10 kysymystä ja vastausta Paltan ja PAU:n tes- neuvotteluista

29.10.2019

Posti Group  

Mikä on Paltan päätavoite meneillään olevissa tes-neuvotteluissa?

Paltan tavoitteena on Postin toiminnan joustavuuden lisääminen jakelutoiminnassa korvaamalla nykyiset Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työehtosopimuksen määräykset soveltuvin osin Jakelualan työehtosopimuksen määräyksillä. Olemme kertoneet, että nykyistä henkilökohtaista palkkaa sekä ilta- ja yötyölisiä vastaava ansio taataan sopimuskaudella. Tavoitteena ovat Postin kilpailijoita vastaavat työehdot, oma sopimusala säilyisi ja uusien määräysten siirtymäsäännökset rakennettaisiin yhdessä neuvotteluosapuolten kesken

Miksi Palta haluaa uudistaa PAU:n työehtosopimusta Teollisuusliiton työehtosopimuksen sisällöllä?

Nykyinen PAU:n työehtosopimus on valitettavasti liian jäykkä Postin toimintaympäristössä tapahtuneiden suurten muutosten vaatimuksiin. Posti toimii markkinaehtoisesti ja entistä asiakaslähtöisemmin kovassa kilpailussa. Jakelualalla on nyt käytössä tällä hetkellä kaksi eri työehtosopimusta ja Posti noudattaa ainoana yhtiönä postinjakelussa monopoliajalta peräisin olevaa PAU:n työehtosopimusta 16 muun jakeluyhtiöin toimiessa Teollisuusliiton Jakelua koskevalla työehtosopimuksella.

On hyvä muistaa, että Postissa noudatetaan 11 eri työehtosopimusta eri tehtäviin. PAU:n työehtosopimus ei siis ole ainoa Postissa käytössä oleva sopimus. PAU:n työehtosopimuksen piirissä toimii 42 prosenttia henkilöstöstä.

Mitä tämä joustavuus käytännössä tarkoittaa?

Joustavampaa päivittäistä toimintaa asiakkaiden hyväksi. Esimerkiksi Posti haluaa jakaa kirjeitä ja aikakauslehtiä myös sanomalehtien varhaisjakelun yhteydessä kuten kilpailijat tekevät. Muutoksen myötä asiakkaat voisivat saada esimerkiksi Talouselämän ja Suomen Kuvalehden jo aamukahvipöytään. Tällä hetkellä PAU:n sopimus käytännössä estää tämän.

Joustavuutta toivotaan myös työvuorosuunnitteluun. Myös paikallista sopimista halutaan lisätä. Siinä työntekijät pääsevät itse vaikuttamaan omaan työrytmiinsä.

Miksi työvuorosuunnittelua pitää uudistaa?

Työvuorosuunnittelu on nykyisessä työehtosopimuksessa liian jäykkä eli työvuorot lyödään lukkoon 5-6 viikkoa etukäteen ja muutosten tekeminen on vaikeaa. Postin haasteena on se, että asiakkaiden tarpeet muuttuvat päivissä. Jos suunnittelu työvuorojen suunnittelussa olisi joustavampaa, Postilla olisi mahdollisuus saada lisätyötä ja lisätuloja, kun se voi reagoida nopeammin asiakkaiden tarpeisiin. Nopeampi reagointi on erityisen tärkeää sesonkien aikana.

Leikataanko postilaisen palkkoja tai ilta- ja yötyölisiä kuten PAU on väittänyt?

Ei leikata. Palta ja Posti ovat ilmoittaneet, etteivät nykyiset henkilökohtaiset palkat laske tulevalla sopimuskaudella. Myös ilta- ja yötyölisät säilyvät nykyisellä tasolla seuraavan sopimuskauden ajan.

Palkkaako Posti lakossa olevien työntekijöiden tilalle vuokratyöntekijöitä?

Posti ei lisää aikaisemmin ilmoitetun vuokratyöresurssin tarvetta työtaisteluiden aikana.

