FA:n puheenjohtaja Koponen: Vuoropuhelu tarpeen mielenterveysongelmien vaikutuksista vakuutusten saantiin

27.01.2022

Tuoreimman Mielenterveyden keskusliiton mielenterveysbarometrin mukaan puolet mielenterveysongelmia kokeneista ihmisistä on saanut kielteisen vakuutuspäätöksen henkilövakuutuksia hakiessaan. Myös terapiassa käynnin koetaan usein vaikeuttavan vakuutusten saantia. Finanssiala ry:n (FA) hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen LähiTapiolasta pitää tietoa tärkeänä ja kertoo alan ryhtyneen jo toimiin. Mielenterveysongelmien vaikutuksesta vakuutusriskiin ollaan saamassa tuoretta tutkimustietoa myöhemmin keväällä.

Koponen toteaa, että ymmärrys mielenterveyden ongelmista kasvaa jatkuvasti.

- Aikaisemmin mielenterveysongelmat johtivat herkemmin vakuutushakemuksen hylkäämisen. Nykyisin vakuutus voidaan monessa tapauksessa myöntää rajoitusehdoin, sen sijaan, että hakija jäisi kokonaan ilman vakuutusturvaa. Alalla seurataan aktiivisesti lääketieteen ja eri sairauksiin liittyvien hoitomuotojen kehitystä, jotta asiakkaille voidaan taata reilu kohtelu.

Koposen mukaan mitään yleispätevää linjausta vakuutusten myöntämiselle tai myöntämättä jättämiselle ei voida sanoa. Mielen sairauksia ja oireita on monenlaisia.

- Kutakin hakemusta tarkastellaan tapauskohtaisesti. Terapiassa käyminen ei itsessään ole syy vakuutuksen epäämiselle. Esimerkiksi ohimenneillä elämänkriiseistä johtuneilla oirejaksoilla ei yleensä ole merkitystä vakuutuksen saantiin.

Mielenterveysjärjestöjen yhteistyöverkosto Mielenterveyspooli kampanjoi viime vuoden lopulla mielenterveydestä ja vakuutuksista. Kampanjan päätteeksi järjestöt luovuttivat 27. tammikuuta adressin suurimpien vakuutusyhtiöiden edustajille, jossa he toivovat vakuutusyhtiöiden kiinnittävän huomiota selkeään tiedottamiseen ja asiakasneuvontaan vakuutusten ehdoista ja myöntämisen edellytyksistä. Vetoomuksessa esitetään myös, että jokaisen ihmisen tilannetta täytyy tarkastella yksilöllisesti.

Koponen arvioi, että kampanjassa esitetyt toiveet ovat rakentavia ja monin osin ne ovat jo vakuutusyhtiöiden nykykäytäntöjä.

- Olemme valmiita käymään mahdollisista ongelmista rakentavaa vuoropuhelua mielenterveysjärjestöjen kanssa. Asiakasviestinnän kehittämisessä mielenterveyden vaikutuksista vakuuttamiseen on yhä mahdollisuuksia. On tärkeää, että ihmiset hakeutuvat hoitoon silloin, kun se on tarpeen. Vakuutusyhtiöidenkin näkökulmasta hoidettu tai hoidossa oleva mielenterveysongelma on pienempi riski kuin hoitamaton sairaus, Koponen toteaa.

Kevään aikana Finanssiala ry (FA) julkaisee uutta lääketieteellistä tutkimustietoa mielenterveysongelmien hoidon ennusteista sekä mielenterveysongelmien vaikutuksista kohonneeseen vakuutusriskiin. Asiaa on FA:n toimeksiannosta selvittänyt professori Hasse Karlsson Turun yliopistosta. Aiheesta järjestetään myös sidosryhmille tarkoitettu keskustelutilaisuus.

Tavoitteena vakuutuksenottajien tasapuolisen kohtelu

Vakuutuksen idea on antaa taloudellista turvaa niitä riskejä vastaan, joiden kantaminen yksin kävisi raskaaksi tai mahdottomaksi. Vakuutuksessa riskit kannetaan yhdessä muiden vakuutuksenottajien kanssa. Vakuutusyhtiön tehtävä on huolehtia, että vakuutettavat riskit ovat sattumanvaraisia, eivät sellaisia, joiden toteutuminen on jo lähes varmaa. Näin vakuutuksenottajat ovat tasavertaisessa tilanteessa.

Juha Koposen mukaan on ymmärrettävää, että välillä syntyy ristiriitatilanteita, jossa yksittäisen asiakkaan on vaikea ymmärtää, miksi vakuutusta ei myönnetä hänelle. Lähtökohtana toki on, että vakuutukset myönnetään aina, kun se on mahdollista ja jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti. Hän neuvoo myös, että jos kokee tulleensa väärin kohdelluksi, kannattaa asiassa olla yhteydessä vakuutusyhtiöön tai vaihtoehtoisesti vakuutus- ja rahoitusneuvonnan palveluja tarjoavaan FINEen.

Vakuutuksia myöntäessään yhtiöt noudattavat omia vastuunvalinnan periaatteitaan. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa, kuten terveys- ja henkivakuutuksissa, ei ole sopimuspakkoa. Toisin sanoen vakuutus voidaan myös jättää myöntämättä. Suomessa vapaaehtoisten vakuutusten rooli on täydentää sosiaaliturvaa. Yhteiskunnan palveluverkosto takaa sen, että kaikki kansalaiset saavat tarvitsemansa terveyspalvelut.

Live24magazine

18.05.2022Mitä Turkki haluaa Ruotsilta ja Suomelta?
17.05.2022MHP:n johtaja vastustaa Suomen ja Ruotsin aikomusta liittyä Natoon
17.05.2022Presidentti Niinistö: Turkin kanssa ratkaisemme tilanteen rakentavien keskustelujen avulla
17.05.2022Venäjä: Nato on jo pitkään ottanut Suomen ja Ruotsin huomioon sotilaallisessa suunnittelussaan
17.05.2022Eduskunta äänesti Nato-hakemuksen jättämisen puolesta
17.05.2022Turkin mukaan Suomi ja Ruotsi pyysi huolenaiheista " listan" Berliinissä
17.05.2022Puolustusvoimain komentaja Brysseliin
16.05.2022Erdoğan: Turkki ei hyväksy Ruotsin ja Suomen liittymistä Natoon
16.05.2022Ruotsin suunnitelmat Nato-jäsenyydestä tyrehtyivät-Turkki kieltäytyi tukemasta
16.05.2022Haku sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen sähköistyy

Siirry arkistoon »