Positiivisella luottotietorekisterillä halutaan torjua ylivelkaantumista

30.03.2021

laina-4521119_640.jpg

Kuva: kuvituskuva

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa positiivisen luottotietorekisterin perustamista. Rekisterin tarkoituksena on auttaa luottokelpoisuuden arvioinnissa ja oman talouden hallinnassa. Tavoitteena on torjua ylivelkaantumista. Käyttöön rekisteri voitaisiin ottaa vuonna 2024.

Työryhmän ehdotuksen mukaan rekisteriin tallennettaisiin kattavasti tietoja yksityishenkilöiden ottamista luotoista. Tiedot luotoista ilmoittaisi rekisteriin luotonantaja.

Rekisteriin tulisi lisäksi tiedot luottoihin liittyvistä yli 45 päivää pitkistä maksuviiveistä. Tätä pidetään tärkeänä ylivelkaantumisen torjumiseksi. Tieto maksuviiveestä ei kuitenkaan näkyisi rekisterissä enää sen jälkeen, kun maksu on hoidettu. Lisäksi rekisteriin tallennettaisiin tulorekisteristä saatavat tarpeelliset tuloja koskevat tiedot. 

Tietojen ilmoittaminen rekisteriin olisi pakollista, ja ilmoitusvelvollisuus koskisi laajasti luotonantajia, muun muassa luottolaitoksia sekä luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin rekisteröitäviä toimijoita. Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös Suomessa toimivia ulkomaisia luotonantajia. 

Työkalu luottokelpoisuuden arviointiin ja oman talouden hallintaan

Luotonantaja saisi positiivisen luottotietorekisterin avulla paremman kuvan lainanhakijan kokonaisvelkatilanteesta ja tiedot tämän tuloista. Näin luotonantajat voisivat nykyistä helpommin ja luotettavammin arvioida lainanhakijan kykyä maksaa luotto takaisin. Työryhmä ehdottaakin, että rekisteriä käytettäisiin erityisesti luotonannossa luottokelpoisuutta arvioitaessa. Kaikkea rekisterissä olevaa tietoa ei kuitenkaan luovutettaisi vaan ainoastaan ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia tämän käyttötarkoituksen kannalta.

– Positiivinen luottotietorekisteri on yksi tämän hallituksen keskeisiä keinoja ylivelkaantumisen torjumiseksi. Samalla on kuitenkin ehdottoman tärkeää varmistaa rekisterin vahva tietosuoja, sillä rekisteriin tulee suomalaisten tulo- ja luottotietoja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Lisäksi rekisterin tietoja voitaisiin käyttää eräiden rahoitusvakauden seurannasta ja luottomarkkinoiden valvonnasta vastaavien viranomaisten toiminnassa.

Rekisteröidyt yksityishenkilöt puolestaan voisivat saada itseään koskevat tiedot kootusti rekisteristä sähköisen asiointipalvelun kautta. Tämä voisi parantaa yksityishenkilöiden ja kotitalouksen mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan. Rekisteröity yksityishenkilö ei ilmoittaisi luoton tietoja rekisteriin mutta voisi tehdä rekisteriin vapaaehtoisen luottokieltomerkinnän maksutta.

Rekisterinpitäjäksi ehdotetaan Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä

Työryhmä esittää rekisterin rakentajaksi ja ylläpitäjäksi Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä. Hankejohtaja Virpi Pikkarainen Verohallinnosta kertoo, että valmistelutyö positiivisen luottotietorekisterin toteuttamiseksi on jo alkanut.

– Määrittelytyö on hyvässä vauhdissa, ja toiminnallisen ja teknisen ratkaisun määrittelyiden on tarkoitus valmistua vielä tänä vuonna. Yhteistyön sidosryhmien eli luottolaitosten ja tietoja hyödyntävien viranomaisten kanssa aloitimme jo viime vuoden puolella ja sitä jatketaan koko hankkeen ajan. Haluamme varmistaa, että tieto sidosryhmille kulkee, ja että heillä on mahdollisuus saada tietoa ja keskustella rekisterin mukanaan tuomista muutoksista. Rekisterihän tuo muutoksia sekä luottolaitosten että viranomaisten toimintaan, Pikkarainen kertoo. 

Positiivista luottotietorekisteriä koskevan lain ehdotetaan tulevan voimaan elokuussa 2022, mutta sitä alettaisiin soveltaa täysimääräisesti vasta huhtikuussa 2024, jolloin rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön.

Positiivisen luottotietorekisterin perustaminen on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman useita ylivelkaantumisen torjuntaan tähtääviä toimia. Työryhmän ehdotukseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 10.5.2021 saakka.

Live24magazine

20.04.2021DNA toimittaa Ropo Capitalille kansainvälisen yritysverkon
20.04.2021Kasiluokkalaisista Suomen suurin oopperayleisö
20.04.2021Tulli torjui harmaata taloutta tehokkaasti vuonna 2020
19.04.2021" Sijainen "pureutuu ihmisen psyykeen ja kontrollin menettämisen pelkoihin
15.04.2021Hjallis Harkimon uusi tv-ohjelma herättää tunteita ja puhuu rahasta mielenkiintoisesti
15.04.2021THL:n koronakartta ja koronakartan avoimen datan rajapinta eivät päivity lauantaina 17. huhtikuuta huoltotöistä johtuvan käyttökatkon takia
15.04.2021Koronatartuntojen määrä selvästi laskenut - rajoitusten lieventäminen edellyttää suotuisan kehityksen jatkumista
13.04.2021THL:n asiantuntijat vastaavat yleisön kysymyksiin koronarokotuksista avoimessa verkkotilaisuudessa
12.04.2021Vuoden valokuvataidekirja 2020 on Teemu Mäen " Miten olla mies tai nainen tai jotain muuta? "
12.04.2021Aikakauslehtiviikko tavoitti yli 100 000 lukijaa

Siirry arkistoon »