Vankilalähetystyössä usko tuo toivon

03.11.2020

Pelastusarmeija

Pelastusarmeija on ollut toteuttamassa vankilalähetystyötä jo yli sadan vuoden ajan. Nykyään Pelastusarmeija kuuluu Suomen kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöorganisaatioon Prison Fellowship Finlandiin. Pelastusarmeijan vankilatyön vastuu-upseeri Markku Tulander ja Helsingin osaston johtaja, kapteeni Esa Nenonen kertovat tästä tärkeästä toivoa tuovasta työmuodosta.

Kansainvälisesti Pelastusarmeijan vankilalähetys sai alkunsa 1800-luvulla Australiassa toimintana, jossa pelastusarmeijalaiset olivat vankien vapautuessa heitä portilla vastassa. Vangeille järjestettiin työpaikkoja muun muassa halkotarhoista. Tästä toiminta laajeni ympäri maailman, ja vankilalähetys on edelleen yleinen ja tärkeä Pelastusarmeijan työmuoto kaikkialla.

Suomessa Pelastusarmeijan upseerit ja sotilaat vierailivat vankiloissa jo heti alkuvuosista lähtien, mutta virallisemmin työ alkoi 1920-luvulla Turussa. Vangit tiedustelivat, voisiko paikallinen Pelastusarmeija tulla tekemään vierailuja. Siitä alkoivat säännöllisemmät käynnit maamme vankiloissa.

–  Joskus menneisyydessä pelastusarmeijalaisilla oli saarnakielto. He kuitenkin kertoivat ihmisille Jeesuksesta ja saivat sakkoja siitä hyvästä. He kokivat sen vääryytenä ja jättivät sakot maksamatta, ja sen seurauksena joutuivat vankilaan, toteaa kapteeni Esa Nenonen. – Vanhoina aikoina Pelastusarmeijan ydinjoukko oli myös hyvin syvältä pelastunutta. Ihmisiä, jotka olivat pimeyden voimia kohdanneet.

– Vankilatyö tapahtuu itsestään selvästi vankiloissa, mutta osaksi tätä voi myös mieltää työmme asumispalveluissa ja sosiaalipisteissämme, sillä asiakkaina käy paljon entisiä vankeja. Vankiloiden sisällä tehtävä työ on siis vain osa kokonaisuutta. Mutta se, että saadaan yhteys jo vankilassa ollessa, helpottaa avuntarvitsijoiden tavoittamista ja yhteyden rakentamista, muistuttaa vankilatyön vastuu-upseeri, kapteeni Markku Tulander.

Parantumattomasti hengellinen

Pelastusarmeija on osa Suomen kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöorganisaatiota, Prison Fellowship Finlandia. Kirkkokuntien vankilatyötä esitellään kirkotvankiloissa.fi -sivustolla. Sivustolla verkoston jäsenet voivat jakaa myös omaa materiaalia. Vankilamaailma uudistuu jatkuvasti, ja Hämeenlinnan uudessa vankilassa vangeilla on mahdollisuus käyttää nettiä rajatusti. Esimerkiksi Kirkot vankiloissa -sivustolle he pääsevät.

Vankilatyön vastuu-upseeri Markku Tulander kuuluu organisaation hallitukseen:

– Prison Fellowship Finlandin kautta olemme yhteydessä rikosseuraamuslaitokseen ja valtion viranomaistahoihin. Meillä on edustus neuvotteluelimissä, joissa keskustellaan kristillisen vankilatyön toteuttamisesta vankiloiden sisällä. Olemme muutenkin ajan hermolla, ja seuraamme, mihin vankeinhuolto on Suomessa kehittymässä ja suuntautumassa. Teemme tiiviistä yhteistyötä valtiovallan kanssa.

Vankilalähetiksi ryhtyminen edellyttää tänä päivänä koulutusta, jonka Prison Fellowship Finland järjestää.

– Vankilalähetyskoulutus on hyvä ajatus nuorelle opiskelijallekin. Kurssin opinnot tuovat hyväksiluettavaksi viisi opintopistettä tiettyihin sosiaalialan oppilaitoksiin. Koulutukseen sisältyy kahden vuoden aikana kaksi viikonloppua, jolloin olemme yhdessä, ja muutoin kotona suoritettavia etätehtäviä.

