Tutkimus: Eläkeläiset kokevat taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi - työnteko eläkkeellä kiinnostaa kahta kolmesta

05.02.2021

Eläkeläiset kokevat taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi, ja useimmat ovat varautuneet eläkeikään myös itse. Taloudellinen tilanne huolestuttaa useampaa kuin joka kolmatta. Moni haluaa tehdä ansiotyötä eläkkeellä, ja joka kolmas on jossain muodossa sitä tehnytkin. Eläkeläisten mielestä työnteon lisäämiseksi tulisi muuttaa asenteita, verotusta ja työn tarjontaa, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Ilmarisen tutkimuksessa selvitettiin eläkeläisten taloudellista tilannetta ja työntekoa eläkkeellä. Kyselyyn vastasi 1 004 eläkeläistä joulukuussa 2020. 

Eläkeläiset arvioivat toimeentulonsa kohtalaiseksi, mutta jopa joka toinen kokee, että eläke ei ole riittävä. Kyselyyn vastanneiden eläke oli keskimäärin noin 1 800 euroa kuukaudessa, josta vastaajat arvioivat verojen ja asumisen vievän yhteensä noin puolet. Muiden pakollisten menojen, kuten lääkkeiden ja ruuan, jälkeen eläkkeestä käteen jää keskimäärin 475 euroa kuukaudessa. Vastaajista valtaosa, 87 prosenttia oli selvittänyt eläkkeensä suuruuden ennen eläkkeelle jäämistään.  

– Eläkeläiset kokevat, että eläke riittää pakollisten menojen jälkeen kohtalaisen hyvin. Eläkkeestä käteen jäävä summa vaihtelee kuitenkin paljon eläkeläisten välillä. Joka toiselle vastaajalle eläkkeestä jää käteen alle 300 euroa kuukaudessa pakollisten menojen jälkeen. Noin joka yhdeksännelle ei jää eläkkeestään lainkaan ylimääräistä, tutkija Jouni Vatanen Ilmarisesta kertoo.  

Suurin osa kyselyyn vastanneista eläkeläisistä on varautunut eläkepäiviin taloudellisesti myös itse. Yleisimpinä tapoina eläkepäiviin varautumisessa nousivat esiin oman asunnon hankkiminen (58 %) ja tilille säästäminen (44 %). Vastaajista 33 prosenttia oli varautunut sijoittamalla rahastoihin, osakkeisiin tai kiinteistöihin ja 20 prosenttia hankkimalla lisäeläkkeen.

– Vastaajaryhmien välillä oli eroja eläkepäiviin varautumisessa. Muita heikommin ovat varautuneet työttömänä ennen eläkkeelle jäämistä olleet, alle 1 400 euron eläkettä saavat ja yksinasuvat, Vatanen sanoo.

Aivan yhtä moni ei ole taloudellisesti varautunut kuin aiempina vuosina. Ilmarisen vuonna 2014 julkistaman kyselyn perusteella noin 9 prosenttia ei ollut varautunut mitenkään, kun nyt joka viides (22 %) ei ollut varautunut eläkepäiviinsä taloudellisesti. Vuodesta 2014 on muuttunut myös se, että nyt yhä useampi jatkoi työssä pidempään saadakseen suuremman eläkkeen.

– Eläkeläiset kokevat edelleen olevansa hyvässä kunnossa tehdäkseen ansiotyötä. Näin kokevien prosenttiosuus jopa nousi parilla yksiköllä viimeisen kahden vuoden aikana. Sen sijaan yhä harvempi kokee, että oma eläke on riittävä. Oma toimeentulo siis huolettaa monia. Muutosta selittää osin se, että tämänkertaisen tutkimuksen tuloksissa pientä eläkettä saavat ovat edustettuna aiempaa paremmin, Vatanen kertoo.

