Kela nostaa esiin yhteistä työtä kuntien kanssa: "Tämä on asiakkaan etu"

11.02.2021

Kela

Yhteistyön vahvistaminen on yksi Kelan strategisista tavoitteista. Vuonna 2020 tätä tavoitetta vietiin käytäntöön tiiviisti myös kuntien kanssa. Kela kokosi yhteen esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä ympäri Suomea.

Toimiva yhteistyö kuntien kanssa on ennen kaikkea asiakkaan etu. Yhteistyöstä hyötyvät varsinkin ne asiakkaat, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua ja tukea asioidensa hoitamiseen, ja ne, jotka tarvitsevat useita etuuksia ja palveluita.

– Kunnat ovat Kelalle tärkeä yhteistyökumppani. Arkipäiväistä yhteistyötä tehdään koko ajan. Kelalla ja sosiaalitoimella on paljon yhteisiä asiakkaita, ja monesti asiakkaan tilanne on sellainen, että se vaatii toimijoilta tiivistä yhteistyötä, kertoo Kelan etuusjohtaja Antti Jussila.

– Kuntien ja Kelan yhteistyö on muutamassa vuodessa kehittynyt todella paljon. Kela-yhteistyön ja Kelan etuuksien sekä palvelujen rooli on useammalla kunnan toimialalla tärkeä, kun halutaan palvella kuntalaisia paremmin. Toimiva ja tiivis yhteistyö ja toiselta oppiminen on erityisen tärkeää, jotta kunnissa voidaan turvata heikommassa asemassa olevien avunsaanti ja jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sovittamalla palvelut ja etuudet nykyistä paremmin yhteen yhteisten asiakkaiden hyväksi, sanoo Suomen Kuntaliiton sote-yksikön erityisasiantuntija Ellen Vogt.

Kela on myös mukana muun muassa yhteisissä toimipisteissä ja virtuaalisissa verkostoissa hoitamassa omaa osuuttaan yhteisten asiakkaiden asioista. Uudenlaisia yhteistyön tapoja kokeillaan rohkeasti.

Arjen yhteistyötä ja yhteisiä tilaisuuksia Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa kaupunki ja Kela tekevät aktiivista ja jatkuvaa arjen yhteistyötä. Marraskuussa Hämeenlinnan kaupungin sosiaalipalvelujen neuvonta muutti Kelan tiloihin, mikä on syventänyt yhteistyötä entisestään.

– Sosiaaliohjaaja ja Kelan palveluasiantuntijat voivat hoitaa yhteisten asiakkaiden asioita tehokkaasti, tiiviissä yhteistyössä. Samalla opimme paremmin ymmärtämään toistemme työtä. Erityisesti toimeentulotuen asiakkaiden asioiden hoito on tehostunut, Kelan Kanta-Hämeen palveluryhmän ryhmäpäällikkö Elina Rautio sanoo.

Lisäksi yhteistyötä tehdään kaupungin palvelupiste Kastellissa. Kelan palveluasiantuntija on kahtena iltapäivänä viikossa pakolaisten vastaanotossa ja maahanmuuttoinfossa hoitamassa asiakkaiden asioita yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa.

Sosiaalitoimen ja Kelan yhteistyö näkyy myös tapahtumissa, joista viimeisimmät ovat olleet Hämeenlinnassa järjestetty Asunnottomien yön tapahtuma ja vähävaraisten jouluruokakassien jako.

– Haluamme tulla ihmisten lähelle ja tarjota tälläkin tavalla apua, Rautio sanoo.

Kuopion kuuma linja päivystää

Kuopiossa Kela on kehittänyt yhdessä kaupungin kanssa erillisen Skype-kanavan, johon sosiaalityöntekijät voivat ottaa yhteyttä vaikkapa asiakkaan asioidessa heillä. Kuumaksi linjaksi ristitty Skype-yhteys sai alkunsa osallistavan sosiaalityön hankkeesta, jossa Kuopio oli yhtenä kaupunkina mukana.

– Kanavalla päivystää perusturvaetuuksien osaaja, johon sosiaalityöntekijät voivat olla suoraan yhteydessä. Asiakkaiden kokemuksen mukaan asiat ovat hoituneet erittäin nopeasti ja moneen kysymykseen on ”samalla istumalla” saatu vastaus. Nämä asiakkaat ovat usein sellaisia, joilla voi olla enemmänkin haasteita elämässään ja moni asia voi vaatia selvitystä, Kelan itäisen toimeentuloturvaetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Ahponen kertoo.

