Nuorten äärikäytös on ehkäistävissä

12.11.2020

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi

Pääosa nuorista Suomessa voi hyvin, mutta pienellä osalla on isoja ongelmia, jotka näyttäytyvät esimerkiksi väkivaltaisuutena. Viime päivinä julkisuudessa on keskusteltu erityisesti pääkaupunkiseudun osalta nuorisoryhmien äärikäytöksestä. Ilmiöön tulee vastata ennen muuta ennaltaehkäisevin toimin. Se on nuorten kannalta inhimillisintä ja yhteiskunnan kannalta tehokkainta sekä tuottavinta.

Ennaltaehkäisyn keinoja on paljon. Keskeistä on, että nuorisotyön edellytykset turvataan. Korona-kriisi on myös peruste niiden vahvistamiseen.

- Ennaltaehkäisy on kolikko, jolla on kaksi arvokasta puolta: samalla saadaan aikaiseksi inhimillistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia sekä vältetään ongelmien korjaamisen kustannuksia. Pitkällä aikavälillä yhteiskunnan kannalta kyse on tulevista työntekijöistä tai vaikka yrittäjistä, jotka maksavat veroja ja tekevät hyvää työtä yhteiseksi hyödyksi, Allianssin toiminnanjohtaja Ilmari Nalbantoglu toteaa.

Sisäministeri Maria Ohisalo arvioi YLE:lle 11.11., että nuorten ongelmien kärjistymisen syinä ovat kaksi erityistä tekijää. Kärjistymiseen vaikuttaa tänä vuonna eletty poikkeuksellinen korona-aika. Lisäksi taustalla on huono-osaisuuteen ja eriarvoisuuteen liittyviä seikkoja.

- Ministeri Ohisalon analyysi vaikuttaa osuvalta. Näihin syihin voidaan vastata vain laaja-alaisilla toimilla - mitään hopealuotia korona-ongelmiin tai eriarvoistumiseen ei ole, Nalbantoglu sanoo.

Laaja-alainen ennaltaehkäisy on tärkeää - koonti toimista

Nuorisotyön arvo on valtava. Nuorisotyöllä voidaan tutkimusten mukaan ehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Esimerkiksi Syrjäytymisen lasku -tutkimus osoittaa, että nuorisotyö edistää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten siirtymistä työhön ja koulutukseen sekä ehkäisee syrjäytymistä. Kohdennetut toimet vahvistavat julkista taloutta tulonsiirtojen vähenemisen ja verojen lisääntymisen myötä. Erityisesti tutkimuksessa tarkasteltiin työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön merkitystä - ja niiden merkitys todettiin suureksi. Nuorisotyö on kivijalka, jonka lisäksi voidaan rakentaa muita nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja hyvinvoinnin edistämisen toimia.

Nuorisotyön edellytyksiä erityisesti korona-aikana tulee vahvistaa.

Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää, jotta nuorten tukemisessa huomioidaan elämän eri puolet ja ongelmia voidaan luodata monella eri tutkalla. Isoimpien ongelmien ehkäisyn kannalta hyvä esimerkki moniammatillisesta yhteistyöstä on Ankkuritoiminta, eli yhteistoiminta poliisin sekä nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimien välillä.

Kuntien ja valtion tulee vahvistaa moniammatillista yhteistyötä.

Nuorten ohjaamot ovat paikkoja, joista saa apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Nuorten palveluiden vaikuttavuutta koskevat tutkimukset osoittavat, että palvelut onnistuvat hyvin silloin, kun ne tavoittavat nuoret mahdollisimman tehokkaasti, ovat räätälöityjä ja jatkuvia sekä moniammatillisia. Ohjaamot monialaisena ja nuorilähtöisenä toimintamallina vastaavat juuri näihin tarpeisiin.

Ohjaamot tulee vakinaistaa ja niiden resurssit turvata.

