10 kysymystä ja vastausta Paltan ja PAU:n tes- neuvotteluista

29.10.2019

Posti Group  

Mikä on Paltan päätavoite meneillään olevissa tes-neuvotteluissa?

Paltan tavoitteena on Postin toiminnan joustavuuden lisääminen jakelutoiminnassa korvaamalla nykyiset Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työehtosopimuksen määräykset soveltuvin osin Jakelualan työehtosopimuksen määräyksillä. Olemme kertoneet, että nykyistä henkilökohtaista palkkaa sekä ilta- ja yötyölisiä vastaava ansio taataan sopimuskaudella. Tavoitteena ovat Postin kilpailijoita vastaavat työehdot, oma sopimusala säilyisi ja uusien määräysten siirtymäsäännökset rakennettaisiin yhdessä neuvotteluosapuolten kesken

Miksi Palta haluaa uudistaa PAU:n työehtosopimusta Teollisuusliiton työehtosopimuksen sisällöllä?

Nykyinen PAU:n työehtosopimus on valitettavasti liian jäykkä Postin toimintaympäristössä tapahtuneiden suurten muutosten vaatimuksiin. Posti toimii markkinaehtoisesti ja entistä asiakaslähtöisemmin kovassa kilpailussa. Jakelualalla on nyt käytössä tällä hetkellä kaksi eri työehtosopimusta ja Posti noudattaa ainoana yhtiönä postinjakelussa monopoliajalta peräisin olevaa PAU:n työehtosopimusta 16 muun jakeluyhtiöin toimiessa Teollisuusliiton Jakelua koskevalla työehtosopimuksella.

On hyvä muistaa, että Postissa noudatetaan 11 eri työehtosopimusta eri tehtäviin. PAU:n työehtosopimus ei siis ole ainoa Postissa käytössä oleva sopimus. PAU:n työehtosopimuksen piirissä toimii 42 prosenttia henkilöstöstä.

Mitä tämä joustavuus käytännössä tarkoittaa?

Joustavampaa päivittäistä toimintaa asiakkaiden hyväksi. Esimerkiksi Posti haluaa jakaa kirjeitä ja aikakauslehtiä myös sanomalehtien varhaisjakelun yhteydessä kuten kilpailijat tekevät. Muutoksen myötä asiakkaat voisivat saada esimerkiksi Talouselämän ja Suomen Kuvalehden jo aamukahvipöytään. Tällä hetkellä PAU:n sopimus käytännössä estää tämän.

Joustavuutta toivotaan myös työvuorosuunnitteluun. Myös paikallista sopimista halutaan lisätä. Siinä työntekijät pääsevät itse vaikuttamaan omaan työrytmiinsä.

Miksi työvuorosuunnittelua pitää uudistaa?

Työvuorosuunnittelu on nykyisessä työehtosopimuksessa liian jäykkä eli työvuorot lyödään lukkoon 5-6 viikkoa etukäteen ja muutosten tekeminen on vaikeaa. Postin haasteena on se, että asiakkaiden tarpeet muuttuvat päivissä. Jos suunnittelu työvuorojen suunnittelussa olisi joustavampaa, Postilla olisi mahdollisuus saada lisätyötä ja lisätuloja, kun se voi reagoida nopeammin asiakkaiden tarpeisiin. Nopeampi reagointi on erityisen tärkeää sesonkien aikana.

Leikataanko postilaisen palkkoja tai ilta- ja yötyölisiä kuten PAU on väittänyt?

Ei leikata. Palta ja Posti ovat ilmoittaneet, etteivät nykyiset henkilökohtaiset palkat laske tulevalla sopimuskaudella. Myös ilta- ja yötyölisät säilyvät nykyisellä tasolla seuraavan sopimuskauden ajan.

Palkkaako Posti lakossa olevien työntekijöiden tilalle vuokratyöntekijöitä?

Posti ei lisää aikaisemmin ilmoitetun vuokratyöresurssin tarvetta työtaisteluiden aikana.

