Sami Ension 50-vuotishaastattelu: Matka yrittäjäsuvun teekkarivesasta pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi ja suomalaisen IT-yrittäjyyden airueksi

05.01.2021

Innofactorin perustaja, konsernin toimitusjohtaja, hallituksen jäsen ja suurin osakkeenomistaja, Sami Ensio, täytti 50 vuotta 3. tammikuuta. Ensiolla tuli täyteen 20 vuotta yrittäjänä Innofactorissa vuonna 2020, josta pörssiyhtiön johdossa hän on toiminut viimeiset 10 vuotta. Lisäksi hänellä on useita luottamus¬tehtäviä. Vuonna 2021 hän toimii muun muassa Teknologiateollisuuden varapuheenjohtajana ja Yrittäjävaliokunnan puheenjohtajana sekä EK:n hallituksen ja sen työvaliokunnan jäsenenä. Aiemmin Ensio on toiminut Teknologiateollisuuden Tietotekniikan päätoimialaryhmän puheenjohtajana.

Merkkipäivän kunniaksi julkaisimme Q&A:n, jossa Ensio vastaa kysymyksiin muun muassa yrittäjyydestä, pörssilistautumisesta, digitalisaation tuomista muutoksista pohjoismaisissa organisaatioissa, koronan vaikutuksista suomalaisiin organisaatioihin sekä suomalaisten yritysten ”digivihreästä” mahdollisuudesta.

Opiskelijasta yrittäjäksi

Opiskelit 1990-luvulla Espoon TKK:ssa teknillistä fysiikkaa, mitä se on antanut työurallesi? Olit aktiivinen myös opiskelijaelämässä, millaista hyötyä siitä on ollut?

- Opiskelulla teknillisessä korkeakoulussa on ollut tärkeä merkitys elämässäni ja olen edelleen mieleltäni vahvasti teekkari. TKK tarjosi korkeatasoisia opintoja sekä erityisesti mahdollisuuden vaihto-opiskeluun huippuyliopistossa USA:ssa Los Angelesissa UCLA:ssa, josta olen saanut vahvan pohjan bisnesajatteluuni. Opetin TKK:ssa myös sivutoimisesti vuosien ajan useita tietotekniikan kursseja, mistä sai hyvää tietoteknistä perusosaamista ja esiintymiskokemusta. Olin tosiaan aktiivinen toimija usean vuoden opiskelijaelämässä Fyysikkokillassa ja TKY:n edustajistossa, mikä antoi erinomaisen oppimäärän projektijohtamisesta ja asioiden junailusta. Ehkä kuitenkin tärkein asia, minkä sain opiskelusta TKK:ssa on laaja bisnesverkosto sekä useita tosi hyviä elinikäisiä ystäviä.

Mikä sai sinut perustamaan yrityksen ja erityisesti IT-yrityksen?

- Olen kasvanut yrittäjäsuvun vesana Oulussa. Minulla oli aina suunnitelmissa perustaa yritys. Ehkä alkuperäinen suunnitelma oli ensin oppia enemmän toisten leivissä ja perustaa oma yritys vähän myöhemmin, ei vielä alle kolmikymppisenä. Tilaisuus teki kuitenkin varkaan. 90-luvun lopulla oli vahva IT-buumi, jolle ei näyttänyt olevan mitään rajoja. Loppusyksystä 1999 Risto Linturi, johon olin tutustunut edellisen työni kautta Ominitelen konsulttina, soitti ja kysyi, että perustaisimmeko firman, jos hän antaisi siihen rahoituksen. Kohteliaisuudesta mietin yön yli, mutta päätös oli kyllä periaatteessa heti selvä. IT-yrityksen perustaminen johtui varmaan osin tuosta hetkestä ja sen mahdollisuuksista, mutta toki myös siitä, että juuri siltä alueelta minulla itselläni oli ehdottomasti vahvin substanssiosaaminen.

Millaisia olivat Innofactorin ensimmäiset vuodet?

