Valtuustojen toiminta ei osallista suomalaisia, yleisin tunne pettymys

18.02.2021

tutkimus2.PNG

Lähes 75 prosenttia aikuisista suomalaisista kokee negatiivisia tunteita tai merkityksettömyyttä asuinkuntansa tai -kaupunkinsa valtuuston toimintaa kohtaan. Tulokset käyvät ilmi NayaDayan, YouGovin ja Statistan yhteistyöllä toteutetusta empatiatutkimuksesta.

Tutkimuksessa kysyttiin kansalaisten tunteita omaa asuinkuntaa- tai kaupunkia sekä valtuuston toimintaa kohtaan. Tulosten perusteella lähes kaksi kolmesta kokee asuinkuntaansa tai -kaupunkiansa kohtaan positiivisia tunteita. Viidenneksen tunteet ovat negatiivisia. Yleisimpiä tunteita ovat tyytyväisyys 27 prosenttia, pettymys 10 prosenttia ja ylpeys 9 prosenttia.

- Vaikka kuntia ja kaupunkeja sivuava keskustelu sosiaalisessa mediassa on usein kärjistynyttä ja jopa halventavaa, tunteet asuinkuntia ja -kaupunkeja kohtaan ovat useimmiten positiivisia. Vihaa ei esiinny tutkimuksessa lainkaan. Negatiivista, voimauttavaa suuttumusta kokee ainoastaan vajaa kaksi prosenttia vastaajista. Tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan pieni osuus ihmisistä dominoi keskusteluryhmiä ja luo kuvaa laajemmasta kiukusta ja tyytymättömyydestä, Head of Global Growth Timo Salomäki NayaDaya Oy:stä arvioi.

Positiivisia tunteita omaa asuinpaikkakuntaa kohtaan kokevat muita yleisemmin yli 50 000 asukkaan kaupungeissa (muualla kuin pääkaupunkiseudulla) asuvat (68 %), toimihenkilöt (75 %), hyvätuloiset (72 %) sekä vihreiden (75 %), SDP:n (72 %) ja kokoomuksen (72 %) kannattajat.

Negatiivisia tunteita kokevat muita useammin maaseudulla asuvat (28 %), miehet (23 %), nuoret aikuiset (24 %), vain peruskoulun käyneet (27 %), perheettömät (24 %) sekä keskustan (32 %) tai RPK:n (32 %) kannattajat.

Merkityksettömyyttä kokevat muita yleisemmin alle 10 000 asukkaan kunnissa asuvat (22 %), vain peruskoulun käyneet (20 %) ja sitoutumattomat (21 %).

Kunnallinen päätöksenteko monelle merkityksetöntä

Tunteet oman asuinkunnan tai -kaupungin valtuuston toimintaa kohtaan polarisoivat suomalaisia voimakkaasti. Negatiiviset tunteet (37 %) ovat positiivisia (27 %) yleisempiä. Negatiivisuus kunnallista päätöksentekoa kohtaan on yleisintä 50 000-100 000 asukkaan kaupungeissa (43 %). Positiivisuutta on eniten maaseudulla (32 %), mutta sielläkin negatiivisuus on yleisempää (36 %). Yleisimpiä tunteita ovat pettymys (21 %), kiinnostus (9 %) ja tyytyväisyys (6 %).

Vain 20 prosenttia vastaajista kokee valtuustojen toimintaa kohtaan tunteita, jotka ennakoivat positiivista ja osallistuvaa käyttäytymistä. Seitsemän prosenttia on passiivisia, 31 prosenttia lamaantujia ja välttelijöitä, ja kuusi prosenttia vastustajia. Yli kolmannes ei koe valtuustojen toimintaa kohtaan mitään tunteita – tulos voidaan tulkita merkityksettömyydeksi.

