Yli 58 000 lasta ja nuorta vastasi valtakunnalliseen verkkokuulemiseen osana perusopetuslain valmistelua

29.12.2020

kids-1093758_640.jpg

Kuva: kuvituskuva

Opetus- ja kulttuuriministeriö kuuli perusopetuksen oppilaiden kokemuksia kevään 2020 etäopetuksen järjestämisestä ja syksyn koulutyön alkamisesta valtakunnallisella verkkokuulemisella lokakuussa 2020. Yli 58 000 oppilasta kertoi näkemyksensä opetuksen järjestämisestä ja koulutyöstä. Kuuleminen oli avoin kaikille perusopetuksen 1–9-vuosiluokkien oppilaille. Suomenkielisiä vastauksia tuli 53 646 ja ruotsinkielisiä 4 467.

Tilanne kouluissa näyttää oppilaiden antamien vastausten valossa positiiviselta. Arki koetaan pääsääntöisesti turvalliseksi koulussa sekä etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa. Oppilaiden mielipiteet jakaantuivat liittyen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen toteuttamiseen muun muassa parhaiten toimivista yhteydenpitotavoista, opettajan avusta ja tuesta sekä tehtävien ja läksyjen määrästä.

Kuuleminen osana osallistavaa lainvalmistelutyötä

Verkkokuuleminen liittyy perusopetuslain muutokseen, jolla turvataan turvallinen koulunkäynti myös kevätlukukaudella 2021. Lainmuutoksella jatketaan väliaikaisesti voimassaolevan perusopetuslain mukaista oikeustilaa, jotta opetuksen järjestäjät voisivat siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin myös kevätlukukaudella 2021 tartuntatautitilanteen niin edellyttäessä.

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa perusopetuslain muutos istunnossaan 30. joulukuuta.

- Koronavirus vaikuttaa lasten koulunkäyntiin ja arkielämään monilla erilaisilla tavoilla. Kuulemisen avulla varmistetaan, että lapsen oikeus ilmaista vapaasti näkemyksensä iän ja kehitystason mukaisesti toteutuu osana lainvalmistelutyötä. Oppilaiden kokemukset opetuksen järjestämisen onnistumisesta välittyvät parhaiten heidän itsensä kertomana, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.

Valtaosa oppilaista kokee koulutyön turvallisiksi syksyllä 2020

Suurin osa, 80 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti kokeneensa arjen turvalliseksi kouluissa syksyllä 2020. Vastanneista 15 prosenttia ilmoitti tunteneensa epävarmuutta ja vain 5 prosenttia kertoi olleensa tyytymätön tai kokeneensa turvattomuuden tunnetta syksyn koulutyön aikana. Vastausten perusteella turvattomuuden tunne lisääntyi sitä mukaa, kuinka uhkaavana oppilaat kokivat koronaviruksen itselleen tai läheisilleen. Vaikka turvallisuuden tunne oli valtaosalla vahva, koronavirus on ollut aktiivisesti läsnä oppilaiden keskusteluissa ja mietteissä.

Kyselyn perusteella kaksi kolmasosaa vastanneista ajatteli koronavirusta usein koulupäivän aikana, toisaalta kolmannes oppilaista ei ajattele asiaa koulupäivän aikana ollenkaan. Hieman yli puolet vastanneista koki koronavirusepidemian vaikuttaneen ainakin jonkin verran kavereiden tapaamiseen ja vapaa-ajan viettämiseen.

Opettajan rooli koetaan tärkeäksi 

69 prosenttia lapsista puhuu koronasta kaverien, opettajien tai vanhempien kanssa. Kolmannes osallistujista sen sijaan kertoo, ettei juurikaan keskustele koronasta.

Jos koronaviruksesta haluaa puhua, se onnistuu koulussa tai kotona hyvin. Neljä viidestä oppilaasta löytää koulusta ainakin yhden aikuisen, jonka kanssa voi puhua koronavirukseen liittyvistä asioista. Oppilaista 85 prosenttia kokee, että opettajat osaavat vastata koronavirukseen liittyviin kysymyksiin. Opettajan rooli tukena ja apuna koulussa koetaan ylivoimaisen tärkeänä.