On erittäin tärkeää pitää erillään kaksi asiaa: Postin normaaliin päivittäiseen toimintaan kuuluva väliaikainen ja täydentävä työvoima, jota on esimerkiksi joulusesonkiin palkattava noin 3 000 henkilöä. Tämä mistä ammattiyhdistysliikkeet nyt puhuvat eli uuden vuokratyövoiman rekrytointi lakon murtamiseksi on eri asia. Postin normaaliin päivittäiseen toimintaan kuuluu, että sen oman henkilöstön rinnalla työskentelee myös vuokratyöntekijöitä ja alihankintakumppaneita.

Jos joulusesonkiin tarvittavaa 3 000 sesonkityöntekijää ei voitaisi lakon takia rekrytoida, vaarannetaan samalla suomalaisten joulu.

Onko Postin vuokratyövoiman käyttö laillisen lakon aikana vastoin kansainvälisiä tai kotimaisia sopimuksia?

Vuokratyövoiman käyttö laillisen lakon aikana ei ole vastoin kansainvälisiä tai kotimaisia sopimuksia.

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n järjestäytymisvapautta koskeva yleissopimus nro 87 ei rajoita vuokratyövoiman käyttöä työtaistelutilanteissa. Sopimuksen nro 87 keskeinen ajatus on turvata työntekijöiden ja työnantajien järjestäytymisvapaus, perustaa yhdistyksiä ja liittyä niihin.

EU:n tasolla vuokratyöstä säädetään vuonna 2008 annetulla vuokratyödirektiivillä (2008/104/EY). Vuokratyödirektiivissä ei ole kielletty vuokratyöntekijöiden käyttöä työtaistelun aikana.

Myöskään Suomen lainsäädäntö, EU-säännökset tai Suomen ratifioimat ILO:n sopimukset tai muut kansainväliset normistot eivät estä teettämästä työtaistelun aikana työtaistelussa olevien työntekijöiden töitä toisilla työntekijöillä tai alihankintana.

Minkälaisia seurauksia mahdollisella lakolla on Postin palveluihin?

Postin palvelut toimivat toistaiseksi normaalisti. Jos lakko alkaa, se alkaa PAU:n ilmoitusten mukaan 11. marraskuuta 2019. Toteutuessaan PAU:n lakko vaikeuttaisi postinkulkua koko maassa.

Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella Posti arvioi, että painettujen lähetysten (kirjeet, aikakauslehdet, mainokset) jakelu häiriintyy ja viiveet voivat olla jopa viikkoja. Myös pakettitoimituksissa voi olla useampien päivien viiveitä. Posti seuraa tilannetta tarkasti koko ajan ja tiedottaa tarkentuvista arvioista säännöllisesti.

Lakko ei ole oikea tapa löytää ratkaisua postialan erittäin vaikeaan murrokseen, jossa jaettavan postin määrä vähenee lakosta riippumatta. Asioista pitäisi pystyä sopimaan neuvotteluteitse.

Sovitaanko Paltan ja PAU:n tes-neuvotteluissa myös pakettilajittelun työntekijöiden työehdoista?

Ei sovita. Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan lajitteluhenkilöstön työehdoista sopivat 1. marraskuuta 2019 alkaen Medialiitto ja Teollisuusliitto. Palvelualojen työnantajat Palta tai Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU eivät ole sopimusosapuolia kyseisen henkilöstön työehtoja koskevissa neuvotteluissa. Työntekijöiden etuja valvoo työehtosopimuksen muuttuessa henkilöstön valitsema Teollisuusliiton luottamushenkilö. Posti on ilmoittanut pakettilajittelun noin 700 työntekijän kokonaispalkan säilyvän ennallaan 31. tammikuuta 2022 saakka.

Mikä on työntekijöiden keskipalkka postinjakelussa ja pakettilajittelussa?

Postin postinjakelussa kuukausipalkkaisen kokoaikaisen henkilön keskipalkka on 2 276 euroa kuukaudessa ja keskiansio (sisältäen lisät) 2 500 euroa kuukaudessa. Pakettilajittelussa henkilöstön keskipalkka kuukaudessa on 2 407 euroa ja keskiansio (sisältäen lisät) 2 688 euroa.