Merkityksettömyys on erityisen yleistä vihreiden kannattajien ja sitoutumattomien (molemmissa 46 %), nuorten aikuisten ja perheettömien (molemmissa 52 %), vain peruskoulun käyneiden (41 %), opiskelijoiden (60 %), pääkaupunkiseudulla asuvien (41 %) sekä pienituloisten (38 %) keskuudessa. Välinpitämättömyys on suurempaa, mitä nuoremmista ikäluokista on kyse.

- Suomalaisista peräti kahdella-kolmanneksella kokemukset valtuustojen toimintaa kohtaan indikoivat merkityksettömyyttä, lamaantumista tai välttelevää käyttäytymistä. Alle joka kymmenes tuntee poliittista päätöksentekoa kohtaan kiinnostusta. Äänestysaktiivisuuden ja demokratian kannalta tulos herättää huolta, NayaDaya Oy:n CEO Timo Järvinen sanoo.

Kuntademokratiaan tarvitaan empatiaa

Miten kuntalaisia voidaan osallistaa poliittiseen päätöksentekoon ja kokonaisvaltaiseen yhteisöllisyyteen? Samaan aikaan valtakunnallisen empatiatutkimuksen kanssa asukkaiden tunteita ja osallisuutta tutkittiin Asikkalassa. Päijät-hämäläisessä kunnassa asukkaiden tunteet halutaan tunnistaa, ymmärtää ja nostaa keskusteluun. Tunteita kuunnellaan myös kunnan kaikissa kouluissa.

- Asikkalassa haluamme olla aitoja, läsnä ja sitä kautta kuntalaisillemme totta. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen, avoin yhteys ja vaikeidenkin asioiden käsittely vahvistavat luottamusta, sitouttavia tunteita ja osallisuutta. Hyödynnämme tieteellistä empatiatutkimusta sekä strategisessa työssä että lähtökohtana dialogille kuntalaisten kanssa, Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka kertoo.

Kuntalaisten ja päättäjien välinen kuilu voidaan ylittää vuorovaikutuksella. Mitä läheisemmäksi valtuuston toiminta koetaan ja mitä enemmän yhteisiin asioihin voidaan vaikuttaa, sitä enemmän kansalaiset kokevat sitouttavia tunteita ja tarttuvat toimeen.

- Demokratia kaipaa tuekseen empatiaa, joka rakentaa ja ylläpitää päättäjien ja kansalaisten välistä dialogia jatkuvasti, ei vain kerran neljässä vuodessa. Tarvitaan läsnäoloa ja vuorovaikutusta, jossa kuunteleminen on olennaisempaa kuin puhuminen. Poliitikon on uskallettava paljastaa heikkoutensa ja tietämättömyytensä – oppiminen äänestäjiltä on tärkeämpää kuin valmiit ratkaisut. Empatia, myötätunto ja rakkaus ovat työkaluja, joilla demokratiaa voidaan kehittää, Timo Järvinen painottaa.

Tutkimuksen faktat:

- Tunnedata kerättiin YouGovin online-paneelin avulla 20.-22.1.2021

- Otos kiintiöitiin iän, sukupuolen ja sijainnin perusteella vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia

- Muita taustamuuttujia ovat ikä, sukupuoli, sijainti, perhe-elämän vaihe, urbanisaatio, kotitalouden tulotaso, ammattiryhmä, toimiala ja työtehtävä, koulutus, sosiaalisen median käyttö ja puoluekanta

- Kokonaistuloksissa (otos/N=1001) keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa 95 prosentin luottamustasolla

- Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan, Geneven yliopiston tutkimukseen sekä käyttäytymistä, sitoutumista ja osallisuutta ennakoivaan algoritmiin.