– Toimiva yhteistyö toki edellyttää molemminpuolista työn tuntemusta ja kunnioitusta sekä valmiutta tehdä parhaansa asiakkaiden eteen. Näitä on hiottu säännöllisissä yhteisissä palavereissa, joissa sekä Kela että kaupunki on ottanut esille asioita kehittävällä ja myönteisellä otteella, Ahponen kiittelee.

Myös kaupungin puolella ollaan yhteistyöhön tyytyväisiä. Asiakasprosesseihin on saatu yhteistyöllä tehokkuutta ja sujuvuutta, ja ennen kaikkea asiakkaat ovat saaneet nopeasti ja kattavasti tarvitsemaansa palvelua.

Talousneuvola avautui Oulussa

Oulun kaupungin eri yksiköiden kanssa Kela on tehnyt tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi nuorten, maahanmuuttajien, perheiden, vanhusten ja asunnottomien asioiden hoitamiseksi.

– Eri toimijat kaupungilla ja meillä Kelassa tuntevat toisensa hyvin, mikä helpottaa yhteydenpitoa asiassa kuin asiassa Oulussa on pitkä perinne yhteistyön tekemisessä, ja tuloksekasta yhteistyötä on tehty myös muissa kuin sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Näemme asiakkaan palvelut yhteisenä ekosysteeminä. Puhummekin yhteisestä työstä yhteistyön sijaan, Kelan pohjoisen toimeentuloturvaetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Sari Kenttä kertoo.

Asenne uuden kokeilemiseen on innostunut ja valmiudet kehittämiseen ovat hyvät molemmin puolin. Esimerkiksi sosiaalitoimen ja Kelan yhteisen sosiaalityön ammattilaisresurssikokeilun avulla syntyi paitsi vahvaa osaamista ja entistä paremmat verkostot paikallisesti myös koko Kelan käyttöön tehty koulutuspaketti.

Uusin esimerkki yhteistyöstä on tammikuun 2021 alkupuolella toimintansa aloittanut Talousneuvola. Talousneuvola on Oulun kaupungin aikuissosiaalityön uusi palvelu, jossa ovat mukana myös talous- ja velkaneuvonta, ulosottoviranomainen ja Kela. Talousneuvolaan voi tulla paikan päälle keskustelemaan erilaisista taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä kysymyksistä ilman ajanvarausta ja nimettömänä. Samaa palvelua saa myös puhelimitse.

Turussa yksi ovi, monta palvelua

Turun kaupungin ja Kelan yhteinen keskitetty asiakaspalvelu Kauppatorin Monitorissa avattiin syyskuussa 2020. Kelassa on pitkään kehitetty tilayhteistyötä muiden julkisten toimijoiden kanssa. Länsi-Suomessa Kelan palvelupisteistä lähes 60 prosenttia on yhteisiä kunnan tai muun yhteistyökumppanin kanssa.

Konkreettisesti Turun kaupungin ja Kelan yhteistyön tiivistyminen näkyy muun muassa siinä, että Kelan palvelupisteiden läheisyyteen on sijoitettu kaupungin sosiaalipalveluiden tiloja.

– Turun kaupungilla ja Kelalla on ollut vastaavaa yhteistoimintaa kauppakeskus Skanssin Monitorissa vuodesta 2014 lähtien, ja yhteistyö on toiminut hyvin, Turun palveluryhmän ryhmäpäällikkö Satu Osola Kelasta kiittelee.

– Samoissa tiloissa toimiminen antaa mahdollisuuden eri tahojen yhteisiin asiakastapaamisiin, jolloin asiakkaan asia voidaan hoitaa yhdessä. Asiakkailta on tullut positiivista palautetta siitä, että monta asiaa voi hoitaa samassa paikassa, Osola sanoo.

Kauppatorin Monitorissa asiakkaille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sekä ajanvarauksella että ilman. Monitorin slogan "Yksi ovi, monta palvelua" kuvaa toimintaa hyvin. Kelan ja sosiaalitoimen lisäksi Monitorista löytyy laajasti myös muita kaupungin palveluita, kuten joukkoliikenteen ja kaupunginteatterin lipunmyynti, ikääntyneiden neuvonta ja maahanmuuttajien omakielinen neuvonta.