Harrastamisen mahdollisuudet tarkoittavat yhteisöjä myös niille nuorille, jotka muuten tuntisivat itsensä ulkopuolisiksi. Harrastamisen tulisi olla mahdollista ja kiinnostavaa kaikille nuorille. Tätä kohden mennään suomalaisessa harrastamisen mallissa, jonka rakenteesta hallitus on jo päättänyt ja jota seuraavaksi aletaan toteuttaa erityisesti kunnissa.

Kuntien tulee toteuttaa harrastamisen mallia: nimetä harrastuskoordinaattori, tarjota vapaa-ajan tiloja maksuttomasti tai huokeasti nuorten ja nuorisojärjestöjen käyttöön sekä tukea järjestöjen tarjoamaa harrastustoimintaa.

Mielenterveystyössä erityisesti matalan kynnyksen palvelut ovat tärkeitä.

Eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Mielenterveyden häiriöt ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Asiantuntijoiden mukaan myös viime päivinä julkisuuteen tulleissa pääkaupunkiseudun väkivaltatapauksissa taustalla usein on mielenterveysongelmia.

Tavoitteena tulee olla, että mielenterveyden ongelmien vuoksi apua hakeva nuori pääsee palvelujen piiriin viikon kuluessa yhteydenotosta. Nuorten tarvitsemat tukipalvelut tulee järjestää yhden luukun periaatteella. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet tulee tunnistaa ja hyödyntää.

Äärikäytös on yksi oire eriarvoistumisesta. Tätä voidaan purkaa ylipäätään yhdenvertaisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä tukevalla yhteiskuntapolitiikalla.

- Lapsi- ja nuorivaikutukset tulee arvioida kuntien ja valtion päätöksenteossa.
- Perheitä tulee tukea tarpeen mukaan kasvatuksessa läpi lapsuuden ja nuoruuden.
- Kuntien tulee tehdä nuorten syrjäytymiseen puuttuva ohjelma tai huomioida nuorten syrjäytymisen ehkäisy kunnan strategiassa.
- Oppimisen ongelmiin tulee tarjota oppilaitoksissa tukea matalalla kynnyksellä. Tämä edellyttää riittävästi opinto-ohjaajia, uraohjaajia, kuraattoreja ja opintopsykologeja.
- Erityisesti vähemmistöihin kuuluvia nuoria tulisi tukea osallistumaan vaikuttamiseen.

Edellä esitettyjen toimien perustana on riittävät resurssit nuorisotyölle. Näiden toimintojen kehittäminen ja jatkuvuus edellyttää, että nuorisoalan rahoitus turvataan pitkäjänteisesti. Nyt rahoitus perustuu rahapelitoiminnan tuottoihin ja on vaakalaudalla. Nykyisessä rahoitusmallissa on kytketty keinotekoisesti yhteen kaksi toisiinsa juurikaan liittymätöntä asiaa: rahapelaaminen ja nuorisotyö. Lisäksi rahapelitoiminnan tuotot tulevat nykynäkymän mukaan olemaan vähäisiä tilanteessa, jossa nuorisotoimialan yhteiskunnallinen merkitys ei laske.

- Pitkäjänteisen toimialan rahoituksen turvaamiseksi yksi olennainen toimi on rahoituksen katteen siirtäminen rahapelitoiminnan katteesta valtion yleiseen budjettiin.

