Äänestäminen herättää useimmiten kiinnostusta, puolueet pettymystä

10.06.2021

NayaDaya Inc.

Eniten positiivisia tunteita suurimmista puolueista saa aikaan SDP, eniten negatiivisia tunteita perussuomalaiset. Positiivisimmin äänestämiseen kunnallisvaaleissa suhtaudutaan keskustan kannattajien joukossa. Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jonka empatia-analytiikkayhtiö NayaDaya toteutti yhteistyössä MTV Uutisten ja YouGovin kanssa.

 
Maalis-toukokuussa toteutetuissa paneelitutkimuksissa kysyttiin äänestäjien ja eri puolueiden kannattajien tunteita puolueita, puolueiden puheenjohtajien poliittista toimintaa sekä äänestämistä kohtaan. Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 4 000 täysi-ikäistä suomalaista. NayaDaya Oy:n tutkimusmetodi ja empatia-analytiikka perustuvat tieteelliseen tunneteoriaan ja Geneven yliopistossa kehitettyyn tunteiden tutkimisen menetelmään.
 
Noin neljännes puolueiden herättämistä tunteista on positiivisia ja lähes 40 prosenttia negatiivisia. Yli kolmannes vastauksista ilmaisee tunteiden puutetta, mikä voidaan tulkita merkityksettömyydeksi. Yleisimpiä tunteita ovat pettymys, kiinnostus, halveksunta, inho ja myötätunto. Vain viidennes tunteista indikoi positiivista sitoutumista puolueita kohtaan, lähes kolmannes lamaantumista tai välttelyä.
 
- Osa kansasta näyttää vieraantuneen politiikasta ja puolueista siten, että kokee puolueet yhdentekeviksi. On kuitenkin huomattava, että lähes kaksi kolmannesta kokee ja ilmaisee puolueita kohtaan monimuotoisia tunteita, joilla on olennainen vaikutus käyttäytymiseen – myös äänestämiseen, NayaDaya Oy:n CEO Timo Järvinen toteaa.
 

SDP positiivisin – silti negatiivisia tunteita enemmän

Positiivisin puolueista on SDP – silti sekin herättää enemmän kielteisiä kuin myönteisiä tunteita. Negatiivisin puolueista on perussuomalaiset, vanavedessään keskusta. Keskusta koetaan puolueista merkityksettömimmäksi.
 
- Vihreät sitouttaa äänestäjiä eniten sekä myönteisellä että kielteisellä tavalla. Puolue herättää muita useammin kiinnostusta mutta myös suuttumusta ja vihaa – tunteita, jotka voivat johtaa jopa aggressiiviseen käyttäytymiseen, NayaDaya Oy:n Chief Product Officer Timo Salomäki korostaa.
 
Vihreät on myös positiivisin puolueiden omien kannattajien joukossa: peräti kahdeksan kymmenestä vihreiden kannattajasta kokee puoluetta kohtaan positiivisia tunteita, useimmiten kiinnostusta, tyytyväisyyttä ja ylpeyttä.
 

Äänestäminen kiinnostaa eniten keskustan kannattajia

Vaikka keskustan kolmen yleisimmän tunteen joukossa ei ole yhtään positiivista tunnetta (pettymys, halveksunta ja häpeä), puolueen kannattajat suhtautuvat muiden puolueiden kannattajia myönteisemmin äänestämiseen. Keskustan kannattajista lähes kolme neljäsosaa kokee kunnallisvaaleissa äänestämistä kohtaan positiivisia tunteita – ja enemmän kiinnostusta kuin minkään muun puolueen kannattajat.

Perussuomalaiset on ainoa puolue, jonka herättämistä tunteista yleisin on positiivinen: kiinnostus. Silti puolue kerää keskustaakin enemmän negatiivisia tunteita, muun muassa häpeää, halveksuntaa ja inhoa. Lisäksi perussuomalaisten kannattajat kokevat viidestä suurimmasta puolueesta vähiten positiivisia tunteita äänestämistä kohtaan. Perussuomalaisten kannattajat kokevat myös muita enemmän negatiivisia tunteita ja merkityksettömyyttä äänestämistä kohtaan.
 
Jos viisi suurinta puoluetta rankataan sen perusteella, kenen kannattajat kokevat useimmiten positiivisia tunteita äänestämistä kohtaan kunnallisvaaleissa, järjestys on:
1. Keskusta
2. Kokoomus
3. Vihreät
4. Sosiaalidemokraatit
5. Perussuomalaiset
 
- Kun arvioidaan tunteiden vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen, on hyvä huomioida sekä äänestäjien tunteet puolueita kohtaan että eri puolueiden kannattajien tunteet äänestämistä kohtaan. Keskustan tilanne on ristiriitainen: vaikka puolue herättää paljon negatiivisia tunteita, sen kannattajat ovat muita kiinnostuneempia äänestämisestä. On mielenkiintoista nähdä, minkälainen vaalitulos lopulta on erilaisten osatekijöiden yhteisvaikutuksesta, Timo Järvinen sanoo.
 
Tutkimuksen faktat
- Tunnedata kerättiin YouGovin online-paneelien avulla: omaa puoluetta koskevat tunteet 5.-11.3. (N=1500) ja 26.4.-3.5. (N=1503) sekä kaikkia puolueita koskevat tunteet 3.-5.5. (N=1003)
- Otokset kiintiöitiin iän, sukupuolen ja sijainnin perusteella vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia
- Kokonaistuloksissa otosten N=1500 ja N=1503 keskimääräiset virhemarginaalit ovat ±2,2 prosenttiyksikköä ja otoksen N=1003 virhemarginaali ±2,8 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla
- Taustamuuttujia ovat ikä, sukupuoli, sijainti, perhe-elämän vaihe, urbanisaatio, tulotaso, ammattiryhmä ja koulutus
- Data analysoitiin NayaDaya Oy:n kehittämällä empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen tunneteoriaan[1], tutkimukseen[2] ja algoritmiin[3]
 
[1] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of Emotional Meaning. Oxford University Press.
[2] Pre-existing scientific research independently conducted and published by the Geneva Emotion Research Group at the University of Geneva.
[3] The Emotional Value Index (EVI) algorithm developed by NayaDaya Inc.
Live24magazine
26.07.2021THL jatkaa apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun arviointia ja ryhtyy tarvittaviin korjaaviin toimiin
14.07.2021Aluehallintovirasto määrää Hoivakymppi Oy:n korjaamaan Hannun Linnan toiminnan epäkohdat viipymättä
14.07.2021AVI: Liljanne-Koti Oy:n Mertokarin yksikön toiminta on saatava kuntoon välittömästi
29.06.2021Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa lyhennetään
28.06.2021Karhu valjastaa tölkkinsä puolustamaan transoikeuksia yhdessä Helsinki Priden kanssa
28.06.2021Vastaanottokeskusten jalkapalloharrastuksen tukemiseen 50 000 euroa - turvapaikanhakijoiden valmentajina toimivat huippupelaajat
28.06.2021EU:n arvonlisäverouudistus voimaan kolmen päivän kuluttua - mikä kaikki muuttuu 1. heinäkuuta?
24.06.2021Vedonlyöntikertoimet: Riikka Purra on Perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja
24.06.2021Traumaperäisen stressihäiriön hoito epätasa-arvoista
19.06.2021Tapahtumatakuun haku käynnissä - Valtiokonttori kannustaa laittamaan takuuhakemuksen hyvissä ajoin

Siirry arkistoon »