STM pyytää lausuntoja huumausainelain muutoksista - hampun viljelyn asemaa halutaan selkiyttää

18.03.2021

hemp-5675705_640.jpg

Kuva: kuvituskuva

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja esityksestä huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muutoksista. Lausuntoja voi antaa 3. toukokuuta saakka.

Keskeisin asia huumausainelain muutosesityksessä liittyy hampun viljelyyn. Muutoksella selkiytettäisiin esimerkiksi kuituhampun viljelyn asemaa Suomessa. 

Huumausainelaissa otettaisiin jatkossa huomioon sellaisen hampun viljely, johon haetaan ja saadaan EU:n maataloustukea. Tämän rinnalla mahdollistettaisiin myös menettely, jossa maataloustuen hakemisen sijaan viljelystä tehtäisiin ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Tämän viljelyn olisi myös täytettävä tietyt EU:n maataloustuen saamisen ehdot.

Hamppua ei jatkossakaan saisi viljellä käytettäväksi huumausaineena taikka huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa.

Toiseksi dimetyylitryptamiinia eli DMT:tä sisältävät kasvit määriteltäisiin laissa huumausaineeksi. DMT on psykedeelinen päihde ja laiton huumausaine. Tällöin huumausainelaissa säädetyt yleiskiellot koskisivat niitä kasveja, jotka sisältävä DMT:tä. Tällainen kasvi on esimerkiksi Mimosa hostilis. Muutoksen tarkoitus on pyrkiä ehkäisemään päihdyttäviltä ominaisuuksiltaan huumausaineita vastaavien kasvien pääsyä markkinoille.

Kolmanneksi, esityksessä selkiytettäisiin huumausainelain mukaisia lupamenettelyjä ja kevennettäisiin näihin liittyvää hallinnollista taakkaa huumausainelain mukaisten lupien hakijoille ja haltijoille. Tämän lisäksi ehdotettaisiin tuonti- ja vientilupavaatimuksiin tiettyjä poikkeuksia, jotka voisivat koskea sekä kansallisesti huumausaineeksi luokiteltuja aineita sisältäviä lääkevalmisteita että humanitaarisissa kriisitilanteissa tarvittavia lääkevalmisteita.

Neljänneksi, huumausainelakiin päivitettäisiin sääntelyä, joka parantaisi viranomaisten mahdollisuuksia estää, paljastaa ja selvittää huumausainerikoksia. 

Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muutoksella turvattaisiin nykyistä paremmin henkilötietojen suoja huumausainelain mukaisessa valvonnassa. Myös huumausainelakiin ehdotetaan joitakin henkilötietojen käsittelyn sääntelyyn liittyviä täsmennyksiä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut muutokset liittyvät hallitusohjelman tavoitteisiin hyvinvoinnin edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämisestä.

Live24magazine

20.04.2021DNA toimittaa Ropo Capitalille kansainvälisen yritysverkon
20.04.2021Kasiluokkalaisista Suomen suurin oopperayleisö
20.04.2021Tulli torjui harmaata taloutta tehokkaasti vuonna 2020
19.04.2021" Sijainen "pureutuu ihmisen psyykeen ja kontrollin menettämisen pelkoihin
15.04.2021Hjallis Harkimon uusi tv-ohjelma herättää tunteita ja puhuu rahasta mielenkiintoisesti
15.04.2021THL:n koronakartta ja koronakartan avoimen datan rajapinta eivät päivity lauantaina 17. huhtikuuta huoltotöistä johtuvan käyttökatkon takia
15.04.2021Koronatartuntojen määrä selvästi laskenut - rajoitusten lieventäminen edellyttää suotuisan kehityksen jatkumista
13.04.2021THL:n asiantuntijat vastaavat yleisön kysymyksiin koronarokotuksista avoimessa verkkotilaisuudessa
12.04.2021Vuoden valokuvataidekirja 2020 on Teemu Mäen " Miten olla mies tai nainen tai jotain muuta? "
12.04.2021Aikakauslehtiviikko tavoitti yli 100 000 lukijaa

Siirry arkistoon »