Lääkärit kantelivat Valvirasta oikeuskanslerille

18.10.2020

 
kantelu.PNG

Kuvakaappaus kantelusta

Viisi lääkäriä on tehnyt kantelun oikeuskansleri Tuomas Pöystille Valviran ja Valviran valvontalautakunnan toiminnasta.

Kantelijat pyytävät oikeuskansleri Tuomas Pöystiä tutkimaan, toteutuuko sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja tämän valvontalautakunnan toiminnassa ihmisoikeusopimuksissa ja EU-oikeudessa, sekä perustuslaissa säädetyt oikeudenmukainen ja yksilön oikeusturvaa suojaava viranomaismenettely?

Kantelu on periaatteellinen ja laajakantoinen. Suomessa Valviralle on annettu toimivalta toimia terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta-asioissa sellaisella tavalla, joka on kantelijoiden mielestä ristiriidassa yleisen oikeuskäsityksen ja oikeusvaltioperiaatteiden kanssa. Suomessa on laajasti kyseenalaistettu, onko Suomen lainsäädäntö ja lainsäädännön tulkintakäytäntö puheena olevassa asiassa sopusoinnussa Suomen ja Euroopan unionin oikeusperiaatteiden kanssa ja onko Valviran ja Valvirassa toimivan valvontalautakunnan toiminta oikeusperiaatteiden, Euroopan unionin lainsäädännön ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaista. Valviralla ja Valviran valvontalautakunnalla on laajat toimivaltuudet, jotka ovat verrattavissa tuomioistuimeen.

Lääkärit pyytävät oikeuskansleria tutkimaan, rikkooko Valviran ja Valviran valvontalautakunnan toiminta Suomen perustuslakia, Euroopan unionin oikeutta tai kansainvälistä ihmisoikeussopimusta, kun sille on annettu yksipuoliset oikeudet ottaa valvonta-asia käsiteltäväksi, tutkia, syyttää, esittää nimitettävät päätöksentekijät sekä omat asiantuntijansa ja toimeenpanna omat päätöksensä. Lisäksi samat Valviran virkamiehet ovat olleet saman terveydenhuollon ammattihenkilön asian käsittelyssä niin Valvirassa kuin myös valvontalautakunnassa.

Asian taustaa

Kilpirauhasen hoidosta ja kroonisesta väsymysoireyhtymästä on kiistelty jo vuodesta 2013 lähtien. Kiistan laajuutta osoittaa myös se, että Eduskunnassa on tehty aiheesta jo yli kymmenen kirjallista kysymystä. Hoitokiista on nostanut esiin vakavalla tavalla viranomaisen oikeuden rajoittaa lääkärin ammatinharjoittamisoikeutta ja työntekoa tavalla, joka kantelijoiden mielestä loukkaa Suomen perustuslakia ja EU:n ihmisoikeuksiin liittyviä säädöksiä sekä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

- Valviran valvontalautakunnassa päätetään turvaamistoimenpiteiden käytöstä, kuten ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta tai poistamisesta, joka merkitsee vakavaa puuttumista yksilön perusoikeuksiin, oikeuteen työhön ja elinkeinonharjoittamiseen. Valviran ja valvontalautakunnan rangaistusmenettelynä käyttämä lääkärinoikeuksien menettäminen kokonaan tai osaksi on äärimmäisen kova ja kauaskantoinen ratkaisu, erityisesti tilanteissa, joissa ei ole tapahtunut yhtäkään potilasvahinkoa. Valvira on myös ilman perusteluja käyttänyt useiden lääkäreiden kohdalla ankarinta asiaan liittyvää seuraamusta hallintolain vastaisesti, lääkärit toteavat.  

Valviran lääkäreihin kohdistamat ammatinharjoittamisrajoitukset ovat liittyneet pääosin Suomessa erityisluvallisiin kilpirauhasen hoitoon tarkoitettuihin laillisiin lääkkeisiin, jotka ovat olleet markkinoilla jo yli 70 vuotta. Kyseiset kilpirauhaslääkkeet kuuluvat muun muassa Yhdysvaltain lääkeviranomaisen (FDA) luokituksessa turvallisimpaan A-luokkaan.