- Ihan ensimmäinen vuosi 2000 oli kyllä tosi haastava. Silloin tuo 90-luvun lopun IT-kupla puhkesi ja Innofactor joutui miettimään koko liiketoimintansa uudestaan. Meillä oli innovatiivisia suunnitelmia, kuten esimerkiksi varhaisen vaiheen ”Uber”, joka perustui aikana ennen älypuhelimia tekstiviestien käyttöön. Rahoitushanat menivät kuitenkin totaalisesti kiinni. Tässä hetkessä ryhdyttiin sitten myymään sitä osaamista, mitä meillä alle 10 henkilön yrityksessä oli, käytännössä IT-projekteja asiakkaille. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa vaihdoimme myös henkilöstön palkkasaatavia Innofactorin osakkeiksi, mikä synnytti kulttuurin siitä, että mahdollisimman suuri osa työntekijöistämme olisi yrityksen omistajia, mistä olen tosi kiitollinen. Vuoden 2000 lopussa voitimme julkisessa tarjouskilpailussa Helsingin seurakuntayhtymän tilavarausjärjestelmän määrityksen ja sen jälkeen sen toteutuksen. Tämä kiihdytti liiketoimintamme voimakkaaseen nousuun ja asiakasprojektin pohjalta kehittyi myös ensimmäinen merkittävä tuotteemme Innofactor Prime, joka edelleen palvelee menestyksekkäästi isoa määrää asiakkaitamme.

Miten yrittäminen ja siihen suhtautuminen on muuttunut kolmessa vuosikymmenessä? Miksi Suomi tarvitsee yrittäjiä?

- 1990-luvulla ainakin Teknillisessä korkeakoulussa yrittäjyyteen suhtauduttiin lähestulkoon vihamielisesti. Siellä haluttiin keskittyä tieteen tekemiseen tai jos lähti liiketoimintaan, niin sitten ainakin töihin johonkin isoon yritykseen. Yrittäjyyden ilosanomaa tai laajemmin yrityselämän näkökulmaa piti yllä lähinnä professori Martti M. Kaila, jolle tein myös oman diplomityöni. Yrittäjäksi halusi vain hyvin pieni joukko opiskelijoita. Tällä vuosituhannella tilanne on muuttunut täysin ja startupin perustaminen on monen opiskelijan ykkösvaihtoehto. Tästä olen suunnattoman onnellinen, koska koko suomalaisen yhteiskunnan menestyminen, vauraus ja toiminta perustuu viime kädessä siihen, että meillä on menestyviä yrityksiä ja yrittäjiä.

Mitä terveisiä haluaisit lähettää tämän päivän opiskelijoille?

- Pyrkikää kokemaan opiskeluaikananne mahdollisimman paljon erilaisia asioita. Suosittelen lämpimästi vaihto-opiskelua myös ulkomailla. Opintojen lisäksi kannattaa pohtia työskentelyä opintojen lomassa ja opiskelijatoiminnassa mukana olemista, jos se tuntuisi sopivan itselle, koska sieltä saa erilaista ja erittäin hyödyllistä kokemusta. Mahdollisimman nopea valmistuminen ei ole tärkein juttu, mutta ei kannata toki opiskella loputtomiin. Ja kokemuksen syvällä rintaäänellä voin sanoa: peruskurssit kannattaa suorittaa ajallaan, eikä jättää diplomityön tai gradun jälkeen.

Pörssilistautuminen ja Innofactorin kansainvälistyminen

Miten pörssilistautuminen muutti Innofactorin toimintaa ja omaa rooliasi yrityksessä?

- Minua on suuresti ihmetyttänyt, miksi listayhtiönä toimiminen nähdään yleisesti poikkeuksellisen haastavana ja taloudellisesti raskaana. Ei se sitä ole. Toki se muuttaa toimintaa jossain määrin raskaammaksi, esimerkiksi pitää laatia osavuosikatsaukset ja raportoida asioita omistajille laajemmin. Mutta minusta systemaattisempi toiminta on lähtökohtaisesti vain hyvä asia, koska se tuo tiettyä ryhtiä ja rytmiä toimintaan. Suurin haittapuoli pörssiyhtiönä toimimisessa on se, että ei voi olla kaikissa asioissa aina yhtä avoin työntekijöitä ja muita sidosryhmiä kohtaan kuin aiemmin, vaan pitää olla koko ajan kieli keskellä suuta. Omaa rooliani listautuminen on muuttanut hieman hallinnollisemmaksi aikaisemmasta hyvin vahvasta operatiivisesta asiakastyöroolista, mutta onneksi saan edelleen tehdä paljon töitä mahtavien asiakkaidemme kanssa.

Entä miten muutos pohjoismaiseksi yhtiöksi muutti Innofactorin toimintaa ja omaa rooliasi yrityksessä?

