Eurooppa-neuvosto: Porton julistus

08.05.2021

Eurooppa-neuvosto - Euroopan unionin neuvosto

Porton julistus

Korostamme EU:n yhtenäisyyden ja solidaarisuuden merkitystä covid-19-pandemian torjunnassa. EU:n kansalaisten reagointi tähän kriisiin on perustunut näihin arvoihin, ja ne ovat myös yhteisen hankkeemme ja erityislaatuisen sosiaalisen mallimme ytimessä. Enemmän kuin koskaan Euroopan on oltava sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja vaurauden maanosa. Vahvistamme lupauksemme pyrkiä kohti sosiaalista Eurooppaa.

Covid-19-pandemian alusta alkaen EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa toteutetut nopeat, kriittiset ja kattavat toimet ovat suojelleet miljoonia ihmishenkiä, työpaikkoja ja yrityksiä.

Sama yhtenäisyyden ja solidaarisuuden henki innoitti heinäkuussa 2020 tehtyä historiallista sopimustamme monivuotisesta rahoituskehyksestä ja erityisistä elpymistoimista Next Generation EU -elpymisvälineen puitteissa. Samalla kun vauhditamme vihreää ja digitaalista siirtymää, tämä mittava eurooppalainen investointi ja siihen liittyvät uudistukset saattavat unionin ja sen jäsenvaltiot vakaasti uudistusten tielle kohti oikeudenmukaista, kestävää ja palautumiskykyä tukevaa elpymistä. Yhteinen, osallistava, oikea-aikainen ja yhteenkuuluvuutta edistävä elpyminen vahvistaa EU:n kilpailukykyä, selviytymiskykyä, sosiaalista ulottuvuutta ja maailmanpoliittista roolia.

Olemme tyytyväisiä korkean tason konferenssiin, jonka puheenjohtajavaltio Portugali järjesti Porton sosiaalialan huippukokouksen yhteydessä ja panemme merkille sen tulokset. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on keskeinen osa elpymistä. Sen täytäntöönpano vahvistaa unionin pyrkimyksiä kohti digitaalista, vihreää ja oikeudenmukaista siirtymää ja edistää ylöspäin tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista lähentymistä sekä väestöhaasteisiin vastaamista. Sosiaalinen ulottuvuus sekä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja aktiivinen osallistuminen ovat aina olleet erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden ytimessä. Sitoutumisemme yhtenäisyyteen ja solidaarisuuteen tarkoittaa myös yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamista kaikille niin, että ketään ei jätetä.

EU:n strategisen ohjelman 2019–2024 mukaisesti aiomme päättäväisesti edelleen syventää Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa EU:n tasolla ja kansallisesti ottaen asianmukaisesti huomioon kunkin tahon toimivaltuudet sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet. Komission 4. maaliskuuta 2021 esittämässä toimintasuunnitelmassa annetaan hyödyllistä ohjeistusta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoon muun muassa työllisyyden, osaamisen, terveyden ja sosiaalisen suojelun alalla.

Panemme tyytyväisinä merkille toimintasuunnitelmassa ehdotetut työpaikkoja, osaamista ja köyhyyden vähentämistä koskevat EU:n uudet yleistavoitteet sekä tarkistetun sosiaali-indikaattoreiden tulostaulun, jotka auttavat seuraamaan edistymistä kohti sosiaalisen pilarin periaatteiden täytäntöönpanoa, ottaen huomioon erilaiset kansalliset lähtökohdat ja osana politiikan koordinointikehystä eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.

Kun Eurooppa vähitellen toipuu covid-19-pandemiasta, prioriteettina on siirtyä työpaikkojen suojelusta niiden luomiseen ja työpaikkojen laadun parantamiseen. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (mukaan lukien yhteiskunnalliset yritykset) on tässä keskeinen rooli. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden täytäntöönpano on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa uusien ja parempien työpaikkojen luominen kaikille osallistavan elpymisen yhteydessä. Tämän osalta asiaa koskevaa lainsäädäntö- ja muuta työtä olisi edistettävä EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa.

Asetamme koulutuksen ja osaamisen keskeiselle sijalle poliittisissa toimissamme. Vihreä ja digitaalinen siirtymä tuovat EU:n kansalaisille valtavia mahdollisuuksia mutta myös monia haasteita, jotka edellyttävät enemmän investointeja koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen, osaamisen kehittämiseen ja uudelleenkoulutukseen, jotta voidaan edistää työelämän siirtymiä aloille, joilla työvoiman kysyntä on kasvussa. Digitaaliseen siirtymään, tekoälyyn, etätyöhön ja alustatalouteen liittyviin muutoksiin on samalla kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta voidaan vahvistaa työntekijöiden oikeuksia, sosiaaliturvajärjestelmiä sekä työterveyttä ja -turvallisuutta.