Live24magazine

28.05.2020Kirjauutuus: Onko meidät huijattu yksiavioisuuteen?
27.05.2020Avoin kirje Marja Kihlströmin tueksi koskien Osmo Kontulan käytöstä
27.05.2020Uudet mallinnukset vahvistavat: Sairaiden eristäminen ja etätyön suosiminen ovat avainasemassa koronan torjunnassa
27.05.2020Suomen huumeprofiili on poikkeuksellinen pohjoismaisessa huumeiden yliannostuskuolemien vertailussa
25.05.2020Mikkelin seutu kutsuu vapaa-ajan asukkaitaan - täällä on tilaa hengittää
25.05.2020Väre vihersi Niiralan Kulman sähkön
25.05.2020Tutkimushanke etsii työkaluja syrjimättömän ja tasa-arvoisen työelämän rakentamiseksi
20.05.2020Etlan lausunto: Poikkeuksellisten olojen määritelmä täyttyy
20.05.2020Lauri Tähkä Telakalla - livestream - keikka syntyi molemminpuolisesta ikävästä
20.05.2020Koronapandemia hankaloittaa henkilönsuojainten tullivalvontaa
19.05.2020Ikääntyneen on syytä välttää koronavirustartuntaa - hyvinvointiin ja toimintakykyyn kannattaa kiinnittää huomiota
19.05.2020Radio SuomiRock etsii kitarajumalia Suomen kovimpien kotikitaristien joukosta
17.05.2020Akun Tehdas aloittaa suorat striimilähetykset -Live Stream TV starttaa keskiviikkona 20.toukokuuta .
16.05.2020STM päivitti ohjetta koronavirustartunnan ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä -Toimintakykyä ja yhteydenpitoa läheisiin tuetaan myös poikkeusoloissa
15.05.2020Tässä ovat vuoden 2019 parhaat äänikirjat - Suuren äänikirjapalkinnon voittajat palkittiin tänään Storytel Awards - virtuaaligaalassa
13.05.2020Jos sinulla on koronavirukseen sopivia oireita, hakeudu testiin
13.05.2020Lennol valmistaa tuhansia suojatakkeja viikossa: "Olemme ylpeitä siitä, että voimme olla avuksi haastavassa tilanteessa ja lisätä työtä Suomessa".
13.05.2020Huoltovarmuuskeskus ja UPM yhteistyöhön suojavarusteiden hankinnassa
13.05.2020Rovaniemen Lampelaan avautuu uuden ajan ruokakauppa, jota ei ole ennen Lapissa nähty: "En voi uskoa, että tästä tulee totta"
13.05.2020EU-tuomioistuin: Yksityishenkilö voi loukata tavaramerkkiä
12.05.2020Sami Kuronen luki äänikirjallisen satuja lapsille
12.05.2020STM:n kirje aluehallintovirastoille: oppilaitosten tiloissa noudatettava väljyys - ja hygieniaohjeita
11.05.2020Stam1na järjestää virtuaalisen moshpitin ja soittaa livestream - keikan Kulttuuritalolla
11.05.2020Uusi verkkosivusto, Kuopio Highlights, luo kaupungin tulevaisuuden kuvaa
08.05.2020Koronaviruksen etenemisen hallinta on ensiarvoisen tärkeää
08.05.2020Onko suomalaisten suhde instituutioihin murroksessa?
07.05.2020Professori Tapio Puolimatka: "Demokratia edellyttää laaja-alaista sananvapautta"
05.05.2020Siilinjärven kunta hankki aurinkovoimalan Väreeltä
04.05.2020Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta
04.05.2020HUSin varasairaalan mallitilat valmiina
04.05.2020Kuluttajille markkinoidusta koronapikatestistä Hengityssuojainkauppa.fi /ProCure Finland Oy:lle myynti-, markkinointi ja jakelukielto
03.05.2020Sähkötilaistoissa rajuja muutoksia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
02.05.2020Viruksesta voimme pestä kätemme mutta vastuusta emme
