Kela nostaa esiin yhteistä työtä kuntien kanssa: "Tämä on asiakkaan etu"

11.02.2021

Kela

Yhteistyön vahvistaminen on yksi Kelan strategisista tavoitteista. Vuonna 2020 tätä tavoitetta vietiin käytäntöön tiiviisti myös kuntien kanssa. Kela kokosi yhteen esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä ympäri Suomea.

Toimiva yhteistyö kuntien kanssa on ennen kaikkea asiakkaan etu. Yhteistyöstä hyötyvät varsinkin ne asiakkaat, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua ja tukea asioidensa hoitamiseen, ja ne, jotka tarvitsevat useita etuuksia ja palveluita.

– Kunnat ovat Kelalle tärkeä yhteistyökumppani. Arkipäiväistä yhteistyötä tehdään koko ajan. Kelalla ja sosiaalitoimella on paljon yhteisiä asiakkaita, ja monesti asiakkaan tilanne on sellainen, että se vaatii toimijoilta tiivistä yhteistyötä, kertoo Kelan etuusjohtaja Antti Jussila.

– Kuntien ja Kelan yhteistyö on muutamassa vuodessa kehittynyt todella paljon. Kela-yhteistyön ja Kelan etuuksien sekä palvelujen rooli on useammalla kunnan toimialalla tärkeä, kun halutaan palvella kuntalaisia paremmin. Toimiva ja tiivis yhteistyö ja toiselta oppiminen on erityisen tärkeää, jotta kunnissa voidaan turvata heikommassa asemassa olevien avunsaanti ja jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sovittamalla palvelut ja etuudet nykyistä paremmin yhteen yhteisten asiakkaiden hyväksi, sanoo Suomen Kuntaliiton sote-yksikön erityisasiantuntija Ellen Vogt.

Kela on myös mukana muun muassa yhteisissä toimipisteissä ja virtuaalisissa verkostoissa hoitamassa omaa osuuttaan yhteisten asiakkaiden asioista. Uudenlaisia yhteistyön tapoja kokeillaan rohkeasti.

Arjen yhteistyötä ja yhteisiä tilaisuuksia Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa kaupunki ja Kela tekevät aktiivista ja jatkuvaa arjen yhteistyötä. Marraskuussa Hämeenlinnan kaupungin sosiaalipalvelujen neuvonta muutti Kelan tiloihin, mikä on syventänyt yhteistyötä entisestään.

– Sosiaaliohjaaja ja Kelan palveluasiantuntijat voivat hoitaa yhteisten asiakkaiden asioita tehokkaasti, tiiviissä yhteistyössä. Samalla opimme paremmin ymmärtämään toistemme työtä. Erityisesti toimeentulotuen asiakkaiden asioiden hoito on tehostunut, Kelan Kanta-Hämeen palveluryhmän ryhmäpäällikkö Elina Rautio sanoo.

Lisäksi yhteistyötä tehdään kaupungin palvelupiste Kastellissa. Kelan palveluasiantuntija on kahtena iltapäivänä viikossa pakolaisten vastaanotossa ja maahanmuuttoinfossa hoitamassa asiakkaiden asioita yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa.

Sosiaalitoimen ja Kelan yhteistyö näkyy myös tapahtumissa, joista viimeisimmät ovat olleet Hämeenlinnassa järjestetty Asunnottomien yön tapahtuma ja vähävaraisten jouluruokakassien jako.

– Haluamme tulla ihmisten lähelle ja tarjota tälläkin tavalla apua, Rautio sanoo.

Kuopion kuuma linja päivystää

Kuopiossa Kela on kehittänyt yhdessä kaupungin kanssa erillisen Skype-kanavan, johon sosiaalityöntekijät voivat ottaa yhteyttä vaikkapa asiakkaan asioidessa heillä. Kuumaksi linjaksi ristitty Skype-yhteys sai alkunsa osallistavan sosiaalityön hankkeesta, jossa Kuopio oli yhtenä kaupunkina mukana.

– Kanavalla päivystää perusturvaetuuksien osaaja, johon sosiaalityöntekijät voivat olla suoraan yhteydessä. Asiakkaiden kokemuksen mukaan asiat ovat hoituneet erittäin nopeasti ja moneen kysymykseen on ”samalla istumalla” saatu vastaus. Nämä asiakkaat ovat usein sellaisia, joilla voi olla enemmänkin haasteita elämässään ja moni asia voi vaatia selvitystä, Kelan itäisen toimeentuloturvaetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Ahponen kertoo.