– Eräs pelastusarmeijalainen lähettimme kertoi, että hänelle oli silmiä avaavaa huomata, miten paljon vankilalähettejä Suomessa on. Hän on sitä vangeillekin jakanut, miten monipäinen joukko ihmisiä haluaa työskennellä heidän hyväkseen ja rukoilla heidän puolestaan. Koulutuksessa on kerrallaan 40 opiskelijaa, joten vuosien saatossa sadat ovat käyneet kurssin läpi.

Pyydän Markkua kuvaamaan vankilalähetyksen perimmäistä tavoitetta:

– Meillä on hyvin sama tavoite kuin koko vankienhoidolla, eli autamme ihmisiä päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Sillä erotuksella, ettemme halua pelastaa ihmistä vain tässä elämässä, vaan myös ikuisuudessa. Lisäämme sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen kokonaisuuteen myös hengellisyyden. Erään vankilapastorin sanoin: ihminen on parantumattomasti hengellinen, Markku toteaa hymyillen.

– Rikosseuraamuslaitoksen johtokin on julkilausunut, miten he arvostavat tätä työtä sen vaikuttavuuden vuoksi. Eräs vankilanjohtaja on todennut, että yksittäisen vangin tullessa uskoon koko osaston ilmapiiri saattaa muuttua ja väkivalta vähentyä.

Suomessa toimii kristillisiä päihdekuntoutusosastoja, esimerkiksi Vaasan vankilassa. Tämän puolen vuoden kurssin suorittaneiden keskuudessa rikosten uusiutumisen on havaittu olevan yleistä tasoa vähäisempää.

– Koska tähän hakeudutaan itse, ja näihin on paljon kysyntää, niin se edellyttää hakijalta vahvaa motivaatiota. Siksi on vaikea sanoa, johtuuko uusintarikosten vähentyminen tästä motivaatiosta vai puhtaasti uskon vaikutuksesta. Positiivista kehitystä joka tapauksessa. On myös tutkittu, että 20–30-vuotiaiden vankien suhtautuminen hengellisyyteen on paljon positiivisempaa kuin sen ikäisillä nuorilla yleisesti.

Korona-aikana vankilavierailut ovat olleet kiellettyjä. Markku ymmärtää syyn:

– Vankiloissa ovat tämän yhteiskunnan vähäosaisimmat ja sairaimmat, joten siksi heitä on suojeltava tartunnoilta kaikin tavoin. Vankien koulutustaso on alhainen, ja jos päihteet lasketaan psyykkisiksi ongelmiksi, niin 100 % vangeista kärsii niistä.

Psyykkiset oireilut ovat hienovaraisempia oireiluja, kuten neuropsykologisia häiriöitä ja adhd:tä.

– Selkeitä, laajoja mielenterveysongelmia, kuten harhaista skitsofreniaa ei vankiloissa esiinny, sillä mielentilatutkimus toimii Suomessa hyvin. Ymmärrystä vailla ei tuomita vankilarangaistukseen, vaan ohjataan pakkohoitoon. Lähtökohta on, että ihmisen on ymmärrettävä tekojensa seuraukset, jotta hänet voidaan tuomita. Päihteillä siihen tilaan itsensä ajava ei siitä kuitenkaan vapaudu, sillä tällaisia tekoja ei tehdä ”kännissä ja läpällä”.

Inspiroivat vankilalähetyspäivät

Koulutuksen ohella toinen Prison Fellowship Finlandin toteuttama tärkeä toimi on valtakunnalliset vankilalähetyspäivät. Koronaepidemiatilanteen vuoksi päivät järjesteään seuraavan kerran 5.–7.11.2021. Tänä vuonna on kuitenkin luvassa hengellisen vankilatyön päivä  verkkotapahtumana lauantaina 21.11. Lisätietoa löytyy sivustolla: kirkotvankiloissa.fi

Organisaation jäsenet järjestävät vuorotellen vankilalähetyspäivät, ja seuraavasta vastuussa on evankelisluterilainen kirkko ja tapahtumapaikkana Hermannin Diakoniatalo Helsingissä. Viikonlopun pääjuhlassa on vuosittain ollut kunniavieraana kansanedustaja tai ministeri, ja näin on toive myös ensi vuonna.

– Haluamme tuoda esiin, että tämä on myös ihan tavallinen hengellinen viikonloppu. Teeman kärki vain sattuu olemaan vankilatyö. Vankilalähetyspäivät ovat hyvä tilaisuus. Sinne saapuu myös vankeja, ja on inspiroivaa kuulla, miten usko on tuonut mukanaan toivon ja miten elämälle on alkanut löytyä uusi suunta jo vankeusaikana.