Live24magazine

02.12.2021HUSin alueella todettu ensimmäinen omikronvariantin aiheuttama koronavirustartunta
02.12.2021THL: Suomessa todettu omikronvariantin aiheuttama koronatartunta
02.12.2021Lobbauksen avoimuusrekisteri on tarpeen - Finanssiala julkistaa jo nyt päättäjätapaamiset
01.12.2021Vuoden turvallisuusjohtaja 2021 on OTKESin johtaja Veli-Pekka Nurmi: " Kun on asiaa ja perusteet, se täytyy pystyä sanomaan "
01.12.2021Arkean työehtoriidassa sovinto - Jytyn julistama lakko päättyi
30.11.2021Kansainväliset taiteilijajärjestöt huolissaan DSM-direktiivin implementoinnista Suomessa
30.11.2021Luonto- Liitto: Seis susivainolle! Kannanhoidollista sudenmetsästystä ei pidä sallia
30.11.2021Uutuuskirja Riippuvuus perheessä: riippuvuusongelmat rajoittuvat harvoin nykyhetkeen ja ydinperheeseen
30.11.2021Vuoden 2022 verokortit ilmestyvät ensimmäisille asiakkaille OmaVeroon tänään - odota omaasi rauhassa
30.11.2021" Pelkkä ovien aukaisu ei riitä, tupa pitää myös lämmittää ", totesi Jean-Christophe Dumont Euroopan muuttoliikeverkoston konferenssissa
30.11.2021Suomalaiset lahjoittivat kehittyvien maiden avustuslentoja varten 100.000 euroa
29.11.2021Riku Riski jatkaa HJK:ssa
26.11.2021Suomalaisille kansalaisjärjestöille rahoitusta köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen
26.11.2021Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttäviä asumismenoja korotetaan
25.11.2021Number of COVID-19 cases and testing volumes are increasing and need for hospital care remains high
25.11.2021Thursday is the UN`s International Day for the Elimination of Violence Against Women - Merikasarmi to be lit up in orange
24.11.2021Väitös: Suomalaiset poliitikot eivät vielä brändää itseään ammattimaisesti sosiaalisessa mediassa
24.11.2021Päivä Paloasemalla - tapahtumia vietetään 27. marraskuuta noin 200 paloasemalla
24.11.2021Itä-Suomen nuorekkain kunta Kontiolahti kasvaa myös kyliensä ansiosta
24.11.2021Väitös: Suomalaisiin oikeussaleihin tarvitaan kulttuuriasiantuntemusta
24.11.2021Vastavalmistuneiden osaaminen ei vakuuta - LVI-yritykset valmiita oppilaitosyhteistyöhön
23.11.2021EU ehdottaa ihmisten salakuljetukseen tai ihmiskauppaan osallistuvien liikenteenharjoittajien asettamista mustalle listalle
23.11.2021Odotettu kauhudraama PAHANHAUTOJA saa Suomen ensi-iltansa helmikuussa - elokuva on myyty jo yli 40 maahan
22.11.2021Mitä on mielenterveys?
22.11.2021Ammattiliitto Jyty jatkaa lakkoa Arkea Oy:ssä
22.11.2021OMERTA 6/12 avausviikonloppunaan Suomen katsotuin elokuva
22.11.2021Hyväksikäyttö on vaiettu ongelma Iranissa ja Afganistanissa - tv- ohjelmat tarjoavat apua traumatisoituneille
22.11.2021Ihmisoikeudet kuuluvat urheilun ytimeen - Ihmisoikeusliitto, suomalaiset huippu-urheilijat ja urheilujärjestöt vaativat koko urheilumaailmalta herätystä
21.11.2021Amnesty och Svensk Elitfotboll ger rött kort till Fifa
20.11.2021Mielimusiikki kuntouttaa muistisairaita - Tampereella tartuttiin toimeen
19.11.2021Koulujen terveysturvallisuuden turvaamiseksi Arkea käyttää oikeutta määrätä hätätyötä
19.11.2021Huoltovarmuuskeskus aikoo hakea korvauksia maskikaupoista
19.11.2021Varo, varmista ja varoita: Suomalaisilta viety tänä vuonna jo kymmeniä miljoonia nettihuijauksilla - näin suojaudut
