Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi OP Vakuutus Oy:lle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä liikennevahinkoasian käsittelyssä

27.11.2019

Suomen Potilasvahinkoapu OyKuvahaun tulos haulle op vakuutus

Suomen Potilasvahinkoapu Oy teki Eduskunnan oikeusasiamiehelle asiakkaansa puolesta tammikuussa 2019 kantelun OP Vakuutus Oy:n (nyk. Pohjola Vakuutus Oy, jälj. "OP-Pohjola") erittäin vakavasta viivyttelystä liikennevahinkoasian käsittelemisessä. Kyse oli liikennevahingosta aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta. OP-Pohjola ei antanut asiasta päätöstä 1,5 vuoteen eikä vastannut lukuisiin asiakkaan sekä Suomen Potilasvahinkoapu Oy , hänen puolestaan esittämiin tiedusteluihin asian etenemisestä. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen totesi päätöksessään 22. marraskuuta muun muassa, että hallintolain mukaan asiat on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä ja asianosaiselle on pyynnöstä annettava arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava asian etenemistä koskeviin tiedusteluihin. Liikennevakuutuslain mukaan yhtiön on suoritettava korvaus tai ilmoitettava, ettei sitä suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut riittävän selvityksen. Jos vastuu korvauksesta on epäselvä tai jos korvauksen suuruutta ei ole voitu kokonaan määritellä, on perusteltu vastaus annettava vahinkoa kärsineelle 3 kuukauden kuluessa.

Apulaisoikeusasiamies katsoi, ettei Op-Pohjolan menettely täyttänyt hallintolain ja liikennevakuutuslain säännöksiä. Hän totesi, ettei asian käsittely Op-Pohjolassa näyttänyt edenneen lainkaan kahdeksaan kuukauteen. Op-Pohjolan menettelyn moitittavuutta lisäsi se, että yhtiö oli samanaikaisesti laiminlyönyt vastata tiedusteluihin.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan OP-Pohjolan menettely osoitti merkittävää huolimattomuutta suhteessa korvausasioiden viivytyksettömän ja asiamukaisen käsittelyn turvaamista koskeviin säännöksiin. Apulaisoikeusasiamies totesi lisäksi, että Op-Pohjolan tuli tarkastella korvausprosessiaan kriittisesti, jotta tämänkaltaisia laiminlyöntejä ei jatkossa tapahdu. Hän antoi OP-Pohjolalle huomautuksen vastaisen varalle lainvastaisesta menettelystä.

Myös Finanssivalvonta katsoi, ettei OP-Pohjolan menettely edennyt hyvän hallinnon mukaisesti. Finanssivalvonta ilmoitti seuraavansa tilannetta.

Lähde: EOAK/192/201

Live24magazine

03.06.2020Akava: Hallituksen lisätalousarvioesitys tukee kriisistä selviytymistä
02.06.2020Kesätyöt ja harjoittelu Skanskalla vievät kohti työelämää
02.06.2020Ministeri Henriksson: Syyttäjätoimintaan vahvistusta lisätalousarviossa
02.06.2020Prätkällä töihin - päivän kummeina radiologi Sakari Kainulainen ja sairaanhoitaja Juha-Pekka Miettinen: " Päivän paineet ja kiireet tippuvat moottoripyöräillessä tienvarsille "
01.06.2020Venäjän tullin lahjoittama labradorinnoutaja valmistui tullikoiraksi
01.06.2020Tukes ohjeistaa: Näin ostat kansanmaskin
30.05.2020Rovaniemi: Suurtulvan huippu lähellä - "Töitä paiskitaan yötäpäivää"
28.05.2020Kirjauutuus: Onko meidät huijattu yksiavioisuuteen?
27.05.2020Avoin kirje Marja Kihlströmin tueksi koskien Osmo Kontulan käytöstä
27.05.2020Uudet mallinnukset vahvistavat: Sairaiden eristäminen ja etätyön suosiminen ovat avainasemassa koronan torjunnassa

Siirry arkistoon »