Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: Saamelaiskäräjälaki on uudistettava nyt

11.11.2021

Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, Demarinuoret, Kokoomusnuoret, Vihreät nuoret, Vasemmistonuoret, RKP-nuoret, KD Nuoret ja Liike Nyt Nuoret vaativat saamelaiskäräjälain uudistamista YK:n ihmisoikeuskomitean velvoitteen mukaisesti.

Esitys uudesta saamelaiskäräjälaista edennee eduskunnan käsittelyyn marraskuussa. Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto vaativat, että saamelaiskäräjälaki uudistetaan nyt, jotta Suomi voi korjata YK:n ihmisoikeuskomitean vuonna 2019 toteaman ihmisoikeusloukkauksen. Ihmisoikeuskomitea on todennut, että Suomi on loukannut kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimusta. Lisäksi Suomi on saanut muita suosituksia koskien saamelaisten oikeuksia.

Ihmisoikeuskomitea on ottanut 1. huhtikuuta 2021 saamelaisten oikeuksia koskevat suositukset nopeutettuun seurantaan. Komitea kiinnitti huomiota erityisesti siihen, että saamelaiskäräjälain äänioikeusmääritelmää ja neuvotteluvelvoitetta ei ole muutettu tavalla, joka turvaisi saamelaisten itsemääräämisoikeuden.

- Saamelaiskäräjälain uudistamiselle on selkeä velvoite YK:n ihmisoikeuskomitealta. On tärkeää, että äskettäin YK:n ihmisoikeusneuvostoon valittu Suomi sitoutuu turvaamaan ihmisoikeuksien toteutumisen myös kotimaassaan. Saamelaiskäräjälain uudistaminen avaisi vihdoin tien saamelaisten oikeuksien edistämiseksi monilla yhteiskunnallisilla tasoilla, kuten sote-palveluiden, elinkeinojen sekä saamenkielisen – ja kielen opetuksen kehittämisessä, toteavat eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt.

Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto korostavat, että lain uudistamisella on suuri merkitys yksilölle, saamelaisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi, mutta myös saamelaisten luottamukseen suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja päätöksentekoon.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio

- Tämänhetkinen laki ei vastaa nykyaikaista käsitystä alkuperäiskansojen oikeuksista. On siis korkea aika uudistaa laki, jotta saamelaisten edellytykset itsemääräämisoikeuteen sekä kielen ja kulttuurin ylläpitoon ja kehittämiseen toteutuvat, toteaa Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Lain muutosta valmistellut toimikunta esittää useita saamelaisten oikeuksia edistäviä muutoksia lakiin. Esityksessä muun muassa helpotettaisiin äänestämistä, vahvistettaisiin Saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä ja varmistettaisiin aito vaikuttamismahdollisuus kieleen ja kulttuuriin vaikuttaviin toimenpiteisiin.

- Saamelaiskäräjälaki on siis uudistettava nyt.

Live24magazine

07.12.2021Tutkimus: Jopa 75 prosenttia digiosaajista haluaa vaihtaa työpaikkaa 2-3 vuoden kuluessa - palkan ja työnantajan arvojen merkitys on noussut
07.12.2021Seikkaile Supermarsuna ja pelasta Itämeri ilkeän salaliiton kynsistä
06.12.2021Sadankomitean rauhanpalkinto elokuvaohjaaja Ville Suhoselle
05.12.2021Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon puhe aluevaalistartissa 4. joulukuuta
03.12.2021Vuoden vapaaehtoiseksi valittu Ilkhom Khalimzoda innovoi uusia tapoja edistää kotoutumista
03.12.2021Väitös: Auktoriteetin rakentuminen uskonnollisissa yhteisöissä
02.12.2021HUSin alueella todettu ensimmäinen omikronvariantin aiheuttama koronavirustartunta
02.12.2021THL: Suomessa todettu omikronvariantin aiheuttama koronatartunta
02.12.2021Lobbauksen avoimuusrekisteri on tarpeen - Finanssiala julkistaa jo nyt päättäjätapaamiset
01.12.2021Vuoden turvallisuusjohtaja 2021 on OTKESin johtaja Veli-Pekka Nurmi: " Kun on asiaa ja perusteet, se täytyy pystyä sanomaan "

Siirry arkistoon »