On erittäin tärkeää pitää erillään kaksi asiaa: Postin normaaliin päivittäiseen toimintaan kuuluva väliaikainen ja täydentävä työvoima, jota on esimerkiksi joulusesonkiin palkattava noin 3 000 henkilöä. Tämä mistä ammattiyhdistysliikkeet nyt puhuvat eli uuden vuokratyövoiman rekrytointi lakon murtamiseksi on eri asia. Postin normaaliin päivittäiseen toimintaan kuuluu, että sen oman henkilöstön rinnalla työskentelee myös vuokratyöntekijöitä ja alihankintakumppaneita.

Jos joulusesonkiin tarvittavaa 3 000 sesonkityöntekijää ei voitaisi lakon takia rekrytoida, vaarannetaan samalla suomalaisten joulu.

Onko Postin vuokratyövoiman käyttö laillisen lakon aikana vastoin kansainvälisiä tai kotimaisia sopimuksia?

Vuokratyövoiman käyttö laillisen lakon aikana ei ole vastoin kansainvälisiä tai kotimaisia sopimuksia.

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n järjestäytymisvapautta koskeva yleissopimus nro 87 ei rajoita vuokratyövoiman käyttöä työtaistelutilanteissa. Sopimuksen nro 87 keskeinen ajatus on turvata työntekijöiden ja työnantajien järjestäytymisvapaus, perustaa yhdistyksiä ja liittyä niihin.

EU:n tasolla vuokratyöstä säädetään vuonna 2008 annetulla vuokratyödirektiivillä (2008/104/EY). Vuokratyödirektiivissä ei ole kielletty vuokratyöntekijöiden käyttöä työtaistelun aikana.

Myöskään Suomen lainsäädäntö, EU-säännökset tai Suomen ratifioimat ILO:n sopimukset tai muut kansainväliset normistot eivät estä teettämästä työtaistelun aikana työtaistelussa olevien työntekijöiden töitä toisilla työntekijöillä tai alihankintana.

Minkälaisia seurauksia mahdollisella lakolla on Postin palveluihin?

Postin palvelut toimivat toistaiseksi normaalisti. Jos lakko alkaa, se alkaa PAU:n ilmoitusten mukaan 11. marraskuuta 2019. Toteutuessaan PAU:n lakko vaikeuttaisi postinkulkua koko maassa.

Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella Posti arvioi, että painettujen lähetysten (kirjeet, aikakauslehdet, mainokset) jakelu häiriintyy ja viiveet voivat olla jopa viikkoja. Myös pakettitoimituksissa voi olla useampien päivien viiveitä. Posti seuraa tilannetta tarkasti koko ajan ja tiedottaa tarkentuvista arvioista säännöllisesti.

Lakko ei ole oikea tapa löytää ratkaisua postialan erittäin vaikeaan murrokseen, jossa jaettavan postin määrä vähenee lakosta riippumatta. Asioista pitäisi pystyä sopimaan neuvotteluteitse.

Sovitaanko Paltan ja PAU:n tes-neuvotteluissa myös pakettilajittelun työntekijöiden työehdoista?

Ei sovita. Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan lajitteluhenkilöstön työehdoista sopivat 1. marraskuuta 2019 alkaen Medialiitto ja Teollisuusliitto. Palvelualojen työnantajat Palta tai Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU eivät ole sopimusosapuolia kyseisen henkilöstön työehtoja koskevissa neuvotteluissa. Työntekijöiden etuja valvoo työehtosopimuksen muuttuessa henkilöstön valitsema Teollisuusliiton luottamushenkilö. Posti on ilmoittanut pakettilajittelun noin 700 työntekijän kokonaispalkan säilyvän ennallaan 31. tammikuuta 2022 saakka.

Mikä on työntekijöiden keskipalkka postinjakelussa ja pakettilajittelussa?

Postin postinjakelussa kuukausipalkkaisen kokoaikaisen henkilön keskipalkka on 2 276 euroa kuukaudessa ja keskiansio (sisältäen lisät) 2 500 euroa kuukaudessa. Pakettilajittelussa henkilöstön keskipalkka kuukaudessa on 2 407 euroa ja keskiansio (sisältäen lisät) 2 688 euroa.