- Kasvu pohjoismaiseksi yhtiöksi on ollut varmaankin suurin muutos Innofactorin historiassa. Se on paljon isompi juttu kuin vain kielen vaihtaminen suomesta englanniksi. Vaikka pohjoismaiset kulttuurit ja toimintatavat ovatkin globaalisti ajatellen verraten lähellä toisiaan, ovat ne kuitenkin kovin erilaisia. Olen itse ja koko firma on tässä vielä oppimisvaiheessa. Minua avarsi paljon, kun toimin lähes vuoden oman työni ohella Ruotsin väliaikaisena maajohtajana. Oman roolini osalta pohjoismaisuus toi (ennen koronaa) paljon lisää matkustamista, mutta ennen kaikkea tietynlaisen jatkuvana unilukkarina toimimisen siinä, että organisaatiossa koko ajan ajattelisimme asioita pohjoismaisesti, emmekä vain kansallisesti. Olemme ottaneet muutaman viime vuoden aikana valtavan askeleen kohti yhtenäisiä pohjoismaisia toimintamalleja, mutta vielä on paljon tehtävänä.

Millaisia haasteita ja onnistumisia muutoksiin on liittynyt?

- Olemme toteuttaneet Pohjoismaiden laajentumisen yritysostojen kautta. Isoimmat haasteet liittyvät ostettujen yritysten kulttuurien integroimiseen osaksi Innofactorin kulttuuria, mutta samoin myös onnistumiset. Olemme minusta onnistuneet tässä loppupeleissä aika hyvin, vaikka se vaatikin valtavasti hikeä ja kyyneleitä. Perusedellytyksenä tässä on ollut integroida noin 30 erillistä liiketoiminnan perustietojärjestelmää, esimerkiksi ERP ja CRM, muutamaksi yhteiseksi pääjärjestelmäksi. Tämän kautta olemme pystyneet yhtenäistämään toimintatapojamme ja ennen kaikkea saaneet yhteisen datan, josta kaikki voivat olla samaa mieltä. Näin myös keskinäinen luottamus on saatu rakennettua, vaikka ei ollakaan kasvokkain päivittäin. Tämä on auttanut merkittävästi myös korona-aikana, kun olemme toimineet pääosin täysin etätöissä.

Digitalisaatio Pohjoismaissa ja koronan vaikutukset

Miten digitalisaatio on muuttanut organisaatioiden toimintaa Suomessa ja Pohjoismaissa viimeisen 20 vuoden aikana? Miten kuvailisit digitalisaation tuomaa yhteiskunnallista muutosta Pohjoismaissa 20 vuoden aikana?

- 20 vuodessa on tapahtunut valtavan paljon, esimerkiksi älypuhelimia ei vielä ollut, kun Innofactor aloitti toimintansa. Internet, mobiiliverkot ja älylaitteet ovat tehneet useasta toiminnasta aidosti ajasta ja paikasta riippumatonta, mitä se ei ollut vielä 90-luvulla. Yhteiskuntaan on syntynyt valtavasti digitaalisia palveluja, joiden toteuttamisessa myös Innofactor on saanut olla mukana, esimerkiksi Suomen laajuinen erikoissairaanhoidon digitaalinen palvelukokonaisuus Virtuaalisairaala ja Terveyskylä sekä lukuisat valtionhallinnon, kuntien, kaupunkien ja seurakuntien sähköiset palvelut. Samalla toiminnasta on tullut paljon globaalimpaa, esimerkiksi tavaroita voi ostaa mistä päin maailmaa tahansa muutaman päivän toimitusajalla. Yhteiskunnasta on toki tullut samalla myös huomattavasti haavoittuvaisempi tietoturvan suhteen, minkä esimerkiksi Vastaamon tapaus osoitti.

Miten korona on vaikuttanut suomalaisiin organisaatioihin ja yhteiskuntaan?

- Suomihan on selvinnyt yhteiskuntana koronasta kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Yksi merkittävä syy tähän on ollut korkea IT-infrastruktuurin taso. Meillä on yhdet maailman parhaimmista tietoverkoista ja kehittynein laitekanta. Myös digitaalisia palveluita on paljon. Ehkä isoin ongelma on ollut, että näitä kaikkia mahdollisuuksia ei ole osattu käyttää tai ainakaan käytetty niin laajasti kuin olisi voitu. Koronan myötä monen oli pakko siirtyä etätöihin, jolloin olemassa olevia palveluja alettiin käyttää laajemmin ja huomattiin niiden edut. Jatkossa uskoisin kaikkien yritysten ja yhteisöjen tavoittelevan modernia digitaalista organisaatiota, joka tarkoittaa, että mahdollisimman moni asia pystytään tekemään digitaalisesti, eikä olla sidottuja mihinkään fyysiseen paikkaan. Tämä tarkoittaa väistämättä myös työmatkustamisen vähentymistä.

