Sexpon kannanotto: Ruotsin seksityön kieltolaki syrjii seksityöntekijöitä ja rikkoo seksuaalioikeuksia

02.11.2019

seksityokannanotto.jpg

Ruotsin seksityön kieltolakia markkinoidaan hyvin aktiivisesti kansainvälisesti, mutta väitteet lain myönteisistä vaikutuksista ovat virheellisiä tai värittyneitä. Lukuisat seksuaalista hyvinvointia ja seksuaalioikeuksia edistävät järjestöt pitävät Ruotsin linjauksia haitallisina ja epäeettisinä. Sexpo katsoo, että kieltolaki syrjii ja vahingoittaa seksityöntekijöitä, osuen erityisesti kaikista haavoittuvimmissa asemissa oleviin ihmisiin, ja vaatii seksityön kokonaisvaltaista dekriminalisoimista niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa.

YLE julkaisi 25.10. verkkosivuillaan Ruotsin seksityön kieltolakia estoitta markkinoivan jutun, jossa oli lähes kaikki argumentti- ja asiavirheet, joita aiheesta kirjoitettaessa voi tehdä. Todellinen kuva Ruotsin “onnistumisesta” on paljon karumpi kuin jutussa esitetty kritiikitön näkökulma. Kieltolaille perustuva lähestymistapa epäonnistuu sekä seksityöntekijöiden suojelemisessa että yksilöiden seksuaalioikeuksien kunnioittamisessa.

Ruotsin laista on tehty useita riippumattomia arvioita, jotka osoittavat sen heikentäneen selvästi seksityötä tekevien ihmisten asemaa ja turvallisuutta. Esimerkiksi Riksförbundet för sexuell upplysning  (RFSU) toteaa raportissaan (2015), että todisteet lain väitetyistä myönteisistä vaikutuksista ovat heikot ja esitellyt luvut kyseenalaisia. RFSU:n mukaan laki lisää seksityöntekijöiden stigmatisoitumista ja syrjäytymistä. Laki on heikentänyt entisestään kaikista haavoittuvaisimpien seksityöntekijöiden tilannetta, lisännyt poliisin kovistelua sekä altistanut seksityöntekijöitä turvattomiin tilanteisiin, kun neuvottelu asiakkaiden kanssa täytyy hoitaa nopeasti ja salassa.

Seksityöntekijöiden järjestö Fuckförbundet toteaa omassa selvityksessään, että poliisin asenteet seksityöntekijöitä kohtaan ovat koventuneet, mikä on johtanut siihen, että poliisi kohtelee usein seksityöntekijöitä rikollisina, vaikka laki ei heidän toimintaansa rikokseksi määrittelekään. Lisäksi viranomaisten tekemä rasistinen häirintä ulkomaisia seksityöntekijöitä kohtaan on lisääntynyt, eivätkä seksityöntekijät ole enää halukkaita ottamaan yhteyttä poliisiin, vaikka he joutuisivat rikoksen uhriksi.

Ruotsin valtion teettämän virallisen raportin (2010) mukaan seksityötä tekevien ihmisten kohtaamat vaikeudet, turvattomuus ja häirintä eivät ole ongelma, sillä lain tehtävä on sen mukaan “taistella prostituutiota vastaan”. Ruotsin valitsema linja ei ole pelkästään epäonnistunut, vaan se on myös suoraan seksuaalioikeuksien vastainen. 

Maailman seksuaaliterveysjärjestön Seksuaalioikeuksien julistuksen mukaan (2014) jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta seksuaalikäyttäytymisestään vapaasti (§2) ilman syrjintää, häirintää tai pakottamista (§4 ja §5). Nämä oikeudet koskevat myös seksityön tekemistä tai seksin ostamista, eikä valtiolla ole erivapautta syrjiä tai kohdella kaltoin yksilöitä, jotka päättävät näin toimia.

Poliisin toiminta Ruotsissa rikkoo käytännössä myös oikeutta yksityisyyteen (§6) ja seksuaaliseen ilmaisuun (§13), sillä seksityöntekijöitä pyritään tunnistamaan heidän pukeutumisensa ja käyttäytymisensä perusteella, ja poliisi yrittää saada asiakkaita kiinni itse teossa tunkeutuen toiminnallaan yksityisen seksuaalikäyttäytymisen alueelle.

