Toimenpideohjelmalla haetaan ratkaisuja Lapin työvoiman saatavuuteen

14.01.2022

   

Elinkeinoelämän elpyessä työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat yleistyneet. Alueen toimijat ovat yhteistyössä käynnistäneet toimenpideohjelman laatimisen osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Ohjelma linkittyy Lapin maakuntaohjelmaan sekä maakunnan veto- ja pitovoiman lisäämisen tavoitteisiin ja keinoihin. Ohjelman laatimisesta vastaa Lapin ELY-keskus.

Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvään toimenpideohjelmaa kootaan eri toimijoiden palvelut ja hankkeet, joilla edistetään työvoiman saatavuutta. Toimenpideohjelman yhteydessä selkiytetään myös toimijoiden roolit ja tehtävät. Lisäksi arvioidaan uusien palvelujen ja muiden toimenpiteiden tarve sekä tunnistetaan haasteita, joiden eteenpäin vieminen edellyttää edunvalvontaa.

Toimenpideohjelma linkittyy strategisella tasolla Lapin liiton koordinoimaan Lappi-sopimukseen ja sen toimeenpanosuunnitelmaan. Lisäksi tavoitteita ja keinoja on tunnistettu Veto- ja pitovoimainen Lappi -esiselvityshankkeessa.

Lapin ELY-keskus on käynnistänyt ohjelman laatimisen yhteistyössä Lapin liiton, Lapin kauppakamarin, Lapin yrittäjien ja TE-toimiston kanssa. Työryhmään on kutsuttu mukaan oppilaitosten, kuntien, järjestöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajia. Tavoitteena on, että nykytilan kuvaus olisi valmis helmikuussa ja koko ohjelma toukokuuhun mennessä.

Työttömyyden laskiessa työvoiman saatavuus on vaikeutunut

Metsä-Fibren suurinvestointi yhdessä elinkeinoelämän elpymisen kanssa on näkynyt myönteisenä työllisyyskehityksenä. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon vuonna 2021 ennätyksellisen paljon ja työttömien määrä kävi koronaa edeltävällä tasolla.

Myönteisen kehityksen myötä rekrytointiongelmat ovat yleistyneet ja laajentuneet lähes kaikille toimialoille. Työ- ja elinkeinoministeriön viimeisimmän rekrytointivaikeuskyselyn mukaan 54 prosenttia työvoimaa hakeneista toimipaikoista koki rekrytointivaikeuksia. Kauppakamarien tekemässä kyselyssä osuus oli 75 prosenttia ja kaksi kolmesta yrityksestä arvioi rekrytointivaikeudet yrityksen kasvua rajoittavaksi tekijäksi.

Lapin viimeisimmässä ammattibarometrissä tunnistettiin 54 työvoimapula-ammattia. Mukana oli suorittavan tason työntekijöitä ja erityisasiantuntijoita. Eniten työvoimapula ravistelee sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa.

Osaajien puute on uhka elinkeinoelämän elpymiselle ja kehitykselle

Huomioiden Lapin väestörakenne ja sen kehitys, muuttuvat osaamistarpeet sekä tiedossa olevat eläköitymiset, osaajapula tunnistetaan merkittäväksi uhkaksi Lapin elinkeinoelämän elpymiselle ja kehitykselle. Osaajapula voi vaikuttaa myös välttämättömien julkisten palvelujen järjestämiseen esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen osalta.

Live24magazine

19.01.2022Bensiinikäyttöisen auton voi muuttaa kaasu- tai etanolikäyttöiseksi - muuttamiseen voi hakea tukea Traficomilta
19.01.2022LPY: Lainsäädäntöön ei pidä kirjata ylioptimistisia toiveita
18.01.2022THL: Voimakkaiden rajoitustoimien tarkoituksenmukaisuus kyseenalaista, koronastrategiassa tulisi painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä
18.01.2022Neuvottelutulos syntynyt Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimuksista
18.01.2022Kuka ilmiantoi Anne Frankin? - Uutta tutkimustietoa ratkaisemattomaan tapaukseen
18.01.2022Björn Natthiko Lindeblad on kuollut
18.01.2022DHL kiihdytti Microsoftin ohi kyberkonnien suosikkisyöttinä - "On aivan liian helppoa olla huomaamatta epäilyttäviä yksityiskohtia"
18.01.2022VATT: Seitsemän päivän hoitotakuuesityksessä useita puutteita
18.01.2022Aluevaaleissa 2022 yhteensä 10 584 ehdokasta
18.01.2022Suun terveydenhuollon palveluista päätetään hyvinvointialueilla

Siirry arkistoon »