01.05.2020Virus ja verotulot - vaikea yhtälö
01.05.2020THL:n koronakarttasovellus on käytettävissä nyt myös ruotsiksi ja englanniksi
30.04.2020Laulava poliisi Petrus Schroderus esiintyy äitienpäiväkonsertin päätähtenä
30.04.2020Huoltovarmuuskeskus tehnyt laajan sopimuksen hengityssuojaintoimitusten varmistamiseksi
29.04.2020Lasten koronavirustartunnat ovat yleensä lieväoireisia - Suomessa lapsilla ei vakavia tautitapauksia
29.04.2020Vapun liputus omistetaan tänä vuonna koronan vastaisessa työssä toimiville
29.04.2020Onko jokainen iltasi päättynyt viime viikkoina pieneen hiprakkaan?
29.04.2020Kulutusluoton hakijalla on tyypillisesti kymppitonnien piikki auki
28.04.2020Muusikkojen liitto vetoaa hallitukseen musiikin esittäjien toimeentulon turvaamiseksi
27.04.2020Kaksi viimeistä vuotta tulosta, ei mitään oikeutta tukiin
27.04.2020Tukes: Älä käytä otsonointia koronan torjuntaan
26.04.2020Tehy ja SuPer: Koronakaranteenista johtuva palkanmaksuvelvollisuus saatava työehtosopimukseen
26.04.2020Suomen Latu palkitsi Kennelliiton Vuoden liikuttajana
25.04.2020Kärpät voitti ePlayoffs-sarjan
25.04.2020Marjanviljelijät odottavat päätöksiä ulkomaisista poimijoista- Kotimainen työvoima ei ole ollut merkittävä vaihtoehto enää aikoihin
24.04.2020Rovaniemi -avun nimissä liikkuu huijauspuheluita - oikea Rovaniemi-apu ei kysy yksityiskohtaisia henkilö- ja pankkitietoja tai tee tarkistuskäyntejä ikäihmisten koteihin
23.04.2020Hoivakotikuolemista korvausvastuu saattaa olla yrityksellä
23.04.2020Huoltovarmuuskeskus on perustanut suojainvarusteiden hankintayksikön koronakriisin ajaksi
23.04.2020Maailman suurimmassa vanhempainillassa 28. huhtikuuta jaetaan kokemuksia etäopetuksesta
20.04.2020Pelastakaa Lapset ohjannut jo 200 000 euroa ruokatukeen kotimaassa - avun tarve kasvaa
18.04.2020Sosiaali - ja terveysministeriö ja THL eivät ohjeista kangasmaskien käytöstä julkisilla paikoilla liikuttaessa
18.04.2020Turkulaisessa päiväkodissa todettu koronavirustartunta
18.04.2020Lähiruoka on enemmistölle sula mahdottomuus
17.04.2020Kasvomaski tutulla kuosilla voi loukata muiden oikeuksia - nämä 7 asiaa kasvomaskibisnekseen lähtevien yrittäjien ja ostajien tulee muistaa
16.04.2020Keikalla.fi lähettää ensimmäisen virtuaalifestivaalin ja vappuspesiaalin
16.04.2020Ulosottolakiin väliaikaisia muutoksia koronaepidemian takia
16.04.2020Hallitus rajoittaa tilapäisesti velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin
16.04.2020Valtiovarainministeriö: Koronavirus iskee lujaa Suomen talouteen
15.04.2020Valtakunnallisesti toimiva kauppakassipalvelu työllistää nyt satoja nuoria - keräsi ympärilleen huippujoukon sijoittajia
15.04.2020Käsihygieniaa voidaan vielä tehostaa - käsien desinfiointi tulisi olla mahdollista kaikissa julkisissa tiloissa
15.04.2020Koronavirustartunnan saaneita voi olla kymmeniä kertoja enemmän kuin varmistettuja tapauksia
15.04.2020Tuomioistuinvirasto opasti etäistunnoista - tavoitteena myös madaltaa kynnystä
15.04.2020Kela saa ulkoministeriöstä lisävahvistusta etuushakemusten käsittelyyn