Useat kansainväliset järjestöt kuten WHO, UNFPA, UNAIDS, Human Rights Watch ja Amnesty International ovat asettuneet puolustamaan seksityöntekijöiden ihmisoikeuksia ja seksityön dekriminalisointia. Tällä linjauksellaan ne asettuvat Ruotsin pyrkimyksiä vastaan ja nostavat keskiöön yksilön vapauden päättää omasta seksuaalisuudestaan sen sijaan, että valtio päättäisi yksilön puolesta, mitä tämä saa omalla vapaudellaan ja kehollaan tehdä.

Pohjoismaisilla holhoamisjärjestelmillä on synkkä historia. Järjestelmät ovat yltyneet pahimmillaan tuottamaan räikeitä ihmisoikeusloukkauksia hoidon ja yhteiskunnallisten parannusten nimissä. Mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä on pakkohoidettu brutaalisti, seksuaalivähemmistöjä on rankaistu ja vammaisia ihmisiä on pakkosterilisoitu ja heidän vapauttaan rajoitettu monin keinoin. Kansainvälisesti tuomittu transihmisten pakkosterilisointi jatkuu yhä Suomessa.

Seksityöntekijöihin kohdistuvat sortavat käytännöt Pohjoismaissa ovat tämän valitettavan historian jälkiseurauksia. Seksityöntekijöitä pyritään yhä hiljentämään ja kurittamaan epäinhimillisillä laeilla ja viranomaisten linjauksilla, vaikka kansainväliset kokemukset osoittavat selvästi, että seksityöntekijöiden oikeuksien kohentaminen parantaa kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden tilannetta. 

Ihmiskaupan vastustaminen ei ole toimiva perustelu seksityöntekijöiden perusoikeuksien loukkaamiselle. Seksin myyminen ja ostaminen on ihmiskaupasta erillinen ilmiö. Ihmiskauppaa tapahtuu mm. rakennusalalla, teollisuudessa ja ravintoloissa, eikä sen ilmeneminen niillä aloilla tarkoita sitä, että nämä alat kokonaisuudessaan pitäisi kieltää. Ihmiskaupan tehokkaaksi vastustamiseksi on parannettava seksityöntekijöiden asemaa sekä otettava seksityöntekijät ja heidän asiakkaansa mukaan ihmiskaupan vastaiseen työhön kertomaan kohtaamistaan tilanteista, jotta rikolliset toimintatavat saataisiin kitkettyä alalta.

Seksityötä vastustetaan Ruotsissa vahvasti feminismin nimissä, mutta lukuisat feministit ympäri maailmaa ovat asettuneet tällaista feminismin tulkintaa vastaan. Ruotsalainen seksityön vastustaja Kajsa Ekis Ekman nimitti thaimaalaisia seksityöntekijöitä “halvoiksi pilluiksi”, joka kirvoitti thaimaalaiselta seksityöaktivistilta kriittisiä kysymyksiä:

“Et ehkä tiedä, että seksityöntekijät Thaimaassa ovat äitejä ja perheiden elättäjiä. Näinkö puhutte äideistä ja perheiden elättäjistä Ruotsissa? Et ehkä tiedä, että useimmat asiakkaamme eivät käytä noin inhottavaa kieltä puhuessaan meistä. Näinkö naiset yleensä puhuvat toisistaan Ruotsissa? Et ehkä ole tullut ajatelleeksi, että ruotsalaisena akateemisena feministinä sinulla on vastuu puhua kunnioittavasti toisista naisista.” (Fuckförbundet 2019.)

Seksityöntekijöihin kohdistuva sorto ja häpäiseminen ovat ihmisoikeus- ja seksuaalioikeusrikkomuksia. Sexpon näkemyksen mukaan suurimpia seksityöhön liittyviä ongelmia ovat seksityöntekijöiden kohtaama syrjintä ja epäasiallinen kohtelu mukaan luettuna rakenteellinen väkivalta, joihin syyllistyvät myös julkiset palveluntarjoajat ja viranomaiset. Nämä kaikki liittyvät seksikielteiseen ajatteluun, jossa yksilön seksuaalinen vapaus pyritään alistamaan valtion kontrolliin ja pakottaa konservatiivisiin ihanteisiin seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista. 

Seksityöntekijöitä on kuunneltava tarkasti seksityötä koskevien kannanottojen, toimintaohjelmien ja lainsäädännön luomisessa. Tavallisesti seksityötä vastaan puhuvat kiivaimmin toimijat, joilla ei ole kontaktipintoja seksityöntekijöihin tai kaupalliseen seksiin ylipäätään; seksityöstä keskustellaan virheellisten käsitysten, harhaluulojen ja mielikuvien vallassa. Tällainen keskustelukulttuuri tekee keskustelun tärkeimmästä asianomistajaryhmästä, seksityön tekijöistä näkymättömiä ja merkityksettömiä.