Kaksi kolmesta haluaisi työskennellä eläkkeellä – työntekoon motivoivat mielekäs tekeminen ja raha

Kyselyn perusteella lähes kaksi kolmesta (63 %) haluaisi tehdä ansiotyötä eläkkeellä, mutta vain 42 prosenttia oli työskennellyt eläkkeellä ollessaan. Sopiva määrä töitä olisi useimpien vastaajien mielestä 2–3 päivää viikossa.

Vaikka eläke ei ole monen mielestä riittävä, ei työnteon motiivi ole pelkästään raha. Eniten työntekoon eläkkeellä kannustavat mielekäs tekeminen (56 %) ja tulotason parantaminen (56 %). Joka neljäs vastaaja mainitsee myös halun kuulua työyhteisöön kannustavana tekijänä työnteolle. Vain noin joka seitsemäs kertoo, että mikään ei kannustaisi heitä ansiotöihin eläkkeellä.  

–Miesten kohdalla työnteon motiivina korostuu mielekäs tekeminen, naisten kohdalla puolestaan miehiä useammin tulotason parantaminen. Naisille jää kertomansa mukaan pakollisten menojen jälkeen rahaa kuukaudessa noin 300 euroa vähemmän kuin miehille, joten ero motiiveissa on ymmärrettävä, Vatanen sanoo.

Työtä tuunaamalla lisää vaihtoehtoja eläkkeellä työskentelyyn  

Tutkimuksessa ei tullut esiin selkeää yksittäistä syytä, joka estää tekemästä ansiotyötä eläkkeellä. Kolme tärkeintä työnteon estettä ovat terveydentila sekä sopivan työn ja motivaation puute. Moni mainitsi syyksi myös jaksamisen. Lähes joka toinen vastaaja ei tunnistanut lainkaan esteitä.

–Työn tuunaaminen voisi olla ratkaisu moneen näistä ongelmista. Samaa mieltä oli myös eräs tutkimukseen vastannut eläkeläinen, joka kommentoi vastauksessaan, että työnteon edistämiseksi tulisi tehdä työn yhteensovittamista muun muassa työntekijän terveydentilaa vastaavaksi. Vastaaja koki, että liian monella työnantajalla on edelleen ajatus vain 100-prosenttisesta työnteosta, Vatanen kuvailee.

Eläkeläisten mielestä työnteon lisäämiseksi tulisi muuttaa asenteita, verotusta ja työn tarjontaa.

–Uskon, että jos yhteiskunta, työnantajat ja työntekijät yhdessä pyrkisivät aktiivisemmin muokkaamaan työtä eläkeiän kynnyksellä, kaikki voittaisivat. Yhteiskunta saisi lisää verotuloja, työnantajat saisivat osaavaa työvoimaa ja työntekijät saisivat mielekästä tekemistä sekä lisäansioita, Vatanen jatkaa.

Faktaa tutkimuksesta

- Tutkimuksessa kysyttiin yhteensä 2 400 vanhuuseläkeläiseltä työnteosta ja omasta taloudellisesta tilanteesta. Osa oli ollut eläkkeellä pari kuukautta, osa yli vuoden ja osa viisi vuotta.

- Kyselyyn vastasi 1 004 henkilöä ja vastausprosentti oli 42 %. Vastauksia painotettiin siten, että pienituloisten vastaajien tulokset saivat todellisuutta vastaavan painoarvon. Painotuksen jälkeen tulokset kuvaavat hyvin yksityisen sektorin eläkkeensaajia.

- Tulokset julkaistiin Ilmarisen ja Vanhuustyön keskusliiton iAreena-webinaarissa 5.2.2021. iAreena on Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton järjestämä seminaari ajankohtaisesta ikääntyvien asioihin liittyvästä teemasta. Tänä vuonna teemana oli Töissä eläkkeellä - voiko eläkkeellä tehdä töitä? 