Live24magazine

07.11.2019Unohda puhe valeuutisista - näin ymmärrät vastamedian toimintaa
07.11.2019Eveliina Tistelgren on tuore Women's Fitness - maailmanmestari - urheilija inspiroi tarinallaan kymmeniätuhansia seuraajiaan
07.11.2019Aktiivimallin leikkuri ja velvoitteet puretaan vuoden 2020 alusta
07.11.2019Hammaslääkärit kuormittuvat ja potilaat jonottavat hoitoon - suun terveydenhuollon resurssit on laitettava kuntoon
07.11.2019Maahanmuuton tilannekatsaus: Maahanmuutto kannattelee Suomen väestönkasvua - työperusteisten oleskelulupahakemusten määrä kasvussa
05.11.2019Outi Antila nousee Kelan pääjohtajaksi
05.11.2019KKO: Nokian Renkaat Oyj:n yrityssalaisuuksiin liittyvässä rikosasiassa ei myönnetty valituslupia
04.11.2019HUS kannustaa puhumaan ruotsia
04.11.2019S-ryhmän vuoden 2018 yhteisövero 61,8 miljoonaa euroa
04.11.2019UM: Ulkoministeri Haavisto vierailee Intiassa
04.11.2019Waltteri Torikka debytoi Naantalin Musiikkijuhlilla kesäkuussa
04.11.2019Tulli paljasti laajan tavaroiden tulliselvitykseen liittyvän rikoskokonaisuuden - rikoshyöty vähintään 2,2 miljoonaa euroa
03.11.2019Tutkimus: Suurempi osa suomalaisista haluaa pysyvän kesäajan valoisat illat kuin talviajan valoisat aamut
02.11.2019Hannakaisa Heikkinen: Vanhukset tarvitsevat koteihin arjen apua
02.11.2019Kyky hoitaa velkaa on suomalaisten velkahuolista suurin
02.11.2019Sexpon kannanotto: Ruotsin seksityön kieltolaki syrjii seksityöntekijöitä ja rikkoo seksuaalioikeuksia
01.11.2019SM-liigan ja liigaseurojen "Jokerit-sopimus" kilpailulain vastainen
31.10.2019Kokkisodan uusi kausi alkaa MTV3-kanavalla 28. marraskuuta - lautasille loihditaan toinen toistaan kekseliäämpiä vaihtoehtoja lihalle
31.10.2019Kelan kirjeposti viivästyy hieman- ei vaikuta maksuihin
31.10.2019Radio Nova on Suomen ensimmäinen aurinkosähköllä toimiva radiokanava
31.10.2019Miessakit selvittää miesten kokemaa katuväkivaltaa
30.10.2019Annomen Oy:lle myönnettiin päätöksen täytäntöönpanon keskeytys koskien perintätoiminnan harjoittajiin rekisteröitymistä
29.10.201910 kysymystä ja vastausta Paltan ja PAU:n tes- neuvotteluista
28.10.2019Kansainvälinen energiajärjestö: Bioenergia kasvaa voimakkaasti seuraavan viiden vuoden aikana
28.10.2019Oikeusapupalveluiden asiakastyytyväisyydessä eroja
28.10.2019Uutuuskirja kertoo MM-kultaa voittaneiden Leijonien huikean tarinan joukkueen omin sanoin
28.10.2019Skanska Talonrakennus Oy:hyn liittyvät syytteet hylättiin HOK-Elannon entistä kiinteistöjohtajaa koskeneessa asiassa
28.10.2019Keskiviikkona 30. lokakuuta järjestetään Pukeudu parhaimpiisi kotona - päivä
24.10.2019Rikos 2019 - kirjoituskilpailuun lähetettiin yli 400 käsikirjoitusta - voittajaksi paljastui tunnettu kirjailijapariskunta
24.10.2019Ministerityöryhmä: vauhtia ylivelkaantumisen torjuntaan
23.10.2019Suomen nettomaksu EU:lle palasi normaalille tasolle viime vuonna
23.10.2019Valkohattuhakkerit testaavat yritysten tietoturvaa-" valitettavan usein vihjeen antajaa uhkaillaan poliisilla "
21.10.2019Yleisimmät verenluovutukseen liittyvät väärinkäsitykset