Live24magazine

26.02.2021Kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat verkkokauppaostokset on tullattava heinäkuusta alkaen
25.02.2021Ojantakasen sijaishuoltoyksikkössä on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin
25.02.2021Kuinka viet dronekuvauksesi uudelle tasolle? Katso National Geographic -ammattilaisen vinkit
24.02.2021Kela on lähettänyt maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta noin 43 000 opiskelijalle
23.02.2021Suomen tietokirjailijat toivoo tukea Grahn-Laasosen lakialoitteelle
22.02.2021SDP:n Heinäluoma ja Kari: Ulkomaalaislakia on muutettava, jotta seksuaalirikoksiin ja törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten maasta poistaminen toteutuisi tehokkaasti
21.02.2021Terveysturvallinen matkailu Lapissa
19.02.2021Itse ajattelijat ottaa kantaa päivänpolttaviin teemoihin
19.02.2021Lastensuojelulle ja sosiaali- ja kriisipäivystykselle annettavaa poliisin virka-apua ehdotetaan maksuttomaksi
18.02.2021Lapset saavat äänestää OYSille kaverihahmon
18.02.2021Valtuustojen toiminta ei osallista suomalaisia, yleisin tunne pettymys
17.02.2021Tietosuojavaltuutettu: rekisterinpitäjän on huolehdittava riittävistä toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi
17.02.2021Epidemiatilanne Uudellamaalla pahenee - rajoituksia ei voida vähentää
16.02.2021Tarkista nettiostoksesi tullimaksut ja verot helposti - suosittu Tullilaskuri uudistuu
16.02.2021Nuorten tyytyväisyys elämään Nuorisobarometrien mittaushistorian matalimmalla tasolla
16.02.2021Kuopion kaupunki hankkii kaiken sähkönsä vihreänä Väreeltä
11.02.2021Kela nostaa esiin yhteistä työtä kuntien kanssa: "Tämä on asiakkaan etu"
11.02.2021Coca-Cola testaa paperipulloa kuluttajakäytössä Euroopassa
10.02.2021National Geographic -TV-kanavan dokumenttisarja vie Suomea maailmalle
08.02.2021Upeilla luomuksilla tuomarit ihastuttanut Mari Pihlajamäki on Koko Suomi leipoo - kilpailun voittaja!
08.02.2021Mihin sinä tarvitset journalismia? Uusi mediakasvatusmateriaali haastaa aikuiset pohtimaan suhdettaan mediaan
07.02.2021Koronavirustartuntoja ja altistuksia TimeOut Sports Bar:ssa
05.02.2021Korona-ajan pitkittyminen näkyy lasten kasvavana ahdistuksena SOS - Lapsikylän Apuu-chatissa
05.02.2021Tredu selvitti maksuttoman koulutuksen hankintatarpeita
05.02.2021Demarinaiset: Loppu tyttöjen ja naisten silpomiselle
05.02.2021THL on tarkentanut lääketieteellisiä riskiryhmiä koronarokotuksia varten
05.02.2021Tutkimus: Eläkeläiset kokevat taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi - työnteko eläkkeellä kiinnostaa kahta kolmesta
05.02.2021Kuopio kärkisijoille Vetovoima & vaikutus -tutkimuksessa
04.02.2021Hallituksen esitys: Työnantajan oikeus selvittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta laajenee
03.02.2021Kuntavaalit 2021 lähestyvät - vaalijärjestelyissä huomioidaan turvallisuus
03.02.2021Autismiliitto: Autismi ei ole vika, vaan olemisen tapa
03.02.2021VRN ja THL: Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio on koronataudin ehkäisyssä oleellisempaa kuin yksittäiset ravintolisät
02.02.2021Ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta
02.02.2021Ministeri Pekonen: Työttömyysturvan suojaosan korotusta ja muita työttömyysturvapoikkeuksia jatketaan 30. kesäkuuta asti