Olemme sitoutuneet vähentämään eriarvoisuutta, puolustamaan oikeudenmukaisia palkkoja sekä torjumaan sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä tavoitteenamme torjua erityisesti lapsiköyhyyttä sekä puuttua syrjäytymisriskiin, joka kohdistuu erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin yhteiskuntaryhmiin, kuten pitkäaikaistyöttömiin, vanhuksiin, vammaisiin henkilöihin ja asunnottomiin.

Aiomme tehostaa syrjinnän vastaisia toimia ja pyrimme aktiivisesti puuttumaan sukupuolten välisiin työllisyys-, palkka- ja eläke-eroihin sekä edistämään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta jokaista yksilöä kohtaan yhteiskunnassamme Euroopan unionin perusperiaatteiden ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteen 2 mukaisesti.

Aiomme asettaa etusijalle toimet sellaisten nuorten tukemiseksi, joihin covid-19-kriisi on vaikuttanut erittäin kielteisesti ja joiden työmarkkinoille osallistumista ja koulutussuunnitelmia kriisi on häirinnyt vakavasti. Nuoret ovat Euroopalle ensiarvoisen tärkeä dynaamisuuden, lahjakkuuden ja luovuuden lähde. Meidän on varmistettava, että heistä tulee osallistavan vihreän ja digitaalisen elpymisen liikkeellepaneva voima, joka auttaa rakentamaan tulevaisuuden Eurooppaa, myös hyödyntämällä kaikkia Erasmus+ -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia lisätä kaikkien opiskelijoiden ja oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuutta Euroopassa.

Korostamme, että on tärkeää seurata tiiviisti, myös korkeimmalla tasolla, edistymistä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja EU:n vuodelle 2030 asettamien yleistavoitteiden täytäntöönpanossa.

Olemme tyytyväisiä, että jälleen uutena osoituksena Euroopan tason työmarkkinaosapuolten menestyksekkäästä vuoropuhelusta ne ovat esittäneet yhteisen ehdotuksen vaihtoehtoisiksi indikaattoreiksi, joilla mitataan taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää edistymistä ja täydennetään BKT:ta hyvinvoinnin mittarina osallistavan ja kestävän kasvun saavuttamiseksi.

Päivitetty 8.5. 2021 kello 15.44. Teksiä korjattu konaisuudessaan helpommin luettavampaan muotoon.