Yhteistyöstä yhteiseen työhön Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Kymsoten kanssa Kela on luonut vakiintuneita, molemminpuolisia yhteistyökäytäntöjä asiakkaiden asioiden hoitoon. Kelan etuudet ja kunnan palvelut on koottu asiakkaalle yhdeksi kokonaisuudeksi. Myös asiakastapaamisten järjestämisessä on kokeiltu ja otettu käyttöön uusia yhteydenpidon välineitä.

– Olemme tunnistaneet yhdessä asiakkaat, jotka tarvitsevat elämäntilanteessaan viranomaisten yhteistyötä, ja asiakkaat saavat tarvittaessa yksilöllistä tukea, kertovat Päijät-Hämeen palveluryhmän ryhmäpäällikkö Maila Masalin ja Kymenlaakson palveluryhmän ryhmäpäällikkö Mari Harju.

Nimetyt käsittelijät sekä Kelassa että kuntayhtymässä sujuvoittavat asioiden hoitamista yhdessä. Myös esimiesten väliset viikko- ja kuukausipalaverit helpottavat yhteistä työtä.

Live24magazine

10.06.2021Äänestäminen herättää useimmiten kiinnostusta, puolueet pettymystä
10.06.2021EU:n ulkopuolelta toimitettavat lehdet tullattava heinäkuusta alkaen - muutos koskee myös EU:n alueelta Ahvenanmaalle tuotavia lehtiä
10.06.2021Tapahtumatakuun ensimmäiset takuut myönnetty
09.06.2021Mummon mökin haju kesämökillä kielii kosteusvauriosta ja ilmanvaihdon puutteesta
08.06.2021Suomi elää luovuudesta - kampanjan vetoomus luovutettiin elinkeinoministeri Lintilälle
08.06.2021Kokoomusopiskelijat: Velkakatto olisi myrkkyä nuorille ja vastavalmistuneille
08.06.2021Yhdessä somen epäreiluja kauneusihanteita vastaan - "Vitun ruma" ilmestyy 15. kesäkuuta.
03.06.2021Renny Harlinin Luokkakokous 3 - Sinkkuristeilyn tunnusbiisi Osmo's Cosmoksen Hauskaa julkaistaan tänään
31.05.2021Valtioneuvoston kanslian vastaus julkisuudessa käytyyn keskusteluun pääministerin virka-asunnon palveluista
31.05.2021Työttömyysturvan muutokset jatkuvat 30. syyskuuta asti
31.05.2021Bavaria Laakkonen vahvistaa BMW- liiketoimintaansa Vantaalla
28.05.2021Valtiokonttori: Tapahtumatakuun haku alkaa 1. kesäkuuta
28.05.2021Geeneillä ja uniapnealla merkitystä vakavan koronataudin riskiin
27.05.2021Kyselytutkimuksen mukaan valkoposkihanhet heikentävät maanviljelijöiden taloutta ja hyvinvointia Pohjois-Karjalassa
26.05.2021Suomen Vapaa - ajankalastajat haastaa kuntavaaliehdokkaat vaikuttamaan paremman lähikalastuksen puolesta
24.05.2021Kulttuurin kuntavaalipaneeli suorana verkossa ja radiossa 27.toukokuuta.
24.05.2021SuPerin kuntavaaliteemat: Vanhustenhoito on kriittinen sektori, jonka merkitys on tunnustettava
24.05.2021Prätkällä töihin - päivän 4. kesäkuuta teemana turvallinen ajoasenne - päivän keulakuvina moottoripyöräpoliisit
23.05.2021MM-kisat komeasti käyntiin - Suomen ja USA:n kohtaaminen tavoitti 1,4 miljoonaa suomalaiskatsojaa
22.05.2021Kela-lakiin kirjattiin mahdollisuus toimittaa päätös verkossa
21.05.2021Käteisen rahan saatavuus turvattava
20.05.2021SPJL:n valtuusto: työttömät poliisit on palkattava välittömästi
19.05.2021Rokotustodistukset tulevat kansalaisille näkyviin Omakannassa vaiheittain
19.05.2021Järjestöt kritisoivat 35 miljoonan euron leikkausta kehitysyhteistyöhön: "Hätä on kasvamassa"
18.05.2021Karanteenikäytännöt muuttuvat koronarokotuksen saaneilla ja taudin sairastaneilla
18.05.2021EU:n ulkoministerit keskustelevat videoyhteydellä Israel - Palestiina - konfliktin eskaloitumisesta