20.10.2019Pääministeri Antti Rinteen lausunto brexit-tilanteesta
19.10.2019Mikä rahapersoona olet?
19.10.2019Kansanedustaja Viitanen kummeksuu Kokoomuksen puheenjohtaja Orpon moitteita hallituksen talouspolitiikasta
17.10.2019Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksiin ehdotetaan laajennuksia
17.10.2019Yksityiset vuokranantajat entistä paremmin mukaan asunnottomuustyöhön
17.10.2019STT alkaa moderoida uutissivustojen kommenttiosioita
16.10.2019Suomi toimitti EU:lle lisätietoja alustavasta talousarviosuunnitelmastaan
16.10.2019Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetuksesta toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista
16.10.2019UM: Jordanian ulkoministeri Safadi Suomeen
15.10.2019Intrumin tutkimus: Luottotappioiden riski suurempi kuin edellisen taantuman aikana, mikäli kotitalouksien tulonmuodostus heikkenee
15.10.2019Myös sisäilmasta sairastumisen vuoksi kodittomilla on oikeus asuntoon
15.10.2019Opetus- ja kulttuuriministeriö : Valtakunnallinen nuorisotyön ja - politiikan ohjelma lausunnolle
14.10.2019Harhaanjohtavaa puhelinmarkkinointia Oulun seudulla
14.10.2019Sofi Oksanen: Vihapuhe voi johtaa harvainvaltaan Suomessakin
14.10.2019Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet nousevat 1,0 prosenttia
12.10.2019Hannakaisa Heikkinen: Suomalainen maito on enemmistön valinta
12.10.2019Kokoomusopiskelijat: Suomen on levitettävä punainen matto huippuosaajille
11.10.2019Mitä jokaisen tulisi tietää verkkohäiriköinnistä, someriippuvuudesta ja valeuutisista?
11.10.2019Asiakastieto Group: Miljoonakonkurssien määrä on roimassa 50 prosentin kasvussa
10.10.2019Seksityöläiset joutuvat jatkuvasti pohtimaan, kuinka näkyviä he voivat olla
09.10.2019Ministeri Marin kummeksuu Petteri Orpon lausuntoja
09.10.2019WSOY ja Lauri Tähkä yhteistyöhön
09.10.2019Nigerialaisprinssin miljoonat vaihtuivat ilmaisiin kännyköihin - lue asiantuntijan vinkit taviksen tietoturvaan
08.10.2019Kuntaliitto: Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät - ohjeet kunnille julkaistu
08.10.2019KKV tiedottaa : Alektum ja Annomen perivät saatavia oikeudessa tuhansilta kuluttajilta - toimi näin, jos saat aiheettoman velkomuskanteen
08.10.201913 200 korkeakouluopiskelijaa on saanut selvityspyynnön opintojen edistymisestä
07.10.2019Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa - hyväntekeväisyyslähetys suorana MTV3-kanavalla 23. lokakuuta
07.10.2019Yrittäjät budjettiesityksestä: "Hiekalle perustettu"
07.10.2019Finnveran hallintoneuvostoon uusia jäseniä
07.10.2019Perusoikeuskirja 10 vuotta: neuvosto painottaa EU:n yhteisten arvojen merkitystä
07.10.2019Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020
07.10.2019Sisäministeriön talousarvioesitys vuodelle 2020 - tavoitteena turvallinen oikeusvaltio
07.10.2019Ensi vuoden budjetti vahvistaa Suomen kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
07.10.2019Pienituloisten perusturvaetuuksiin esitetään korotuksia
07.10.2019Jenni Mustajärveltä uutta materiaalia
04.10.2019Tilitietojen avulla voidaan nyt ehkäistä ylivelkaantumista
