Lapsikaappauksia tapahtuu sekä Suomesta ulkomaille että ulkomailta Suomeen

11.08.2022

father-and-son-gf031e4843_1280.jpg

Kuvituskuva

Kansainvälisestä lapsikaappauksesta on yleensä kyse silloin, kun esimerkiksi pysyvästi Suomessa asunut alle 16-vuotias lapsi on viety ilman huoltajan suostumusta ulkomaille tai jätetty sieltä palauttamatta tapaamisoikeuden jälkeen.

Lapsikaappaussäännösten keskeisenä tavoitteena on lapsen pikainen palauttaminen asuinpaikkavaltioonsa. 

Mikäli lapsi on tuotu luvatta Suomeen toisesta Haagin lapsikaappaussopimukseen kuuluvasta valtiosta, vanhempi voi toimittaa hakemuksen lapsen asuinpaikkavaltion keskusviranomaiselle, joka toimittaa sen edelleen Suomen keskusviranomaiselle.

Oikeusministeriö toimii Haagin lapsikaappaussopimuksen mukaisena keskusviranomaisena Suomessa.

Vaihtoehtoisesti vanhempi voi olla myös suoraan yhteydessä Suomen oikeusministeriöön. Vanhempi voi saattaa palautushakemuksen halutessaan myös suoraan toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Keskusviranomaisreitin käyttäminen ei siis ole pakollista.

Virka-apu lapsen olinpaikan ja lapsen olosuhteiden selvittämiseksi

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 35 §:n mukaan valtion ja kunnan sosiaalihuollon viranomaisten sekä poliisiviranomaisten tulee antaa oikeusministeriölle tarvittaessa pyynnöstä virka-apua muun muassa lapsen olinpaikan ja lapsen olosuhteiden selvittämiseksi.

Hakemuksen vastaanotettuaan oikeusministeriö avustaa hakijaa lapsikaappausasioihin perehtyneen asianajajan löytämisessä. Avustajan tehtävänä on ensin selvittää, onko sovinnollinen ratkaisu mahdollinen. Muussa tapauksessa hän saattaa palautusasian vireille Helsingin hovioikeudessa. Helsingin hovioikeus käsittelee Suomessa ensimmäisenä oikeusasteena kaikki Haagin sopimuksen mukaiset palautushakemukset. Lapsikaappausasia käsitellään Helsingin hovioikeudessa kiireellisenä.

Avustaja ja oikeudenkäynti ovat lapsen palautusta pyytävälle hakijalle maksuttomia. Tuomioistuimen palautuspäätös on heti täytäntöönpanokelpoinen, vaikka päätös ei olisi saanut lainvoimaa. Tuomioistuin lähettää palautuspäätöksen toimivaltaiselle ulosottomiehelle ja kehottaa tätä kiireellisesti huolehtimaan täytäntöönpanosta.

Kansainvälisen lapsikaappauksen määritelmä

Kansainvälisestä lapsikaappauksesta on yleensä kyse, kun seuraavat tunnusmerkit täyttyvät:

- Lapsi on viety pois pysyvästä asuinpaikkavaltiostaan ulkomaille tai jätetty sieltä palauttamatta esimerkiksi tapaamisoikeuden jälkeen.

- Lapsi on viety tai jätetty palauttamatta ilman huoltajan suostumusta.

- Huoltaja on tosiasiallisesti käyttänyt huoltoon liittyviä oikeuksiaan.

- Lapsi on alle 16-vuotias.

Jos molemmat vanhemmat ovat lapsensa huoltajia, kumpikaan vanhemmista ei saa muuttaa lapsen asuinpaikkaa ulkomaille ilman toisen vanhemman suostumusta.

Jos vanhemmalla on lapsen yksinhuoltajuus, tapaavalla vanhemmalla ei ole oikeutta muuttaa lapsen asuinpaikkaa ulkomaille ilman yksinhuoltajan suostumusta. Yksinhuoltajavanhemmalla on puolestaan oikeus muuttaa lapsen kanssa ulkomaille ilman toisen vanhemman suostumusta.

Mikäli lapsi on otettu huostaan, oikeus päättää lapsen asuinpaikasta siirtyy huostaanoton ajaksi sosiaalitoimelle. Sosiaalitoimi voi vaatia lapsen palauttamista, jos lapsi on viety ulkomaille ilman sosiaaliviranomaisen lupaa.

Keskeinen kansainvälisiin lapsikaappauksiin sovellettava sopimus on Haagin lapsikaappaussopimus (Haagin kansainvälisistä lapsikaappauksista tehty yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus, SopS 57/1994).

Nykyisin Haagin lapsikaappaussopimuksen osapuolina on noin 100 valtiota. Siihen ovat liittyneet lähes kaikki Euroopan valtiot sekä lisäksi muun muassa Venäjä, Japani, Marokko, Yhdysvallat ja Thaimaa. 

Kaapatut Lapset ry:n tuki vanhemmalle

Kaapatut Lapset ry:n toiminnasta, tuesta, tavoitteista ja periaatteista löytyy Kaapatut lapset ry:n sivustolta

Lue myös

 

29.09.2022Venäjä syyttää Natoa Nord Streamsin vuodoista
29.09.2022Kansallisen turvallisuuden katsaus: Venäjän tiedustelun toimintatapa muuttuu
29.09.2022Venäjä liittää virallisesti Ukrainan neljä separatistialuetta
29.09.2022Komissiolta Suomelle muistutuksia puutteista EU:n lainsäädännön noudattamisessa
29.09.2022Virkahuumekoirien SM-kisat Lahdessa
29.09.2022Karhuryhmä 2 - Harri Gustafsbergin tie poliisin erikoisyksilön konkariksi ja ihmismielen intohimoiseksi tutkijaksi
28.09.2022Ukrainan presidentti Zelensky: Miehitetyillä alueilla kansanäänestys on hölynpölyä
28.09.2022Nord Stream AG.n vahva oletus: Putkilinjan fyysiset vauriot johti kaasuvuotoon
28.09.2022Liikuntaneuvoston eduskuntavaalitavoitteet 2023: Ikääntyneille ulkoiluoikeus ja valtakunnallinen Liikkumisohjelma
27.09.2022Venäjä: Kansanäänestykset ovat ohi DPR:n, LPR:n, Hersonin ja Zaporozhyen alueilla.

Siirry arkistoon »