Live24magazine

07.03.2021Demarinuoret: Faktat tiskiin vaalien siirtämisestä!
07.03.2021Kannanotto: Oi muistatko vielä sen virren, jota Koronakeväänä laulettiin?
05.03.2021Tutkimus: Lemmikkikoira muokkaa kodin mikrobistoa runsaammaksi ja monipuolisemmaksi
05.03.2021Aluehallintovirasto valvoo tartuntatautilain ja alkoholilain noudattamista tehostetusti tulevana viikonloppuna
05.03.2021Kiintiöpakolaistilastot 2020 julki - korona vaikutti valintojen järjestelyihin
03.03.2021Kansanedustajat Heinäluoma ja Ovaska: Freelancereiden tukemisen rinnalla varmistettava kulttuurialan työllistäjien tilanne
03.03.2021Vihreät nuoret: Hallitus, opiskelijoiden mitta on täynnä!
02.03.2021Kirjailijat antavat teoksilleen äänensä radiossa
26.02.2021Kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat verkkokauppaostokset on tullattava heinäkuusta alkaen
25.02.2021Ojantakasen sijaishuoltoyksikkössä on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin
25.02.2021Kuinka viet dronekuvauksesi uudelle tasolle? Katso National Geographic -ammattilaisen vinkit
24.02.2021Kela on lähettänyt maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta noin 43 000 opiskelijalle
23.02.2021Suomen tietokirjailijat toivoo tukea Grahn-Laasosen lakialoitteelle
22.02.2021SDP:n Heinäluoma ja Kari: Ulkomaalaislakia on muutettava, jotta seksuaalirikoksiin ja törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten maasta poistaminen toteutuisi tehokkaasti
21.02.2021Terveysturvallinen matkailu Lapissa
19.02.2021Itse ajattelijat ottaa kantaa päivänpolttaviin teemoihin
19.02.2021Lastensuojelulle ja sosiaali- ja kriisipäivystykselle annettavaa poliisin virka-apua ehdotetaan maksuttomaksi
18.02.2021Lapset saavat äänestää OYSille kaverihahmon
18.02.2021Valtuustojen toiminta ei osallista suomalaisia, yleisin tunne pettymys
17.02.2021Tietosuojavaltuutettu: rekisterinpitäjän on huolehdittava riittävistä toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi
17.02.2021Epidemiatilanne Uudellamaalla pahenee - rajoituksia ei voida vähentää
16.02.2021Tarkista nettiostoksesi tullimaksut ja verot helposti - suosittu Tullilaskuri uudistuu
16.02.2021Nuorten tyytyväisyys elämään Nuorisobarometrien mittaushistorian matalimmalla tasolla
16.02.2021Kuopion kaupunki hankkii kaiken sähkönsä vihreänä Väreeltä
11.02.2021Kela nostaa esiin yhteistä työtä kuntien kanssa: "Tämä on asiakkaan etu"
11.02.2021Coca-Cola testaa paperipulloa kuluttajakäytössä Euroopassa
10.02.2021National Geographic -TV-kanavan dokumenttisarja vie Suomea maailmalle
08.02.2021Upeilla luomuksilla tuomarit ihastuttanut Mari Pihlajamäki on Koko Suomi leipoo - kilpailun voittaja!
08.02.2021Mihin sinä tarvitset journalismia? Uusi mediakasvatusmateriaali haastaa aikuiset pohtimaan suhdettaan mediaan
07.02.2021Koronavirustartuntoja ja altistuksia TimeOut Sports Bar:ssa
05.02.2021Korona-ajan pitkittyminen näkyy lasten kasvavana ahdistuksena SOS - Lapsikylän Apuu-chatissa
05.02.2021Tredu selvitti maksuttoman koulutuksen hankintatarpeita
05.02.2021Demarinaiset: Loppu tyttöjen ja naisten silpomiselle
05.02.2021THL on tarkentanut lääketieteellisiä riskiryhmiä koronarokotuksia varten