02.02.2021Suomen poliisi, THL.n BARNAHUS-hanke, HUS mielenterveystalo ja Itämeren valtioiden neuvoston CBSS-yksikkö mukaan turvallisesti digiliikenteessä projektiin
28.01.2021Kotitalouksien sähkölasku pysyi vuonna 2020 lähes ennallaan
25.01.2021Kuopio: We Have a Stream!
23.01.2021SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen: Lääkeyhtiöiden patenttisuoja purettava pandemian ajaksi
23.01.2021SDP:n varapuheenjohtaja Mäkynen kokoomukselle: Sote-uudistuksen hylkääminen olisi vastuutonta
22.01.2021Lumityöt jatkuvat Helsingissä, tähän mennessä vastaanotettu 30 000 lumikuormaa
22.01.2021Tredu valmistautuu maksuttomaan opiskeluun
21.01.2021Kansanedustaja Piirainen: Itärata etenee!
21.01.2021Koronan aiheuttamat puolisoiden väliset erimielisyydet lisäsivät väkivaltakokemusten yleisyyttä vauvaperheissä
21.01.2021Puolueavustukset myönnetty vuodelle 2021
19.01.2021Maailman vahvin Nalle on demokratian asialla
19.01.2021Norjan tulli takavarikoi suomalaisen firman rahalähetyksen - 5000 dollaria Raamatun sisällä oli liikaa
15.01.2021Syksyn 2022 uutuusmusikaalin näyttelijähaku käynnistyy: Musikaalin tekijöinä Heikki Salo, Sirkku Peltola ja Eeva Kontu
15.01.2021Vetoomus : Suomen on valittava sovintomenettely
15.01.2021Suurten puolueiden edustajat raottivat ovea liikenteen verojen alentamiseksi auto- ja kuljetusalan "Sadasta nollaan" -webinaarissa
15.01.2021Demariopiskelijat vaatii: Opiskelijakunnille julkinen perusrahoitus!
14.01.2021"Miirun isä on vankilassa" - oma kirja lapsille, joiden vanhempi on vankilassa
14.01.2021Vihreät nuoret: Kohti vegaanista Suomea, loppu eläinten hyväksikäytölle!
14.01.2021IKEA käynnistää pitkäaikaisen yhteistyön pakolaisten työllistymisen tukemiseksi
14.01.2021Koronavirustapausten määrä on laskenut - testeihin syytä hakeutua vähäistenkin oireiden vuoksi
13.01.2021Blind Channel kisaa Suomen Euroviisuedustajan paikasta UMK:ssa 20. helmikuuta
12.01.2021THL suosittelee kaikkien Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin suuntautuvien matkojen välttämistä
12.01.2021Koronarokotukset edenneet valtaosassa maata hoivakoteihin - Suomessa on toimivia käytäntöjä laajojen väestörokotusten toteuttamiseen
12.01.2021Poliisiammattikorkeakoulu ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen
12.01.2021Pilkkimään menoa on syytä harkita nyt tarkkaan: Jäänpaksuus vaihtelee petollisesti koko maassa
09.01.2021Kauppakasseilla 30 000 euron tukipotti lapsille ja nuorille
08.01.2021THL päivitti maskisuositusta - maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille
07.01.2021Ravintola Meicussa klassisuus on nostettu uuteen arvoonsa niin atmosfäärissä kuin lautasellakin
07.01.2021Uutuussarja vie Suomen rakastetuimpia tähtiä matkalle heidän sukunsa menneisyyteen - Sukuni salat MTV3-kanavalla maanantaisin 15. helmikuuta alkaen
05.01.2021Sami Ension 50-vuotishaastattelu: Matka yrittäjäsuvun teekkarivesasta pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi ja suomalaisen IT-yrittäjyyden airueksi
05.01.2021Jussi Niinistö kirjoitti ansiokkaan elämäkerran Paavo Susitaipaleesta
05.01.2021Ero edessä, kenen luona lapset asuvat? - Uutuuskirja neuvoo vuoroasumisessa
31.12.2020Puoluerekisteri.fi-verkkopalvelu käyttöön vuoden alussa