18.05.2021UM: EU:s utrikesministrar håller videomöte om den eskalerande konflikten mellan Israel och Palestina
17.05.2021Kymmeniä siviilejä kuoli ja Lääkärit Ilman Rajoja - klinikka vaurioitui Israelin ilmaiskussa Gazaan
17.05.2021Suomen Reserviupseeriliitolle uusi kunniajäsen
17.05.2021Kaikki Suomen puolueet yksissä kansissa
14.05.2021Suomen paras terassi on Helsingissä - katso TOP 10 terassit
14.05.2021Suomen riistakeskus: Älä houkuttele karhuja
12.05.2021Teoston jäsenkokous päätti uudesta koronatuesta ja valitsi uuden hallituksen
12.05.2021Koronavirustilanteen suotuisa kehitys näyttää pysähtyneen
12.05.2021MaRa: Valtioneuvosto toimii tartuntatautilain ja oman esityksensä vastaisesti - elinkeinotoiminnan rajoittamisesta on tullut uusi normaali
12.05.2021Kulttuurialan ammattijärjestöt: Reilu peli myös kulttuurille
11.05.2021Sosiaali- ja terveysministeriö: Lastensuojelun asiakkaana olevat nuoret pääsevät kertomaan ajatuksiaan lastensuojelulain valmistelussa - sähköinen kysely on auki 23. toukokuuta asti
11.05.2021Valtteri Bottas myy Mercedeksensä Tori Autot -palvelussa
11.05.2021Syksyn Sävel palaa kahdeksan vuoden tauon jälkeen - alkava kilpailu on kaikille avoin sävellyskilpailu
10.05.2021Tampereen Ratikan koeliikenne käynnistyi innostuneissa tunnelmissa
10.05.2021Kulttuurille rahaa vai märkää rättiä?
09.05.2021Ennätyskausi varmisti Rukan aseman suosituimpana hiihtokeskuksena
08.05.2021European Council : The Porto declaration
08.05.2021Eurooppa-neuvosto: Porton julistus
08.05.2021Omfattande statistik om kostnadsstödet hittas på Statskontorets webbplats
08.05.2021Kattavat tilastot kustannustuesta Valtiokonttorin sivuilla
07.05.2021Lidl myy ensimmäisenä Suomessa koronakotitestejä - myynnissä kaikissa myymälöissä 14. toukokuuta
07.05.2021Kuljetusaloilla on tarve tiivistää yhteistyötä -Työantajapuoli haluaa muuttaa yksipuolisesti työehtoja kuljetusalojen työpaikoilla
07.05.2021Ratkaisevat viimeiset metrit
07.05.2021Apua perhe- ja parisuhdesolmujen avaamiseen
07.05.2021Suomi elää luovuudesta - kampanja alkaa tänään
07.05.2021Två år sedan Sverige hämtade hem barn från Al Hol - sedan dess har ingenting hänt
06.05.2021Oulu Pride ry: Petrus Schroderus vastuuseen vihapuheesta sosiaalisessa mediassa - rikosilmoitus ja kantelu
06.05.2021Vihreät nuoret: Turvallisempaa seksiä nuorille!
06.05.2021Seitsemän eduskuntapuoluetta yhdeksästä huomioi kuntavaaliohjelmassaan vammaiset
06.05.2021Hanhipeltokokeilu käynnistyy Pohjois-Karjalassa
05.05.2021Sukulan Pop Up - ravintola huikea menestys - Yli tuhat varausta muutamassa tunnissa
05.05.2021Vaccinationstäckningen bland yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården varierar enligt yrkesgrupp och region
05.05.2021Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuudessa on vaihtelua ammattiryhmittäin ja alueittain
05.05.2021Ikääntyneiden koronakuolemissa ja sairastuneiden kuolleisuudessa vähentymisen merkkejä viime kuukausina
05.05.2021Yrittäjät: Elpymispaketti pitää hyväksyä, rahan käyttöön tiukka valvonta
04.05.2021Turhautumisesta taidetta - ASDAMA HEL palaa taas
04.05.2021Korona innosti laajentamaan risteilyistä kotimaan junaraiteille