05.02.2021Tutkimus: Eläkeläiset kokevat taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi - työnteko eläkkeellä kiinnostaa kahta kolmesta
05.02.2021Kuopio kärkisijoille Vetovoima & vaikutus -tutkimuksessa
04.02.2021Hallituksen esitys: Työnantajan oikeus selvittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta laajenee
03.02.2021Kuntavaalit 2021 lähestyvät - vaalijärjestelyissä huomioidaan turvallisuus
03.02.2021Autismiliitto: Autismi ei ole vika, vaan olemisen tapa
03.02.2021VRN ja THL: Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio on koronataudin ehkäisyssä oleellisempaa kuin yksittäiset ravintolisät
02.02.2021Ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta
02.02.2021Ministeri Pekonen: Työttömyysturvan suojaosan korotusta ja muita työttömyysturvapoikkeuksia jatketaan 30. kesäkuuta asti
02.02.2021Suomen poliisi, THL.n BARNAHUS-hanke, HUS mielenterveystalo ja Itämeren valtioiden neuvoston CBSS-yksikkö mukaan turvallisesti digiliikenteessä projektiin
28.01.2021Kotitalouksien sähkölasku pysyi vuonna 2020 lähes ennallaan
25.01.2021Kuopio: We Have a Stream!
23.01.2021SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen: Lääkeyhtiöiden patenttisuoja purettava pandemian ajaksi
23.01.2021SDP:n varapuheenjohtaja Mäkynen kokoomukselle: Sote-uudistuksen hylkääminen olisi vastuutonta
22.01.2021Lumityöt jatkuvat Helsingissä, tähän mennessä vastaanotettu 30 000 lumikuormaa
22.01.2021Tredu valmistautuu maksuttomaan opiskeluun
21.01.2021Kansanedustaja Piirainen: Itärata etenee!
21.01.2021Koronan aiheuttamat puolisoiden väliset erimielisyydet lisäsivät väkivaltakokemusten yleisyyttä vauvaperheissä
21.01.2021Puolueavustukset myönnetty vuodelle 2021
19.01.2021Maailman vahvin Nalle on demokratian asialla
19.01.2021Norjan tulli takavarikoi suomalaisen firman rahalähetyksen - 5000 dollaria Raamatun sisällä oli liikaa
15.01.2021Syksyn 2022 uutuusmusikaalin näyttelijähaku käynnistyy: Musikaalin tekijöinä Heikki Salo, Sirkku Peltola ja Eeva Kontu
15.01.2021Vetoomus : Suomen on valittava sovintomenettely
15.01.2021Suurten puolueiden edustajat raottivat ovea liikenteen verojen alentamiseksi auto- ja kuljetusalan "Sadasta nollaan" -webinaarissa
15.01.2021Demariopiskelijat vaatii: Opiskelijakunnille julkinen perusrahoitus!
14.01.2021"Miirun isä on vankilassa" - oma kirja lapsille, joiden vanhempi on vankilassa
14.01.2021Vihreät nuoret: Kohti vegaanista Suomea, loppu eläinten hyväksikäytölle!
14.01.2021IKEA käynnistää pitkäaikaisen yhteistyön pakolaisten työllistymisen tukemiseksi
14.01.2021Koronavirustapausten määrä on laskenut - testeihin syytä hakeutua vähäistenkin oireiden vuoksi
13.01.2021Blind Channel kisaa Suomen Euroviisuedustajan paikasta UMK:ssa 20. helmikuuta
12.01.2021THL suosittelee kaikkien Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin suuntautuvien matkojen välttämistä
12.01.2021Koronarokotukset edenneet valtaosassa maata hoivakoteihin - Suomessa on toimivia käytäntöjä laajojen väestörokotusten toteuttamiseen
12.01.2021Poliisiammattikorkeakoulu ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen
12.01.2021Pilkkimään menoa on syytä harkita nyt tarkkaan: Jäänpaksuus vaihtelee petollisesti koko maassa
