritysten korkojärjestelyistä koitui Suomelle vähintään sadan miljoonan euron vuosittaiset veromenetykset.

Tutkimuksessaan Finér analysoi kaikki noin 150 korkovähennysrajoituksesta lakiprossien aikana annettua lausuntoa. Niiden perusteella hän arvioi, mitä asioita eri tahot nostivat esiin lausunnoissaan ja mikä oli lausuntojen vaikutus lopulliseen lainsäädäntöön sekä sitä kautta koko yhteiskuntaan.

– Tutkimukseni aineisto osoittaa, että elinkeinoelämän edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana luomassa verolainsäädäntöön aukkoja, joiden vuoksi Suomi on menettänyt vuosittain vähintään kymmenien miljoonien eurojen verotulot, Finér sanoo.

Esimerkiksi voi ottaa edellisen kerran, kun korkovähennysrajoitusta koskevaa sääntelyä muokattiin vuonna 2018. Tuolloin valtiovarainministeriö esitti lakiluonnoksessaan tiukempaa puuttumista verovälttelyyn, mikä olisi ministeriön arvion mukaan tuonut lyhyellä aikavälillä vähintään 46 miljoonaa euroa lisää verotuloja vuosittain. Pidemmällä aikavälillä kokonaisvaikutus olisi kasvanut vielä suuremmaksi. Elinkeinoelämä vastusti tiukennuksia ja onnistuikin ajamaan lopulliseen lakiin läpi monta muutosta: niiden seurauksena verotulojen arvioitiin lopulta kasvavan vain noin 10 miljoonalla eurolla vuosittain.

Huomionarvoista on myös se, että etujärjestöjen onnistuneesti ajamat höllennykset, kuten niin kutsuttu tasevapautus, ovat hyödyttäneet ainoastaan muutamia kymmeniä kansainvälisiä yrityksiä. Tämä johtuu siitä, että korkojärjestelyt ovat mahdollisia vain kansainvälisille konserneille ja niitä rajoittava korkovähennys kohdistuu harvoihin suuryrityksiin.

– Voidaan siis sanoa, että lobbauksellaan etujärjestöt syrjivät yritysten suurta enemmistöä, joka ei käytä kansainvälisiä verojärjestelyjä.

Yleisen edun kustannuksella

Lauri Finérin tutkimus pohjaa hyvinvointitaloustieteen niin kutsutun sääntelijän kaappauksen (engl. regulatory capture) teoriaan. Se viittaa tilanteeseen, jossa lainsäätäjä tai viranomainen tekee lobbauksen seurauksena päätöksiä, jotka ovat sääntelyn kohteen etujen mukaisia, mutta yleisen edun vastaisia.

Elinkeinoelämän edustajat ja yrityksiä avustavat verokonsultit ovat Finérin aineiston perusteella onnistuneet niin kutsutussa heikossa sääntelijän kaappauksessa. Siinä aloite verovälttelyä hillitsevään lainsäädäntöön on tullut muun muassa kansalaisjärjestöiltä ja viranomaisilta, mutta lopullisen lainsäädännön tehottomuus on elinkeinoelämän edunvalvonnan seurausta.

Finérin tutkimus on poikkeuksellinen sikäli, että hänen aineistonsa osoittaa selvästi kenen lobbaus on vaikuttanut lainsäädäntöön, miten ja miksi. Aiemmassa sääntelijän kaappausta koskevassa tutkimuksessa on keskitytty lähinnä yleisiin havaintoihin lobbauksesta sekä tilastolliseen analyysiin, jossa ei kuitenkaan pystytä havaitsemaan varsinaista lobbauksen sisältöä ja sen konkreettista seurausta.

Tutkimushavainnoilla voi olla käytännön merkitystä lähiaikoina, sillä hallitus sopi budjettiriihessä uudistavansa korkovähennysrajoitusta tehokkaammaksi rajaamalla tasevapautuksen soveltumista vuoden 2022 alusta. Tarkempia päätöksiä on tarkoitus tehdä syksyn aikana.

Elinkeinoelämän ääni kuuluu

Finérin aineisto osoittaa myös millainen vaikuttamisen ylivoima elinkeinoelämällä on ollut lausuntokierrosten aikana. Esimerkiksi korkovähennysrajoitusta koskeneella vuoden 2018 lausuntokierroksella yksityistä etua edustavia tahoja oli mukana 19, kun yleisemmin veronsaajien etua ajavia tahoja oli mukana 3. Lisäksi elinkeinoelämän edustajilla on moninkertainen määrä palkattuja verotuksen asiantuntijoita.