– Toimiva yhteistyö toki edellyttää molemminpuolista työn tuntemusta ja kunnioitusta sekä valmiutta tehdä parhaansa asiakkaiden eteen. Näitä on hiottu säännöllisissä yhteisissä palavereissa, joissa sekä Kela että kaupunki on ottanut esille asioita kehittävällä ja myönteisellä otteella, Ahponen kiittelee.

Myös kaupungin puolella ollaan yhteistyöhön tyytyväisiä. Asiakasprosesseihin on saatu yhteistyöllä tehokkuutta ja sujuvuutta, ja ennen kaikkea asiakkaat ovat saaneet nopeasti ja kattavasti tarvitsemaansa palvelua.

Talousneuvola avautui Oulussa

Oulun kaupungin eri yksiköiden kanssa Kela on tehnyt tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi nuorten, maahanmuuttajien, perheiden, vanhusten ja asunnottomien asioiden hoitamiseksi.

– Eri toimijat kaupungilla ja meillä Kelassa tuntevat toisensa hyvin, mikä helpottaa yhteydenpitoa asiassa kuin asiassa Oulussa on pitkä perinne yhteistyön tekemisessä, ja tuloksekasta yhteistyötä on tehty myös muissa kuin sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Näemme asiakkaan palvelut yhteisenä ekosysteeminä. Puhummekin yhteisestä työstä yhteistyön sijaan, Kelan pohjoisen toimeentuloturvaetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Sari Kenttä kertoo.

Asenne uuden kokeilemiseen on innostunut ja valmiudet kehittämiseen ovat hyvät molemmin puolin. Esimerkiksi sosiaalitoimen ja Kelan yhteisen sosiaalityön ammattilaisresurssikokeilun avulla syntyi paitsi vahvaa osaamista ja entistä paremmat verkostot paikallisesti myös koko Kelan käyttöön tehty koulutuspaketti.

Uusin esimerkki yhteistyöstä on tammikuun 2021 alkupuolella toimintansa aloittanut Talousneuvola. Talousneuvola on Oulun kaupungin aikuissosiaalityön uusi palvelu, jossa ovat mukana myös talous- ja velkaneuvonta, ulosottoviranomainen ja Kela. Talousneuvolaan voi tulla paikan päälle keskustelemaan erilaisista taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä kysymyksistä ilman ajanvarausta ja nimettömänä. Samaa palvelua saa myös puhelimitse.

Turussa yksi ovi, monta palvelua

Turun kaupungin ja Kelan yhteinen keskitetty asiakaspalvelu Kauppatorin Monitorissa avattiin syyskuussa 2020. Kelassa on pitkään kehitetty tilayhteistyötä muiden julkisten toimijoiden kanssa. Länsi-Suomessa Kelan palvelupisteistä lähes 60 prosenttia on yhteisiä kunnan tai muun yhteistyökumppanin kanssa.

Konkreettisesti Turun kaupungin ja Kelan yhteistyön tiivistyminen näkyy muun muassa siinä, että Kelan palvelupisteiden läheisyyteen on sijoitettu kaupungin sosiaalipalveluiden tiloja.

– Turun kaupungilla ja Kelalla on ollut vastaavaa yhteistoimintaa kauppakeskus Skanssin Monitorissa vuodesta 2014 lähtien, ja yhteistyö on toiminut hyvin, Turun palveluryhmän ryhmäpäällikkö Satu Osola Kelasta kiittelee.

– Samoissa tiloissa toimiminen antaa mahdollisuuden eri tahojen yhteisiin asiakastapaamisiin, jolloin asiakkaan asia voidaan hoitaa yhdessä. Asiakkailta on tullut positiivista palautetta siitä, että monta asiaa voi hoitaa samassa paikassa, Osola sanoo.

Kauppatorin Monitorissa asiakkaille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sekä ajanvarauksella että ilman. Monitorin slogan "Yksi ovi, monta palvelua" kuvaa toimintaa hyvin. Kelan ja sosiaalitoimen lisäksi Monitorista löytyy laajasti myös muita kaupungin palveluita, kuten joukkoliikenteen ja kaupunginteatterin lipunmyynti, ikääntyneiden neuvonta ja maahanmuuttajien omakielinen neuvonta.