Live24magazine

19.06.2021Tapahtumatakuun haku käynnissä - Valtiokonttori kannustaa laittamaan takuuhakemuksen hyvissä ajoin
17.06.2021AlfaTV sai suunnatun osakeannin päätökseen ja nyt käynnistyy yleisöanti
16.06.2021Tallinn Music Weekin esiintyjät ja tapahtumat 2021 julki
10.06.2021Äänestäminen herättää useimmiten kiinnostusta, puolueet pettymystä
10.06.2021EU:n ulkopuolelta toimitettavat lehdet tullattava heinäkuusta alkaen - muutos koskee myös EU:n alueelta Ahvenanmaalle tuotavia lehtiä
10.06.2021Tapahtumatakuun ensimmäiset takuut myönnetty
09.06.2021Mummon mökin haju kesämökillä kielii kosteusvauriosta ja ilmanvaihdon puutteesta
08.06.2021Suomi elää luovuudesta - kampanjan vetoomus luovutettiin elinkeinoministeri Lintilälle
08.06.2021Kokoomusopiskelijat: Velkakatto olisi myrkkyä nuorille ja vastavalmistuneille
08.06.2021Yhdessä somen epäreiluja kauneusihanteita vastaan - "Vitun ruma" ilmestyy 15. kesäkuuta.
03.06.2021Renny Harlinin Luokkakokous 3 - Sinkkuristeilyn tunnusbiisi Osmo's Cosmoksen Hauskaa julkaistaan tänään
31.05.2021Valtioneuvoston kanslian vastaus julkisuudessa käytyyn keskusteluun pääministerin virka-asunnon palveluista
31.05.2021Työttömyysturvan muutokset jatkuvat 30. syyskuuta asti
31.05.2021Bavaria Laakkonen vahvistaa BMW- liiketoimintaansa Vantaalla
28.05.2021Valtiokonttori: Tapahtumatakuun haku alkaa 1. kesäkuuta
28.05.2021Geeneillä ja uniapnealla merkitystä vakavan koronataudin riskiin
27.05.2021Kyselytutkimuksen mukaan valkoposkihanhet heikentävät maanviljelijöiden taloutta ja hyvinvointia Pohjois-Karjalassa
26.05.2021Suomen Vapaa - ajankalastajat haastaa kuntavaaliehdokkaat vaikuttamaan paremman lähikalastuksen puolesta
24.05.2021Kulttuurin kuntavaalipaneeli suorana verkossa ja radiossa 27.toukokuuta.
24.05.2021SuPerin kuntavaaliteemat: Vanhustenhoito on kriittinen sektori, jonka merkitys on tunnustettava
24.05.2021Prätkällä töihin - päivän 4. kesäkuuta teemana turvallinen ajoasenne - päivän keulakuvina moottoripyöräpoliisit
23.05.2021MM-kisat komeasti käyntiin - Suomen ja USA:n kohtaaminen tavoitti 1,4 miljoonaa suomalaiskatsojaa
22.05.2021Kela-lakiin kirjattiin mahdollisuus toimittaa päätös verkossa
21.05.2021Käteisen rahan saatavuus turvattava
20.05.2021SPJL:n valtuusto: työttömät poliisit on palkattava välittömästi
19.05.2021Rokotustodistukset tulevat kansalaisille näkyviin Omakannassa vaiheittain
19.05.2021Järjestöt kritisoivat 35 miljoonan euron leikkausta kehitysyhteistyöhön: "Hätä on kasvamassa"
18.05.2021Karanteenikäytännöt muuttuvat koronarokotuksen saaneilla ja taudin sairastaneilla
18.05.2021EU:n ulkoministerit keskustelevat videoyhteydellä Israel - Palestiina - konfliktin eskaloitumisesta
18.05.2021UM: EU:s utrikesministrar håller videomöte om den eskalerande konflikten mellan Israel och Palestina
17.05.2021Kymmeniä siviilejä kuoli ja Lääkärit Ilman Rajoja - klinikka vaurioitui Israelin ilmaiskussa Gazaan
17.05.2021Suomen Reserviupseeriliitolle uusi kunniajäsen
17.05.2021Kaikki Suomen puolueet yksissä kansissa
14.05.2021Suomen paras terassi on Helsingissä - katso TOP 10 terassit
14.05.2021Suomen riistakeskus: Älä houkuttele karhuja
12.05.2021Teoston jäsenkokous päätti uudesta koronatuesta ja valitsi uuden hallituksen
12.05.2021Koronavirustilanteen suotuisa kehitys näyttää pysähtyneen
12.05.2021MaRa: Valtioneuvosto toimii tartuntatautilain ja oman esityksensä vastaisesti - elinkeinotoiminnan rajoittamisesta on tullut uusi normaali
12.05.2021Kulttuurialan ammattijärjestöt: Reilu peli myös kulttuurille
11.05.2021Sosiaali- ja terveysministeriö: Lastensuojelun asiakkaana olevat nuoret pääsevät kertomaan ajatuksiaan lastensuojelulain valmistelussa - sähköinen kysely on auki 23. toukokuuta asti
11.05.2021Valtteri Bottas myy Mercedeksensä Tori Autot -palvelussa
11.05.2021Syksyn Sävel palaa kahdeksan vuoden tauon jälkeen - alkava kilpailu on kaikille avoin sävellyskilpailu
10.05.2021Tampereen Ratikan koeliikenne käynnistyi innostuneissa tunnelmissa
10.05.2021Kulttuurille rahaa vai märkää rättiä?
09.05.2021Ennätyskausi varmisti Rukan aseman suosituimpana hiihtokeskuksena
08.05.2021European Council : The Porto declaration
08.05.2021Eurooppa-neuvosto: Porton julistus
08.05.2021Omfattande statistik om kostnadsstödet hittas på Statskontorets webbplats
08.05.2021Kattavat tilastot kustannustuesta Valtiokonttorin sivuilla
07.05.2021Lidl myy ensimmäisenä Suomessa koronakotitestejä - myynnissä kaikissa myymälöissä 14. toukokuuta