 

Lääketieteelliset hoitokiistat

Lääketieteessä nousee melko usein näkemyseroja lääkäreiden välille erilaisista hoitokäytännöistä ja lääkityksistä. Tyypillisesti vastakkainasettelua syntyy, kun lääkärin kliininen kokemus ei vastaa yleisesti käytettyjä toimintatapoja, vaan syvempi perehtyminen ongelmaan ja tieteen uusimpiin tuloksiin avaa uusia ratkaisumalleja. Vakiintuneiden toimintatapojen kyseenalaistaminen on tervettä kriittisyyttä, joka palvelee tieteen ja käytäntöjen kehittymistä ja potilaan asiaa.

- Valviran käsittelyyn on lisääntyvässä määrin päätynyt tapauksia, joissa joko tieteen eturintamassa kulkevat tai potilaiden ongelmiin syvemmin perehtyneet lääkärit joutuvat tiettyihin sairauksiin perehtymättömien kollegoiden kanteluiden kohteeksi. Yhteinen nimittäjä näille tilanteille on ollut se, että potilaat ovat pääsääntöisesti olleet tyytyväisiä saamiinsa valtalinjoista poikkeaviin hoitoihin usein juuri siksi, että yleisesti käytettyjen ohjeistusten mukaiset hoidot eivät ole heitä auttaneet.

Valviran menettelytavat ovat herättäneet huolen siitä, että osa lääkärikunnasta käyttää Valviraa hyväksi osaavien ja potilaiden arvostamien kollegoiden eliminoimiseksi. Valviran laaja toimivalta ilman objektiivista toteennäyttövaatimusta ja tosiallista valvontaa tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden. 

Epäilyä ei myöskään vähennä se, että useissa tapauksissa ilmiantajalääkäreinä Valviralle ovat toimineet Valviran omat asiantuntijalääkärit. Kyseisten ilmiantojen seurauksena lääkäreiltä on rajoitettu lääkärinoikeuksia. Oikeuskanslerille menneestä kantelusta voidaan nähdä, että endokrinologit ovat kuitenkin itse määränneet samansuuruisia tai jopa suurempia T3 lääkeannoksia, joista he ovat tehneet ilmiantoja Valviralle.

Kantelun dokumenteista nähdään, kuinka Suomen Endokrinologiyhdistys r.y.n (SEY) puheenjohtaja Saara Metso, ei noudata itse allekirjoittamaansa SEY:n ohjeistusta kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidosta. Metso on määrännyt potilaalleen huomattavasti isomman T3-lääkeannoksen, kuin hänen allekirjoittamassaan hoito-ohjeissa sallitaan. Metso on tehnyt ilmiannon Valviralle lääkäristä, joka on hoitanut potilaitaan T3-lääkkeillä. Ilmiannon seurauksena kyseisen lääkärin oikeuksia rajoitettiin. Metso on toiminut lisäksi Valviran asiantuntijalääkärinä toiselle T3 lääkkeitä määränneelle lääkärille, jonka seurauksena myös hänen lääkärinoikeuksia rajoitettiin.

Kantelussa on mukana Valviran silloiselle ryhmäpäällikölle Markus Henrikssonille mennyt sähköposti, joka paljastaa miten ilmiantajana toiminut endokrinolgi haluaa, että ilmiantajien nimiä ei paljasteta ja ehdottaa, että T3-lääkkeet pitäisi antaa vain endokrinologien määrättäviksi.

 

Live24magazine

26.10.2020Rasisminvastaisuudesta riittää opittavaa - antirasismi ei ole yhden asian liike
24.10.2020Pro: Alihankintaa ja alipalkkausta - vastine Kaupan liiton muuntelemaan totuuteen
22.10.2020Kaupan liitto: Pro tekee järjestöpolitiikkaa työntekijöiden kustannuksella
22.10.2020Vastaus Häkämiehen avoimeen kirjeeseen: Ammattiliittona Pro ei voi tukea hintakilpailua työehdoilla
22.10.2020THL ei toteuta ikääntyneiden influenssarokotetutkimusta tänä syksynä koronan takia
22.10.2020Kela: Työttömyysetuuden suojaosa 500 euroa vuoden loppuun - myös useat muut poikkeukset jatkuvat
20.10.2020CPT antoi alustavat havaintonsa tarkastuksesta suljettuihin laitoksiin
19.10.2020Pelastakaa Lapset tuore raportti: Vähävaraisten perheiden lapsilla heikommat mahdollisuudet harrastaa, myös kiusaamis- ja stressikokemukset yleisempiä
18.10.2020Lääkärit kantelivat Valvirasta oikeuskanslerille
12.10.2020Eläkeliiton karaokemestaruudet ratkaistiin Lehmirannassa

Siirry arkistoon »