Pandoran paperit: Euroopan parlamentti vaatii tutkimuksia, toimia ja lakimuutoksia

22.10.2021

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto

Euroopan parlamentti vaati torstaina, 21. lokakuuta perusteellista tutkintaa kaikista Pandoran papereissa paljastuneista väärinkäytöksistä EU-alueella.

Päätöslauselmassa mepit listaavat toimia, joilla EU voisi pikaisesti tukkia veronkierron, rahanpesun ja veropetokset mahdollistavat porsaanreiät. Se hyväksyttiin äänin 578 puolesta, 28 vastaan ja 79 tyhjää. Lisäksi parlamentti vaatii komissiolta oikeustoimia niitä EU-maita vastaan, jotka eivät sovella nykylainsäädäntöä asianmukaisesti. Mepit arvostelivat varsinkin nykyisiä ja entisiä EU:n jäsenmaiden pääministereitä ja ministereitä, joiden toimet paljastuivat Pandoran papereista.

Päätöslauselma on jatkoa lokakuun täysistuntokeskustelulle. Istunto pidettiin kaksi päivää sen jälkeen, kun ensimmäiset havainnot Pandoran papereista oli julkaistu.

Kaikki keinot käytettävä

Parlamentti pyytää päätöslauselmassa, että kansalliset EU‑viranomaiset tutkivat perusteellisesti kaikki niiden alueilla tapahtuneet ja Pandoran papereissa paljastuneet väärinkäytökset ja tekevät tarkastuksia papereissa mainituista henkilöistä. Mepit pyytävät, että komissio arvioi paljastukset ja analysoi, pitäisikö sen ehdottaa uutta lainsäädäntöä. Lisäksi sen pitäisi arvioida, onko tarvetta ryhtyä oikeustoimiin joitakin jäsenmaita vastaan. Meppien mukaan Euroopan syyttäjän pitäisi myös arvioida, onko paljastuksia aihetta tutkia vielä lisää.

Parlamentti arvostelee eritoten nykyisiä ja entisiä EU-poliitikkoja, joiden nimet mainittiin Pandoran papereissa. Heitä ovat muun muassa Tšekin pääministeri Andrej Babiš, Kyproksen presidentti Nicos Anastasiades, Alankomaiden valtiovarainministeri Wopke Hoekstra, Ison-Britannian entinen pääministeri Tony Blair ja Maltan entinen ministeri ja EU‑komissaari John Dalli. Tekstissä kritisoidaan myös Azerbaidžanin presidentti Ilham Aliyevia ja Montenegron presidentti Milo Đukanovićia.

Lisätietoa tosiasiallisista edunsaajista, sääntöjen soveltamisesta

Parlamentti pyytää jäsenmailta ja komissiolta lisätoimia, jotta tosiasialliset edunsaajat yksilöidään ja heistä jaetaan tietoa. Viime kädessä juuri he hyötyvät pöytälaatikkoyhtiörakenteesta. Mepit myös huomauttavat, että rahanpesua ja veronkiertoa torjuvien nykysääntöjen täytäntöönpano on viivästynyt monissa jäsenmaissa. Komission olisi puututtava niiden viivyttelyyn. Komissiota pyydetään myös tekemään ehdotuksia ”"kultaisten" kansalaisuus- tai oleskeluoikeusjärjestelmien sääntelystä ja arvioimaan, miten vaikuttavaa on paljastettujen poliitikkojen yksilöinti ja tehostettu asiakkaan tunnistamisen soveltaminen.

Päätöslauselmassa todetaan, että uusilla, tiukemmilla säännöillä ei ole merkitystä, jollei nykyjärjestelmä toimi kunnolla ja jolleivat kansalliset viranomaiset tee enemmän alan yhteistyötä kaikkialla EU:ssa. Tämä edellyttää myös lisäresursseja ja hyvää tahtoa. Komission olisi itse arvioitava, onko kansallisilla rahanpesun selvittelykeskuksilla riittävät resurssit.

EU:n musta lista veroparatiiseista on tehoton

Päätöslauselman mukaan EU:n nykyinen musta lista veroparatiiseista on tehoton työkalu. Sen avulla ei saada kiinni kaikkia maita, jotka eniten rikkovat sääntöjä. Päätöslauselmassa todetaan esimerkiksi, että kaksi kolmasosaa Pandoran papereissa mainituista pöytälaatikkoyrityksistä on Brittiläisillä Neitsytsaarilla, mutta se ei siltikään ole EU:n mustalla listalla. Mepit ehdottavat monia eri tapoja parantaa listausta. Voitaisiin muun muassa laajentaa niiden käytäntöjen kirjoa, joiden katsotaan täyttävän tyypilliset veroparatiisin tunnusmerkit. Lisäksi voitaisiin uudistaa prosessia, jossa päätetään asiaankuuluvasta tuomiovallasta. Mepit hyväksyivät aiheesta aiemmin lokakuussa 2021 yksityiskohtaisemman päätöslauselman.

Live24magazine

26.11.2021Suomalaisille kansalaisjärjestöille rahoitusta köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen
26.11.2021Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttäviä asumismenoja korotetaan
25.11.2021Number of COVID-19 cases and testing volumes are increasing and need for hospital care remains high
25.11.2021Thursday is the UN`s International Day for the Elimination of Violence Against Women - Merikasarmi to be lit up in orange
24.11.2021Väitös: Suomalaiset poliitikot eivät vielä brändää itseään ammattimaisesti sosiaalisessa mediassa
24.11.2021Päivä Paloasemalla - tapahtumia vietetään 27. marraskuuta noin 200 paloasemalla
24.11.2021Itä-Suomen nuorekkain kunta Kontiolahti kasvaa myös kyliensä ansiosta
24.11.2021Väitös: Suomalaisiin oikeussaleihin tarvitaan kulttuuriasiantuntemusta
24.11.2021Vastavalmistuneiden osaaminen ei vakuuta - LVI-yritykset valmiita oppilaitosyhteistyöhön
23.11.2021EU ehdottaa ihmisten salakuljetukseen tai ihmiskauppaan osallistuvien liikenteenharjoittajien asettamista mustalle listalle

Siirry arkistoon »