Ojantakasen sijaishuoltoyksikkössä on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin

25.02.2021

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki Ojantakasen sijaishuoltoyksikköön valvonta- ja tarkastuskäynnin 22. tammikuuta. Aluehallintovirasto totesi, että Ojantakanen on ryhtynyt asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin epäkohtien suhteen, jotka eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja aluehallintovirasto olivat aiemmin havainneet.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies teki tarkastuskäynnin Lamujoen perhekodit Oy:n Ojantakasen sijaishuoltoyksikköihin yhdessä aluehallintoviraston kanssa 20.–21.11.2018. Apulaisoikeusasiamies totesi epäkohtia sijaishuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa sekä edellytti Ojantakasen ryhtyvän toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkoi valvontaa ja suoritti jatkotarkastuskäynnin Ojantakaseen 21.11.2019. Tarkastuskäynnillä todettiin edelleen epäkohtia Ojantakasen sijaishuoltoyksikön toiminnassa. Epäkohdat koskivat muun muassa lasten kohtelua, lasten oikeutta käyttää puhelintaan ja liikkua laitoksen ulkopuolella sekä rajoitustoimenpiteiden toteuttamista ja päätöksentekoa.

Aluehallintovirasto antoi 28.10.2020 valvontapäätöksen, jossa se kiinnitti Ojantakasen yksikön vakavaa huomiota

- asianmukaisten palveluiden järjestämiseen ja

- asiakkaiden oikeuksien huomioonottamiseen toiminnassa sekä

- hyvän hallintotavan ja lastensuojelulain noudattamiseen rajoitustoimenpiteiden päätöksenteossa ja niiden toteuttamisessa.

Aluehallintovirasto teki 22.1.2021 tarkastuskäynnin, josta ilmoitettiin Ojantakaselle etukäteen. Tarkastuskäynnillä Ojantakaseen sijoitetut lapset haastateltiin. Aluehallintovirasto antoi Ojantakaselle myös ohjausta rajoituspäätösten laadintaan ja toteuttamiseen.

Aluehallintovirasto katsoi asiakirjojen, selvitysten ja lasten haastattelujen perusteella, että Ojantakasen sijaishuoltoyksikkö oli ryhtynyt riittäviin ja asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden epäkohtien korjaamiseksi, jotka olivat tulleet esille aiemmin valvonnassa. Aluehallintovirasto päätti valvonnan ja kehotti Ojantakasta jatkamaan edelleen toimintansa omavalvontaa, jotta se voi kehittää palvelujen laadun sisältöä ja toimintaa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valvoo sijaishuoltoa covid-19-epidemiasta huolimatta ja tekee tarkastuskäyntejä. Käynneillä noudatetaan epidemiaan liittyviä suojautumistoimia.

Live24magazine

22.04.2021Muusikkojen liiton uusi Nyrkki - palkinto jaettiin tänään Aki Haurulle
22.04.2021Lastensuojelulain muutosehdotukset lausunnolla
22.04.2021Useimmat kuntavaaliehdokkaat ovat itse osallistuneet ammatilliseen koulutukseen
21.04.2021Virpi Salmen taidemeemikirja pilkkaa taiteen naiskäsityksiä
21.04.2021Mikael Jungner juontamaan televisio-ohjelmaa AlfaTV:lle
20.04.2021DNA toimittaa Ropo Capitalille kansainvälisen yritysverkon
20.04.2021Kasiluokkalaisista Suomen suurin oopperayleisö
20.04.2021Tulli torjui harmaata taloutta tehokkaasti vuonna 2020
19.04.2021" Sijainen "pureutuu ihmisen psyykeen ja kontrollin menettämisen pelkoihin
15.04.2021Hjallis Harkimon uusi tv-ohjelma herättää tunteita ja puhuu rahasta mielenkiintoisesti

Siirry arkistoon »