Arkean tulevaisuus on vaarassa

26.11.2019

Arkea

Julkisuudessa toistuvasti esillä olleiden, Arkean mukaan, virheellisten tietojen takia, Arkea haluaa tuoda esiin Arkean työntekijöiden työehtosopimuksen muutokseen liittyvät tiedot. Yleisimmin toistuvat virheet liittyvät työntekijöiden palkkaan ja Arkean liikevoittoon.  

Arkean mukaan oikeat tiedot ovat seuraavat:

- työehtosopimuksen muutos vaikuttaa Arkean työntekijöiden palkkoihin nykyisestä palkasta riippuen -10–+5 prosenttia.

- Arkean liikevoitto oli viime vuonna 1,4 miljoonaa euroa voitollinen ja vuoden 2019 tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen.

Arkeassa tehtiin syyskuun lopussa päätös siirtyä käyttämään kiinteistönhoito-, siivous-, ja ruokapalvelualoilla yleisesti käytettyjä työehtosopimuksia. Tähän päätökseen saatiin omistajan ennakkonäkemyksenä hyväksyntä Turun kaupungin konsernijaoston kokouksessa 27. syyskuuta.

Arkean mukaan päätöstä ei tehty kevein perustein, sillä tarkoituksena on turvata yhtiön tulevaisuus ja työpaikat. Arkean mukaan se toimii puhtaasti markkinoilla, joten on myös luontevaa että se kuuluu kilpailijoidensa kanssa samaan työnantajaliittoon ja kilpailee näiden kanssa samoilla ehdoilla.

Työehtosopimuksen vaihtaminen vaikuttaa Arkeassa työntekijöiden vuosilomien kertymiseen ja pituuteen, lomarahan suuruuteen, sairausajan palkkaan, ilta-, yö- ja lauantailisiin sekä palkkarakenteeseen.

Muutokset ovat seuraavat:

- Nykyisen työehtosopimuksen mukaan henkilöstöllä on vuosilomia enimmillään seitsemän (7) viikkoa ja kolme (3) päivää. Uusien työehtosopimusten mukaan lomia on pisimmillään viisi (5) viikkoa.

- Työntekijät voivat pitää lomamääräytymisvuonna 1.4.2019–31.3.2020 nykyisen työehtosopimuksen laskentaperiaatteiden mukaan ansaitsemansa vuosilomapäivät talvilomakauden 30.4.2021 loppuun mennessä.

- Nykyisen työehtosopimuksen mukaan henkilöstölle maksetaan sairauspoissaolon ajalta täyttä palkkaa 60 päivää ja 2/3 palkkaa sitä seuraavien 120 päivän ajalta. Uusissa työehtosopimuksissa palkallinen sairausloma kestää maksimissaan 56 kalenteripäivää.

- Nykyisessä työehtosopimuksessa palkka koostuu peruspalkasta sekä kokemuslisästä. Uusissa työehtosopimuksissa on käytössä taulukkopalkka, joka määräytyy MaRan sopimuksessa työkokemusvuosien ja Kitan sopimuksessa tehtäväkohtaisen vaativuuden ja koulutuksen perusteella. Arkean johto päätti 12. marraskuuta, että peruspalkat säilyvät ja jopa nousevat, mikäli uusien työehtosopimuksien palkat ovat korkeammat.

- Tällä hetkellä muutoksen vaikutuksen arvioidaan olevan henkilötasolla nykyisestä palkasta riippuen -10–+5 %.

Yhtiön taloudellinen tilanne näyttää huonolta

Aikaisempiin vuosiin verrattuna yhtiön taloudellinen tilanne näyttää huonolta. On hyvin mahdollista, että tulos tämän ja tulevien vuosien osalta on tappiollinen. Arkean kuluvan vuoden tuloskortti sekä osavuosikatsaus ovat osa Turun kaupunginhallituksen päätöksentekomateriaalia ja siltä osin julkista tietoa ja kaikkien nähtävillä.

Sekä työntekijöillä että työnantajalla on oikeus järjestäytyä. Työehtosopimus on siis työnantajan päätettävissä eikä kuulu yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen piiriin. Arkea on nyt järjestäytymässä alan yleisiin työnantajaliittoihin, joissa sen kilpailijatkin ovat.

JHL ilmoitti 26. marraskuuta työtaistelusta, joka toteutuu 27.–29. marraskuuta. 

Arkea toivoo että asiaan löytyisi ratkaisu.

Live24magazine

03.06.2020Akava: Hallituksen lisätalousarvioesitys tukee kriisistä selviytymistä
02.06.2020Kesätyöt ja harjoittelu Skanskalla vievät kohti työelämää
02.06.2020Ministeri Henriksson: Syyttäjätoimintaan vahvistusta lisätalousarviossa
02.06.2020Prätkällä töihin - päivän kummeina radiologi Sakari Kainulainen ja sairaanhoitaja Juha-Pekka Miettinen: " Päivän paineet ja kiireet tippuvat moottoripyöräillessä tienvarsille "
01.06.2020Venäjän tullin lahjoittama labradorinnoutaja valmistui tullikoiraksi
01.06.2020Tukes ohjeistaa: Näin ostat kansanmaskin
30.05.2020Rovaniemi: Suurtulvan huippu lähellä - "Töitä paiskitaan yötäpäivää"
28.05.2020Kirjauutuus: Onko meidät huijattu yksiavioisuuteen?
27.05.2020Avoin kirje Marja Kihlströmin tueksi koskien Osmo Kontulan käytöstä
27.05.2020Uudet mallinnukset vahvistavat: Sairaiden eristäminen ja etätyön suosiminen ovat avainasemassa koronan torjunnassa

Siirry arkistoon »