Miten korona on vaikuttanut Innofactorin ja Innofactorin asiakkaiden toimintaan?

- Me kaikki reilut 500 innofactorilaista siirryimme 13.3.2020 kerralla etätöihin ja olemme työskennelleet lähes kokonaan etätyössä sen jälkeen. Nopeaa siirtymistä auttoi hyvä varautuminen tilanteeseen sekä toimivat laitteet, ohjelmistot, palvelut ja tietoliikenneyhteydet. Erityisen tärkeää oli pohjoismaisesti integroidut yhtenäiset tietojärjestelmämme ja analytiikkaratkaisumme, jotka ovat mahdollistaneet jatkuvan reaaliaikaisen tiedon saamisen yrityksen toiminnasta, vaikka fyysisiä kohtaamisia ei ole ollutkaan. Työskentely etänä on sujunut erittäin hyvin, toki työkavereita on iso ikävä. Asiakkaidemme toiminnassa vaikutukset ovat vaihdelleet toimialaoittain tosi paljon. Erityisen iloinen olen siitä, että olemme pystyneet auttamaan terveydenhuollon asiakkaitamme digitaalisessa potilaiden kohtaamisessa ja hoitamisessa, minkä avulla on todennäköisesti säästetty jopa useita ihmishenkiä.

Mitä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kannattaisi mielestäsi tehdä seuraavaksi? Miten yhteiskunnan digiloikka pystyttäisiin hyödyntämään täysimääräisesti?

- Minusta jokaisen organisaation kannattaisi pyrkiä seuraavaksi tekemään itsestään mahdollisimman moderni digitaalinen organisaatio, mikä siis tarkoittaa, että kaikki ne toiminnot, jotka voidaan tehdä digitaalisesti, digitalisoidaan. Tällöin yritys on aina valmiina vastaaviin tilanteisiin jatkossa. Lisäksi yhteiskunnan tulisi edistää digitalisaatiohankkeita, jotta mahdollisimman iso osa yhteiskunnan palveluista voidaan tarjota turvallisesti myös pandemiatilanteessa.

Luottamustehtävät Teknologiateollisuudessa ja EK:ssa

Teknologiateollisuus puhuu digivihreästä kiihdyttämisestä. Mikä on suomalaisten yritysten iso digivihreä mahdollisuus seuraavina vuosina?

- Ihmiskunnalla on kasvava tarve ratkaista globaalin ilmastonmuutoksen haasteet. Kansalaiset ja kuluttajat vaativat maailmalla entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita, mikä luo kaikille yrityksille painetta, mutta samalla myös avaa valtavan liiketoiminnallisen mahdollisuuden tuottaa tarjontaa tähän kasvavaan kysyntään. Useissa tapauksissa ympäristöystävällisten ratkaisujen toteuttamisessa juuri digitalisaatio on keskeisessä osassa. Suomalaisissa yrityksissä ympäristöasiat on yleisesti jo valmiiksi hyvin huomioitu ja IT-osaaminen on meillä maailman huippuluokkaa. Tämä avaa suomalaisille yrityksille miljardien eurojen vientimahdollisuudet (myös alihankkijoille), jos vain pelaamme korttimme tässä hetkessä yhteiskunnassa oikein. Minusta tähän kannattaa nyt todella panostaa.

Mitkä ovat keskeisiä asioita, mitä haluat ajaa Teknologiateollisuudessa ja EK:ssa, ja miksi näet ne tärkeiksi?

- Tässä hetkessä korostuu entisestään tarve nähdä Suomen pitkäaikainen etu, joka vaatii samanaikaisesti sekä akuutteja toimenpiteitä taloudellisessa ahdingossa kamppaileville yrityksille, että myös katsetta tulevaisuuteen, miten saamme merkittävää talouskasvua aikaan seuraavien vuosien aikana, jossa korostuu edellä kuvattu digivihreä mahdollisuus. Yhteiskunnan talouden ja työpaikkojen kannalta on keskeistä, että yritykset haluavat investoida Suomeen. On tärkeää varmistaa, että yrittämisen perusedellytykset säilyvät Suomessa hyvinä, mikä tarkoittaa ennen kaikkea kilpailukykyistä ja ennustettavaa verotusta sen kaikissa muodoissa ja yritysten elinkaaren eri vaiheissa. Näitä tavoitteita tukee parhaiten yritystoimintamyönteinen poliittinen ilmapiiri, jonka edistämiseen tulee panostaa.