Yhteistyöstä yhteiseen työhön Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Kymsoten kanssa Kela on luonut vakiintuneita, molemminpuolisia yhteistyökäytäntöjä asiakkaiden asioiden hoitoon. Kelan etuudet ja kunnan palvelut on koottu asiakkaalle yhdeksi kokonaisuudeksi. Myös asiakastapaamisten järjestämisessä on kokeiltu ja otettu käyttöön uusia yhteydenpidon välineitä.

– Olemme tunnistaneet yhdessä asiakkaat, jotka tarvitsevat elämäntilanteessaan viranomaisten yhteistyötä, ja asiakkaat saavat tarvittaessa yksilöllistä tukea, kertovat Päijät-Hämeen palveluryhmän ryhmäpäällikkö Maila Masalin ja Kymenlaakson palveluryhmän ryhmäpäällikkö Mari Harju.

Nimetyt käsittelijät sekä Kelassa että kuntayhtymässä sujuvoittavat asioiden hoitamista yhdessä. Myös esimiesten väliset viikko- ja kuukausipalaverit helpottavat yhteistä työtä.

Live24magazine

07.03.2021Demarinuoret: Faktat tiskiin vaalien siirtämisestä!
07.03.2021Kannanotto: Oi muistatko vielä sen virren, jota Koronakeväänä laulettiin?
05.03.2021Tutkimus: Lemmikkikoira muokkaa kodin mikrobistoa runsaammaksi ja monipuolisemmaksi
05.03.2021Aluehallintovirasto valvoo tartuntatautilain ja alkoholilain noudattamista tehostetusti tulevana viikonloppuna
05.03.2021Kiintiöpakolaistilastot 2020 julki - korona vaikutti valintojen järjestelyihin
03.03.2021Kansanedustajat Heinäluoma ja Ovaska: Freelancereiden tukemisen rinnalla varmistettava kulttuurialan työllistäjien tilanne
03.03.2021Vihreät nuoret: Hallitus, opiskelijoiden mitta on täynnä!
02.03.2021Kirjailijat antavat teoksilleen äänensä radiossa
26.02.2021Kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat verkkokauppaostokset on tullattava heinäkuusta alkaen
25.02.2021Ojantakasen sijaishuoltoyksikkössä on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin
25.02.2021Kuinka viet dronekuvauksesi uudelle tasolle? Katso National Geographic -ammattilaisen vinkit
24.02.2021Kela on lähettänyt maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta noin 43 000 opiskelijalle
23.02.2021Suomen tietokirjailijat toivoo tukea Grahn-Laasosen lakialoitteelle
22.02.2021SDP:n Heinäluoma ja Kari: Ulkomaalaislakia on muutettava, jotta seksuaalirikoksiin ja törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten maasta poistaminen toteutuisi tehokkaasti
21.02.2021Terveysturvallinen matkailu Lapissa
19.02.2021Itse ajattelijat ottaa kantaa päivänpolttaviin teemoihin
19.02.2021Lastensuojelulle ja sosiaali- ja kriisipäivystykselle annettavaa poliisin virka-apua ehdotetaan maksuttomaksi
18.02.2021Lapset saavat äänestää OYSille kaverihahmon
18.02.2021Valtuustojen toiminta ei osallista suomalaisia, yleisin tunne pettymys
17.02.2021Tietosuojavaltuutettu: rekisterinpitäjän on huolehdittava riittävistä toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi
17.02.2021Epidemiatilanne Uudellamaalla pahenee - rajoituksia ei voida vähentää
16.02.2021Tarkista nettiostoksesi tullimaksut ja verot helposti - suosittu Tullilaskuri uudistuu
16.02.2021Nuorten tyytyväisyys elämään Nuorisobarometrien mittaushistorian matalimmalla tasolla
16.02.2021Kuopion kaupunki hankkii kaiken sähkönsä vihreänä Väreeltä
11.02.2021Kela nostaa esiin yhteistä työtä kuntien kanssa: "Tämä on asiakkaan etu"
11.02.2021Coca-Cola testaa paperipulloa kuluttajakäytössä Euroopassa
10.02.2021National Geographic -TV-kanavan dokumenttisarja vie Suomea maailmalle
08.02.2021Upeilla luomuksilla tuomarit ihastuttanut Mari Pihlajamäki on Koko Suomi leipoo - kilpailun voittaja!