Koulun aikuisten tarjoaman tuen tärkeys vaihteli jonkin verran ikäryhmien välillä. Nuoremmat oppilaat, vuosiluokat 1–3 pitivät opettajan tukea tärkeämpänä kuin vanhemmat oppilaat. Opettajan rooli tukena ja apuna koulussa koettiin kuitenkin vastaajan iästä riippumatta ylivoimaisesti tärkeimmäksi. Kouluterveydenhoitajan tuki ja apu koettiin nuorempien koululaisten, vuosiluokat 1–3 vastauksissa toiseksi tärkeimmäksi.

Oppilaat pitävät hyvänä, että tarjolla on tarvittaessa monipuolista keskusteluapua, vaikka kaikki eivät ole sellaista tarvinneet tai hyödyntäneet. Heillä on luottamus siihen, että aikuiset osaavat ja haluavat auttaa ja heille uskaltaa puhua.

Yli puolet kyselyyn vastanneista ei osannut kommentoida koulukuraattorin ja psykologin tavoittamista syksyllä 2020. Yleisin syy vastauksiin oli, ettei palveluita oltu tarvittu. Osalle nuoremmista oppilaista koulukuraattori ja psykologi olivat sanoina vieraita. Tästä voidaan tehdä oletus, että koulukuraattorin ja psykologin palveluja ei kuitenkaan kokonaisuutena koeta kovin kiinteäksi osaksi koulupäivän toimintoja.

Etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen oltiin pääosin tyytyväisiä keväällä 2020

Kaksi kolmasosaa oppilaasta kertoi olevansa tyytyväinen poikkeusolosuhteissa keväällä 2020 järjestettyyn opetukseen. Vain 3 prosenttia vastaajista ei ollut tuolloin etäopetuksessa.
Suurin osa oppilaista kertoi, että olosuhteet opiskelulle kotona ovat hyvällä tolalla. Vastaajista 94 prosenttia kertoo, että heillä on opiskelua varten oma työpöytä tai muu tila. Vastaajista 90 prosentilla on kotona käytettävissä tietokone tai tabletti koulutehtävien tekemiseen.

Lähes kaikki kokevat osaavansa käyttää laitteita hyvin tai kohtalaisesti. Vain kaksi prosenttia kokee tietokoneen tai tabletin käyttämisen vaikeaksi.

Opettajan yhteydenpito ja henkilökohtainen kontakti korostuvat etäopetuksessa

Vastaajista hieman yli puolet arvioi, että siirtymisellä mahdolliseen etäopetukseen ei olisi vaikutusta heidän tarvitsemaansa tukeen koulutehtävistä suoriutumiseen. 26 prosenttia arvioi tarvitsevansa normaalia vähemmän tukea ja 21 prosenttia puolestaan arvioi tuen tarpeensa normaalia suuremmaksi.

Mikäli opetuksessa jouduttaisiin siirtymään etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen, oppilaiden toiveissa painottuvat ohjeiden, ohjeistusten, tehtävien ja läksyjen selkeys. Osa oppilaista toivoo lisää tehtäviä, opettajan yhteydenpitoa ym. ja osa toivoi vähemmän tehtäviä. Osa toivoo yhdessä tekemistä, osalle riittää tehtävien jakaminen ja itsenäinen tekeminen.

Kahdenkeskinen kontakti ja henkilökohtainen auttaminen nousevat esiin monissa toiveissa. Lisäksi toivotaan opettajan vastaavan eri kanavissa viesteihin ja kysymyksiin nopeasti.