– Vaikuttamisen vinoumaa korostaa se, että monikansallisten yritysten verosuunnittelu ja sitä hillitsevä lainsäädäntö ovat teknisiä eikä niitä ole tunnettu tai tutkittu kovin laajasti. Osaltaan sen vuoksi riippumattomien tahojen vaikutus prosesseissa on suhteellisen pieni, Finér sanoo.

Osa elinkeinoelämän edustajista on antanut lausunnoissaan päättäjille myös harhaanjohtavaa tutkimuksen ja tilastojen kanssa ristiriidassa olevaa tietoa. Finérin arvion mukaan tämä tuskin olisi mahdollista, jos verosuunnittelusta ja sen seurauksista olisi laajemmin ymmärrystä ja osaamista.

Kolmannen sektorin toimijoiden olisikin Finérin mukaan aiheellista kasvattaa teknistä osaamistaan verotuksesta, jotta ne voisivat lisätä vaikutusvaltaansa lainsäädäntöprosesseissa. Toinen parannusehdotus olisi edistää riippumatonta tutkimusta, joka tarkastelee verojärjestelmää laajasti myös huomioiden koko yhteiskunnan edun. Norjan verotutkimuskeskus on esimerkki tällaisesta tutkimuslaitoksesta.

Kuva: Kuvituskuva

Live24magazine

28.10.2021Koronarokotteista on aiheutunut vakavia haittoja, jotka voivat oikeuttaa korvaukseen lääkevahinkovakuutuksesta
28.10.2021Tulli paljasti laajoja nuuskan salakuljetuskokonaisuuksia pääkaupunkiseudulla
27.10.2021Kiinteistöhoitoyritys löysi jatkajan omalta kylältä
26.10.2021Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla - älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä!
26.10.2021Tamperelainen VisionLaw- lakitoimisto rikkoo myyttejä palveluillaan - Uusin Lakipakki mullistaa PK-yritysten lakipalvelut
26.10.2021Saamelaismatkailuhanke tähtää vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun yhteistyöverkoston rakentamiseen
22.10.2021Koronataudin sairastanut ei yleensä tarvitse toista rokoteannosta suojakseen - toinen annos voidaan antaa esimerkiksi matkustussyistä
22.10.2021Pandoran paperit: Euroopan parlamentti vaatii tutkimuksia, toimia ja lakimuutoksia
21.10.2021Perustoimeentulotuen päätökset ja kirjeet uudistuvat
21.10.2021Johanna Vehkoon uutuuskirja kertoo tositarinan kunnianloukkaus oikeudenkäynnistä ja kuinka hänelle kävi
21.10.2021Pohjoismainen vertailu: Suomalaiset kaikkein valmiimpia korjaamaan talousahdinkoaan
20.10.2021MTV EMA 2021: Justin Bieber kahmi eniten ehdokkuuksia - katso koko ehdokaslista
19.10.20212021 MTV EMA -gaala suorana Budapestistä 14. marraskuuta - Esiintymässä maailman suurimpia tähtiä
19.10.2021Demarinuorten avoin kirje kansanedustaja Kiljuselle
19.10.2021Korkeat terveysmenot sekä puutteet terveyspalvelujen saatavuudessa ovat Suomessa verrattain yleisiä
18.10.2021KYS: Pohjois-Savo jatkaa entisin koronasuosituksin- ei tarvetta uusille suosituksille tai rajoituksille
16.10.2021Pohjois-Syyriasta loppuu happi ja koronatestit, eikä rokotteita ole
15.10.2021Koronapassin lukijasovellus nyt saatavissa sovelluskaupoista toiminnanharjoittajien ja tapahtumien järjestäjien käyttöön
15.10.2021Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu - osalla toimialoista työntekijäpulaa
15.10.2021Koronarokotereaktiot eivät kuormita erikoissairaanhoitoa
14.10.2021Turpeesta luopuminen on hallittua, kunhan poltolle saadaan lopetuspäivä
14.10.2021SuPerin kysely: Varhaiskasvatuksen lääkehoidossa on vakavia puutteita - lähihoitajat ja lastenohjaajat huolissaan lasten lääkehoidon turvallisuudesta
13.10.2021KMT: Suomalainen lukee keskimäärin viittä eri aikakauslehteä
13.10.2021Komitea käynnistää sosiaaliturvan vaihtoehtoisten mallien selvitystyön
13.10.2021Veritulpan oireet kannattaa tunnistaa ajoissa
13.10.2021Asuntosijoittaja kohtaa haasteen kun vuokralainen ei maksa vuokraa