18.11.2021Suomalaiset päättäjät osin eri linjoilla ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
18.11.2021Vuoden pappi Milla Voudinlehto kantaa huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista
17.11.2021Mikko Leppilampi tekee uransa ensimmäisen sarjapääroolin 9.12. alkavassa C Moren Hautalehto: Kylmä syli - alkuperäissarjassa
17.11.2021Huomio lähipalveluihin aluevaaleissa
17.11.2021Vuoden muutosjohtajaksi valittiin Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko - " Menestys lähtee rohkeudesta olla aito oma itsensä "
17.11.2021Miehiin kohdistuva katuväkivalta on liian normaalia
16.11.2021Ensihoidon tehtävät lisääntyneet huomattavasti viimeisen puolen vuoden aikana
16.11.2021Aku Louhimiehen Odotus -elokuva saa maailmanensi - iltansa Tallinnan elokuvajuhlien kilpasarjassa
14.11.2021Makian Lidlille suunnittelema huppari keräsi 40 000 euroa hyväntekeväisyyteen Finkey Foundationille
12.11.2021Seitsemän haluaa kirkkoherraksi Olarin seurakuntaan
12.11.2021Hyppää pirssin kyytiin! Ammattiautoilijoiden arkea seuraava uutuusohjelma Tolpalla alkaa keskiviikkona 1. joulukuuta
12.11.2021Kristen Stewart prinsessa Dianan roolissa: Spencer elokuvateattereihin jouluna
12.11.2021Tim Sparv vaatii Qatarin siirtotyöläisten oikeuksien parantamista Amnestyn kanssa
12.11.2021MTV Oy luo miljoonayleisöjen ohjelmia
11.11.2021EU-parlamentti: EU-sääntöjä tarvitaan toimittajien ja kansalaisjärjestöjen suojaamiseksi häirintäkanteilta
11.11.2021Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: Saamelaiskäräjälaki on uudistettava nyt
11.11.2021Kotimaiselle riisille Vuoden innovaatio - palkinto
10.11.2021Kannanotto valtioneuvostolle ja kansanedustajille kaivoslain uudistamisesta
09.11.2021Sotilaskotijärjestö tuottaa sovitut palvelut vapaaehtoisvoimin
09.11.2021Veropäivä: Lidliläiset maksoivat palkoistaan veroa vuonna 2020 lähes 30 miljoonaa euroa
08.11.2021Poliisi : Äärioikeistoon linkittyvä esitutkinta on valmistunut - epäiltyinä myös poliiseja
08.11.2021THL:n tutkimus: Terveydenhuollon ammattilaisten rokotussuoja vakavaa koronaa vastaan säilyi erinomaisena puoli vuotta toisesta annoksesta
08.11.2021Valvira: Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeus ensisijaista - rajoittamistoimenpiteitä vain silloin kun on välttämätöntä
04.11.2021Ilmanvaihtoventtiileitä tukitaan sukkahousuilla ja sanomalehdillä- Miljoonasta suomalaisesta kodista puuttuu korvausilmaventtiilit
04.11.2021Disney julkaisi taianomaisen lyhytelokuvan Make-A-Wish® -hyväntekeväisyysjärjestön tueksi
30.10.2021Neuvolatoiminta täyttää ensi vuonna 100 vuotta - Terveydenhoitajaliitto juhlistaa neuvolaa koko vuoden
29.10.2021SPJL:n liittokokous: Sisäinen turvallisuus ei saa jäädä ilmastopolitiikan varjoon
29.10.2021Kauppa käy taas messuilla - loppusyksyn aikana yrityksille tarjolla noin 20 messutapahtumaa myynnin ja markkinoinnin vauhdittamiseen
28.10.2021Saamelaisten totuus - ja sovintokomissio aloittaa työnsä Suomessa
28.10.2021Koronarokotteista on aiheutunut vakavia haittoja, jotka voivat oikeuttaa korvaukseen lääkevahinkovakuutuksesta
28.10.2021Tulli paljasti laajoja nuuskan salakuljetuskokonaisuuksia pääkaupunkiseudulla
27.10.2021Kiinteistöhoitoyritys löysi jatkajan omalta kylältä