Live24magazine

25.01.2021Kuopio: We Have a Stream!
23.01.2021SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen: Lääkeyhtiöiden patenttisuoja purettava pandemian ajaksi
23.01.2021SDP:n varapuheenjohtaja Mäkynen kokoomukselle: Sote-uudistuksen hylkääminen olisi vastuutonta
22.01.2021Lumityöt jatkuvat Helsingissä, tähän mennessä vastaanotettu 30 000 lumikuormaa
22.01.2021Tredu valmistautuu maksuttomaan opiskeluun
21.01.2021Kansanedustaja Piirainen: Itärata etenee!
21.01.2021Koronan aiheuttamat puolisoiden väliset erimielisyydet lisäsivät väkivaltakokemusten yleisyyttä vauvaperheissä
21.01.2021Puolueavustukset myönnetty vuodelle 2021
19.01.2021Maailman vahvin Nalle on demokratian asialla
19.01.2021Norjan tulli takavarikoi suomalaisen firman rahalähetyksen - 5000 dollaria Raamatun sisällä oli liikaa
15.01.2021Syksyn 2022 uutuusmusikaalin näyttelijähaku käynnistyy: Musikaalin tekijöinä Heikki Salo, Sirkku Peltola ja Eeva Kontu
15.01.2021Vetoomus : Suomen on valittava sovintomenettely
15.01.2021Suurten puolueiden edustajat raottivat ovea liikenteen verojen alentamiseksi auto- ja kuljetusalan "Sadasta nollaan" -webinaarissa
15.01.2021Demariopiskelijat vaatii: Opiskelijakunnille julkinen perusrahoitus!
14.01.2021"Miirun isä on vankilassa" - oma kirja lapsille, joiden vanhempi on vankilassa
14.01.2021Vihreät nuoret: Kohti vegaanista Suomea, loppu eläinten hyväksikäytölle!
14.01.2021IKEA käynnistää pitkäaikaisen yhteistyön pakolaisten työllistymisen tukemiseksi
14.01.2021Koronavirustapausten määrä on laskenut - testeihin syytä hakeutua vähäistenkin oireiden vuoksi
13.01.2021Blind Channel kisaa Suomen Euroviisuedustajan paikasta UMK:ssa 20. helmikuuta
12.01.2021THL suosittelee kaikkien Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin suuntautuvien matkojen välttämistä
12.01.2021Koronarokotukset edenneet valtaosassa maata hoivakoteihin - Suomessa on toimivia käytäntöjä laajojen väestörokotusten toteuttamiseen
12.01.2021Poliisiammattikorkeakoulu ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen
12.01.2021Pilkkimään menoa on syytä harkita nyt tarkkaan: Jäänpaksuus vaihtelee petollisesti koko maassa
09.01.2021Kauppakasseilla 30 000 euron tukipotti lapsille ja nuorille
08.01.2021THL päivitti maskisuositusta - maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille
07.01.2021Ravintola Meicussa klassisuus on nostettu uuteen arvoonsa niin atmosfäärissä kuin lautasellakin
07.01.2021Uutuussarja vie Suomen rakastetuimpia tähtiä matkalle heidän sukunsa menneisyyteen - Sukuni salat MTV3-kanavalla maanantaisin 15. helmikuuta alkaen
05.01.2021Sami Ension 50-vuotishaastattelu: Matka yrittäjäsuvun teekkarivesasta pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi ja suomalaisen IT-yrittäjyyden airueksi
05.01.2021Jussi Niinistö kirjoitti ansiokkaan elämäkerran Paavo Susitaipaleesta
05.01.2021Ero edessä, kenen luona lapset asuvat? - Uutuuskirja neuvoo vuoroasumisessa
31.12.2020Puoluerekisteri.fi-verkkopalvelu käyttöön vuoden alussa
30.12.2020Asiakasmaksulaki uudistuu - lakimuutokset voimaan 1. heinäkuuta 2021
30.12.2020Täydentävien hoitojen järjestöissä hämmästellään kahta erillistä terapeuttilakihanketta
30.12.2020Tulli paljasti liikemiehen miljoonaluokan huumausainebisneksen Silkkitie- ja Sipulimarket- verkkosivustoilla