Toivon välittäjä

Vankilatyön ytimessä on vankilalähettien arjen toiminta, vankilavierailut. Pelastusarmeijassa vankilavierailuja toteuttavat paikallisten osastojen vastuuhenkilöt tai tiimit. Vierailujen sisältö on hartauksien ja ryhmäkeskustelujen järjestämistä. Vankiloissa, joissa vangit istuvat rangaistustaan pitkäaikaisemmin, myös yksittäisten vankien tapaamiset ovat pienissä määrin toteutettavissa.

– Ennen meillä oli vankilalähettejä, kuten majuri Ilkka Nummela, jotka kiersivät maan eri vankiloissa. Koska nykyään vangit useimmiten istuvat tuomionsa mahdollisimman lähellä asuinpaikkaansa, on koettu parhaaksi, että tapaamiset järjestetään paikallisten Pelastusarmeijan osastoiden tiimien toimesta, vankilatyön vastuu-upseeri Markku Tulander selventää.

Helsingin osastossa vankilavierailuista vastaa osaston johtaja, kapteeni Esa Nenonen ja hänen tiiminsä. Tiimin perusrunko rakentuu Helsingin osaston sotilaista, mutta kokoonpano vaihtelee. Yleensä vierailulla on mukana kahdesta kuuteen jäsentä. Tiimi vierailee Helsingin keskusvankilassa ja Jokelan vankilassa pitämässä hartaushetkiä keskimäärin kerran kuukaudessa.

Osallistuvien lukumäärästä ei ole koskaan varmuutta, kapteeni Esa Nenonen paljastaa:

– Sitä on mahdotonta tietää etukäteen. Keskusvankilassa järjestämme aina kolme hartautta yhden aamupäivän aikana, sillä vankilassa on useita eri osastoja ja myös vankeja, jotka eivät voi tulla yhdessä muiden kanssa. Yhdessä hartaushetkessä on yleensä yhdestä kahdeksaan vankia mukana. Jokelan vankilan hartauksissa osanottajia on noin 12–15. Vain kerran vuosien aikana on käynyt niin, ettei ketään tullut paikalle. Mutta sekin tilanne oli arvokas tiimille, sillä se herätti keskustelua ja rukousta.

– Vankilan sallimissa puitteissa pyrimme luomaan avoimen ilmapiirin. Saatamme istua kaikki pöydän ympärillä ja edistää kokoontumista keskustelunomaisesti. Hieno periaate on myös se, ettemme tiedä vankien taustoista mitään, vaan voimme kohdata heidät tasapuolisesti ilman ennakkoasenteita.

Esa on itse tehnyt vankilavierailuja seitsemän vuoden ajan. Aluksi se tuntui jännittävältä.

– Se on herkkä tilanne. Vangit lukevat hyvin nopeasti sinusta, mikä olet miehiäsi. Oletko aito uskossasi ja tekemisessäsi. He ovat kriittisiä kuuntelijoita, sillä monet ovat tulleet elämässään hyväksikäytetyiksi. Toki vankilan käytänteet olivat myös alussa jännittäviä: Menet vankilaan sisälle, vartija ottaa vastaan ja tarkistaa henkilöllisyyden. Kaikkien on kuljettava metallinpaljastimen läpi, ja kitarakotelot ja laulukirjat tarkistetaan. Mutta on niin palkitsevaa mennä suljettuun tilaan evankeliumin kanssa, kun tietää, että se voi tuoda ihmisille vapauden. Ja on myös hyvä ymmärtää, että se on puhdasta Jumalan armoa, että on vankilan portin tällä puolella. Elämä olisi voinut kuljettaa myös toisin.

Kysyn myös Esalta, miten hän näkee vankilalähetyksen perimmäisen tarkoituksen:

– Pitää muistaa, että Pelastusarmeijan toimintaan ei kuulu mennä moittimaan toisia ja kertomaan, mikä heissä on vialla. Toivon ja mahdollisuuden tarjoaminen on oltava kaiken ytimessä. Jumala rakastaa tätä maailmaa ja sen jokaista ihmistä. Jeesus viihtyi erityisesti heidän kanssaan, joilla oli elämässään ongelmia ja vaikeuksia. On hyvä viedä sitä sanomaa mahdollisuudesta, jonka Jeesuksessa voi löytää. Hän voi vapauttaa jotain meidän jokaisen sisimmässä. Vankila on ikävä paikka, mutta siihen sisältyy myös paljon mahdollisuuksia. Jokainen siellä joutuu pysähtymään ja pohtimaan elämäänsä. Siinä tilanteessa evankeliumi tarjoaa mahdollisuuden positiiviseen muutokseen. Muistan erään nuoren miehen, joka tilaisuuden jälkeen sanoi, että ”tuntuu sydämessä niin hyvältä”. Tulkitsin tämän niin, että Jumala oli koskettanut tämän miehen sydäntä ja antanut uutta ajateltavaa. Haluamme olla toivon välittäjiä.

