Euroopan parlamentti tuomitsee rasismin, vihan ja väkivallan niiden kaikissa muodoissa ja vaatii toimia

20.06.2020

Euroopan parlamentin Suomen-toimisto

Mepit muistuttavat, että rasismille ja syrjinnälle ei ole sijaa yhteiskunnissamme, ja vaativat EU:ta ottamaan vahvan kannan Euroopassa esiintyvää rasismia ja väkivaltaa vastaan.

Myöhään perjantaina hyväksytyssä päätöslauselmassa Euroopan parlamentti “tuomitsee jyrkästi George Floydin järkyttävän kuoleman Yhdysvalloissa sekä vastaavat surmat muualla maailmassa”. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 493 puolesta, 104 vastaan ja 67 tyhjää.

Mepit kehottavat Yhdysvaltain viranomaisia puuttumaan rakenteelliseen rasismiin ja eriarvoisuuteen. Lisäksi he tuomitsevat rauhanomaisiin mielenosoittajiin ja toimittajiin kohdistetut poliisitoimet. Mepit myös kritisoivat presidentti Trumpin uhkausta lähettää paikalle maan armeijan sekä hänen ”provosoivaa retoriikkaansa”.

Parlamentti tukee viimeaikaisia laajoja rasismin ja syrjinnän vastaisia mielenosoituksia kaikkialla maailmassa ja tuomitsee valkoisen rodun ylemmyyden kaikissa muodoissaan. Mepit tuomitsevat ryöstelyn, tuhopoltot, ilkivallan ja julkisen ja yksityisen omaisuuden tuhoamisen, joihin jotkut väkivaltaiset mielenosoittajat ovat syyllistyneet ja vaativat samaan aikaan, että ”poliisin suhteeton voimankäyttö ja rasistiset suuntaukset” tuomitaan aina julkisesti jyrkästi.

Poliisin voimankäytön tulisi aina olla ”laillista, oikeasuhteista ja tarpeellista” ja siihen tulisi turvautua vain viimeisenä keinona. Mepit korostavat, että ”liiallinen voimankäyttö väkijoukkoja vastaan on vastoin suhteellisuusperiaatetta”. Mepit vaativat jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että poliisiväkivalta ja poliisin väärinkäytökset eivät jää rankaisematta. He korostavat lisäksi, että kansalaisilla on oikeus tallentaa poliisiväkivallan tapahtumia.

Rotuun ja etniseen alkuperään perustuvan profiloinnin pitää loppua

Mepit vaativat päätöslauselmassaan rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan profiloinnin lopettamista kaikissa muodoissaan rikosalan lainvalvonnassa, terrorismin vastaisissa toimissa ja maahantulotarkastusten yhteydessä. Lisäksi täytyy varmistaa, että näiden alojen uudet teknologiat eivät aiheuta rodullisten ja etnisten vähemmistöjen syrjinnän riskiä.

Poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten on ”toimittava esimerkillisesti rasismia ja syrjintää vastaan” ja mepit ehdottavatkin asiaa koskevaa koulutusta viranomaisille. Lisäksi mepit kehottavat jäsenvaltioita tehostamaan toimenpiteitä monimuotoisuuden lisäämiseksi poliisivoimissa.

Mustiin kohdistuneet aiemmat eurooppalaiset rikokset ihmisyyttä vastaan

Parlamentin mukaan EU:n instituutioiden ja jäsenvaltioiden tulisi tunnustaa virallisesti mustiin, tummaihoisiin ja romaneihin kohdistuneet aiemmat epäoikeudenmukaisuudet ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Mepit julistavat myös päätöslauselmassaan, että orjuus on rikos ihmisyyttä vastaan. Lisäksi mepit kannustavat jäsenmaita sisällyttämään mustien ja tummaihoisten henkilöiden historian koulujen opetusohjelmiin.

Kaikenlaisen syrjinnän torjunnan tulisi olla EU:lle erittäin tärkeää, toteavat mepit. He kehottavat neuvostoa välittömästi käynnistämään uudelleen ”syrjimättömyyttä koskevasta horisontaalisesta direktiivistä käytävät neuvottelut. Neuvottelut direktiivistä ovat olleet pysähdyksissä siitä alkaen, kun komissio ehdotti direktiiviä vuonna 2008”.

Sanavapaus ei kata rasistista ja muukalaisvihamielistä puhetta

Mepit korostavat päätöslauselmassaan, että rasistinen ja muukalaisvihamielinen puhe ei kuulu sananvapauden piiriin. He tuomitsevat sen, että ääriainekset ja muukalaisvihamieliset poliittiset voimat kaikkialla maailmassa ”turvautuvat enenevässä määrin historiallisten ja tieteellisten tosiasioiden ja tilastojen vääristelyyn”. Meppien mukaan nämä tahot ”käyttävät sellaista symboliikkaa ja retoriikkaa, jossa kuuluu totalitaarisen propagandan kaiku muun muassa rasismin, antisemitismin sekä vähemmistöjä kohtaan tunnetun vihan muodossa”.

Live24magazine

23.01.2021SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen: Lääkeyhtiöiden patenttisuoja purettava pandemian ajaksi
23.01.2021SDP:n varapuheenjohtaja Mäkynen kokoomukselle: Sote-uudistuksen hylkääminen olisi vastuutonta
22.01.2021Lumityöt jatkuvat Helsingissä, tähän mennessä vastaanotettu 30 000 lumikuormaa
22.01.2021Tredu valmistautuu maksuttomaan opiskeluun
21.01.2021Kansanedustaja Piirainen: Itärata etenee!
21.01.2021Koronan aiheuttamat puolisoiden väliset erimielisyydet lisäsivät väkivaltakokemusten yleisyyttä vauvaperheissä
21.01.2021Puolueavustukset myönnetty vuodelle 2021
19.01.2021Maailman vahvin Nalle on demokratian asialla
19.01.2021Norjan tulli takavarikoi suomalaisen firman rahalähetyksen - 5000 dollaria Raamatun sisällä oli liikaa
15.01.2021Syksyn 2022 uutuusmusikaalin näyttelijähaku käynnistyy: Musikaalin tekijöinä Heikki Salo, Sirkku Peltola ja Eeva Kontu

Siirry arkistoon »