Live24magazine

25.01.2021Kuopio: We Have a Stream!
23.01.2021SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen: Lääkeyhtiöiden patenttisuoja purettava pandemian ajaksi
23.01.2021SDP:n varapuheenjohtaja Mäkynen kokoomukselle: Sote-uudistuksen hylkääminen olisi vastuutonta
22.01.2021Lumityöt jatkuvat Helsingissä, tähän mennessä vastaanotettu 30 000 lumikuormaa
22.01.2021Tredu valmistautuu maksuttomaan opiskeluun
21.01.2021Kansanedustaja Piirainen: Itärata etenee!
21.01.2021Koronan aiheuttamat puolisoiden väliset erimielisyydet lisäsivät väkivaltakokemusten yleisyyttä vauvaperheissä
21.01.2021Puolueavustukset myönnetty vuodelle 2021
19.01.2021Maailman vahvin Nalle on demokratian asialla
19.01.2021Norjan tulli takavarikoi suomalaisen firman rahalähetyksen - 5000 dollaria Raamatun sisällä oli liikaa
15.01.2021Syksyn 2022 uutuusmusikaalin näyttelijähaku käynnistyy: Musikaalin tekijöinä Heikki Salo, Sirkku Peltola ja Eeva Kontu
15.01.2021Vetoomus : Suomen on valittava sovintomenettely
15.01.2021Suurten puolueiden edustajat raottivat ovea liikenteen verojen alentamiseksi auto- ja kuljetusalan "Sadasta nollaan" -webinaarissa
15.01.2021Demariopiskelijat vaatii: Opiskelijakunnille julkinen perusrahoitus!
14.01.2021"Miirun isä on vankilassa" - oma kirja lapsille, joiden vanhempi on vankilassa
14.01.2021Vihreät nuoret: Kohti vegaanista Suomea, loppu eläinten hyväksikäytölle!
14.01.2021IKEA käynnistää pitkäaikaisen yhteistyön pakolaisten työllistymisen tukemiseksi
14.01.2021Koronavirustapausten määrä on laskenut - testeihin syytä hakeutua vähäistenkin oireiden vuoksi
13.01.2021Blind Channel kisaa Suomen Euroviisuedustajan paikasta UMK:ssa 20. helmikuuta
12.01.2021THL suosittelee kaikkien Britanniaan, Etelä-Afrikkaan ja Irlantiin suuntautuvien matkojen välttämistä
12.01.2021Koronarokotukset edenneet valtaosassa maata hoivakoteihin - Suomessa on toimivia käytäntöjä laajojen väestörokotusten toteuttamiseen
12.01.2021Poliisiammattikorkeakoulu ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen
12.01.2021Pilkkimään menoa on syytä harkita nyt tarkkaan: Jäänpaksuus vaihtelee petollisesti koko maassa
09.01.2021Kauppakasseilla 30 000 euron tukipotti lapsille ja nuorille
08.01.2021THL päivitti maskisuositusta - maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille
07.01.2021Ravintola Meicussa klassisuus on nostettu uuteen arvoonsa niin atmosfäärissä kuin lautasellakin
07.01.2021Uutuussarja vie Suomen rakastetuimpia tähtiä matkalle heidän sukunsa menneisyyteen - Sukuni salat MTV3-kanavalla maanantaisin 15. helmikuuta alkaen
05.01.2021Sami Ension 50-vuotishaastattelu: Matka yrittäjäsuvun teekkarivesasta pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi ja suomalaisen IT-yrittäjyyden airueksi
05.01.2021Jussi Niinistö kirjoitti ansiokkaan elämäkerran Paavo Susitaipaleesta
05.01.2021Ero edessä, kenen luona lapset asuvat? - Uutuuskirja neuvoo vuoroasumisessa
31.12.2020Puoluerekisteri.fi-verkkopalvelu käyttöön vuoden alussa
30.12.2020Asiakasmaksulaki uudistuu - lakimuutokset voimaan 1. heinäkuuta 2021
30.12.2020Täydentävien hoitojen järjestöissä hämmästellään kahta erillistä terapeuttilakihanketta
30.12.2020Tulli paljasti liikemiehen miljoonaluokan huumausainebisneksen Silkkitie- ja Sipulimarket- verkkosivustoilla