08.02.2021Mihin sinä tarvitset journalismia? Uusi mediakasvatusmateriaali haastaa aikuiset pohtimaan suhdettaan mediaan
07.02.2021Koronavirustartuntoja ja altistuksia TimeOut Sports Bar:ssa
05.02.2021Korona-ajan pitkittyminen näkyy lasten kasvavana ahdistuksena SOS - Lapsikylän Apuu-chatissa
05.02.2021Tredu selvitti maksuttoman koulutuksen hankintatarpeita
05.02.2021Demarinaiset: Loppu tyttöjen ja naisten silpomiselle
05.02.2021THL on tarkentanut lääketieteellisiä riskiryhmiä koronarokotuksia varten
05.02.2021Tutkimus: Eläkeläiset kokevat taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi - työnteko eläkkeellä kiinnostaa kahta kolmesta
05.02.2021Kuopio kärkisijoille Vetovoima & vaikutus -tutkimuksessa
04.02.2021Hallituksen esitys: Työnantajan oikeus selvittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta laajenee
03.02.2021Kuntavaalit 2021 lähestyvät - vaalijärjestelyissä huomioidaan turvallisuus
03.02.2021Autismiliitto: Autismi ei ole vika, vaan olemisen tapa
03.02.2021VRN ja THL: Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio on koronataudin ehkäisyssä oleellisempaa kuin yksittäiset ravintolisät
02.02.2021Ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta
02.02.2021Ministeri Pekonen: Työttömyysturvan suojaosan korotusta ja muita työttömyysturvapoikkeuksia jatketaan 30. kesäkuuta asti
02.02.2021Suomen poliisi, THL.n BARNAHUS-hanke, HUS mielenterveystalo ja Itämeren valtioiden neuvoston CBSS-yksikkö mukaan turvallisesti digiliikenteessä projektiin
28.01.2021Kotitalouksien sähkölasku pysyi vuonna 2020 lähes ennallaan
25.01.2021Kuopio: We Have a Stream!
23.01.2021SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen: Lääkeyhtiöiden patenttisuoja purettava pandemian ajaksi
23.01.2021SDP:n varapuheenjohtaja Mäkynen kokoomukselle: Sote-uudistuksen hylkääminen olisi vastuutonta
22.01.2021Lumityöt jatkuvat Helsingissä, tähän mennessä vastaanotettu 30 000 lumikuormaa
22.01.2021Tredu valmistautuu maksuttomaan opiskeluun
21.01.2021Kansanedustaja Piirainen: Itärata etenee!
21.01.2021Koronan aiheuttamat puolisoiden väliset erimielisyydet lisäsivät väkivaltakokemusten yleisyyttä vauvaperheissä
21.01.2021Puolueavustukset myönnetty vuodelle 2021
19.01.2021Maailman vahvin Nalle on demokratian asialla
19.01.2021Norjan tulli takavarikoi suomalaisen firman rahalähetyksen - 5000 dollaria Raamatun sisällä oli liikaa
15.01.2021Syksyn 2022 uutuusmusikaalin näyttelijähaku käynnistyy: Musikaalin tekijöinä Heikki Salo, Sirkku Peltola ja Eeva Kontu
15.01.2021Vetoomus : Suomen on valittava sovintomenettely
15.01.2021Suurten puolueiden edustajat raottivat ovea liikenteen verojen alentamiseksi auto- ja kuljetusalan "Sadasta nollaan" -webinaarissa
15.01.2021Demariopiskelijat vaatii: Opiskelijakunnille julkinen perusrahoitus!
14.01.2021"Miirun isä on vankilassa" - oma kirja lapsille, joiden vanhempi on vankilassa
14.01.2021Vihreät nuoret: Kohti vegaanista Suomea, loppu eläinten hyväksikäytölle!
14.01.2021IKEA käynnistää pitkäaikaisen yhteistyön pakolaisten työllistymisen tukemiseksi
14.01.2021Koronavirustapausten määrä on laskenut - testeihin syytä hakeutua vähäistenkin oireiden vuoksi
13.01.2021Blind Channel kisaa Suomen Euroviisuedustajan paikasta UMK:ssa 20. helmikuuta
12.01.2021THL suosittelee kaikkien Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin suuntautuvien matkojen välttämistä
