Kysely: Rippikoulu saa nuorilta kiitettävän arvosanan

12.09.2019

Kirkon viestintä

Vuonna 2019 rippikouluun osallistuneet nuoret antoivat rippikoululle arvosanaksi kiitettävän 9-, selviää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toteuttamasta kyselystä.

Rippikoululaisten itsearviointikysely on osa vuonna 2017 voimaan tullutta rippikoulu-uudistusta. Kyselyn avulla halutaan vuosittain selvittää nuorten kokemuksia rippikoulusta. Siihen vastasi lähes 15 000 nuorta.

Vastauksista käy ilmi, että nuoret ovat kaikkein tyytyväisimpiä turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja hyvään yhteishenkeen. Yli 90 prosenttia vastaajista koki, että rippikoulussa saa olla oma itsensä ja siellä on turvallista olla.

Rippikoulu vähentää yksinäisyyden kokemusta

- Minusta meidän ripariryhmä oli tosi hyvä. Kaikki tuli toimeen suurimmaksi osin, eikä kenenkään tarvinnut olla yksin, vaikka suurin osa ei tuntenut toisiaan entuudestaan. Mun oli helppo olla oma itseni ja pystyin sanomaan, mitä oikeasti ajattelin, kertoo tämän vuoden rippikoululainen Olivia Jokiniemi omasta kokemuksestaan.

Kirkkohallituksen rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkisen mukaan pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää. Hän kertoo, että rippikouluun on viime vuosikymmenien aikana panostettu paljon. Työntekijöitä ja vapaaehtoisia on riittävästi, on järjestetty koulutusta sekä kehitetty rippikoulua niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Erityisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota.

- Kaikki se työ mitä rippikoulun eteen on tehty, näkyy nuorten vastauksissa. Rippikoululla on myös iso merkitys nuorten ystävyyssuhteiden kannalta. Rippikoulu parhaimmillaan vahvistaa ja luo uusia ystävyyssuhteita nuorten välillä, Pulkkinen sanoo.

- Vaikka moni nuori kärsii yksinäisyydestä ja erilaisista mielenterveysongelmista, rippikoulu tämän kaiken keskellä tukee positiivisesti nuorten mielenterveyttä, Pulkkinen jatkaa.

-  Rippikoulu mahdollistaa nuorelle turvallisen tilan olla omana itsenään. Rippikoulu myös lisää yhteisöllisyyttä nuorten välillä, jolla on suuri merkitys koetun yksinäisyyden vähentymisessä.

Live24magazine

24.09.2019Työllisyydessä ei suuria muutoksia - työllisyystavoitteen saavuttamisessa jo kiire
24.09.2019Finanssivalvonta: Euroopan järjestelmäriskikomitea suosittaa Suomelle uusia lainanottajiin kohdistuvia makrovakausvälineitä - suosituksia ja varoituksia myös kymmenelle muulle ETA-maalle
23.09.2019EU-valvoja suosittelee Suomelle kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista
23.09.2019Kelan verkkopalveluiden saavutettavuus on hyvällä tasolla
23.09.2019Turkulaiset koululaiset voivat osallistua 27.9. järjestettävään ilmastolakkoon huoltajan luvalla
23.09.2019Hoitotarvikejakelun uudistaminen tuo säästöjä ja vapauttaa aikaa hoitotyöhön
23.09.2019Asianajajat tarjoavat maksutonta oikeusneuvontaa ympäri Suomea
22.09.2019Kotitalousvähennys on tärkeä myös pienituloisille eläkeläisille -Kansallinen senioriliitto vaatii kotitalousvähennyksen leikkausten perumista
20.09.2019Qatar petti lupaukset - siirtotyöläiset tekevät töitä ilman palkkaa
20.09.2019Akava: Palauttava työttömyysturva kannustaa työnhakuun

Siirry arkistoon »