STM pyytää lausuntoja huumausainelain muutoksista - hampun viljelyn asemaa halutaan selkiyttää

18.03.2021

hemp-5675705_640.jpg

Kuva: kuvituskuva

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muutoksista. Lausuntoja voi antaa 3. toukokuuta saakka.

Keskeisin asia huumausainelain muutosesityksessä liittyy hampun viljelyyn. Muutoksella selkiytettäisiin esimerkiksi kuituhampun viljelyn asemaa Suomessa. 

Huumausainelaissa otettaisiin jatkossa huomioon sellaisen hampun viljely, johon haetaan ja saadaan EU:n maataloustukea. Tämän rinnalla mahdollistettaisiin myös menettely, jossa maataloustuen hakemisen sijaan viljelystä tehtäisiin ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Tämän viljelyn olisi myös täytettävä tietyt EU:n maataloustuen saamisen ehdot.

Hamppua ei jatkossakaan saisi viljellä käytettäväksi huumausaineena taikka huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa.

Toiseksi dimetyylitryptamiinia eli DMT:tä sisältävät kasvit määriteltäisiin laissa huumausaineeksi. DMT on psykedeelinen päihde ja laiton huumausaine. Tällöin huumausainelaissa säädetyt yleiskiellot koskisivat niitä kasveja, jotka sisältävä DMT:tä. Tällainen kasvi on esimerkiksi Mimosa hostilis. Muutoksen tarkoitus on pyrkiä ehkäisemään päihdyttäviltä ominaisuuksiltaan huumausaineita vastaavien kasvien pääsyä markkinoille.

Kolmanneksi, esityksessä selkiytettäisiin huumausainelain mukaisia lupamenettelyjä ja kevennettäisiin näihin liittyvää hallinnollista taakkaa huumausainelain mukaisten lupien hakijoille ja haltijoille. Tämän lisäksi ehdotettaisiin tuonti- ja vientilupavaatimuksiin tiettyjä poikkeuksia, jotka voisivat koskea sekä kansallisesti huumausaineeksi luokiteltuja aineita sisältäviä lääkevalmisteita että humanitaarisissa kriisitilanteissa tarvittavia lääkevalmisteita.

Neljänneksi, huumausainelakiin päivitettäisiin sääntelyä, joka parantaisi viranomaisten mahdollisuuksia estää, paljastaa ja selvittää huumausainerikoksia. 

Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muutoksella turvattaisiin nykyistä paremmin henkilötietojen suoja huumausainelain mukaisessa valvonnassa. Myös huumausainelakiin ehdotetaan joitakin henkilötietojen käsittelyn sääntelyyn liittyviä täsmennyksiä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut muutokset liittyvät hallitusohjelman tavoitteisiin hyvinvoinnin edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä.

Live24magazine

08.05.2021European Council : The Porto declaration
08.05.2021Eurooppa-neuvosto: Porton julistus
08.05.2021Omfattande statistik om kostnadsstödet hittas på Statskontorets webbplats
08.05.2021Kattavat tilastot kustannustuesta Valtiokonttorin sivuilla
07.05.2021Lidl myy ensimmäisenä Suomessa koronakotitestejä - myynnissä kaikissa myymälöissä 14. toukokuuta
07.05.2021Kuljetusaloilla on tarve tiivistää yhteistyötä -Työantajapuoli haluaa muuttaa yksipuolisesti työehtoja kuljetusalojen työpaikoilla
07.05.2021Ratkaisevat viimeiset metrit
07.05.2021Apua perhe- ja parisuhdesolmujen avaamiseen
07.05.2021Suomi elää luovuudesta - kampanja alkaa tänään
07.05.2021Två år sedan Sverige hämtade hem barn från Al Hol - sedan dess har ingenting hänt

Siirry arkistoon »