TekstiToni Kaarttinen, Pelastusarmeijan Sotahuuto-lehti 

Live24magazine

04.12.2020MTV Uutisten tuottamat radiouutiset laajasti Bauer Median radiokanaville
03.12.2020Keskustan puheenjohtajalle Annika Saarikolle oma virtuaalinen keskusteluohjelma "Annikan kanssa" - ensimmäinen vieras kirjailija Kari Hotakainen
02.12.2020Oikeusministeri Henriksson: Viharikosten ja laittoman vihapuheen torjuntaan panostettava koko EU:ssa
02.12.2020Koronaepidemia vaikeutuu - tekstiviesti alueellisten ohjeiden tueksi
02.12.2020Juhli joulua pienessä porukassa ja vältä ruuhkia- listasimme vinkkejä turvalliseen pyhien viettoon
01.12.2020"Pomminvarma ammattilainen ja herrasmieskokki" - Patrik on MasterChef 2020 -voittaja!
01.12.2020True crimea ja kansainvälisiä kirjailmiöitä - tässä ovat vuoden 2020 kuunnelluimmat äänikirjat
30.11.2020Käryttäjä vai sisustaja - millainen palovaroittimen käyttäjä olet?
27.11.2020Sexpo vastaa kritiikkiin: Seksologista osaamista tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa
26.11.2020Liepuskan Herkkupaja Oy on vuoden 2020 Maistuva maaseutuyritys Pohjois-Savossa
25.11.2020Lasten joulurauha kokoaa toiveet hyvästä joulusta
25.11.2020Mihin haluamme kannustaa ihmisiä ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistämisessä?
25.11.2020Tutkimus: Yhdenvertaisuuslain uudistuksessa on edetty oikeaan suuntaan - lakia ei vielä hyödynnetä tarpeeksi
24.11.2020Demarinuoret : Vihreys ja pikamuoti eivät kulje käsi kädessä!
24.11.2020Kannanotto: Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo tavoittelevat siirtymistä monialaisiin maakuntiin
24.11.2020MaRa: Uudenmaan koronatilanne heikentynyt nopeasti - tilanne edellyttää vastuullisuutta yrityksiltä ja asiakkailta
20.11.2020Pro: Luottamuspula estää Kotidatan henkilöstön osallistumisen paikalliseen sopimiseen - yhtiö jatkanut henkilöstön epäasiallista kohtelua lakon jälkeen
20.11.2020Valtioneuvosto nimitti torstaina 19. marraskuuta oikeustieteen kandidaatti Robin Lardotin jatkamaan Keskusrikospoliisin päällikkönä
19.11.2020Tulli havaitsi ekstraneitsytoliiviöljyissä puutteita
19.11.2020Tasavallan presidentti Sauli Niinistö: Ulkosuomalaiset tärkeä voimavara Suomelle
19.11.2020Legendaarinen Mike Tyson tekee odotetun paluun nyrkkeilykehään
18.11.2020THL: Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä arvioi koronarokotusten järjestämistä ja kohderyhmiä - arvio tarkentuu tutkimustiedon kertyessä
17.11.2020Saamelais- ja romanitaiteilijoiden yhteistyö käynnistyy kulttuurifoorumissa Inarissa 23. marraskuuta
17.11.2020Näin estät remontoidessa ilmakuplat tapetin alla
17.11.2020Kirjailijat perustivat ginitislaamon - lukijoille laatua myös lasiin
17.11.2020Lapsiasiavaltuutettu: Lastensuojelun kriisi on ratkaistava
16.11.2020Koronakriisin vaikutukset näkyvät lasten hädässä - kriisi tuonut esiin järjestelmämme heikkouksia
13.11.2020Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Pirkkolan liikuntahallin rakentamista koskevan täytäntöönpanokieltohakemuksen
13.11.2020Illan Isäntä : Petrus Schroderuksen joulukonserttiin pieni erä lippuja myyntiin
12.11.2020Alustavat vahingonkorvausvaatimukset Vastaamolle
