Iäkkäiden yksinäisyys on yleistä palveluasumisessa

28.10.2020

man-4556473_640.jpg

Vaikka palvelutalojen asukkaat elävät ihmisten keskellä, heistä yli kolmannes kärsii yksinäisyydestä vähintään toisinaan. Yksinäisyys heikentää iäkkäiden ihmisten terveyttä ja psyykkistä hyvinvointia sekä ennustaa ennenaikaista kuoleman riskiä, selviää tutkimuksesta. Kuvassa oleva henkilö ei liity juttuunKuva: Kuvituskuva.

Terveystieteiden maisteri Anu Jansson on väitöstutkimuksessaan selvittänyt palvelutaloissa asuvien iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä, siihen liittyviä tekijöitä ja sen ennustetta. Jansson tutki yksinäisyyden yleisyyttä sekä ajallista muutosta Helsingissä palvelutaloissa asuvien keskuudessa.

Yksinäisyys ei ollut vähentynyt tutkittavana ajanjaksona: 36 prosenttia palvelutaloissa asuvista iäkkäistä kärsi yksinäisyydestä sekä vuonna 2011 että vuonna 2017, selviää väitöskirjatutkimuksesta. Palvelutaloissa asuvien iäkkäiden yksinäisyys onkin vähintään yhtä iso haaste kuin kotona asuvilla. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on tehnyt ongelman entistä ajankohtaisemmaksi.

Iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden kokemukset ovat yksilöllisiä, mutta samalla sidoksissa vuorokaudenaikaan, viikonpäiviin ja vuodenaikoihin. Erityisesti syksy- ja talviaika, illat ja viikonloput tuntuivat tutkimuksen mukaan palvelutalojen asukkaista yksinäisiltä.

– Yksinäisyys kumpusi asukkaiden kokemuksissa muun muassa siitä, että palvelutaloasuntoa ei pidetä omana kotina, eikä välttämättä edes kodinomaisena paikkana. Tutkimuksen osallistujat kokivat, että vuorovaikutus talon toisten asukkaiden kanssa oli toivottua vähäisempää, ja osa asukkaista koki itsensä näkymättömäksi, oman elämänsä sivusta katsojiksi, kertoo Jansson tutkimuksen tuloksista.

Yksinäisyyttä tarkastelevissa aikaisemmissa tutkimuksissa on ehdotettu, että asukkaiden keskinäinen vuorovaikutus ja -tuki voisivat olla avaimia parempaan elämänlaatuun ja asukasviihtyvyyteen. Vertaistukeen perustuvasta Ystäväpiiri-ryhmätoiminnasta on saatu vaikuttavaa näyttöä yksinäisyyden lievittäjänä kotona asuvien iäkkäiden ihmisten keskuudessa.

−Ystäväpiiri-ryhmämallia on levitetty ympäri Suomea. Ryhmiin osallistuneista ikäihmisistä 67 prosenttia jatkoi omatoimisia tapaamisia ohjatun ryhmän jälkeen, Jansson kertoo.

Jansson selvitti tutkimuksessaan miten tavoitteellinen, ohjattu Ystäväpiiri-ryhmätoiminta soveltuu palvelutaloon. Tutkimus osoitti, että osallistujilla oli halu ja kyky toimia ryhmässä esimerkiksi liikkumis- ja muistivaikeuksista huolimatta.

– Osallistujat kokivat ryhmäsisällöt ja vertaistuen mielekkäiksi ja näyttivät hyötyvän ryhmästä. Toisilleen tuntemattomat ihmiset löysivät toisistaan vertaistukea.

Tutkimuksen perusteella asukkaiden yksinäisyyttä on tärkeää ehkäistä ja lievittää vaikuttaviksi todettuja menetelmiä hyödyntäen. Gerontologisen osaamisen vahvistamisesta on hyötyä. Yksinäisyyden puheeksi ottamisen, kuuntelemisen ja huolellisesti suunniteltujen interventioiden avulla yksinäiset asukkaat voivat kokea elämänsä merkitykselliseksi ja tuntea tulevansa nähdyksi ja kuulluksi.

– Iäkkäät asukkaat ovat kahden merkittävän elämäntapahtuman äärellä. Heidän lähimenneisyydessään on muuttaminen pois omasta kodista ja lähitulevaisuuttaan on elämän lopullinen päätepiste, kuolema. Palvelutalojen asukkaita tulisi tukea tällä lyhyellä ajanjaksolla parhaalla mahdollisella tavalla, Jansson painottaa.

Päivitetty 28.10.2020 kello 11.35. Lisätty kuvateksiin " Kuvassa oleva henkilö ei liity juttuun".

Live24magazine

30.11.2020Käryttäjä vai sisustaja - millainen palovaroittimen käyttäjä olet?
27.11.2020Sexpo vastaa kritiikkiin: Seksologista osaamista tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa
26.11.2020Liepuskan Herkkupaja Oy on vuoden 2020 Maistuva maaseutuyritys Pohjois-Savossa
25.11.2020Lasten joulurauha kokoaa toiveet hyvästä joulusta
25.11.2020Mihin haluamme kannustaa ihmisiä ansiotyön ja sosiaaliturvan yhdistämisessä?
25.11.2020Tutkimus: Yhdenvertaisuuslain uudistuksessa on edetty oikeaan suuntaan - lakia ei vielä hyödynnetä tarpeeksi
24.11.2020Demarinuoret : Vihreys ja pikamuoti eivät kulje käsi kädessä!
24.11.2020Kannanotto: Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo tavoittelevat siirtymistä monialaisiin maakuntiin
24.11.2020MaRa: Uudenmaan koronatilanne heikentynyt nopeasti - tilanne edellyttää vastuullisuutta yrityksiltä ja asiakkailta
20.11.2020Pro: Luottamuspula estää Kotidatan henkilöstön osallistumisen paikalliseen sopimiseen - yhtiö jatkanut henkilöstön epäasiallista kohtelua lakon jälkeen

Siirry arkistoon »