Sexpon kannanotto: Ruotsin seksityön kieltolaki syrjii seksityöntekijöitä ja rikkoo seksuaalioikeuksia

02.11.2019

seksityokannanotto.jpg

Ruotsin seksityön kieltolakia markkinoidaan hyvin aktiivisesti kansainvälisesti, mutta väitteet lain myönteisistä vaikutuksista ovat virheellisiä tai värittyneitä. Lukuisat seksuaalista hyvinvointia ja seksuaalioikeuksia edistävät järjestöt pitävät Ruotsin linjauksia haitallisina ja epäeettisinä. Sexpo katsoo, että kieltolaki syrjii ja vahingoittaa seksityöntekijöitä, osuen erityisesti kaikista haavoittuvimmissa asemissa oleviin ihmisiin, ja vaatii seksityön kokonaisvaltaista dekriminalisoimista niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa.

YLE julkaisi 25.10. verkkosivuillaan Ruotsin seksityön kieltolakia estoitta markkinoivan jutun, jossa oli lähes kaikki argumentti- ja asiavirheet, joita aiheesta kirjoitettaessa voi tehdä. Todellinen kuva Ruotsin “onnistumisesta” on paljon karumpi kuin jutussa esitetty kritiikitön näkökulma. Kieltolaille perustuva lähestymistapa epäonnistuu sekä seksityöntekijöiden suojelemisessa että yksilöiden seksuaalioikeuksien kunnioittamisessa.

Ruotsin laista on tehty useita riippumattomia arvioita, jotka osoittavat sen heikentäneen selvästi seksityötä tekevien ihmisten asemaa ja turvallisuutta. Esimerkiksi Riksförbundet för sexuell upplysning  (RFSU) toteaa raportissaan (2015), että todisteet lain väitetyistä myönteisistä vaikutuksista ovat heikot ja esitellyt luvut kyseenalaisia. RFSU:n mukaan laki lisää seksityöntekijöiden stigmatisoitumista ja syrjäytymistä. Laki on heikentänyt entisestään kaikista haavoittuvaisimpien seksityöntekijöiden tilannetta, lisännyt poliisin kovistelua sekä altistanut seksityöntekijöitä turvattomiin tilanteisiin, kun neuvottelu asiakkaiden kanssa täytyy hoitaa nopeasti ja salassa.

Seksityöntekijöiden järjestö Fuckförbundet toteaa omassa selvityksessään, että poliisin asenteet seksityöntekijöitä kohtaan ovat koventuneet, mikä on johtanut siihen, että poliisi kohtelee usein seksityöntekijöitä rikollisina, vaikka laki ei heidän toimintaansa rikokseksi määrittelekään. Lisäksi viranomaisten tekemä rasistinen häirintä ulkomaisia seksityöntekijöitä kohtaan on lisääntynyt, eivätkä seksityöntekijät ole enää halukkaita ottamaan yhteyttä poliisiin, vaikka he joutuisivat rikoksen uhriksi.

Ruotsin valtion teettämän virallisen raportin (2010) mukaan seksityötä tekevien ihmisten kohtaamat vaikeudet, turvattomuus ja häirintä eivät ole ongelma, sillä lain tehtävä on sen mukaan “taistella prostituutiota vastaan”. Ruotsin valitsema linja ei ole pelkästään epäonnistunut, vaan se on myös suoraan seksuaalioikeuksien vastainen. 

Maailman seksuaaliterveysjärjestön Seksuaalioikeuksien julistuksen mukaan (2014) jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta seksuaalikäyttäytymisestään vapaasti (§2) ilman syrjintää, häirintää tai pakottamista (§4 ja §5). Nämä oikeudet koskevat myös seksityön tekemistä tai seksin ostamista, eikä valtiolla ole erivapautta syrjiä tai kohdella kaltoin yksilöitä, jotka päättävät näin toimia.

Poliisin toiminta Ruotsissa rikkoo käytännössä myös oikeutta yksityisyyteen (§6) ja seksuaaliseen ilmaisuun (§13), sillä seksityöntekijöitä pyritään tunnistamaan heidän pukeutumisensa ja käyttäytymisensä perusteella, ja poliisi yrittää saada asiakkaita kiinni itse teossa tunkeutuen toiminnallaan yksityisen seksuaalikäyttäytymisen alueelle.

