Päättäjien on kannettava vastuunsa Puolustusvoimien henkilöstön jaksamisesta

21.06.2022

Puolustusvoimain lippujuhlan paivä. Upseeriliitto

Puolustushallinnon virkakunta vastustaa Puolustusvoimissa työskentelevien työaikalain uudistamista, vaikka henkilöstön työssäjaksamisesta huolehtiminen on osa Suomen puolustusvalmiutta. Koska asia ei ole edennyt neuvotteluteitse, päättäjien ja lainsäätäjien on kannettava vastuunsa henkilöstön jaksamisesta. Tätä vaativat Puolustusvoimissa työskenteleviä sotilaita ja siviilejä edustavat henkilöstöjärjestöt Upseeriliitto, Aliupseeriliitto, Päällystöliitto sekä JHL.

Puolustusvoimien henkilöstöä ei koske yleinen työaikalaki, vaan heihin sovelletaan työaikasäännöksiä, jotka heikentävät työssäjaksamista.

- Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen on osa Suomen puolustusvalmiutta. On käsittämätöntä, jos päättäjät eivät tätä ymmärrä. Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa ei luulisi kenelläkään olevan varaa rapauttaa tärkeintä voimavaraansa – henkilöstöä. Työntekijät voivat paremmin ja voimavarat lisääntyvät, kun työaika ja vapaa-aika ovat tasapainossa, muistuttaa ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Lisäksi nykyinen työaikalainsäädäntö asettaa henkilöstön epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa muuhun yhteiskuntaan.

- Henkilöstöjärjestöt ovat käyneet pitkään vuoropuhelua puolustushallinnon kanssa henkilöstön aseman kohentamiseksi. Valitettavasti lainsäädännön uusiminen vastaamaan tätä päivää on käytännössä pysähtynyt virkakunnan vastustukseen, kertoo Päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen.

Kova tilanne vaarantaa Puolustusvoimien henkilöstön työkyvyn

Tämänhetkistä tilannetta kuvataan kovaksi, sillä valmiutta on nostettu. Sotilaallisten harjoitusten lisääntyminen ja pitkien meripalvelujaksojen on kerrytettävä työaikaa, jotta henkilöstö voi palautua vapaa-ajallaan.

- Kesälomia on siirretty lukuisten harjoitusten takia, ja syksyllä on edessä uudet harjoitukset ilman palauttavaa aikaa. Tilanne on kestämätön. Kohonneen valmiuden tilassa työntekijät Puolustusvoimissa ovat entistä kovemmilla ja heidän työkykynsä on vaarassa. Tukea tarvitaan välittömästi, vaatii Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

Samalla linjalla on Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka.

- Sotilaallisen harjoituksen ja meripalvelun rasituksista on palauduttava. Työaikamääräyksiä on voitava kehittää lähemmäs 2020-luvun työelämää.

Koska keskustelut puolustushallinnon virkakunnan kanssa eivät ole johtaneet tuloksiin, henkilöstöjärjestöt suunnittelevat kartoittavansa yhdessä jäsenistönsä mielipidettä toimista, joilla asiaa ryhdytään edistämään.

Vastuullisten poliittisten päättäjien on nyt korkea aika ottaa aloite asiassa ja tarttua yhteistyön käteen, jonka Puolustusvoimissa työskentelevien henkilöstöjärjestöt ovat ojentaneet, toteavat neljän henkilöstöjärjestön puheenjohtajat.

Lue myös

30.06.2022AA: Ulkoministeri Haavisto: Suomi aloittaa "pian" yhteistyön Turkin kanssa terroriryhmien suhteen
29.06.2022Turkki: Yhteisymmärryspöytäkirja ei tarkoita, että Suomen ja Ruotsin liittymisprosessi Natoon on valmis.
29.06.2022Yhdysvaltain puolustusministeriö tukee täysin Turkin F-16- modernisointisuunnitelmia.
29.06.2022NATOn julkistama Turkin, Suomen ja Ruotsin allekirjoittama muistio kokonaisuudessaan
29.06.2022Turkin, Suomen ja Ruotsin allekirjoittama muistion sisältö
28.06.2022Suomi ja Ruotsi palaavat Nato-jäsenyyden tielle- Turkki luopuu veto-oikeudesta
28.06.2022Turkki "sai mitä halusi" - Suomi ja Ruotsi eivät tue YPG/PYD:tä ja Turkissa FETÖ:ksi kutsuttua järjestöä.
28.06.2022Turkki, Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat muistion, joka tasoittaa tietä Suomen ja Ruotsin Nato- jäsenyyteen
28.06.2022Naton pääsihteeri sanoo, että ilmastonmuutos on Natolle tärkeä
28.06.2022Ruotsin ja Turkin väliset neuvottelut keskiviikkona Ankarassa

Siirry arkistoon »