Kannanotto : Poliisin toiminta turvattava harvaan asutuilla alueilla

07.09.2021

 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN LIITOT :

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot edellyttävät, että valtion vuoden 2022 budjettiin osoitetaan riittävä, jatkossa pysyväksi tarkoitettu määräraha poliisin harvaan asuttujen alueiden toimintaan. Budjettiesitys 2022 vaarantaa poliisin toimintaedellytykset harvaan asutuilla alueilla.

Sisäministeriön mukaan ensi vuoden budjettikehyksen mukainen määräraha ei enää riitä poliisin toiminnan nykytason ylläpitämiseen ja ilman merkittävää lisäystä poliisi joutuu merkittävästi sopeuttamaan toimintaansa. Tämä tarkoittaisi merkittäviä henkilöstövähennyksiä ja palvelutason pudotusta erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla.

Poliisille myönnettiin kuluvalle vuodelle 4,1 miljoonan euron rahoitus, jolla onnistuttiin viimeinkin lisäämään poliisien määrää harvaan asutuilla alueilla. Samalla rahoituksella perustettiin myös ihmiskaupan torjuntaan erikoistunut ryhmä sekä tehostettiin verkkorikollisuuden torjuntaa. Rahoituksen ansiosta harvaan asutuille alueille kohdennettiin välttämättömät 30 uutta virkaa. Nyt nämä virat ovat vaarassa.

Poliisien läsnäolo koko maassa on tärkeää ja huoli tästä on suurin harvaan asutuilla alueilla. Poliisi turvaa koko maassa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikoksia. Erityisesti harvaan asutuilla alueilla poliisi on keskeinen toimija, jonka yhteistyö yhteisöjen ja asukkaiden kanssa on välttämätöntä.

Avun saaminen on välttämätöntä silloin, kun hätä on suurin. Poliisin palvelut eivät saa huonontua harvan asutuksen alueilla entisestään. Tässä tulee olla tasapuolinen koko maassa. Varsinaista päivittäistä poliisityötä ja poliisin näkyvyyttä ei voi enää supistaa heikentämättä harvaan asuttujen alueiden asukkaiden turvallisuudentunnetta.

Harvaan asutuille alueille on kohdennettava riittävät resurssit ja sinne osoitettava tarvittavat poliisivirat, virkojen määrän on oltava vähintään vuoden 2021 tasolla. Kohdennetusta määrärahasta on tarve tehdä jatkuva, eikä harvaan asuttujen alueiden asukkaiden turvallisuus voi olla jokavuotisen budjettikeskustelun armoilla.

Live24magazine

11.08.2022Lapsikaappauksia tapahtuu sekä Suomesta ulkomaille että ulkomailta Suomeen
11.08.2022Omaiset pääsevät tulevana lauantaina Dragsvikiin seuraamaan sotilasvalaa ja - vakuutusta
11.08.2022Euroopan komissio: Kreikan tehostettu valvonta päättyy 20. elokuuta
10.08.2022Johanna Tukiaisen vastine : En ole menettänyt lapseni huoltajuutta!
10.08.2022Työntekijöiden ylikuormittuminen noussut henkilöstöhallinnon haasteeksi
10.08.2022PAM: Sosiaalisesti kestämätön malli leikkaa pienituloisilta
09.08.2022Mitä Jumalan ikuisuus voi tarkoittaa?
09.08.2022Laulaja Dua Lipa sai Kosovon kunnia suurlähettilään arvon
09.08.2022Missä on pieni Isabell Tahiri ?
08.08.2022POLIISI ETSII! Johanna Tukiainen pakomatkalla- sieppasi lapsensa Ruotsissa

Siirry arkistoon »