Tuomioistuinvirasto: Kaikki tuomioistuimissa käsiteltävät asiat pyritään hoitamaan vaarantamatta kenenkään terveyttä

19.03.2020

Tuomioistuinvirasto suosittelee, että kaikki tuomioistuimissa käsiteltävät asiat pyritään hoitamaan käytettävissä olevilla resursseilla, jos se vain on mahdollista altistamatta tuomioistuinten henkilökuntaa ja tuomioistuimissa asioivia koronavirustartunnalle. Poikkeusoloista huolimatta oikeudenkäynteihin liittyviin määräaikoihin ei ole säädetty muutoksia. Tuomioistuimen kutsujen ja kehotusten sisältö on ennallaan, ellei asiakkaalle ole muuta ilmoitettu. Tuomioistuinvirasto antoi uuden ohjeistuksen tuomioistuimille eilen.

Tuomioistuinten toiminnassa suositellaan hyödyntämään mahdollisimman paljon etäosallistumista pääkäsittelyiden, suullisten käsittelyiden,valmisteluistuntojen ja sovittelujen osalta. Istunnon puheenjohtaja päättää tapauskohtaisesti keiden henkilökohtainen paikallaolo tuomioistuimessa on välttämätöntä ja ketkä voivat osallistua etäyhteydellä tai vaihtoehtoisesti puheyhteyden kautta.

Pääasiassa sellaiset asiat, jotka edellyttävät jonkun asianosaisen henkilökohtaista läsnäoloa ja joita ei voida käsitellä etäyhteyksin, voidaan peruuttaa tai niiden käsittelyä voidaan lykätä. Tämä suositus ei koske kiireellisiä pakkokeinoasioita ja vangitun vastaajan rikosasioita. Tuomioistuinvirasto on jo aiemmin antanut suositukset asioiden priorisoinnista, jos se on tarpeen.

Tuomioistuinvirasto suosittelee myös, että tuomioistuinten tiloissa tehdään tarvittavat järjestelyt siellä asioivien henkilöiden lähikontaktin välttämiseksi. Ainakin ne istuntokäsittelyt, joissa asianosaisten määrä ylittää kymmenen henkilöä pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan niin, että istunto jaetaan useaan saliin, joista on kuva- ja ääniyhteys toisiinsa.

Tuomioistuinten asiakaspalvelun on jatkuttava poikkeusoloissakin normaalisti. Asiakkaita kehotetaan sähköiseen ja puhelimitse tapahtuvaan asiointiin.

Tuomioistuimia kehotetaan myös tehostamaan viestintäänsä sisäisesti sekä asiakkaisiin ja sidosryhmiin päin. Poikkeusolot eivät muuta oikeudenkäyntien julkisuudesta voimassa olevia säännöksiä. Oikeudenkäyntien julkisuudesta on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Puheenjohtaja tekee tapauskohtaisesti oikeudenkäynnin julkisuutta koskevat päätökset.  

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti Tuomioistuinvirasto suosittaa, että tuomioistuimissa siirryttäisiin mahdollisimman laajalti etätyöhön sikäli kuin työntekijän työtehtävät sen mahdollistavat.

Live24magazine

06.04.2020Maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa koronaviruksesta
06.04.2020Lowell Suomi Oy: Lowell ottaa käyttöön lisäjoustoja koronakriisissä
04.04.2020Itse tehty maski ei suojaa koronavirukselta - hengityksensuojainten pitää olla turvallisia ja taata riittävä suoja
03.04.2020Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Kansalaiskirje koronaviruksesta on lähtenyt koteihin
03.04.2020389 500 suomalaisella on maksuhäiriömerkintöjä
03.04.2020Maksamatta jääneistä taiteen jälleenmyyntikorvauksista tuomio
03.04.2020Koronaepidemia pakotti ruoka-aputoimijat pikaiseen järjestäytymiseen - avun tarve kentällä on nyt valtava
03.04.2020HUSissa alkaa COVID-19-taudin lääkehoitotutkimus
03.04.2020Ryhdy sairaanhoitajien apuriksi - osallistu kampanjaan
02.04.2020Avustajakoirat luokitellaan lääkinnällisiksi apuvälineiksi

Siirry arkistoon »