04.05.2021Lapset kuvaavat koronaa sairautena, joka muutti sosiaaliset normit
03.05.2021Monen nuoren kesätyö alkaa toukokuussa - Lidl sai yli 20 000 kesätyöhakemusta
03.05.2021Yhteiskunnan selkärangasta kannattaa pitää huolta
03.05.2021Asiantuntijoiden omistama ohjelmistotalo Luoto kasvoi vuonna 2020 yli 60 prosenttia - yhtiö ravistelee palveluyhtiöiden rakenteita
03.05.2021Nyt etsitään Vuoden maailmanparantajaa - luvassa 1 000 euron palkinto
03.05.2021Tahattomasti lapsettomat kokevat syrjintää työelämässä
01.05.2021Talentia tuomitsee työpaikkaväkivallan lastensuojelussa
30.04.2021Kauneutta ja liikkeen voimaa - Jaguar tukee Minna Tervamäen Taidetauko-projektia
30.04.2021Kehitysjärjestöt puoliväliriihestä: Leikkausten ei tule kohdistua maailman köyhimpiin ihmisiin
29.04.2021SKAL ry:n toimitusjohtajaksi Anssi Kujala
29.04.2021Koiran ja suden risteymien tunnistamiseen on kehitetty uusi menetelmä - osoitti vanhan DNA-analyysimenetelmän puutteen
28.04.2021Valtiokonttori: Yritykset kiinnostuneita kustannustuesta - ensimmäisenä päivänä 45 prosenttia enemmän hakemuksia kuin edellisellä kierroksella
28.04.2021#OmassaKuplassa-kampanja kehottaa viettämään vappua vain lähipiirin kesken
28.04.2021Selvitys: Lainsäädännön jälkiarvioinnit paremmin osaksi lainsäädännön kehittämistä
27.04.2021STM: Koronatodistuksen aikatauluista lisätietoa
27.04.2021Vappu on viemäritukosten sesonkiaikaa - syynä perinteinen vappuherkku
27.04.2021Kun kulkee metsässä; Pienin on usein vaarallisin
27.04.2021Oikeusministeriö: Osaamista viharikosten ja häirinnän vastaiseen työhön
23.04.2021THL on tarkentanut koronarokotusjärjestystä sote - henkilöstön osalta
23.04.2021Vammaispalvelulainsäädännön uudistamista valmistellaan vuoden 2021 aikana - osallistu kyselyyn
22.04.2021Muusikkojen liiton uusi Nyrkki - palkinto jaettiin tänään Aki Haurulle
22.04.2021Lastensuojelulain muutosehdotukset lausunnolla
22.04.2021Useimmat kuntavaaliehdokkaat ovat itse osallistuneet ammatilliseen koulutukseen
21.04.2021Virpi Salmen taidemeemikirja pilkkaa taiteen naiskäsityksiä
21.04.2021Mikael Jungner juontamaan televisio-ohjelmaa AlfaTV:lle
20.04.2021DNA toimittaa Ropo Capitalille kansainvälisen yritysverkon
20.04.2021Kasiluokkalaisista Suomen suurin oopperayleisö
20.04.2021Tulli torjui harmaata taloutta tehokkaasti vuonna 2020
19.04.2021" Sijainen "pureutuu ihmisen psyykeen ja kontrollin menettämisen pelkoihin
15.04.2021Hjallis Harkimon uusi tv-ohjelma herättää tunteita ja puhuu rahasta mielenkiintoisesti
15.04.2021THL:n koronakartta ja koronakartan avoimen datan rajapinta eivät päivity lauantaina 17. huhtikuuta huoltotöistä johtuvan käyttökatkon takia
15.04.2021Koronatartuntojen määrä selvästi laskenut - rajoitusten lieventäminen edellyttää suotuisan kehityksen jatkumista
13.04.2021THL:n asiantuntijat vastaavat yleisön kysymyksiin koronarokotuksista avoimessa verkkotilaisuudessa
12.04.2021Vuoden valokuvataidekirja 2020 on Teemu Mäen " Miten olla mies tai nainen tai jotain muuta? "
12.04.2021Aikakauslehtiviikko tavoitti yli 100 000 lukijaa
12.04.2021Terveydenhuollon työntekijöillä oli suhteessa saman verran koronatartuntoja kuin muilla työikäisillä vuonna 2020
07.04.2021Vanhempien lämpö suojaa nuorta rikollisuudelta ja psykopaattisilta piirteiltä

Näytä lisää »