Komitea käynnistää sosiaaliturvan vaihtoehtoisten mallien selvitystyön

13.10.2021

mika_perusturva..PNG

Sosiaaliturvakomitean asialistalla oli 11. lokakuuta perusturvan riittävyys ja vaihtoehtoisten sosiaaliturvan mallien käsittely.

Perusturvan riittävyyden arviointi

- Termiä perusturva käytetään välillä häilyvästi. Yleensä asiantuntijat erottavat toisistaan vähimmäisturvan eli toimeentulotuki, perusturvan ja ansioturvan. Perustuslaki takaa perustoimeentulon työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden, vanhuuden, lapsen syntymän tai huoltajan menetyksen kohdatessa. Perusturvalla viitataan usein näissä elämäntilanteissa maksettaviin vähimmäismääräisiin etuuksiin. Työikäisten perusturvaetuuksista työmarkkinatuki on saajamäärältään suurin, kertoo tutkimuspäällikkö Jussi Tervola THL:sta.

Suomi tekee kerran vaalikaudessa arvioinnin perusturvan riittävyydestä. Arviointeja toteuttaa THL:n johtama tutkijaryhmä. Riittävyyden mittaamiseen on käytetty kohtuullisen vähimmäiskulutuksen viitebudjettia, Kelan kansalaiskyselyihin perustuvaa väestön käsitystä riittävästä toimeentulosta, kansainvälistä vertailua ja perustoimeentulotukeen oikeutettujen määrää. 

- Perusturvan tarkastelu osoittaa, että monissa elämäntilanteissa perusturva ei riitä kattamaan Suomessa kohtuullisen vähimmäiskulutuksen viitebudjettia, erityisesti yksinasuvalla. Lisäksi viimesijainen etuuspaketti koostuu kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen monesta etuudesta, kertoo Tervola.

Sosiaaliturvakomitean keskustelussa nousi esiin perusturvalla elävien kulut, kuten perheenjäsenten elättäminen ja lapsiperheiden eri tilanteet, velkaantuneisuus ja ulosotto sekä asumismenot, mukaan lukien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat. Myös perusturvamenojen kokonaiskuvasta keskusteltiin. Komitea jatkaa keskustelua aiheen parissa marraskuussa siitä, tulisiko välimietintöön sisällyttää pitkän aikavälin tavoite ja suunnitelma sosiaaliturvan tasolle, kattavuudelle ja rahoitukselle.

Kannanottojen luonnoksen työstäminen ja vaihtoehtoisten sosiaaliturvamallien käsittely

Sosiaaliturvakomitean kannanottojen luonnosta jatkovalmisteluun vietävistä sosiaaliturvan ongelmista ja niiden ratkaisuvaihtoehtojen periaatteista on työstetty komitealta saatujen kommenttien perusteella alkusyksyn aikana. Tässä kokouksessa keskusteltiin eritoten nykyjärjestelmälle vaihtoehtoisten sosiaaliturvamallien käsittelystä. Näitä malleja ovat esimerkiksi perustulo, negatiivinen tulovero ja perustili. Vaihtoehtoisia malleja aletaan selvittää osana sosiaaliturvakomitean välimietinnön valmistelua, johon myös kannanottojen luonnos tähtää. 

Keskustelussa todettiin, että kannanotoissa ei tässä vaiheessa linjata sosiaaliturvan koko uudistamisen periaatteista. Kannanottojen luonnos keskittyy nykyjärjestelmän tunnistettujen ongelmien korjaukseen nykyjärjestelmän periaatteiden puitteissa. Vaihtoehtoisten mallien selvittämistä näiden rinnalla pidettiin laajalti kannatettavana ajatuksena. Keskustelussa todettiin myös, että nykyjärjestelmän puitteissakin on mahdollista tehdä radikaalejakin uudistuksia. 

Kannanottojen luonnokseen tehtiin lisäysehdotuksia myös muun muassa yrittäjien ja vammaisten henkilöiden näkökulmista. 

Live24magazine

02.12.2021HUSin alueella todettu ensimmäinen omikronvariantin aiheuttama koronavirustartunta
02.12.2021THL: Suomessa todettu omikronvariantin aiheuttama koronatartunta
02.12.2021Lobbauksen avoimuusrekisteri on tarpeen - Finanssiala julkistaa jo nyt päättäjätapaamiset
01.12.2021Vuoden turvallisuusjohtaja 2021 on OTKESin johtaja Veli-Pekka Nurmi: " Kun on asiaa ja perusteet, se täytyy pystyä sanomaan "
01.12.2021Arkean työehtoriidassa sovinto - Jytyn julistama lakko päättyi
30.11.2021Kansainväliset taiteilijajärjestöt huolissaan DSM-direktiivin implementoinnista Suomessa
30.11.2021Luonto- Liitto: Seis susivainolle! Kannanhoidollista sudenmetsästystä ei pidä sallia
30.11.2021Uutuuskirja Riippuvuus perheessä: riippuvuusongelmat rajoittuvat harvoin nykyhetkeen ja ydinperheeseen
30.11.2021Vuoden 2022 verokortit ilmestyvät ensimmäisille asiakkaille OmaVeroon tänään - odota omaasi rauhassa
30.11.2021" Pelkkä ovien aukaisu ei riitä, tupa pitää myös lämmittää ", totesi Jean-Christophe Dumont Euroopan muuttoliikeverkoston konferenssissa

Siirry arkistoon »