Luonto-Liitto poliisille, rajavartiostolle ja sisäministeriölle: Peruuttakaa sudentappoluvat!

27.01.2022

Suomen harjoittama susipolitiikka on vihamielistä luonnonvaraisia villieläimiä kohtaan. Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Suomen riistakeskus on myöntänyt sudentappolupia, joista osa on tarkoitus kohdistaa kokonaisten susilaumojen hävittämiseen. Yksi hävitettävistä susilaumoista on Kainuun erämaassa elävä Saunajärven kahdeksan suden lauma. Lauman reviiri sijaitsee syrjäseudulla Venäjän rajan tuntumassa, eivätkä sudet ole aiheuttaneet harmia, toteaa Luonto-Liitto.

Luonto-Liiton mukaan Suomen susipolitiikka rikkoo räikeällä tavalla EU-lainsäädäntöä, jota Suomen on velvollisuus noudattaa. Susi on Suomessa EU-lainsäädännöllä tiukasti suojeltu laji ja Luontodirektiivin artiklan 12 mukaisesti tahallinen tappaminen on kiellettyä. Tappamisen pitää olla aina viimeinen vaihtoehto. Susi on Suomessa erittäin uhanlainen ja rauhoitettu laji.

- On käsittämätöntä, että Suomessa suden ei anneta elää edes erämaa-alueilla. Suomen valitsemaa susivihamielistä ja luontoarvoja runnovaa toimintatapaa ei pidä hyväksyä. Myönnettyjen sudentappolupien lisäksi sutta uhkaa lajiin kohdistuva jatkuva salametsästys, sanoo Luonto-Liiton järjestöpäällikkö Sami Säynevirta.

Luonto-Liitto vetoaa viranomaisiin ja sisäministeriöön

Luonto-Liitto vetoaa Suomen poliisiin, rajavartiostoon ja sisäministeriöön sudentappolupien peruuttamiseksi. Riistahallintolain perusteella Suomen riistakeskus voi poliisin tai rajavartiolaitoksen esityksestä peruuttaa pyyntiluvan.

- Sudenmetsästyksen peruuttaminen on viranomaisten taholta perusteltua kokonaisuudessaan. Suomen päätös sudenmetsästyksen aloittamisesta 1.2.2022 on vakavassa ristiriidassa Suomea velvoittavan EU-lainsäädännön ja EU:n luontodirektiivin kanssa. Sudenmetsästys pitää pysäyttää, sanoo Luonto-Liiton suurpetovastaava Francisco Sanchez Molina.

Luonto-Liitto teki susiaiheisen kantelun EU:n komissiolle joulukuussa 2021 yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen kanssa.

Live24magazine

18.05.2022Mitä Turkki haluaa Ruotsilta ja Suomelta?
17.05.2022MHP:n johtaja vastustaa Suomen ja Ruotsin aikomusta liittyä Natoon
17.05.2022Presidentti Niinistö: Turkin kanssa ratkaisemme tilanteen rakentavien keskustelujen avulla
17.05.2022Venäjä: Nato on jo pitkään ottanut Suomen ja Ruotsin huomioon sotilaallisessa suunnittelussaan
17.05.2022Eduskunta äänesti Nato-hakemuksen jättämisen puolesta
17.05.2022Turkin mukaan Suomi ja Ruotsi pyysi huolenaiheista " listan" Berliinissä
17.05.2022Puolustusvoimain komentaja Brysseliin
16.05.2022Erdoğan: Turkki ei hyväksy Ruotsin ja Suomen liittymistä Natoon
16.05.2022Ruotsin suunnitelmat Nato-jäsenyydestä tyrehtyivät-Turkki kieltäytyi tukemasta
16.05.2022Haku sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen sähköistyy

Siirry arkistoon »