29.12.2020Yli 58 000 lasta ja nuorta vastasi valtakunnalliseen verkkokuulemiseen osana perusopetuslain valmistelua
29.12.2020Tilaatko tavaroita Isosta-Britanniasta? 1. tammikuuta alkaen lähetys on tullattava
29.12.2020Varsinais-Suomen pelastuslaitos harjoittelee Konradinkujalla
29.12.2020Vuoden 2020 ilmiöt Suomen taloudessa: Nämä asiat yllättivät, nämä muuttuivat - ehkä pysyvästi
28.12.2020Valona Vanhuspalveluissa ei uusia menehtyneitä koronavirukseen - kaupungin terveydenhuollon yksikkö lopetti toimintansa
28.12.2020STM, THL ja HUS: Uusien virusmuunnosten aiheuttamaa koronavirustautia todettu myös Suomessa
28.12.2020TUI esittelee matkailun trendit 2021
28.12.2020Seuraavan talven lomamatkoja varataan jo vilkkaasti
28.12.2020Tammikuun ei tarvitse olla tipaton - Ruotsalainen uutuuskirja Kohtuudella opettaa juomaan maltillisesti
28.12.2020Helsingin kaupunki aloittaa koronarokotukset tänään
27.12.2020Suomen ensimmäiset koronarokotukset annettiin HUSissa
25.12.2020Talven ensimmäinen jäänmurtaja lähti matkaan
23.12.2020Käräjäoikeus antoi päätöksen Malmin entisen lentokentän alueen riita-asiassa
22.12.2020Artisti Areena - palvelu välittää artistien tervehdyksiä videoin ja puheluin
20.12.2020Metsiä hoidetaan asiantuntevasti Suomessa - Metsäammattilaisia riepotellaan julkisuudessa
17.12.2020Ikonisiin tiloihin aukeava Ravintola Töölö on klassikko jo syntyessään
17.12.2020Koululaiskysely 2020: Tyttöjä kiinnostavat kuvataide, ruuanlaitto ja eläinharrastukset - poikia mopot, pelit, parkour ja jalkapallo
16.12.2020Vuosi 2019 oli sosiaaliturvan tilastoissa poikkeuksellisen tasainen
14.12.2020Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2020: Tasapainoiset juhla- ajat ovat tärkeitä poikkeuksellisen arjen keskellä
14.12.2020Romakkaniemi: Korona on kulttuurillinen vallankumous
14.12.2020Pro jatkaa lakkoa Kotidatassa - yhtiön henkilöstöllä suuria saatavia
11.12.2020Valona Vanhuspalveluissa on koronavirustartunnan nyt saanut 18 asukasta ja 24 työntekijää - keskustelupuhelimet omaisille avattiin
11.12.2020Vihreät nuoret: Kouluihin tarvitaan mielenterveyden ensiapua!
11.12.2020Joulukalenterivideot ampaisivat suosioon keikkojen ollessa tauolla - Mukana Elastinen, Teemu Roivainen, Laura Voutilainen ja Costello Hautamäki
11.12.2020Ammattiliitto Pro: Suomen Kotidata ei noudata yt-lakia - eikä suostu kuuntelemaan henkilöstön edustajia
11.12.2020THL palkitsee Tekniikan Maailma - lehden ja Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n merkittävästä kansanterveyttä edistävästä työstä
11.12.2020SDP:n Heinäluoma: Poliisin resurssit turvattava pitkällä aikavälillä
11.12.2020Suomen Tulli takavarikoi Sipulimarket-verkkopalvelimen sisällön - onnistuminen anonyymissä Tor-verkossa
10.12.2020Koronatartuntoja edelleen koko maassa huolestuttavan paljon
10.12.2020Kinkku sopii lautaselle, ei viemäriin - jäähtynyt rasva kovettuu ja voi tukkia viemärin
09.12.2020Pääkaupunkiseudun päihdetilannekyselyyn tuli runsaasti vastauksia ja kehitysehdotuksia
09.12.2020Werning pitää rikos- ja riita-asioiden sovittelukäytäntöä tuloksellisena ja kustannustehokkaana vaihtoehtona
08.12.2020Seksikaupan kohteen hyväksikäyttöä koskevan säännöksen soveltamisesta tehdään selvitys
08.12.2020Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea maaliskuun loppuun asti
08.12.2020Tommi Kinnusen menestysromaanista elokuva ja näytelmä