12.01.2021Koronarokotukset edenneet valtaosassa maata hoivakoteihin - Suomessa on toimivia käytäntöjä laajojen väestörokotusten toteuttamiseen
12.01.2021Poliisiammattikorkeakoulu ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen
12.01.2021Pilkkimään menoa on syytä harkita nyt tarkkaan: Jäänpaksuus vaihtelee petollisesti koko maassa
09.01.2021Kauppakasseilla 30 000 euron tukipotti lapsille ja nuorille
08.01.2021THL päivitti maskisuositusta - maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille
07.01.2021Ravintola Meicussa klassisuus on nostettu uuteen arvoonsa niin atmosfäärissä kuin lautasellakin
07.01.2021Uutuussarja vie Suomen rakastetuimpia tähtiä matkalle heidän sukunsa menneisyyteen - Sukuni salat MTV3-kanavalla maanantaisin 15. helmikuuta alkaen
05.01.2021Sami Ension 50-vuotishaastattelu: Matka yrittäjäsuvun teekkarivesasta pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi ja suomalaisen IT-yrittäjyyden airueksi
05.01.2021Jussi Niinistö kirjoitti ansiokkaan elämäkerran Paavo Susitaipaleesta
05.01.2021Ero edessä, kenen luona lapset asuvat? - Uutuuskirja neuvoo vuoroasumisessa
31.12.2020Puoluerekisteri.fi-verkkopalvelu käyttöön vuoden alussa
30.12.2020Asiakasmaksulaki uudistuu - lakimuutokset voimaan 1. heinäkuuta 2021
30.12.2020Täydentävien hoitojen järjestöissä hämmästellään kahta erillistä terapeuttilakihanketta
30.12.2020Tulli paljasti liikemiehen miljoonaluokan huumausainebisneksen Silkkitie- ja Sipulimarket- verkkosivustoilla
29.12.2020Yli 58 000 lasta ja nuorta vastasi valtakunnalliseen verkkokuulemiseen osana perusopetuslain valmistelua
29.12.2020Tilaatko tavaroita Isosta-Britanniasta? 1. tammikuuta alkaen lähetys on tullattava
29.12.2020Varsinais-Suomen pelastuslaitos harjoittelee Konradinkujalla
29.12.2020Vuoden 2020 ilmiöt Suomen taloudessa: Nämä asiat yllättivät, nämä muuttuivat - ehkä pysyvästi
28.12.2020Valona Vanhuspalveluissa ei uusia menehtyneitä koronavirukseen - kaupungin terveydenhuollon yksikkö lopetti toimintansa
28.12.2020STM, THL ja HUS: Uusien virusmuunnosten aiheuttamaa koronavirustautia todettu myös Suomessa
28.12.2020TUI esittelee matkailun trendit 2021
28.12.2020Seuraavan talven lomamatkoja varataan jo vilkkaasti
28.12.2020Tammikuun ei tarvitse olla tipaton - Ruotsalainen uutuuskirja Kohtuudella opettaa juomaan maltillisesti
28.12.2020Helsingin kaupunki aloittaa koronarokotukset tänään
27.12.2020Suomen ensimmäiset koronarokotukset annettiin HUSissa
25.12.2020Talven ensimmäinen jäänmurtaja lähti matkaan
23.12.2020Käräjäoikeus antoi päätöksen Malmin entisen lentokentän alueen riita-asiassa
22.12.2020Artisti Areena - palvelu välittää artistien tervehdyksiä videoin ja puheluin
20.12.2020Metsiä hoidetaan asiantuntevasti Suomessa - Metsäammattilaisia riepotellaan julkisuudessa
17.12.2020Ikonisiin tiloihin aukeava Ravintola Töölö on klassikko jo syntyessään
17.12.2020Koululaiskysely 2020: Tyttöjä kiinnostavat kuvataide, ruuanlaitto ja eläinharrastukset - poikia mopot, pelit, parkour ja jalkapallo
16.12.2020Vuosi 2019 oli sosiaaliturvan tilastoissa poikkeuksellisen tasainen
14.12.2020Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2020: Tasapainoiset juhla- ajat ovat tärkeitä poikkeuksellisen arjen keskellä
14.12.2020Romakkaniemi: Korona on kulttuurillinen vallankumous
14.12.2020Pro jatkaa lakkoa Kotidatassa - yhtiön henkilöstöllä suuria saatavia
11.12.2020Valona Vanhuspalveluissa on koronavirustartunnan nyt saanut 18 asukasta ja 24 työntekijää - keskustelupuhelimet omaisille avattiin

Näytä lisää »