29.12.2020Yli 58 000 lasta ja nuorta vastasi valtakunnalliseen verkkokuulemiseen osana perusopetuslain valmistelua
29.12.2020Tilaatko tavaroita Isosta-Britanniasta? 1. tammikuuta alkaen lähetys on tullattava
29.12.2020Varsinais-Suomen pelastuslaitos harjoittelee Konradinkujalla
29.12.2020Vuoden 2020 ilmiöt Suomen taloudessa: Nämä asiat yllättivät, nämä muuttuivat - ehkä pysyvästi
28.12.2020Valona Vanhuspalveluissa ei uusia menehtyneitä koronavirukseen - kaupungin terveydenhuollon yksikkö lopetti toimintansa
28.12.2020STM, THL ja HUS: Uusien virusmuunnosten aiheuttamaa koronavirustautia todettu myös Suomessa
28.12.2020TUI esittelee matkailun trendit 2021
28.12.2020Seuraavan talven lomamatkoja varataan jo vilkkaasti
28.12.2020Tammikuun ei tarvitse olla tipaton - Ruotsalainen uutuuskirja Kohtuudella opettaa juomaan maltillisesti
28.12.2020Helsingin kaupunki aloittaa koronarokotukset tänään
27.12.2020Suomen ensimmäiset koronarokotukset annettiin HUSissa
25.12.2020Talven ensimmäinen jäänmurtaja lähti matkaan
23.12.2020Käräjäoikeus antoi päätöksen Malmin entisen lentokentän alueen riita-asiassa
22.12.2020Artisti Areena - palvelu välittää artistien tervehdyksiä videoin ja puheluin
20.12.2020Metsiä hoidetaan asiantuntevasti Suomessa - Metsäammattilaisia riepotellaan julkisuudessa
17.12.2020Ikonisiin tiloihin aukeava Ravintola Töölö on klassikko jo syntyessään
17.12.2020Koululaiskysely 2020: Tyttöjä kiinnostavat kuvataide, ruuanlaitto ja eläinharrastukset - poikia mopot, pelit, parkour ja jalkapallo
16.12.2020Vuosi 2019 oli sosiaaliturvan tilastoissa poikkeuksellisen tasainen
14.12.2020Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2020: Tasapainoiset juhla- ajat ovat tärkeitä poikkeuksellisen arjen keskellä
14.12.2020Romakkaniemi: Korona on kulttuurillinen vallankumous
14.12.2020Pro jatkaa lakkoa Kotidatassa - yhtiön henkilöstöllä suuria saatavia
11.12.2020Valona Vanhuspalveluissa on koronavirustartunnan nyt saanut 18 asukasta ja 24 työntekijää - keskustelupuhelimet omaisille avattiin
11.12.2020Vihreät nuoret: Kouluihin tarvitaan mielenterveyden ensiapua!
11.12.2020Joulukalenterivideot ampaisivat suosioon keikkojen ollessa tauolla - Mukana Elastinen, Teemu Roivainen, Laura Voutilainen ja Costello Hautamäki
11.12.2020Ammattiliitto Pro: Suomen Kotidata ei noudata yt-lakia - eikä suostu kuuntelemaan henkilöstön edustajia
11.12.2020THL palkitsee Tekniikan Maailma - lehden ja Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n merkittävästä kansanterveyttä edistävästä työstä
11.12.2020SDP:n Heinäluoma: Poliisin resurssit turvattava pitkällä aikavälillä
11.12.2020Suomen Tulli takavarikoi Sipulimarket-verkkopalvelimen sisällön - onnistuminen anonyymissä Tor-verkossa
10.12.2020Koronatartuntoja edelleen koko maassa huolestuttavan paljon
10.12.2020Kinkku sopii lautaselle, ei viemäriin - jäähtynyt rasva kovettuu ja voi tukkia viemärin
09.12.2020Pääkaupunkiseudun päihdetilannekyselyyn tuli runsaasti vastauksia ja kehitysehdotuksia
09.12.2020Werning pitää rikos- ja riita-asioiden sovittelukäytäntöä tuloksellisena ja kustannustehokkaana vaihtoehtona
08.12.2020Seksikaupan kohteen hyväksikäyttöä koskevan säännöksen soveltamisesta tehdään selvitys
08.12.2020Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea maaliskuun loppuun asti
08.12.2020Tommi Kinnusen menestysromaanista elokuva ja näytelmä
