Lastensuojelulain muutosehdotukset lausunnolla

22.04.2021

lapsi-2009817_640.jpg

Kuva: kuvituskuva

Lastensuojelulakia uudistetaan, jotta lasten ja perheiden tuen tarpeisiin voitaisiin vastata paremmin avo-, sijais- ja jälkihuollon palveluissa. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää nyt lausuntoja lastensuojelulain muutosehdotuksista. 

Lakiehdotuksessa esitetään lastensuojelun sosiaalityöntekijämitoituksesta säätämistä. Tavoitteena on vähentää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta ja tätä kautta vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voisi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuonna 2022. Myöhemmin mitoitus olisi enintään 30 lasta/sosiaalityöntekijä.  

Lisäksi lailla säädettäisiin tehostetusta avohuollon tukitoimesta, joka tarkoittaa intensiivistä ja moniammatillista lapsen kotioloissa annettavaa kuntouttavaa tukea yhdessä hänen vanhempansa tai muun läheisen kanssa. Tavoitteena on ehkäistä lapsen sijoituksen tarvetta.

Lailla säädettäisiin lastensuojelun vaativan sijaishuollon palveluista, jotta erityistä ja monialaista tukea tarvitsevien lasten huolenpitoon ja kuntoutukseen voitaisiin vastata nykyistä paremmin. Myös lastensuojelulaitoksen henkilökunnan ammatillisia osaamisvaatimuksia tarkennettaisiin ja säädettäisiin portaittain tiukentuva henkilöstömitoitus vuoteen 2026 asti vaativan sijaishuollon ja erityisen huolenpidon asumisyksiköihin.

Lisäksi selkeytetään erityisen huolenpidon jakson hoidollista ja kuntouttavaa sisältöä. Jaksoa voitaisiin jatkaa erityisillä syillä. Tavoitteena on turvata jakson riittävän pitkä aika, jotta esimerkiksi lapsen itseään vahingoittava käyttäytyminen ja vakava päihdeongelma saataisiin katkaistua ja aloitettua suunnitelmallinen kuntoutus. Erityisen huolenpidon tuottaminen keskitettäisiin valtion lastensuojeluyksiköihin sekä kunnan ja mahdollisten tulevien hyvinvointialueiden omistamiin lastensuojelulaitoksiin.

Laissa myös täsmennettäisiin rajoitustoimenpiteitä huomioiden erityisesti lasten päihteiden käyttöön liittyvät haasteet sekä muutoin lapsen hengen, terveyden ja kehityksen suojeleminen. Laitoksesta luvatta poistuneen lapsen palauttamiseen takaisin laitokseen sekä tähän liittyvästä poliisiin virka-avusta ehdotetaan uutta sääntelyä. 

Luonnos hallituksen esitykseksi on lausuttavana 20.toukokuuta asti lausuntopalvelussa. Lastensuojelulain uudistuksessa kuullaan erikseen myös lapsia ja nuoria. 

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi (lausuntopalvelu.fi)

Ehdotukset perustuvat lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksiin ja niihin annettuun lausuntopalautteeseen. 

Live24magazine

08.05.2021European Council : The Porto declaration
08.05.2021Eurooppa-neuvosto: Porton julistus
08.05.2021Omfattande statistik om kostnadsstödet hittas på Statskontorets webbplats
08.05.2021Kattavat tilastot kustannustuesta Valtiokonttorin sivuilla
07.05.2021Lidl myy ensimmäisenä Suomessa koronakotitestejä - myynnissä kaikissa myymälöissä 14. toukokuuta
07.05.2021Kuljetusaloilla on tarve tiivistää yhteistyötä -Työantajapuoli haluaa muuttaa yksipuolisesti työehtoja kuljetusalojen työpaikoilla
07.05.2021Ratkaisevat viimeiset metrit
07.05.2021Apua perhe- ja parisuhdesolmujen avaamiseen
07.05.2021Suomi elää luovuudesta - kampanja alkaa tänään
07.05.2021Två år sedan Sverige hämtade hem barn från Al Hol - sedan dess har ingenting hänt

Siirry arkistoon »