30.12.2020Asiakasmaksulaki uudistuu - lakimuutokset voimaan 1. heinäkuuta 2021
30.12.2020Täydentävien hoitojen järjestöissä hämmästellään kahta erillistä terapeuttilakihanketta
30.12.2020Tulli paljasti liikemiehen miljoonaluokan huumausainebisneksen Silkkitie- ja Sipulimarket- verkkosivustoilla
29.12.2020Yli 58 000 lasta ja nuorta vastasi valtakunnalliseen verkkokuulemiseen osana perusopetuslain valmistelua
29.12.2020Tilaatko tavaroita Isosta-Britanniasta? 1. tammikuuta alkaen lähetys on tullattava
29.12.2020Varsinais-Suomen pelastuslaitos harjoittelee Konradinkujalla
29.12.2020Vuoden 2020 ilmiöt Suomen taloudessa: Nämä asiat yllättivät, nämä muuttuivat - ehkä pysyvästi
28.12.2020Valona Vanhuspalveluissa ei uusia menehtyneitä koronavirukseen - kaupungin terveydenhuollon yksikkö lopetti toimintansa
28.12.2020STM, THL ja HUS: Uusien virusmuunnosten aiheuttamaa koronavirustautia todettu myös Suomessa
28.12.2020TUI esittelee matkailun trendit 2021
28.12.2020Seuraavan talven lomamatkoja varataan jo vilkkaasti
28.12.2020Tammikuun ei tarvitse olla tipaton - Ruotsalainen uutuuskirja Kohtuudella opettaa juomaan maltillisesti
28.12.2020Helsingin kaupunki aloittaa koronarokotukset tänään
27.12.2020Suomen ensimmäiset koronarokotukset annettiin HUSissa
25.12.2020Talven ensimmäinen jäänmurtaja lähti matkaan
23.12.2020Käräjäoikeus antoi päätöksen Malmin entisen lentokentän alueen riita-asiassa
22.12.2020Artisti Areena - palvelu välittää artistien tervehdyksiä videoin ja puheluin
20.12.2020Metsiä hoidetaan asiantuntevasti Suomessa - Metsäammattilaisia riepotellaan julkisuudessa
17.12.2020Ikonisiin tiloihin aukeava Ravintola Töölö on klassikko jo syntyessään
17.12.2020Koululaiskysely 2020: Tyttöjä kiinnostavat kuvataide, ruuanlaitto ja eläinharrastukset - poikia mopot, pelit, parkour ja jalkapallo
16.12.2020Vuosi 2019 oli sosiaaliturvan tilastoissa poikkeuksellisen tasainen
14.12.2020Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2020: Tasapainoiset juhla- ajat ovat tärkeitä poikkeuksellisen arjen keskellä
14.12.2020Romakkaniemi: Korona on kulttuurillinen vallankumous
14.12.2020Pro jatkaa lakkoa Kotidatassa - yhtiön henkilöstöllä suuria saatavia
11.12.2020Valona Vanhuspalveluissa on koronavirustartunnan nyt saanut 18 asukasta ja 24 työntekijää - keskustelupuhelimet omaisille avattiin
11.12.2020Vihreät nuoret: Kouluihin tarvitaan mielenterveyden ensiapua!
11.12.2020Joulukalenterivideot ampaisivat suosioon keikkojen ollessa tauolla - Mukana Elastinen, Teemu Roivainen, Laura Voutilainen ja Costello Hautamäki
11.12.2020Ammattiliitto Pro: Suomen Kotidata ei noudata yt-lakia - eikä suostu kuuntelemaan henkilöstön edustajia
11.12.2020THL palkitsee Tekniikan Maailma - lehden ja Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n merkittävästä kansanterveyttä edistävästä työstä
11.12.2020SDP:n Heinäluoma: Poliisin resurssit turvattava pitkällä aikavälillä
11.12.2020Suomen Tulli takavarikoi Sipulimarket-verkkopalvelimen sisällön - onnistuminen anonyymissä Tor-verkossa
10.12.2020Koronatartuntoja edelleen koko maassa huolestuttavan paljon
10.12.2020Kinkku sopii lautaselle, ei viemäriin - jäähtynyt rasva kovettuu ja voi tukkia viemärin

Näytä lisää »