Useat kansainväliset järjestöt kuten WHO, UNFPA, UNAIDS, Human Rights Watch ja Amnesty International ovat asettuneet puolustamaan seksityöntekijöiden ihmisoikeuksia ja seksityön dekriminalisointia. Tällä linjauksellaan ne asettuvat Ruotsin pyrkimyksiä vastaan ja nostavat keskiöön yksilön vapauden päättää omasta seksuaalisuudestaan sen sijaan, että valtio päättäisi yksilön puolesta, mitä tämä saa omalla vapaudellaan ja kehollaan tehdä.

Pohjoismaisilla holhoamisjärjestelmillä on synkkä historia. Järjestelmät ovat yltyneet pahimmillaan tuottamaan räikeitä ihmisoikeusloukkauksia hoidon ja yhteiskunnallisten parannusten nimissä. Mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä on pakkohoidettu brutaalisti, seksuaalivähemmistöjä on rankaistu ja vammaisia ihmisiä on pakkosterilisoitu ja heidän vapauttaan rajoitettu monin keinoin. Kansainvälisesti tuomittu transihmisten pakkosterilisointi jatkuu yhä Suomessa.

Seksityöntekijöihin kohdistuvat sortavat käytännöt Pohjoismaissa ovat tämän valitettavan historian jälkiseurauksia. Seksityöntekijöitä pyritään yhä hiljentämään ja kurittamaan epäinhimillisillä laeilla ja viranomaisten linjauksilla, vaikka kansainväliset kokemukset osoittavat selvästi, että seksityöntekijöiden oikeuksien kohentaminen parantaa kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden tilannetta. 

Ihmiskaupan vastustaminen ei ole toimiva perustelu seksityöntekijöiden perusoikeuksien loukkaamiselle. Seksin myyminen ja ostaminen on ihmiskaupasta erillinen ilmiö. Ihmiskauppaa tapahtuu mm. rakennusalalla, teollisuudessa ja ravintoloissa, eikä sen ilmeneminen niillä aloilla tarkoita sitä, että nämä alat kokonaisuudessaan pitäisi kieltää. Ihmiskaupan tehokkaaksi vastustamiseksi on parannettava seksityöntekijöiden asemaa sekä otettava seksityöntekijät ja heidän asiakkaansa mukaan ihmiskaupan vastaiseen työhön kertomaan kohtaamistaan tilanteista, jotta rikolliset toimintatavat saataisiin kitkettyä alalta.

Seksityötä vastustetaan Ruotsissa vahvasti feminismin nimissä, mutta lukuisat feministit ympäri maailmaa ovat asettuneet tällaista feminismin tulkintaa vastaan. Ruotsalainen seksityön vastustaja Kajsa Ekis Ekman nimitti thaimaalaisia seksityöntekijöitä “halvoiksi pilluiksi”, joka kirvoitti thaimaalaiselta seksityöaktivistilta kriittisiä kysymyksiä:

“Et ehkä tiedä, että seksityöntekijät Thaimaassa ovat äitejä ja perheiden elättäjiä. Näinkö puhutte äideistä ja perheiden elättäjistä Ruotsissa? Et ehkä tiedä, että useimmat asiakkaamme eivät käytä noin inhottavaa kieltä puhuessaan meistä. Näinkö naiset yleensä puhuvat toisistaan Ruotsissa? Et ehkä ole tullut ajatelleeksi, että ruotsalaisena akateemisena feministinä sinulla on vastuu puhua kunnioittavasti toisista naisista.” (Fuckförbundet 2019.)

Seksityöntekijöihin kohdistuva sorto ja häpäiseminen ovat ihmisoikeus- ja seksuaalioikeusrikkomuksia. Sexpon näkemyksen mukaan suurimpia seksityöhön liittyviä ongelmia ovat seksityöntekijöiden kohtaama syrjintä ja epäasiallinen kohtelu mukaan luettuna rakenteellinen väkivalta, joihin syyllistyvät myös julkiset palveluntarjoajat ja viranomaiset. Nämä kaikki liittyvät seksikielteiseen ajatteluun, jossa yksilön seksuaalinen vapaus pyritään alistamaan valtion kontrolliin ja pakottaa konservatiivisiin ihanteisiin seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista. 

Seksityöntekijöitä on kuunneltava tarkasti seksityötä koskevien kannanottojen, toimintaohjelmien ja lainsäädännön luomisessa. Tavallisesti seksityötä vastaan puhuvat kiivaimmin toimijat, joilla ei ole kontaktipintoja seksityöntekijöihin tai kaupalliseen seksiin ylipäätään; seksityöstä keskustellaan virheellisten käsitysten, harhaluulojen ja mielikuvien vallassa. Tällainen keskustelukulttuuri tekee keskustelun tärkeimmästä asianomistajaryhmästä, seksityön tekijöistä näkymättömiä ja merkityksettömiä.