12.11.2020THL : Suomalaiset nuoret käyttävät eurooppalaisnuoria harvemmin päihteitä, kertoo laaja eurooppalainen tutkimus - humalajuominen huolettaa
12.11.2020Samu Haber soolouralle - ensimmäinen kappale julkaistaan huomenna
12.11.2020Metsähallituksen sopimusyrittäjän toiminnassa puutteita
12.11.2020Nuorten äärikäytös on ehkäistävissä
11.11.2020Rovaniemen joulua ei ole peruttu - Koko kaupungin elävä joulukalenteri avautuu päivittäin
11.11.2020Tukesin virkamies vapautettu
11.11.2020Kela: Hae joulukuun toimeentulotuki ajoissa
09.11.2020Kaupan liitto: Riita Kotidatassa ratkeaisi paikallisesti, mutta Pro vastustaa
09.11.2020Yrityksiä perustetaan taas yhtä ahkerasti kuin ennen korona-aikaa
09.11.2020Papit alkaneet tarkistuttaa saarnojaan Päivi Räsäsellä - "Uskallanko sanoa näin vai joudunko käräjille?"
07.11.2020Suomalainen ei puhu eikä pukahda rahasta - yllättäen nuorilla kynnys puhumiseen on muita matalampi
05.11.2020Äänikirjaa kuuntelemalla voi auttaa vähäosaisia jouluna
05.11.2020Puolen miljoonan suomalaisen maksa on rasvoittunut
04.11.2020Kysymyksiä ja vastauksia Tukesin virkamieheen kohdistuvaan epäilyyn liittyen
04.11.2020HUS: Terhokodin sopimusneuvotteluissa saavutettu ratkaisu
04.11.2020Vierailu kenialaisessa kylässä vei Mikko Kekäläisen perusasioiden äärelle: "Jokainen lapsi on arvokas ja rakas"
03.11.2020Poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Seppo Eskelinen: Hallitus turvaa poliisien läsnäolon harvaan asutuilla alueilla
03.11.2020Pro: Elisalla ja Telialla on avaimet ratkaista Kotidatan työriita
03.11.2020Vankilalähetystyössä usko tuo toivon
03.11.2020Syntymättömien oikeus- kansalaisaloite : " Abortti on maamme suurin rikos ihmiselämää vastaan"
30.10.2020Kotidata-riidan sovittelu edelleen kesken - Ammattiliitto Pro ilmoitti tukilakoista
29.10.2020Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia - Lakia sovellettaisiin sen voimassaoloaikana tehtyihin perintätoimiin
29.10.2020Ruka- Kuusamo Matkailu : Kiitos kotimaisille matkailijoille
28.10.2020Iäkkäiden yksinäisyys on yleistä palveluasumisessa
28.10.2020Tulli : Tilaatko tavaroita netistä? Tarkista tilauksesi lähetysmaa, niin voit säästää aikaa ja rahaa
27.10.2020Suomen Potilasvahinkoapu : " Toimistomme selvittää Vastaamon korvausvastuuta pro bono "
26.10.2020Rasisminvastaisuudesta riittää opittavaa - antirasismi ei ole yhden asian liike
24.10.2020Pro: Alihankintaa ja alipalkkausta - vastine Kaupan liiton muuntelemaan totuuteen
22.10.2020Kaupan liitto: Pro tekee järjestöpolitiikkaa työntekijöiden kustannuksella
22.10.2020Vastaus Häkämiehen avoimeen kirjeeseen: Ammattiliittona Pro ei voi tukea hintakilpailua työehdoilla
22.10.2020THL ei toteuta ikääntyneiden influenssarokotetutkimusta tänä syksynä koronan takia
22.10.2020Kela: Työttömyysetuuden suojaosa 500 euroa vuoden loppuun - myös useat muut poikkeukset jatkuvat
20.10.2020CPT antoi alustavat havaintonsa tarkastuksesta suljettuihin laitoksiin
19.10.2020Pelastakaa Lapset tuore raportti: Vähävaraisten perheiden lapsilla heikommat mahdollisuudet harrastaa, myös kiusaamis- ja stressikokemukset yleisempiä
18.10.2020Lääkärit kantelivat Valvirasta oikeuskanslerille
12.10.2020Eläkeliiton karaokemestaruudet ratkaistiin Lehmirannassa