07.12.2020Asianajotoimisto Teräskulma avasi Rikosuhripuhelimen juristin neuvoja kaipaaville
07.12.2020Työryhmän lakiesitys lausunnolla - lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa uudistetaan vastaamaan paremmin erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin
07.12.2020"35 päiväsakkoa sovitetaan helpommin kuin tappaminen" - piispa Teemu Laajasalon jouluaatto alkaa Sörkan vankilasta
04.12.2020MTV Uutisten tuottamat radiouutiset laajasti Bauer Median radiokanaville
03.12.2020Keskustan puheenjohtajalle Annika Saarikolle oma virtuaalinen keskusteluohjelma "Annikan kanssa" - ensimmäinen vieras kirjailija Kari Hotakainen
02.12.2020Oikeusministeri Henriksson: Viharikosten ja laittoman vihapuheen torjuntaan panostettava koko EU:ssa
02.12.2020Koronaepidemia vaikeutuu - tekstiviesti alueellisten ohjeiden tueksi
02.12.2020Juhli joulua pienessä porukassa ja vältä ruuhkia- listasimme vinkkejä turvalliseen pyhien viettoon
01.12.2020"Pomminvarma ammattilainen ja herrasmieskokki" - Patrik on MasterChef 2020 -voittaja!
01.12.2020True crimea ja kansainvälisiä kirjailmiöitä - tässä ovat vuoden 2020 kuunnelluimmat äänikirjat
30.11.2020Käryttäjä vai sisustaja - millainen palovaroittimen käyttäjä olet?
27.11.2020Sexpo vastaa kritiikkiin: Seksologista osaamista tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa
26.11.2020Liepuskan Herkkupaja Oy on vuoden 2020 Maistuva maaseutuyritys Pohjois-Savossa
25.11.2020Lasten joulurauha kokoaa toiveet hyvästä joulusta
25.11.2020Mihin haluamme kannustaa ihmisiä ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistämisessä?
25.11.2020Tutkimus: Yhdenvertaisuuslain uudistuksessa on edetty oikeaan suuntaan - lakia ei vielä hyödynnetä tarpeeksi
24.11.2020Demarinuoret : Vihreys ja pikamuoti eivät kulje käsi kädessä!
24.11.2020Kannanotto: Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo tavoittelevat siirtymistä monialaisiin maakuntiin
24.11.2020MaRa: Uudenmaan koronatilanne heikentynyt nopeasti - tilanne edellyttää vastuullisuutta yrityksiltä ja asiakkailta
20.11.2020Pro: Luottamuspula estää Kotidatan henkilöstön osallistumisen paikalliseen sopimiseen - yhtiö jatkanut henkilöstön epäasiallista kohtelua lakon jälkeen
20.11.2020Valtioneuvosto nimitti torstaina 19. marraskuuta oikeustieteen kandidaatti Robin Lardotin jatkamaan Keskusrikospoliisin päällikkönä
19.11.2020Tulli havaitsi ekstraneitsytoliiviöljyissä puutteita
19.11.2020Tasavallan presidentti Sauli Niinistö: Ulkosuomalaiset tärkeä voimavara Suomelle
19.11.2020Legendaarinen Mike Tyson tekee odotetun paluun nyrkkeilykehään
18.11.2020THL: Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä arvioi koronarokotusten järjestämistä ja kohderyhmiä - arvio tarkentuu tutkimustiedon kertyessä
17.11.2020Saamelais- ja romanitaiteilijoiden yhteistyö käynnistyy kulttuurifoorumissa Inarissa 23. marraskuuta
17.11.2020Näin estät remontoidessa ilmakuplat tapetin alla
17.11.2020Kirjailijat perustivat ginitislaamon - lukijoille laatua myös lasiin
17.11.2020Lapsiasiavaltuutettu: Lastensuojelun kriisi on ratkaistava
16.11.2020Koronakriisin vaikutukset näkyvät lasten hädässä - kriisi tuonut esiin järjestelmämme heikkouksia
13.11.2020Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Pirkkolan liikuntahallin rakentamista koskevan täytäntöönpanokieltohakemuksen

Näytä lisää »