Sortavan ohipuhumisen ja epäonnistuneiden pakkotoimien sijaan tarvitaan seksityön täydellistä dekriminalisointia, jossa seksityö integroidaan työmarkkinoille muiden alojen joukkoon, ja joka mahdollistaa seksuaalioikeuksien täysimääräisen toteutumisen. Dekriminalisointi ja sen toimivuuden takaamiseksi luotavat rakenteet parantavat seksityöntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta, vähentävät terveysriskejä, poistavat turhia tehtäviä poliisilta sekä mahdollistavat yhteistyön seksityöntekijöiden sekä heidän asiakkaidensa kanssa rikollisten ja hyväksikäytön mahdollistavien rakenteiden puskemiseksi ulos kaupallisen seksin maailmasta. 

Lähteet:

Fuckförbundet 2019: Twenty Years of Failing Sex Workers (pdf)
https://bit.ly/2WiOjr2

Medium 2018: Nordic Model: The Ongoing Criminalization of Sex Workers in Northern Europe
https://medium.com/@aleknielsen/nordic-model-the-ongoing-criminalization-of-sex-workers-in-northern-europe-c1df02ba94ae

Open Democracy 2018: The false promise of the Nordic model of sex work
https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/false-promise-of-nordic-model-of-sex-work/

Open Society Foundation 2015: Ten Reasons to Decriminalise Sex Work
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/ten-reasons-decriminalize-sex-work

RFSU:n raportti 2015: Förbud mot köp av sexuell tjänst i Sverige (pdf)
http://www.petraostergren.com/upl/files/115305.pdf

Teksti ja kuva:

