LPY: Lainsäädäntöön ei pidä kirjata ylioptimistisia toiveita

19.01.2022

 Ismo Partanen. Kuva: LPY

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) kannattaa hallituksen esitystä perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn määräaikojen tiukentamisesta kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Yhdistys pitää tavoitteen saavuttamista erittäin haastavana − erityisesti tavoitteen toteutumiselle asetetun aikataulun puitteissa.

Perusterveydenhuollon nykyisestä hoitoon pääsystä on vaikea saada riittävän selkeää kokonaiskuvaa. Eri alueilla kerätyt tiedot tilanteesta ennen koronakriisiä eivät ole vertailukelpoisia. Tämä johtuu muun muassa kirjaamistapojen ja käytössä olevien potilastietojärjestelmien eroista.

− Jos ei tunneta lähtökohtatilannetta, on melkoisen haastavaa asettaa realistiset ja toteuttamiskelpoiset tavoitteet. Kirjauskäytäntöjä ja tilastointia sekä seurantajärjestelmiä on kehitettävä ja yhtenäistettävä kansallisella tasolla, jotta pystytään arvioimaan asetettavan hoitotakuutavoitteen realistisuus, esittää LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

LPY:n näkemyksen mukaan todellinen patoutunut hoitotarve on ollut tilastoitua huomattavasti suurempaa jo ennen koronakriisiä. Kriisin aikana se on edelleen kasvanut.

− Lainsäädäntö ei ole oikea paikka ylioptimististen toiveiden ja tavoitteiden kirjaamiseen − niitä voidaan kirjoittaa suunnitelmiin ja hallitusohjelmiin, muistuttaa Partanen.

Yhtenäinen kustannuslaskentamalli vertailun tueksi

Partasen mukaan kansalaisten kokemukset ja tietoisuus julkisen sektorin perusterveydenhuollon palveluiden heikosta saatavuudesta ovat saaneet heidät etsimään korvaavia ratkaisuja. Yli 1,2 miljoonaa kansalaista on ottanut yksityisen terveysvakuutuksen. Jo noin 50 prosentilla lapsista on sellainen. Lähes 2 miljoonaa työntekijää saa merkittävän osan perusterveydenhuollon palveluista työterveyshuollon kautta.

− On esitetty arvioita, että lakiin kirjatun tiukemman hoitotakuun myötä potilaita siirtyisi yksityiseltä sektorilta julkisen sektorin palveluiden piiriin. Näin ei tapahdu, jos julkisten palveluiden saatavuus ei parane merkittävästi. Eikä se tapahdu hetkessä, ei ainakaan 1.4.2023 mennessä, arvioi Partanen.

LPY:n mielestä julkisen sektorin oman tuotannon kapasiteetin lisääminen ei saa olla itseisarvo. Jos hyvinvointialue kykenee saavuttamaan asetetun hoitotakuutavoitteen kustannustehokkaammin ja verovaroja säästäen hyödyntämällä yksityisiä palveluntuottajia, sen on niitä myös käytettävä.

− Valtion on luotava yhteinen kustannuslaskentamalli, jonka avulla on mahdollista vertailla julkisen ja yksityisen sektorin palveluita keskenään. Kaikki hyvinvointialueet on velvoitettava hyödyntämään tätä mallia. Näin alueilla pystytään tekemään tarkoituksenmukaisia päätöksiä oman palvelutuotannon ja ulkopuolisilta hankittavien palveluiden käytöstä, esittää Partanen.

LPY on lääkäripalveluyritysten oma yhdistys. LPY:llä on noin 40 jäsenyritystä. Jäsenistö muodostuu yksityisistä lääkäri-, hammaslääkäri-, sairaala- sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelutoimintaa harjoittavista yrityksistä.

Live24magazine

18.05.2022Mitä Turkki haluaa Ruotsilta ja Suomelta?
17.05.2022MHP:n johtaja vastustaa Suomen ja Ruotsin aikomusta liittyä Natoon
17.05.2022Presidentti Niinistö: Turkin kanssa ratkaisemme tilanteen rakentavien keskustelujen avulla
17.05.2022Venäjä: Nato on jo pitkään ottanut Suomen ja Ruotsin huomioon sotilaallisessa suunnittelussaan
17.05.2022Eduskunta äänesti Nato-hakemuksen jättämisen puolesta
17.05.2022Turkin mukaan Suomi ja Ruotsi pyysi huolenaiheista " listan" Berliinissä
17.05.2022Puolustusvoimain komentaja Brysseliin
16.05.2022Erdoğan: Turkki ei hyväksy Ruotsin ja Suomen liittymistä Natoon
16.05.2022Ruotsin suunnitelmat Nato-jäsenyydestä tyrehtyivät-Turkki kieltäytyi tukemasta
16.05.2022Haku sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen sähköistyy

Siirry arkistoon »