Annomen Oy:tä ei hyväksytty perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin - Annomen aikoo hakea oikaisua

03.10.2019

Aluehallintovirastologo2.png

Annomen Oy:n rekisteröitymisilmoitus perintätoimen harjoittajien rekisteriin on hylätty. Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan Annomen Oy ei täytä perintärekisterilain mukaista vakavaraisuusvaatimusta. Rekisteröintipäätöstä on noudatettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Aluehallintovirasto peruutti Alektum Oy:n luvan perintätoiminnan harjoittamiseen vuoden 2018 lopussa.  Sen jälkeen Alektum Oy myi perintäliiketoimintansa Annomen Oy:lle. Annomen Oy on jättänyt Aluehallintovirastolle rekisteröinti-ilmoituksen, jotta se merkittäisiin uuteen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.

Perintärekisterilaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2019. Lain siirtymäsäännöksen mukaan sellainen toimija, jolla on ollut entisen perintälain mukaan myönnetty perintälupa, saa jatkaa rekisteröintiä edellyttävää perintätoimintaa, kunnes päätös uuteen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin merkitsemisestä on tehty. Annomen Oy:llä on ollut perintälupa 1. tammikuuta 2019 perintärekisterilain voimaan tullessa, joten sillä on ollut oikeus harjoittaa rekisteröinninvaraista perintätoimintaa siihen saakka, kunnes rekisteröintipäätös on tehty.

Rekisteröinnin edellytykset - Annomen Oy ei täytä perintärekisterilain vakavaraisuusvaatimusta

Perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin voidaan merkitä toimija, joka täyttää laissa asetetut rekisteröinnin edellytykset. Rekisteröinti voidaan evätä, jos on ilmeistä, että toimija aikoo harjoittaa perintätoimintaa toisen välikätenä. Aluehallintoviraston saaman selvityksen perusteella ei ole ilmeistä, että Annomen Oy aikoisi harjoittaa tällaista toimintaa.

Rekisteröinti edellyttää muun ohella, että toimija on vakavarainen. Perintärekisterilain mukaan vakavaraisuutta arvioitaessa tulee huomioida toimijan taloudellinen asema. Vakavaraisuusvaatimus ei täyty esimerkiksi silloin, kun toimijalla on peräkkäisiä tappiollisia tilikausia tai kun velkaantuminen on merkittävää.

Edellisten vuosien tilinpäätöstietoihin ja muihin selvityksiin perustuen Aluehallintovirasto katsoo, että Annomen Oy ei täytä perintärekisterilain vakavaraisuusvaatimusta. Tästä syystä Annomen Oy:n rekisteröitymisilmoitusta perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin ei voida hyväksyä.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Rekisteröintipäätös on luonteeltaan sellainen, että sitä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. Annomen Oy on saanut päätöksen tiedoksi 30. syyskuuta 2019, joten perintätoiminta on lopetettava 30. lokakuuta 2019, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Asianosainen voi hakea oikaisua Aluehallintoviraston päätökseen. 

Annomen Oy aikoo hakea päätökseen oikaisua

Annomen Oy:n mukaan, Aluehallintovirasto on evännyt Annomen Oy:ltä pääsyn perintätoimen harjoittajien rekisteriin johtuen yhtiön vuosien 2015–2017 tilikausista.

Annomen Oy:n mukaan Aluehallintoviraston päätös perustuu vanhoihin talouslukuihin eikä kuvaa tuottavaa ja taloudellisesti vakaata yhtiötä, jollainen yhtiö tällä hetkellä on.

Annomen Oy on päättänyt hakea oikaisua Aluehallintoviraston päätökseen.

Live24magazine

 

12.10.2019Hannakaisa Heikkinen: Suomalainen maito on enemmistön valinta
12.10.2019Kokoomusopiskelijat: Suomen on levitettävä punainen matto huippuosaajille
11.10.2019Mitä jokaisen tulisi tietää verkkohäiriköinnistä, someriippuvuudesta ja valeuutisista?
11.10.2019Asiakastieto Group: Miljoonakonkurssien määrä on roimassa 50 prosentin kasvussa
10.10.2019Seksityöläiset joutuvat jatkuvasti pohtimaan, kuinka näkyviä he voivat olla
09.10.2019Ministeri Marin kummeksuu Petteri Orpon lausuntoja
09.10.2019WSOY ja Lauri Tähkä yhteistyöhön
09.10.2019Nigerialaisprinssin miljoonat vaihtuivat ilmaisiin kännyköihin - lue asiantuntijan vinkit taviksen tietoturvaan
08.10.2019Kuntaliitto: Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät - ohjeet kunnille julkaistu
08.10.2019KKV tiedottaa : Alektum ja Annomen perivät saatavia oikeudessa tuhansilta kuluttajilta - toimi näin, jos saat aiheettoman velkomuskanteen

Siirry arkistoon »