03.10.2019Suomen Kuntaliitto: Esitys hoitajamitoituksesta herättää monia kysymyksiä
03.10.2019Pelolla johtavat ja kiusaajat eivät aina tajua kiusaavansa
03.10.2019JHL: Ministeriö huomasi, että hoiva-avustajia tarvitaan ratkaisemaan vanhustenhuollon työvoimapulaa
03.10.2019Annomen Oy:tä ei hyväksytty perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin - Annomen aikoo hakea oikaisua
02.10.2019Suomi luovuttaa Yhdysvalloille intiaanikansojen jäänteitä kansalliskokoelmista
02.10.2019Kelassa käydään läpi toimeentulotuen perintätapaukset
02.10.2019KRP aloittanut tutkinnan Kuopiossa tapahtuneesta väkivallanteosta: vuonna 1994 syntynyttä miestä epäillään murhasta ja useista murhan yrityksistä
01.10.2019Ministeri Kiuru: Myös mielenterveyspalveluihin tarvitaan takuu
01.10.2019FA : Uusilla velkarajoitteilla ei saa vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta
01.10.2019Lastensuojelun Keskusliitto: Lastensuojelusta pitää puhua
30.09.2019Tanssii Tähtien Kanssa nousi vuoden katsotuimmaksi viihdeohjelmaksi
30.09.2019Positiivinen luottotieto kattavaksi: Asiakastiedon palvelussa avoimia kuluttajaluottoja lähes 7 miljardia euroa
30.09.2019Pääministerit Rinne ja Babis´ keskustelivat energia- ja ilmastoasioista
29.09.2019PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen resepti työvoimapulaan: Kunnolliset työsuhteet ja jaksamista tukevat työolosuhteet
29.09.2019Piispa Bo-Göran Åstrand: "Tarvitaan arkienkeleitä, jotka sanoin ja teoin muistuttavat meitä lähimmäisistämme globaalissa maailmassa"
28.09.2019Moraalitonta henkilöstön kurittamista Turussa - JHL tuomitsee Arkean työehtoshoppailuaikeet
27.09.2019Arkea taloudellisissa vaikeuksissa - tavoitteena pelastaa työpaikat
27.09.2019Kokoomusopiskelijat: Ilmastoliikkeen ei tule flirttailla sosialismilla ja vallankumouksella
27.09.2019Lapasia asunnottomille - Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta
26.09.2019Oppimateriaalilisä hakematta tuhansilla opiskelijoilla
26.09.2019Verkkopankkitunnistuksen yhteyskäytännön siirtymälle ei jatkoaikoja - Traficom valvoo ja velvoittaa korjaamaan
26.09.2019Sureva ei aina saa apua ammattilaisilta - tieto parantaa kohtaamisia ja edistää avunsaantia
26.09.2019Keskusrikospoliisi selvittää epäilyä M/S Estonian hylyn rauhoittamisesta säädetyn lain rikkomisesta
26.09.2019Komissiolta lisärahoitusta rajavalvonnan tietojärjestelmien kehittämiseen
26.09.2019Ulkoministeriö: EU johtaa taistelua naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan
26.09.2019Tee sydämellinen teko: kokkaa kalaa - kokeile helppoja reseptejä!.
25.09.2019MyData 2019 konferenssi - Facebook perui osallistumisensa, lasten digitaaliset oikeudet turvattava
25.09.2019Yleisurheilun MM-kisat, Doha 2019: Ohjeita kisaturisteille
25.09.2019EU NAVFOR Atalanta operaatiolle nimitetty uusi komentaja
25.09.2019Ministeri Henriksson: Nollatoleranssi naisiin kohdistuvalle väkivallalle
24.09.2019EU:n maatalousministerit: Maataloudessa hyvät valmiudet lisätä maaperän hiilensidontaa. Video: Maatalousministerit vierailivat maitotilalla

Näytä lisää »