12.10.2021Selvitys: Ihmiskaupan uhrien tie hyväksikäytöstä reiluun työelämään on pitkä
12.10.2021Aluevaalit ovat hyvinvointivaalit - Hyvinvointialueiden kannattaa hyödyntää järjestöjen osaaminen
12.10.2021Yli kolmannes yrittäjistä ei halua palkata ketään
12.10.2021Lastenhoitajien joukkopako uhkaa päiväkoteja: JHL vaatii kytevän kriisin pikaista selvittämistä
11.10.2021THL on päivittänyt ohjeensa koronavirustestiin hakeutumisesta
11.10.2021Akava aloittaa Työhyvinvoinnilla työllisyyttä - hankkeen - työhyvinvointi nostettava osaksi talous - ja työllisyystoimia
11.10.2021Andrei Alénin ja Aku Louhimiehen tuotantoyhtiö ja dekkaristi Niko Rantsi yhteistyöhön
10.10.2021Rouva Haukion saarna herkisti kuulijat
09.10.2021Tampere-talo palkittiin vuoden konserttisalina
08.10.2021OTSON työntekijöiden työ on turvattava
08.10.2021Pelastusalan järjestöjen tahtotila on epäasiallisen käytöksen kitkemisessä
08.10.2021Alaikäisten koronatodistukset Omakannasta ja terveydenhuollosta
07.10.2021" Vammaisen henkilön osallistuminen elokuvanäytökseen ei saa olla erillinen ohjelmanumero " - elokuvateatterien saavutettavuusohje lisää yhdenvertaisuutta
07.10.2021Elinkeinoelämän lobbaus on vesittänyt veronkiertoon kohdistuvia lakihankkeita
07.10.2021Nuorten maksuhäiriöt ovat vähentyneet vuodesta 2013 lähtien
06.10.2021Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys - merkin Itä-Suomen yliopiston apteekille
06.10.2021Valvontaviranomaiset selvittävät, miksi kymmenet hoivakodit jättivät henkilöstömitoitustietonsa ilmoittamatta
06.10.2021Kun naisen mitta täyttyy - Eläin on Lisa Taddeon hurja kostoromaani #metoon jälkeiseen aikaan
05.10.2021Valtiosopimus rajat ylittävästä poliisitoiminnasta: kuka kantaa vastuun?
05.10.2021Vakuutusasioissa rehellisyys koituu kaikkien eduksi, epärehellisyydestä maksavat kaikki
04.10.2021NextGenerationEU: Euroopan komissio vahvistaa Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelman
01.10.2021Kånken Me on Fjällrävenin toivottu uutuus - nyt jokainen voi suunnitella unelmiensa repun
01.10.2021Sorjonen: Muraalimurhat - elokuvan ensi-ilta lähestyy: "Tämä matka ei ole päähenkilöillemme helppo, eikä kukaan ole turvassa"
29.09.2021Vähennä ruokahävikkiä - jätä eväsleivät ja muut kielletyt elintarvikkeet lähtömaahan
29.09.2021Huumeiden käyttö on arkipäivää työpaikoilla
28.09.2021Haitallinen rahapelaaminen ja sosiaalietuudet, kuten toimeentulotuki, kytkeytyvät selvästi toisiinsa
28.09.2021Tasavallan presidentin puolison Jenni Haukion saarna huipentaa lottien juhlavuoden
28.09.2021Uutuuskirja Immu - Vanki numero 1861 on kaunistelematon kuvaus elämästä suomalaisessa vankilassa
28.09.2021Arviolta yli 920 000 henkilön loppuvuoden veroprosentti pielessä - nyt kannattaa toimia!
27.09.2021Valvira: Lastensuojelulaitoksissa laiminlyödään rajoitustoimenpiteitä koskevia päätöksiä ja kirjauksia
24.09.2021Kirjailija Kalle Lähde päihdeterapeutiksi Kantamoon
23.09.2021Maailmankuulun katutaiteilijan valtava 3D-taideteos sitoo hiilidioksidipäästöjä ilmasta Helsingissä
23.09.2021Tulli paljasti laajan verkossa tapahtuneen dopingainekaupan
22.09.2021Kuopion Energia ja Savon Voima toteuttavat yhdessä Korkian kanssa selvityksen vetytalouden mahdollisuuksista ja alueen teollisuuden tarpeista
22.09.2021Lähitaksi on nyt virallinen erityisryhmiin erikoistunut kouluttajaorganisaatio : " Haluamme erityisryhmäkoulutuksen pakolliseksi kaikille taksinkuljettajille "
22.09.2021Katu ei ole koti - kampanja tulee jälleen
22.09.2021Klaus Härö kuvaa uutta elokuvaa Irlannissa - Pääosassa Game of Thronesista ja Braveheartista tunnettu James Cosmo