07.05.2021Kuljetusaloilla on tarve tiivistää yhteistyötä -Työantajapuoli haluaa muuttaa yksipuolisesti työehtoja kuljetusalojen työpaikoilla
07.05.2021Ratkaisevat viimeiset metrit
07.05.2021Apua perhe- ja parisuhdesolmujen avaamiseen
07.05.2021Suomi elää luovuudesta - kampanja alkaa tänään
07.05.2021Två år sedan Sverige hämtade hem barn från Al Hol - sedan dess har ingenting hänt
06.05.2021Oulu Pride ry: Petrus Schroderus vastuuseen vihapuheesta sosiaalisessa mediassa - rikosilmoitus ja kantelu
06.05.2021Vihreät nuoret: Turvallisempaa seksiä nuorille!
06.05.2021Seitsemän eduskuntapuoluetta yhdeksästä huomioi kuntavaaliohjelmassaan vammaiset
06.05.2021Hanhipeltokokeilu käynnistyy Pohjois-Karjalassa
05.05.2021Sukulan Pop Up - ravintola huikea menestys - Yli tuhat varausta muutamassa tunnissa
05.05.2021Vaccinationstäckningen bland yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården varierar enligt yrkesgrupp och region
05.05.2021Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuudessa on vaihtelua ammattiryhmittäin ja alueittain
05.05.2021Ikääntyneiden koronakuolemissa ja sairastuneiden kuolleisuudessa vähentymisen merkkejä viime kuukausina
05.05.2021Yrittäjät: Elpymispaketti pitää hyväksyä, rahan käyttöön tiukka valvonta
04.05.2021Turhautumisesta taidetta - ASDAMA HEL palaa taas
04.05.2021Korona innosti laajentamaan risteilyistä kotimaan junaraiteille
04.05.2021Lapset kuvaavat koronaa sairautena, joka muutti sosiaaliset normit
03.05.2021Monen nuoren kesätyö alkaa toukokuussa - Lidl sai yli 20 000 kesätyöhakemusta
03.05.2021Yhteiskunnan selkärangasta kannattaa pitää huolta
03.05.2021Asiantuntijoiden omistama ohjelmistotalo Luoto kasvoi vuonna 2020 yli 60 prosenttia - yhtiö ravistelee palveluyhtiöiden rakenteita
03.05.2021Nyt etsitään Vuoden maailmanparantajaa - luvassa 1 000 euron palkinto
03.05.2021Tahattomasti lapsettomat kokevat syrjintää työelämässä
01.05.2021Talentia tuomitsee työpaikkaväkivallan lastensuojelussa
30.04.2021Kauneutta ja liikkeen voimaa - Jaguar tukee Minna Tervamäen Taidetauko-projektia
30.04.2021Kehitysjärjestöt puoliväliriihestä: Leikkausten ei tule kohdistua maailman köyhimpiin ihmisiin
29.04.2021SKAL ry:n toimitusjohtajaksi Anssi Kujala
29.04.2021Koiran ja suden risteymien tunnistamiseen on kehitetty uusi menetelmä - osoitti vanhan DNA-analyysimenetelmän puutteen
28.04.2021Valtiokonttori: Yritykset kiinnostuneita kustannustuesta - ensimmäisenä päivänä 45 prosenttia enemmän hakemuksia kuin edellisellä kierroksella
28.04.2021#OmassaKuplassa-kampanja kehottaa viettämään vappua vain lähipiirin kesken
28.04.2021Selvitys: Lainsäädännön jälkiarvioinnit paremmin osaksi lainsäädännön kehittämistä
27.04.2021STM: Koronatodistuksen aikatauluista lisätietoa
27.04.2021Vappu on viemäritukosten sesonkiaikaa - syynä perinteinen vappuherkku
27.04.2021Kun kulkee metsässä; Pienin on usein vaarallisin
27.04.2021Oikeusministeriö: Osaamista viharikosten ja häirinnän vastaiseen työhön
23.04.2021THL on tarkentanut koronarokotusjärjestystä sote - henkilöstön osalta
23.04.2021Vammaispalvelulainsäädännön uudistamista valmistellaan vuoden 2021 aikana - osallistu kyselyyn
22.04.2021Muusikkojen liiton uusi Nyrkki - palkinto jaettiin tänään Aki Haurulle
22.04.2021Lastensuojelulain muutosehdotukset lausunnolla
22.04.2021Useimmat kuntavaaliehdokkaat ovat itse osallistuneet ammatilliseen koulutukseen
21.04.2021Virpi Salmen taidemeemikirja pilkkaa taiteen naiskäsityksiä
21.04.2021Mikael Jungner juontamaan televisio-ohjelmaa AlfaTV:lle
20.04.2021DNA toimittaa Ropo Capitalille kansainvälisen yritysverkon
20.04.2021Kasiluokkalaisista Suomen suurin oopperayleisö
20.04.2021Tulli torjui harmaata taloutta tehokkaasti vuonna 2020
19.04.2021" Sijainen "pureutuu ihmisen psyykeen ja kontrollin menettämisen pelkoihin
15.04.2021Hjallis Harkimon uusi tv-ohjelma herättää tunteita ja puhuu rahasta mielenkiintoisesti
15.04.2021THL:n koronakartta ja koronakartan avoimen datan rajapinta eivät päivity lauantaina 17. huhtikuuta huoltotöistä johtuvan käyttökatkon takia
15.04.2021Koronatartuntojen määrä selvästi laskenut - rajoitusten lieventäminen edellyttää suotuisan kehityksen jatkumista
13.04.2021THL:n asiantuntijat vastaavat yleisön kysymyksiin koronarokotuksista avoimessa verkkotilaisuudessa
12.04.2021Vuoden valokuvataidekirja 2020 on Teemu Mäen " Miten olla mies tai nainen tai jotain muuta? "

Näytä lisää »