15.04.2020Kela : Väliaikaisia muutoksia palkansaajan ja yrittäjän työttömyysetuuksiin
14.04.2020Vain pieni osa yrityksistä on siirtänyt vakuutusmaksuja
14.04.2020Somalinkielisten koronavirustartunnat ovat lisääntyneet Helsingissä
14.04.2020Johnny Kniga julkaisee "metallijumala" Rob Halfordin omaelämäkerran
13.04.2020Hämeenlinna-Vanajan seurakunta soittaa seurakunnan lapsiperheille
12.04.2020PPSHP: Pohjanmaalla tilanne vakaa - OYS:ssa 9 koronapotilasta
12.04.2020Koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus Siun soten alueella ja pelastuslaitoksen henkilökuntaa karanteeniin
12.04.2020Pääsiäinen toi piittaamattomia kulkijoita Hossan kansallispuistoon ja Kuhmon Harakkasaareen
11.04.2020Peluuri: Rahapelaamisen tapoja kannattaa nyt tarkkailla
06.04.2020Maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa koronaviruksesta
06.04.2020Lowell Suomi Oy: Lowell ottaa käyttöön lisäjoustoja koronakriisissä
04.04.2020Itse tehty maski ei suojaa koronavirukselta - hengityksensuojainten pitää olla turvallisia ja taata riittävä suoja
03.04.2020Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Kansalaiskirje koronaviruksesta on lähtenyt koteihin
03.04.2020389 500 suomalaisella on maksuhäiriömerkintöjä
03.04.2020Maksamatta jääneistä taiteen jälleenmyyntikorvauksista tuomio
03.04.2020Koronaepidemia pakotti ruoka-aputoimijat pikaiseen järjestäytymiseen - avun tarve kentällä on nyt valtava
03.04.2020HUSissa alkaa COVID-19-taudin lääkehoitotutkimus
03.04.2020Ryhdy sairaanhoitajien apuriksi - osallistu kampanjaan
02.04.2020Avustajakoirat luokitellaan lääkinnällisiksi apuvälineiksi
02.04.2020Asiakastieto Group: Yritysten maksuhäiriöihin lisämerkintä koronaepidemiasta
01.04.2020Koronatapausten nopea tunnistaminen on tärkeää - testauskapasiteetin noustessa se auttaa rajoittamaan epidemian etenemistä
31.03.2020Akava: Osaamisen edellytykset varmistettava kriisissäkin
31.03.2020Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n kannanotto: Palveluiden keskeyttäminen lisää syrjäytymistä
31.03.2020Käräjäoikeus: HKL:llä oli oikeus purkaa metron automatisointisopimukset
31.03.2020Munuais- ja maksaliitto: Elinsiirron saaneiden lasten perheiden toimeentulo vaarassa
31.03.2020Osittaisella vanhuuseläkkeellä jo 25 000 suomalaista
31.03.2020Uusi ruokasuositus ikääntyneille: Toimintakykyä on edistettävä ja vajaaravitsemusta ehkäistävä ajoissa
30.03.2020Konkurssihakemukset 14 prosenttia kasvussa
30.03.2020Erävalvonta jatkuu poikkeusoloissa. "Tilausta valitettavasti on"
30.03.2020Sosiaali- ja terveystietojen hyötykäyttö sujuvoituu - Findatasta voi hakea lupaa yksilötasoisten aineistojen käyttöön 1. huhtikuuta alkaen
30.03.2020Lieden unohtuminen päälle on yleisin sähköpalon aiheuttaja - muista varovaisuus myös poikkeusoloissa
28.03.2020Valot sammuvat tänään ympäri Suomea WWF:n Earth Hourissa
27.03.2020Pirre Seppänen, 28 on valittu Siikalatvan kunnanjohtajaksi
27.03.2020Suomalaisten kasvanut uutisnälkä näkyy MTV:n uutissisältöjen kulutuksessa - uutislähetysten tavoittavuus noussut parhaimmillaan yli miljoonaan

Näytä lisää »