22.09.2021Mainoskirje vai sittenkin lasku? Kuluttaja-asiamies selvitti Aller Median markkinointia
22.09.2021Kuluttaja-asiamies: Luottosopimuksen osia ei voi naamioida maksullisiksi lisäpalveluiksi
20.09.2021JHL pyytää poliisia tutkimaan, rikkoiko HKL lakia: Työntekijöiltä pimitettiin ratkaisevaan tietoa yhtiöittämisen taustoista
18.09.2021Eila Parviainen haastaa vuokraamaan vaatteita - perustelee ilmastolla
14.09.2021Liitteiden lähettäminen OmaKelassa uudistuu
13.09.2021Olen Antirasisti - kampanja haastaa rakentamaan rasismista vapaata Suomea
13.09.2021Verohallinto oikaisee noin 2 600 asiakkaan verotuksen vuosilta 2018−2020
07.09.2021Miten auttaa ihmistä, jolla on itsetuhoisia ajatuksia?
07.09.2021Oikeus kuuluu kaikille - Lakimiesliitto vaatii puolueita muistamaan budjettiriihessä oikeudenhoidon tarpeet
07.09.2021Kannanotto : Poliisin toiminta turvattava harvaan asutuilla alueilla
02.09.2021Opetetaanko kieliä vain hyväosaisille?
01.09.2021THL ehdottaa kolmatta koronarokoteannosta rajatuille ryhmille - muun väestön osalta tilannetta arvioidaan syksyn aikana
01.09.2021Kari Väänänen Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä -elokuvan Tarmon rooliin
01.09.2021Syyskuussa maksetaan yli miljardi euroa veronpalautuksia - tässä järjestyksessä suomalaiset saavat palautuksia
20.08.2021Tasavallan presidentti päätti puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentälle Suomen avustustiimin tueksi
17.08.2021Kela: Ajanvaraus verkossa uudistuu - jatkossa asiakkaan täytyy tunnistautua
13.08.2021Oikeus perhe-elämään ja lapsen etu lähtökohtana perheenyhdistämistä koskevassa lakihankkeessa
11.08.2021Mika Kaurismäen Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä - elokuvaa kuvataan Suomessa ja Saksassa
06.08.2021Fintraffic: Liikennevalot eivät vaihdu sattumalta - näin ne toimivat oikeasti
06.08.2021Uusi avioliittoaloite lähetetään perustevaliokuntaan
06.08.2021Tullin ja poliisin tutkinnassa laaja huumeiden maahantuonti- ja levitysorganisaatio - amfetamiinia levitettiin yli 27 kiloa
04.08.2021Prinsessa palaa Kellokoskelle - ulkoilmaelokuvanäytös Kellokosken sairaalan pihalla 21.elokuuta
26.07.2021THL jatkaa apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun arviointia ja ryhtyy tarvittaviin korjaaviin toimiin
14.07.2021Aluehallintovirasto määrää Hoivakymppi Oy:n korjaamaan Hannun Linnan toiminnan epäkohdat viipymättä
14.07.2021AVI: Liljanne-Koti Oy:n Mertokarin yksikön toiminta on saatava kuntoon välittömästi
29.06.2021Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa lyhennetään
28.06.2021Karhu valjastaa tölkkinsä puolustamaan transoikeuksia yhdessä Helsinki Priden kanssa
28.06.2021Vastaanottokeskusten jalkapalloharrastuksen tukemiseen 50 000 euroa - turvapaikanhakijoiden valmentajina toimivat huippupelaajat
28.06.2021EU:n arvonlisäverouudistus voimaan kolmen päivän kuluttua - mikä kaikki muuttuu 1. heinäkuuta?
24.06.2021Vedonlyöntikertoimet: Riikka Purra on Perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja
24.06.2021Traumaperäisen stressihäiriön hoito epätasa-arvoista
19.06.2021Tapahtumatakuun haku käynnissä - Valtiokonttori kannustaa laittamaan takuuhakemuksen hyvissä ajoin
17.06.2021AlfaTV sai suunnatun osakeannin päätökseen ja nyt käynnistyy yleisöanti
16.06.2021Tallinn Music Weekin esiintyjät ja tapahtumat 2021 julki
10.06.2021Äänestäminen herättää useimmiten kiinnostusta, puolueet pettymystä
10.06.2021EU:n ulkopuolelta toimitettavat lehdet tullattava heinäkuusta alkaen - muutos koskee myös EU:n alueelta Ahvenanmaalle tuotavia lehtiä
10.06.2021Tapahtumatakuun ensimmäiset takuut myönnetty

Näytä lisää »