Sortavan ohipuhumisen ja epäonnistuneiden pakkotoimien sijaan tarvitaan seksityön täydellistä dekriminalisointia, jossa seksityö integroidaan työmarkkinoille muiden alojen joukkoon, ja joka mahdollistaa seksuaalioikeuksien täysimääräisen toteutumisen. Dekriminalisointi ja sen toimivuuden takaamiseksi luotavat rakenteet parantavat seksityöntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta, vähentävät terveysriskejä, poistavat turhia tehtäviä poliisilta sekä mahdollistavat yhteistyön seksityöntekijöiden sekä heidän asiakkaidensa kanssa rikollisten ja hyväksikäytön mahdollistavien rakenteiden puskemiseksi ulos kaupallisen seksin maailmasta. 

Lähteet:

Fuckförbundet 2019: Twenty Years of Failing Sex Workers (pdf)
https://bit.ly/2WiOjr2

Medium 2018: Nordic Model: The Ongoing Criminalization of Sex Workers in Northern Europe
https://medium.com/@aleknielsen/nordic-model-the-ongoing-criminalization-of-sex-workers-in-northern-europe-c1df02ba94ae

Open Democracy 2018: The false promise of the Nordic model of sex work
https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/false-promise-of-nordic-model-of-sex-work/

Open Society Foundation 2015: Ten Reasons to Decriminalise Sex Work
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/ten-reasons-decriminalize-sex-work

RFSU:n raportti 2015: Förbud mot köp av sexuell tjänst i Sverige (pdf)
http://www.petraostergren.com/upl/files/115305.pdf

Teksti ja kuva:

Tommi Paalanen
Toiminnanjohtaja, Sexpo

Tiia Forsström
Puheenjohtaja, Sexpo

 16.11.2019Pron edustajisto: Työnantajien kohtuuttomat tavoitteet on kerrottava avoimesti heille, joiden asioista juuri nyt neuvotellaan
15.11.2019Savonia-kirjallisuuspalkintoehdokkaat on julkistettu - kuusi teosta kilpailee 12 000 euron palkinnosta
15.11.2019Kuopion kaupungin Martti Merenmaa - stipendi myönnetään tänä vuonna esseisti Antti Hurskaiselle
14.11.2019Taloushallintoliitto: Eräät yritykset eivät saa pankkitiliä
14.11.2019Liike Nyt merkitty puoluerekisteriin
14.11.2019Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi Suomea koskevan ratkaisun turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa
14.11.2019Sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisua
14.11.2019Gojira ja Deftones täydentävät Tuskan ohjelmaa
14.11.2019Pikkujoulukausi on alkanut - lakimies neuvoo
13.11.2019SDP:n Viitanen: Vihdoin työttömiä kurittanut aktiivimalli saa mennä
13.11.2019Ministeri Haavisto Washingtoniin Isisin vastaisen koalition ulkoministerikokoukseen
13.11.2019Halva haluaa irti öljystä - hiilijalanjälki kiinnostaa makeisten ostajia
13.11.2019Pauliina Salonius on Seinäjoen kaupunginteatterin uusi taiteellinen johtaja
13.11.2019Yllättikö kutiseva ihottuma - syynä voi olla allergia kosmetiikalle
07.11.2019Unohda puhe valeuutisista - näin ymmärrät vastamedian toimintaa
07.11.2019Eveliina Tistelgren on tuore Women's Fitness - maailmanmestari - urheilija inspiroi tarinallaan kymmeniätuhansia seuraajiaan
07.11.2019Aktiivimallin leikkuri ja velvoitteet puretaan vuoden 2020 alusta
07.11.2019Hammaslääkärit kuormittuvat ja potilaat jonottavat hoitoon - suun terveydenhuollon resurssit on laitettava kuntoon
07.11.2019Maahanmuuton tilannekatsaus: Maahanmuutto kannattelee Suomen väestönkasvua - työperusteisten oleskelulupahakemusten määrä kasvussa
05.11.2019Outi Antila nousee Kelan pääjohtajaksi
05.11.2019KKO: Nokian Renkaat Oyj:n yrityssalaisuuksiin liittyvässä rikosasiassa ei myönnetty valituslupia
04.11.2019HUS kannustaa puhumaan ruotsia
04.11.2019S-ryhmän vuoden 2018 yhteisövero 61,8 miljoonaa euroa
04.11.2019UM: Ulkoministeri Haavisto vierailee Intiassa
04.11.2019Waltteri Torikka debytoi Naantalin Musiikkijuhlilla kesäkuussa
04.11.2019Tulli paljasti laajan tavaroiden tulliselvitykseen liittyvän rikoskokonaisuuden - rikoshyöty vähintään 2,2 miljoonaa euroa
03.11.2019Tutkimus: Suurempi osa suomalaisista haluaa pysyvän kesäajan valoisat illat kuin talviajan valoisat aamut
02.11.2019Hannakaisa Heikkinen: Vanhukset tarvitsevat koteihin arjen apua
02.11.2019Kyky hoitaa velkaa on suomalaisten velkahuolista suurin
02.11.2019Sexpon kannanotto: Ruotsin seksityön kieltolaki syrjii seksityöntekijöitä ja rikkoo seksuaalioikeuksia
01.11.2019SM-liigan ja liigaseurojen "Jokerit-sopimus" kilpailulain vastainen
31.10.2019Kokkisodan uusi kausi alkaa MTV3-kanavalla 28. marraskuuta - lautasille loihditaan toinen toistaan kekseliäämpiä vaihtoehtoja lihalle
31.10.2019Kelan kirjeposti viivästyy hieman- ei vaikuta maksuihin
31.10.2019Radio Nova on Suomen ensimmäinen aurinkosähköllä toimiva radiokanava
31.10.2019Miessakit selvittää miesten kokemaa katuväkivaltaa
30.10.2019Annomen Oy:lle myönnettiin päätöksen täytäntöönpanon keskeytys koskien perintätoiminnan harjoittajiin rekisteröitymistä
29.10.201910 kysymystä ja vastausta Paltan ja PAU:n tes- neuvotteluista
28.10.2019Kansainvälinen energiajärjestö: Bioenergia kasvaa voimakkaasti seuraavan viiden vuoden aikana
28.10.2019Oikeusapupalveluiden asiakastyytyväisyydessä eroja
28.10.2019Uutuuskirja kertoo MM-kultaa voittaneiden Leijonien huikean tarinan joukkueen omin sanoin
28.10.2019Skanska Talonrakennus Oy:hyn liittyvät syytteet hylättiin HOK-Elannon entistä kiinteistöjohtajaa koskeneessa asiassa
28.10.2019Keskiviikkona 30. lokakuuta järjestetään Pukeudu parhaimpiisi kotona - päivä
24.10.2019Rikos 2019 - kirjoituskilpailuun lähetettiin yli 400 käsikirjoitusta - voittajaksi paljastui tunnettu kirjailijapariskunta
24.10.2019Ministerityöryhmä: vauhtia ylivelkaantumisen torjuntaan
23.10.2019Suomen nettomaksu EU:lle palasi normaalille tasolle viime vuonna
23.10.2019Valkohattuhakkerit testaavat yritysten tietoturvaa-" valitettavan usein vihjeen antajaa uhkaillaan poliisilla "
21.10.2019Yleisimmät verenluovutukseen liittyvät väärinkäsitykset
20.10.2019Pääministeri Antti Rinteen lausunto brexit-tilanteesta
19.10.2019Mikä rahapersoona olet?
19.10.2019Kansanedustaja Viitanen kummeksuu Kokoomuksen puheenjohtaja Orpon moitteita hallituksen talouspolitiikasta