26.10.2021Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla - älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä!
26.10.2021Tamperelainen VisionLaw- lakitoimisto rikkoo myyttejä palveluillaan - Uusin Lakipakki mullistaa PK-yritysten lakipalvelut
26.10.2021Saamelaismatkailuhanke tähtää vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun yhteistyöverkoston rakentamiseen
22.10.2021Koronataudin sairastanut ei yleensä tarvitse toista rokoteannosta suojakseen - toinen annos voidaan antaa esimerkiksi matkustussyistä
22.10.2021Pandoran paperit: Euroopan parlamentti vaatii tutkimuksia, toimia ja lakimuutoksia
21.10.2021Perustoimeentulotuen päätökset ja kirjeet uudistuvat
21.10.2021Johanna Vehkoon uutuuskirja kertoo tositarinan kunnianloukkaus oikeudenkäynnistä ja kuinka hänelle kävi
21.10.2021Pohjoismainen vertailu: Suomalaiset kaikkein valmiimpia korjaamaan talousahdinkoaan
20.10.2021MTV EMA 2021: Justin Bieber kahmi eniten ehdokkuuksia - katso koko ehdokaslista
19.10.20212021 MTV EMA -gaala suorana Budapestistä 14. marraskuuta - Esiintymässä maailman suurimpia tähtiä
19.10.2021Demarinuorten avoin kirje kansanedustaja Kiljuselle
19.10.2021Korkeat terveysmenot sekä puutteet terveyspalvelujen saatavuudessa ovat Suomessa verrattain yleisiä
18.10.2021KYS: Pohjois-Savo jatkaa entisin koronasuosituksin- ei tarvetta uusille suosituksille tai rajoituksille
16.10.2021Pohjois-Syyriasta loppuu happi ja koronatestit, eikä rokotteita ole
15.10.2021Koronapassin lukijasovellus nyt saatavissa sovelluskaupoista toiminnanharjoittajien ja tapahtumien järjestäjien käyttöön
15.10.2021Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu - osalla toimialoista työntekijäpulaa
15.10.2021Koronarokotereaktiot eivät kuormita erikoissairaanhoitoa
14.10.2021Turpeesta luopuminen on hallittua, kunhan poltolle saadaan lopetuspäivä
14.10.2021SuPerin kysely: Varhaiskasvatuksen lääkehoidossa on vakavia puutteita - lähihoitajat ja lastenohjaajat huolissaan lasten lääkehoidon turvallisuudesta
13.10.2021KMT: Suomalainen lukee keskimäärin viittä eri aikakauslehteä
13.10.2021Komitea käynnistää sosiaaliturvan vaihtoehtoisten mallien selvitystyön
13.10.2021Veritulpan oireet kannattaa tunnistaa ajoissa
13.10.2021Asuntosijoittaja kohtaa haasteen kun vuokralainen ei maksa vuokraa
12.10.2021Selvitys: Ihmiskaupan uhrien tie hyväksikäytöstä reiluun työelämään on pitkä
12.10.2021Aluevaalit ovat hyvinvointivaalit - Hyvinvointialueiden kannattaa hyödyntää järjestöjen osaaminen
12.10.2021Yli kolmannes yrittäjistä ei halua palkata ketään
12.10.2021Lastenhoitajien joukkopako uhkaa päiväkoteja: JHL vaatii kytevän kriisin pikaista selvittämistä
11.10.2021THL on päivittänyt ohjeensa koronavirustestiin hakeutumisesta
11.10.2021Akava aloittaa Työhyvinvoinnilla työllisyyttä - hankkeen - työhyvinvointi nostettava osaksi talous - ja työllisyystoimia
11.10.2021Andrei Alénin ja Aku Louhimiehen tuotantoyhtiö ja dekkaristi Niko Rantsi yhteistyöhön
10.10.2021Rouva Haukion saarna herkisti kuulijat
09.10.2021Tampere-talo palkittiin vuoden konserttisalina
08.10.2021OTSON työntekijöiden työ on turvattava
08.10.2021Pelastusalan järjestöjen tahtotila on epäasiallisen käytöksen kitkemisessä
08.10.2021Alaikäisten koronatodistukset Omakannasta ja terveydenhuollosta

Näytä lisää »