08.10.2020Sisäministeri Ohisalo poliisin selvityksestä: Avointa keskustelua on syytä jatkaa
06.10.2020THL : Syyslomalla on kiinnitettävä erityistä huomiota hygieniaan, turvaväleihin ja maskien käyttöön
02.10.2020Rukan laskettelukausi avattiin jälleen ennätysaikaisin
02.10.2020Valkoposkihanhet: 197 tilaa saanut luvan karkottaa valkoposkihanhia ampumalla
02.10.2020Helsingin Sanomien uutisessa vakava Apottia koskeva virhe- HUS edellyttää Helsingin Sanomien oikaisevan virheen välittömästi
02.10.2020Pohjois-Savon ELY-keskus:Lämmin sää sai aikaan sinilevien syyskukinnan Pohjois-Savon järvillä
01.10.2020Koronatuesta helpotusta medialle
30.09.2020Kela : Toimeentulotukiuudistus osoitti heikoimmassa asemassa olevien palveluiden tärkeyden
30.09.2020Saku Tuomisen uutuuskirja auttaa löytämään mielenrauhan keskellä elämän epävarmuutta.
28.09.2020Koko Suomi puhaltaa yhteen hiileen kun Katu ei ole koti - kampanja käynnistyy - aika antaa kodittomille nuorille parempi huominen
25.09.2020"Äitiysneuvolakäynnit vähentyneet" - Suomeen tarvitaan vauvatakuu
24.09.2020Suositus kasvomaskien käytöstä on päivitetty - suositukseen on lisätty ohjeita tilanteeseen, jossa epidemia kiihtyy tai leviää
22.09.2020Ministerit Haatainen ja Pekonen: Pimeän työn torjunnassa tarvitaan yritysten, järjestöjen ja viranomaisten aktiivista yhteistyötä
22.09.2020SDP:n Heinäluoma: Kuopion surulliset tapahtumat osoittavat, että aselain kiristäminen oli perusteltu
21.09.2020Työtaistelu jatkuu Suomen Kotidatassa - epäselvää palkkausta ja menetettyjä ylityökorvauksia
21.09.2020Kotidata jo viidennen lakon kourissa - "vetää lähes sanattomaksi"
21.09.2020Talvivaaran rahoittajan rahanpesuepäilyt lisäävät vaaraa jätevuoren kaatumisesta veronmaksajien päälle
21.09.2020Vain joka viides kännykkä päätyy kierrätykseen - Telian kierrätyskontti lähtee liikkeelle ensi viikolla
20.09.2020Asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen alkaa seitsemässä kaupungissa
20.09.2020Uusi verkkosivuhuijaus saapui Suomeen - " Vaarallisempi, koska uskottavampi "
20.09.2020Työsuhdepyörän verovapaus lisää pyöräilyä ja pyöräilyyn liittyvää liiketoimintaa - Miten etu toimii?
18.09.2020Kansanvaltaa pitää laajentaa
18.09.2020Kännissä ajo sähköpotkulaudalla kuriin - Voi ottaa käyttöön uuden reaktiotestin
18.09.2020Koronatilanne ei ole ohi - Itä-Suomen poliisi muistuttaa ohjeiden noudattamisesta
18.09.2020Liikkeellä haittaohjelman sisältävä huijausviesti varatoimitusjohtaja Esko Kivisaaren nimissä
17.09.2020Liikennevalomalli päivitetty uusien linjausten mukaiseksi - tarkista, mistä maista voi matkustaa Suomeen ilman rajoituksia
16.09.2020Koronavilkulla jo yli 2 miljoonaa latausta
15.09.2020Kotimaiset digikirjat saavat oman palkinnon - ehdokkaat julki
10.09.2020Lähtevät ja saapuvat lennot löytyvät nyt Liikennetilanne-palvelusta
10.09.2020Demarinuoret: Yksikin itsemurhaan kuollut nuori on liikaa
04.09.2020HUS vetoaa: Välttäkää joukkotapaamisia ja pysykää sairaana kotona
01.09.2020MacGyver palaa ruutuun - Tiesitkö, että Ihmemiehen keksinnöillä on suomalaiskytkös?
01.09.2020Koronavilkulla jo miljoona latausta!
24.08.2020Julkilausuma: Esittävän säveltaiteen ahdinkoa helpotettava

Näytä lisää »