Tommi Paalanen
Toiminnanjohtaja, Sexpo

Tiia Forsström
Puheenjohtaja, Sexpo

 30.05.2020Rovaniemi: Suurtulvan huippu lähellä - "Töitä paiskitaan yötäpäivää"
28.05.2020Kirjauutuus: Onko meidät huijattu yksiavioisuuteen?
27.05.2020Avoin kirje Marja Kihlströmin tueksi koskien Osmo Kontulan käytöstä
27.05.2020Uudet mallinnukset vahvistavat: Sairaiden eristäminen ja etätyön suosiminen ovat avainasemassa koronan torjunnassa
27.05.2020Suomen huumeprofiili on poikkeuksellinen pohjoismaisessa huumeiden yliannostuskuolemien vertailussa
25.05.2020Mikkelin seutu kutsuu vapaa-ajan asukkaitaan - täällä on tilaa hengittää
25.05.2020Väre vihersi Niiralan Kulman sähkön
25.05.2020Tutkimushanke etsii työkaluja syrjimättömän ja tasa-arvoisen työelämän rakentamiseksi
20.05.2020Etlan lausunto: Poikkeuksellisten olojen määritelmä täyttyy
20.05.2020Lauri Tähkä Telakalla - livestream - keikka syntyi molemminpuolisesta ikävästä
20.05.2020Koronapandemia hankaloittaa henkilönsuojainten tullivalvontaa
19.05.2020Ikääntyneen on syytä välttää koronavirustartuntaa - hyvinvointiin ja toimintakykyyn kannattaa kiinnittää huomiota
19.05.2020Radio SuomiRock etsii kitarajumalia Suomen kovimpien kotikitaristien joukosta
17.05.2020Akun Tehdas aloittaa suorat striimilähetykset -Live Stream TV starttaa keskiviikkona 20.toukokuuta .
16.05.2020STM päivitti ohjetta koronavirustartunnan ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä -Toimintakykyä ja yhteydenpitoa läheisiin tuetaan myös poikkeusoloissa
15.05.2020Tässä ovat vuoden 2019 parhaat äänikirjat - Suuren äänikirjapalkinnon voittajat palkittiin tänään Storytel Awards - virtuaaligaalassa
13.05.2020Jos sinulla on koronavirukseen sopivia oireita, hakeudu testiin
13.05.2020Lennol valmistaa tuhansia suojatakkeja viikossa: "Olemme ylpeitä siitä, että voimme olla avuksi haastavassa tilanteessa ja lisätä työtä Suomessa".
13.05.2020Huoltovarmuuskeskus ja UPM yhteistyöhön suojavarusteiden hankinnassa
13.05.2020Rovaniemen Lampelaan avautuu uuden ajan ruokakauppa, jota ei ole ennen Lapissa nähty: "En voi uskoa, että tästä tulee totta"
13.05.2020EU-tuomioistuin: Yksityishenkilö voi loukata tavaramerkkiä
12.05.2020Sami Kuronen luki äänikirjallisen satuja lapsille
12.05.2020STM:n kirje aluehallintovirastoille: oppilaitosten tiloissa noudatettava väljyys - ja hygieniaohjeita
11.05.2020Stam1na järjestää virtuaalisen moshpitin ja soittaa livestream - keikan Kulttuuritalolla
11.05.2020Uusi verkkosivusto, Kuopio Highlights, luo kaupungin tulevaisuuden kuvaa
08.05.2020Koronaviruksen etenemisen hallinta on ensiarvoisen tärkeää
08.05.2020Onko suomalaisten suhde instituutioihin murroksessa?
07.05.2020Professori Tapio Puolimatka: "Demokratia edellyttää laaja-alaista sananvapautta"
05.05.2020Siilinjärven kunta hankki aurinkovoimalan Väreeltä
04.05.2020Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta
04.05.2020HUSin varasairaalan mallitilat valmiina
04.05.2020Kuluttajille markkinoidusta koronapikatestistä Hengityssuojainkauppa.fi /ProCure Finland Oy:lle myynti-, markkinointi ja jakelukielto
03.05.2020Sähkötilaistoissa rajuja muutoksia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
02.05.2020Viruksesta voimme pestä kätemme mutta vastuusta emme
01.05.2020Virus ja verotulot - vaikea yhtälö
01.05.2020THL:n koronakarttasovellus on käytettävissä nyt myös ruotsiksi ja englanniksi
30.04.2020Laulava poliisi Petrus Schroderus esiintyy äitienpäiväkonsertin päätähtenä
30.04.2020Huoltovarmuuskeskus tehnyt laajan sopimuksen hengityssuojaintoimitusten varmistamiseksi
29.04.2020Lasten koronavirustartunnat ovat yleensä lieväoireisia - Suomessa lapsilla ei vakavia tautitapauksia
29.04.2020Vapun liputus omistetaan tänä vuonna koronan vastaisessa työssä toimiville
29.04.2020Onko jokainen iltasi päättynyt viime viikkoina pieneen hiprakkaan?
29.04.2020Kulutusluoton hakijalla on tyypillisesti kymppitonnien piikki auki
28.04.2020Muusikkojen liitto vetoaa hallitukseen musiikin esittäjien toimeentulon turvaamiseksi
27.04.2020Kaksi viimeistä vuotta tulosta, ei mitään oikeutta tukiin
27.04.2020Tukes: Älä käytä otsonointia koronan torjuntaan
26.04.2020Tehy ja SuPer: Koronakaranteenista johtuva palkanmaksuvelvollisuus saatava työehtosopimukseen
26.04.2020Suomen Latu palkitsi Kennelliiton Vuoden liikuttajana
25.04.2020Kärpät voitti ePlayoffs-sarjan
25.04.2020Marjanviljelijät odottavat päätöksiä ulkomaisista poimijoista- Kotimainen työvoima ei ole ollut merkittävä vaihtoehto enää aikoihin
24.04.2020Rovaniemi -avun nimissä liikkuu huijauspuheluita - oikea Rovaniemi-apu ei kysy yksityiskohtaisia henkilö- ja pankkitietoja tai tee tarkistuskäyntejä ikäihmisten koteihin