09.01.2021Kauppakasseilla 30 000 euron tukipotti lapsille ja nuorille
08.01.2021THL päivitti maskisuositusta - maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille
07.01.2021Ravintola Meicussa klassisuus on nostettu uuteen arvoonsa niin atmosfäärissä kuin lautasellakin
07.01.2021Uutuussarja vie Suomen rakastetuimpia tähtiä matkalle heidän sukunsa menneisyyteen - Sukuni salat MTV3-kanavalla maanantaisin 15. helmikuuta alkaen
05.01.2021Sami Ension 50-vuotishaastattelu: Matka yrittäjäsuvun teekkarivesasta pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi ja suomalaisen IT-yrittäjyyden airueksi
05.01.2021Jussi Niinistö kirjoitti ansiokkaan elämäkerran Paavo Susitaipaleesta
05.01.2021Ero edessä, kenen luona lapset asuvat? - Uutuuskirja neuvoo vuoroasumisessa
31.12.2020Puoluerekisteri.fi-verkkopalvelu käyttöön vuoden alussa
30.12.2020Asiakasmaksulaki uudistuu - lakimuutokset voimaan 1. heinäkuuta 2021
30.12.2020Täydentävien hoitojen järjestöissä hämmästellään kahta erillistä terapeuttilakihanketta
30.12.2020Tulli paljasti liikemiehen miljoonaluokan huumausainebisneksen Silkkitie- ja Sipulimarket- verkkosivustoilla
29.12.2020Yli 58 000 lasta ja nuorta vastasi valtakunnalliseen verkkokuulemiseen osana perusopetuslain valmistelua
29.12.2020Tilaatko tavaroita Isosta-Britanniasta? 1. tammikuuta alkaen lähetys on tullattava
29.12.2020Varsinais-Suomen pelastuslaitos harjoittelee Konradinkujalla
29.12.2020Vuoden 2020 ilmiöt Suomen taloudessa: Nämä asiat yllättivät, nämä muuttuivat - ehkä pysyvästi
28.12.2020Valona Vanhuspalveluissa ei uusia menehtyneitä koronavirukseen - kaupungin terveydenhuollon yksikkö lopetti toimintansa
28.12.2020STM, THL ja HUS: Uusien virusmuunnosten aiheuttamaa koronavirustautia todettu myös Suomessa
28.12.2020TUI esittelee matkailun trendit 2021
28.12.2020Seuraavan talven lomamatkoja varataan jo vilkkaasti
28.12.2020Tammikuun ei tarvitse olla tipaton - Ruotsalainen uutuuskirja Kohtuudella opettaa juomaan maltillisesti
28.12.2020Helsingin kaupunki aloittaa koronarokotukset tänään
27.12.2020Suomen ensimmäiset koronarokotukset annettiin HUSissa
25.12.2020Talven ensimmäinen jäänmurtaja lähti matkaan
23.12.2020Käräjäoikeus antoi päätöksen Malmin entisen lentokentän alueen riita-asiassa
22.12.2020Artisti Areena - palvelu välittää artistien tervehdyksiä videoin ja puheluin
20.12.2020Metsiä hoidetaan asiantuntevasti Suomessa - Metsäammattilaisia riepotellaan julkisuudessa
17.12.2020Ikonisiin tiloihin aukeava Ravintola Töölö on klassikko jo syntyessään
17.12.2020Koululaiskysely 2020: Tyttöjä kiinnostavat kuvataide, ruuanlaitto ja eläinharrastukset - poikia mopot, pelit, parkour ja jalkapallo
16.12.2020Vuosi 2019 oli sosiaaliturvan tilastoissa poikkeuksellisen tasainen
14.12.2020Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2020: Tasapainoiset juhla- ajat ovat tärkeitä poikkeuksellisen arjen keskellä
14.12.2020Romakkaniemi: Korona on kulttuurillinen vallankumous
14.12.2020Pro jatkaa lakkoa Kotidatassa - yhtiön henkilöstöllä suuria saatavia
11.12.2020Valona Vanhuspalveluissa on koronavirustartunnan nyt saanut 18 asukasta ja 24 työntekijää - keskustelupuhelimet omaisille avattiin

Näytä lisää »