17.10.2019Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksiin ehdotetaan laajennuksia
17.10.2019Yksityiset vuokranantajat entistä paremmin mukaan asunnottomuustyöhön
17.10.2019STT alkaa moderoida uutissivustojen kommenttiosioita
16.10.2019Suomi toimitti EU:lle lisätietoja alustavasta talousarviosuunnitelmastaan
16.10.2019Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetuksesta toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista
16.10.2019UM: Jordanian ulkoministeri Safadi Suomeen
15.10.2019Intrumin tutkimus: Luottotappioiden riski suurempi kuin edellisen taantuman aikana, mikäli kotitalouksien tulonmuodostus heikkenee
15.10.2019Myös sisäilmasta sairastumisen vuoksi kodittomilla on oikeus asuntoon
15.10.2019Opetus- ja kulttuuriministeriö : Valtakunnallinen nuorisotyön ja - politiikan ohjelma lausunnolle
14.10.2019Harhaanjohtavaa puhelinmarkkinointia Oulun seudulla
14.10.2019Sofi Oksanen: Vihapuhe voi johtaa harvainvaltaan Suomessakin
14.10.2019Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet nousevat 1,0 prosenttia
12.10.2019Hannakaisa Heikkinen: Suomalainen maito on enemmistön valinta
12.10.2019Kokoomusopiskelijat: Suomen on levitettävä punainen matto huippuosaajille
11.10.2019Mitä jokaisen tulisi tietää verkkohäiriköinnistä, someriippuvuudesta ja valeuutisista?
11.10.2019Asiakastieto Group: Miljoonakonkurssien määrä on roimassa 50 prosentin kasvussa
10.10.2019Seksityöläiset joutuvat jatkuvasti pohtimaan, kuinka näkyviä he voivat olla
09.10.2019Ministeri Marin kummeksuu Petteri Orpon lausuntoja
09.10.2019WSOY ja Lauri Tähkä yhteistyöhön
09.10.2019Nigerialaisprinssin miljoonat vaihtuivat ilmaisiin kännyköihin - lue asiantuntijan vinkit taviksen tietoturvaan
08.10.2019Kuntaliitto: Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät - ohjeet kunnille julkaistu
08.10.2019KKV tiedottaa : Alektum ja Annomen perivät saatavia oikeudessa tuhansilta kuluttajilta - toimi näin, jos saat aiheettoman velkomuskanteen
08.10.201913 200 korkeakouluopiskelijaa on saanut selvityspyynnön opintojen edistymisestä
07.10.2019Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa - hyväntekeväisyyslähetys suorana MTV3-kanavalla 23. lokakuuta
07.10.2019Yrittäjät budjettiesityksestä: "Hiekalle perustettu"
07.10.2019Finnveran hallintoneuvostoon uusia jäseniä
07.10.2019Perusoikeuskirja 10 vuotta: neuvosto painottaa EU:n yhteisten arvojen merkitystä
07.10.2019Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020
07.10.2019Sisäministeriön talousarvioesitys vuodelle 2020 - tavoitteena turvallinen oikeusvaltio
07.10.2019Ensi vuoden budjetti vahvistaa Suomen kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
07.10.2019Pienituloisten perusturvaetuuksiin esitetään korotuksia
07.10.2019Jenni Mustajärveltä uutta materiaalia
04.10.2019Tilitietojen avulla voidaan nyt ehkäistä ylivelkaantumista
03.10.2019Suomen Kuntaliitto: Esitys hoitajamitoituksesta herättää monia kysymyksiä
03.10.2019Pelolla johtavat ja kiusaajat eivät aina tajua kiusaavansa
03.10.2019JHL: Ministeriö huomasi, että hoiva-avustajia tarvitaan ratkaisemaan vanhustenhuollon työvoimapulaa
03.10.2019Annomen Oy:tä ei hyväksytty perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin - Annomen aikoo hakea oikaisua
02.10.2019Suomi luovuttaa Yhdysvalloille intiaanikansojen jäänteitä kansalliskokoelmista
02.10.2019Kelassa käydään läpi toimeentulotuen perintätapaukset
02.10.2019KRP aloittanut tutkinnan Kuopiossa tapahtuneesta väkivallanteosta: vuonna 1994 syntynyttä miestä epäillään murhasta ja useista murhan yrityksistä
01.10.2019Ministeri Kiuru: Myös mielenterveyspalveluihin tarvitaan takuu
01.10.2019FA : Uusilla velkarajoitteilla ei saa vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta
01.10.2019Lastensuojelun Keskusliitto: Lastensuojelusta pitää puhua
30.09.2019Tanssii Tähtien Kanssa nousi vuoden katsotuimmaksi viihdeohjelmaksi
30.09.2019Positiivinen luottotieto kattavaksi: Asiakastiedon palvelussa avoimia kuluttajaluottoja lähes 7 miljardia euroa
30.09.2019Pääministerit Rinne ja Babis´ keskustelivat energia- ja ilmastoasioista
29.09.2019PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen resepti työvoimapulaan: Kunnolliset työsuhteet ja jaksamista tukevat työolosuhteet
29.09.2019Piispa Bo-Göran Åstrand: "Tarvitaan arkienkeleitä, jotka sanoin ja teoin muistuttavat meitä lähimmäisistämme globaalissa maailmassa"
28.09.2019Moraalitonta henkilöstön kurittamista Turussa - JHL tuomitsee Arkean työehtoshoppailuaikeet
27.09.2019Arkea taloudellisissa vaikeuksissa - tavoitteena pelastaa työpaikat

Näytä lisää »