23.04.2020Hoivakotikuolemista korvausvastuu saattaa olla yrityksellä
23.04.2020Huoltovarmuuskeskus on perustanut suojainvarusteiden hankintayksikön koronakriisin ajaksi
23.04.2020Maailman suurimmassa vanhempainillassa 28. huhtikuuta jaetaan kokemuksia etäopetuksesta
20.04.2020Pelastakaa Lapset ohjannut jo 200 000 euroa ruokatukeen kotimaassa - avun tarve kasvaa
18.04.2020Sosiaali - ja terveysministeriö ja THL eivät ohjeista kangasmaskien käytöstä julkisilla paikoilla liikuttaessa
18.04.2020Turkulaisessa päiväkodissa todettu koronavirustartunta
18.04.2020Lähiruoka on enemmistölle sula mahdottomuus
17.04.2020Kasvomaski tutulla kuosilla voi loukata muiden oikeuksia - nämä 7 asiaa kasvomaskibisnekseen lähtevien yrittäjien ja ostajien tulee muistaa
16.04.2020Keikalla.fi lähettää ensimmäisen virtuaalifestivaalin ja vappuspesiaalin
16.04.2020Ulosottolakiin väliaikaisia muutoksia koronaepidemian takia
16.04.2020Hallitus rajoittaa tilapäisesti velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin
16.04.2020Valtiovarainministeriö: Koronavirus iskee lujaa Suomen talouteen
15.04.2020Valtakunnallisesti toimiva kauppakassipalvelu työllistää nyt satoja nuoria - keräsi ympärilleen huippujoukon sijoittajia
15.04.2020Käsihygieniaa voidaan vielä tehostaa - käsien desinfiointi tulisi olla mahdollista kaikissa julkisissa tiloissa
15.04.2020Koronavirustartunnan saaneita voi olla kymmeniä kertoja enemmän kuin varmistettuja tapauksia
15.04.2020Tuomioistuinvirasto opasti etäistunnoista - tavoitteena myös madaltaa kynnystä
15.04.2020Kela saa ulkoministeriöstä lisävahvistusta etuushakemusten käsittelyyn
15.04.2020Kela : Väliaikaisia muutoksia palkansaajan ja yrittäjän työttömyysetuuksiin
14.04.2020Vain pieni osa yrityksistä on siirtänyt vakuutusmaksuja
14.04.2020Somalinkielisten koronavirustartunnat ovat lisääntyneet Helsingissä
14.04.2020Johnny Kniga julkaisee "metallijumala" Rob Halfordin omaelämäkerran
13.04.2020Hämeenlinna-Vanajan seurakunta soittaa seurakunnan lapsiperheille
12.04.2020PPSHP: Pohjanmaalla tilanne vakaa - OYS:ssa 9 koronapotilasta
12.04.2020Koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus Siun soten alueella ja pelastuslaitoksen henkilökuntaa karanteeniin
12.04.2020Pääsiäinen toi piittaamattomia kulkijoita Hossan kansallispuistoon ja Kuhmon Harakkasaareen
11.04.2020Peluuri: Rahapelaamisen tapoja kannattaa nyt tarkkailla
06.04.2020Maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa koronaviruksesta
06.04.2020Lowell Suomi Oy: Lowell ottaa käyttöön lisäjoustoja koronakriisissä
04.04.2020Itse tehty maski ei suojaa koronavirukselta - hengityksensuojainten pitää olla turvallisia ja taata riittävä suoja
03.04.2020Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Kansalaiskirje koronaviruksesta on lähtenyt koteihin
03.04.2020389 500 suomalaisella on maksuhäiriömerkintöjä
03.04.2020Maksamatta jääneistä taiteen jälleenmyyntikorvauksista tuomio
03.04.2020Koronaepidemia pakotti ruoka-aputoimijat pikaiseen järjestäytymiseen - avun tarve kentällä on nyt valtava
03.04.2020HUSissa alkaa COVID-19-taudin lääkehoitotutkimus
03.04.2020Ryhdy sairaanhoitajien apuriksi - osallistu kampanjaan
02.04.2020Avustajakoirat luokitellaan lääkinnällisiksi apuvälineiksi
02.04.2020Asiakastieto Group: Yritysten maksuhäiriöihin lisämerkintä koronaepidemiasta
01.04.2020Koronatapausten nopea tunnistaminen on tärkeää - testauskapasiteetin noustessa se auttaa rajoittamaan epidemian etenemistä
31.03.2020Akava: Osaamisen edellytykset varmistettava kriisissäkin
31.03.2020Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n kannanotto: Palveluiden keskeyttäminen lisää syrjäytymistä
31.03.2020Käräjäoikeus: HKL:llä oli oikeus purkaa metron automatisointisopimukset
31.03.2020Munuais- ja maksaliitto: Elinsiirron saaneiden lasten perheiden toimeentulo vaarassa
31.03.2020Osittaisella vanhuuseläkkeellä jo 25 000 suomalaista
31.03.2020Uusi ruokasuositus ikääntyneille: Toimintakykyä on edistettävä ja vajaaravitsemusta ehkäistävä ajoissa
30.03.2020Konkurssihakemukset 14 prosenttia kasvussa
30.03.2020Erävalvonta jatkuu poikkeusoloissa. "Tilausta valitettavasti on"
30.03.2020Sosiaali- ja terveystietojen hyötykäyttö sujuvoituu - Findatasta voi hakea lupaa yksilötasoisten aineistojen käyttöön 1. huhtikuuta alkaen
30.03.2020Lieden unohtuminen päälle on yleisin sähköpalon aiheuttaja - muista varovaisuus myös poikkeusoloissa
28.03.2020Valot sammuvat tänään ympäri Suomea WWF:n Earth Hourissa
27.03.2020Pirre Seppänen, 28 on valittu Siikalatvan kunnanjohtajaksi

Näytä lisää »