07.12.2020Asianajotoimisto Teräskulma avasi Rikosuhripuhelimen juristin neuvoja kaipaaville
07.12.2020Työryhmän lakiesitys lausunnolla - lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa uudistetaan vastaamaan paremmin erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin
07.12.2020"35 päiväsakkoa sovitetaan helpommin kuin tappaminen" - piispa Teemu Laajasalon jouluaatto alkaa Sörkan vankilasta
04.12.2020MTV Uutisten tuottamat radiouutiset laajasti Bauer Median radiokanaville
03.12.2020Keskustan puheenjohtajalle Annika Saarikolle oma virtuaalinen keskusteluohjelma "Annikan kanssa" - ensimmäinen vieras kirjailija Kari Hotakainen
02.12.2020Oikeusministeri Henriksson: Viharikosten ja laittoman vihapuheen torjuntaan panostettava koko EU:ssa
02.12.2020Koronaepidemia vaikeutuu - tekstiviesti alueellisten ohjeiden tueksi
02.12.2020Juhli joulua pienessä porukassa ja vältä ruuhkia- listasimme vinkkejä turvalliseen pyhien viettoon
01.12.2020"Pomminvarma ammattilainen ja herrasmieskokki" - Patrik on MasterChef 2020 -voittaja!
01.12.2020True crimea ja kansainvälisiä kirjailmiöitä - tässä ovat vuoden 2020 kuunnelluimmat äänikirjat
30.11.2020Käryttäjä vai sisustaja - millainen palovaroittimen käyttäjä olet?
27.11.2020Sexpo vastaa kritiikkiin: Seksologista osaamista tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa
26.11.2020Liepuskan Herkkupaja Oy on vuoden 2020 Maistuva maaseutuyritys Pohjois-Savossa
25.11.2020Lasten joulurauha kokoaa toiveet hyvästä joulusta
25.11.2020Mihin haluamme kannustaa ihmisiä ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistämisessä?
25.11.2020Tutkimus: Yhdenvertaisuuslain uudistuksessa on edetty oikeaan suuntaan - lakia ei vielä hyödynnetä tarpeeksi
24.11.2020Demarinuoret : Vihreys ja pikamuoti eivät kulje käsi kädessä!
24.11.2020Kannanotto: Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo tavoittelevat siirtymistä monialaisiin maakuntiin
24.11.2020MaRa: Uudenmaan koronatilanne heikentynyt nopeasti - tilanne edellyttää vastuullisuutta yrityksiltä ja asiakkailta
20.11.2020Pro: Luottamuspula estää Kotidatan henkilöstön osallistumisen paikalliseen sopimiseen - yhtiö jatkanut henkilöstön epäasiallista kohtelua lakon jälkeen
20.11.2020Valtioneuvosto nimitti torstaina 19. marraskuuta oikeustieteen kandidaatti Robin Lardotin jatkamaan Keskusrikospoliisin päällikkönä
19.11.2020Tulli havaitsi ekstraneitsytoliiviöljyissä puutteita
19.11.2020Tasavallan presidentti Sauli Niinistö: Ulkosuomalaiset tärkeä voimavara Suomelle
19.11.2020Legendaarinen Mike Tyson tekee odotetun paluun nyrkkeilykehään
18.11.2020THL: Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä arvioi koronarokotusten järjestämistä ja kohderyhmiä - arvio tarkentuu tutkimustiedon kertyessä
17.11.2020Saamelais- ja romanitaiteilijoiden yhteistyö käynnistyy kulttuurifoorumissa Inarissa 23. marraskuuta
17.11.2020Näin estät remontoidessa ilmakuplat tapetin alla
17.11.2020Kirjailijat perustivat ginitislaamon - lukijoille laatua myös lasiin
17.11.2020Lapsiasiavaltuutettu: Lastensuojelun kriisi on ratkaistava
16.11.2020Koronakriisin vaikutukset näkyvät lasten hädässä - kriisi tuonut esiin järjestelmämme heikkouksia
13.11.2020Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Pirkkolan liikuntahallin rakentamista koskevan täytäntöönpanokieltohakemuksen

Näytä lisää »