Suomen huumeprofiili on poikkeuksellinen pohjoismaisessa huumeiden yliannostuskuolemien vertailussa

27.05.2020

Pohjoismaiden välillä on paljon eroja siinä, mitkä huumeet aiheuttavat yliannostuskuolemia. Myös yliannostuskuolemien väkilukuun suhteutettu määrä, uhrien sukupuoli ja ikä eroavat toisistaan. Tämä selviää yhteispohjoismaisesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin huumeiden ongelmakäyttäjien myrkytyskuolemia vuodelta 2017.

Tutkimustulokset vahvistavat aiempaa käsitystä Suomen poikkeavasta huumeidenkäyttökulttuurista.

Suomessa yleisin myrkytyskuolemia aiheuttava huume on buprenorfiini. Naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa eniten kuolemia aiheuttaa heroiini. Myös Tanskassa heroiini aiheutti runsaasti myrkytyskuolemia, mutta metadoni piti asemansa Tanskan yleisimpänä kuolemanaiheuttajana. Islannissa huumemyrkytystapausten määrä oli pieni, vaikkakin väkilukuun suhteutettuna korkea, ja eri aineiden hajonta suurta.

Tutkimuksen valintaperusteiden mukaan henkilöllä piti olla aiempaa huumeidenkäyttöhistoriaa ja kuolema oli aiheutunut huumeen tai päihdekäytössä olevan lääkkeen yliannostuksesta. Useimmat myrkytyksistä olivat monen eri huumeen tai lääkkeen aiheuttamia, mutta näiden aineiden joukosta myrkytyksen aiheuttajaksi nostettiin yhteisesti sovitun käytännön mukaisesti vain yksi aine.

Tutkimuksen valintaperusteita vastasi

- Ruotsissa 408

- Norjassa 203

- Suomessa 202

- Tanskassa 162

- ja Islannissa 15 kuolemantapausta.

Tutkimusta on tehty Pohjoismaissa yhdenmukaisesti vuodesta 1991 lähtien. Arvostetussa Forensic Science International -lehdessä julkaistu tutkimus oli järjestyksessään kuudes. Edellisessä tutkimuksessa tarkasteltiin vuoden 2012 tilastoja.

Buprenorfiini dominoi Suomen tilastoja – uudet huumausaineet nousussa

Suomessa buprenorfiinin aiheuttamien yliannostuskuolemien määrä lisääntyi. Buprenorfiinimyrkytysten määrä on kolminkertaistunut vuoden 2002 tutkimuksen jälkeen.

- Buprenorfiinin yleisyys Suomessa tiedetään. Toiseksi yleisin yliannostuskuolemien aiheuttaja Suomessa oli yllättäen oksikodoni. Oksikodonikuolemat ovat nousussa muissakin Pohjoismaissa, sanoo Helsingin yliopiston oikeuskemian professori Ilkka Ojanperä.

Suomessa erityisesti ekstaasin aiheuttamat myrkytyskuolemat lisääntyivät. Kokaiinimyrkytyksiä oli Suomessa niin ikään aiempaa enemmän. Fentanyylimyrkytysten määrä sen sijaan laski vuoteen 2012 verrattuna.

- Heroiini oli pääasiallinen yliannostuskuolemien aiheuttaja naapurimaissamme Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa heroiini lähestulkoon katosi yliannostuskuolemien tilastoista vuonna 2007. Siitä lähtien heroiinin osuus kuolemantapauksissa on ollut erittäin pieni, kuvailee THL:n oikeuskemisti Pirkko Kriikku.

Opioidit, kuten heroiini, metadoni ja oksikodoni aiheuttivat suurimman osan koko pohjoismaisessa tutkimuksessa tarkastelluista myrkytyskuolemista. Ruotsia lukuun ottamatta opioidien osuus myrkytyskuoleman tärkeimpänä löydöksenä kuitenkin vähentyi verrattuna aiempiin katsauksiin. Vähentymisen syynä oli stimulanttien, kuten amfetamiinin, ekstaasin ja kokaiinin aiheuttamien myrkytyskuolemien suhteellinen lisääntyminen.

Huumeidenkäyttäjien yliannostukset lisääntyivät Suomessa, Islannissa ja Ruotsissa

Tutkimuksen kriteerit täyttävien kuolemantapausten määrä on kasvanut Suomessa, Ruotsissa ja Islannissa vuodesta 1991 lähtien. Norjassa ja Tanskassa huumeidenkäyttäjien myrkytyskuolemien määrä on puolestaan laskenut jo yli kymmenen vuoden ajan.

Korkein kuolleisuus oli Islannissa 6,58 huumemyrkytyskuolemalla sataatuhatta asukasta kohden. Seuraavana oli Ruotsi (6,46), jossa muunto-opioidiepidemia vaikutti kuolleisuuden kasvuun vuonna 2017. Matalin kuolleisuus oli Tanskassa (4,29). Norjassa puolestaan kuolleisuus oli 5,66 sataatuhatta asukasta kohden.

- Suomi oli pohjoismaisessa vertailussa keskitien kulkija 5,84 huumemyrkytyskuolemalla sataatuhatta asukasta kohden. Suunta on kuitenkin kohti huonompaa, sillä vastaava kuolleisuusluku oli edellisellä tarkastelujaksolla 4,61, Ojanperä toteaa.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) on arvioinut koko Euroopan huumemyrkytyskuolleisuudeksi 2,26 kuolemaa sataatuhatta asukasta kohden.

- Kuolemansyyn selvityksen ja raportoinnin eroista johtuen vertailu on mielekkäämpää toisiaan monin tavoin muistuttavien Pohjoismaiden kesken, Kriikku arvioi.

Suomessa ja Norjassa huumeisiin kuolee suhteessa eniten naisia

Valtaosa huumemyrkytykseen kuolleista oli miehiä. Suomessa ja Norjassa lähes neljäsosa kuolemaan johtaneista huumemyrkytyksistä tapahtui naisille. Alhaisin naisten osuus oli Islannissa, jossa vain 7 prosenttia tapauksista koski naispuoleista huumeidenkäyttäjää.

Huumemyrkytyksiin kuolleiden keski-ikä erosi jonkin verran maiden välillä. Tanskassa ja Norjassa uhri oli keskimäärin 41-vuotias, kun taas Suomessa uhrin keski-ikä oli 35 vuotta. Ruotsissa ja Islannissa keski-ikä oli hieman Suomea alhaisempi.

Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic countries in 2017 -artikkeli

Live24magazine

11.07.2020Varo silmäniskua! Liikkeellä on uusi, nopeasti yleistyvä kiristyshaittaohjelma
09.07.2020Suomi vastaanotti ensimmäiset alaikäisten siirrot Välimeren alueelta keskiviikkoiltapäivänä
08.07.2020Koirien kiusana sinilevä, käärmeet, ötökät ja helteet - Näin ehkäiset ja hoidat lemmikkisi kesähaavereita
07.07.2020Sairaalahoitoa vaativaan koronavirustautiin (COVID-19) sairastuneilla potilailla vakavampi taudinkuva ja pidempi sairaalahoito kuin influenssapotilaalla
07.07.2020Työryhmä: Raiskauksen tunnusmerkiksi vapaaehtoisuuden puute
06.07.2020Kuopioon elokuussa avattava Suomen toiseksi suurin uimahalli tähtää viiden tähden asiakaskokemukseen
06.07.2020Laivoilla useita altistustilanteita - hakeudu matalalla kynnyksellä testiin, jos oireita
06.07.2020SDP:n Matias Mäkynen: Järjestöjen kanneoikeus ehkäisisi väärinkäytöksiä ja suojaisi heikompaa työmarkkinoilla
30.06.2020Diakonissalaitos aloittaa työn radikalisoitumisen ehkäisemiseksi
30.06.2020Nettipuhelujen soittaminen on yleistynyt erittäin voimakkaasti

Siirry arkistoon »