Satakuntaan merkittävä uusi hankerahoitus - työpaikoille uusia monikulttuurisia osaajia

11.09.2019

opiskelijoita-hankkeen-koulutuksessa2.jpeg

Opiskelijoita hankkeen koulutuksessa. Kuva: Kimmo Turtiainen 

Toukokuussa päättynyt Opin portailla Satakunnassa -hanke sai aikaan merkittäviä tuloksia: hankkeella oli vaikutusta yli sadan maahanmuuttajan koulutuspolkuihin. Nyt jatkumo ammattilaisten siirtymisessä koulutuksesta työelämään mahdollistuu, sillä jatkohanke Opin portailta työelämään Satakunnassa käynnistyy. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin 850 000 euroa.

Yli 100 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa on parantanut valmiuksiaan opiskella Suomessa Opin portailla Satakunnassa -hankkeen myötä. 25 heistä opiskelee tällä hetkellä Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin-kampuksella tutkinto-opiskelijoina tavoitteenaan sairaanhoitajan tai sosionomin tutkinto. Satakuntaan valmistuu siis lähivuosina suuri joukko ammattilaisia, joiden vahvuutena on myös kulttuuriasiantuntijuus.

Jatkohanke Opin portailta työelämään Satakunnassa on suoraa jatkumoa aiemman hankkeen työlle, ja mukana ovat alueen kaikki keskeiset oppilaitokset. Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa jatkohankkeessa kumppaneina ovat alueen toinen ammattikorkeakoulu SAMK sekä toisen asteen oppilaitokset Satedu ja WinNova.  

- Merkittävä hankerahoitus mahdollistaa jatkossakin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukemisen, jotta myös työllistymisen vaihe olisi sujuva sekä ammattiin valmistuvien että työnantajien näkökulmasta, toteaa projektipäällikkö Anu Halonen Diakista.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja kansallinen rahoittajataho on Keski-Suomen ELY. Hankkeen rahoitus on kokonaisuudessaan lähes 850 000 euroa. Elokuussa 2019 käynnistynyt jatkohanke jatkuu vuoden 2021 loppuun.

opiskelijoita-hankkeen-koulutuksessa.jpeg

 Kuva: Kimmo Turtiainen 

Koulutettujen osaaminen esiin

Päättyneessä Opin portailta Satakunnassa -hankkeessa, johon uusi hanke pohjautuu, tuotettiin erilaisia valmentavia koulutuksia tukemaan korkeakoulutukseen siirtymistä toiselta asteelta, ja tarjottiin monenlaisia tukitoimia toisen asteen opiskelujen ohessa. Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa hankekumppaneina olivat Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu sekä Länsirannikon koulutus oy WinNova.

 - Maahanmuuttajataustaisten haasteina koulutuspoluilla etenemisessä ovat puutteellisen suomen kielen ja monimuotopedagogisten taitojen lisäksi se, että muissa maissa suoritettuja tutkintoja ei Suomessa kovin helposti rinnasteta, vaikka kykyä ja osaamista olisikin, Halonen pohtii.

Siirtymä toiselta asteelta, eli lukiosta tai ammattikoulusta korkea-asteelle eli ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, oli erityisessä fokuksessa, sillä maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat aliedustettuja suomalaisissa korkeakouluissa.

- Jatkohankkeen myötä koko urapolkuun voidaan vaikuttaa, kun myös opintojen loppuunsaattamiseen ja työllistymiseen voidaan tuoda tukea, Anu Halonen kertoo.

Tietoa jatkokäyttöön

Jo ensimmäisessä hankkeessa tuotettiin Matkalla ammattiin -sivusto, jonka tarkoitus on auttaa mieleisen koulutus- ja ammattialan löytämiseen Suomessa. Sivustolla kuvataan suomalainen koulutusjärjestelmä sekä alat ja ammatteja, joihin on hyvät mahdollisuudet työllistyä.

- Sivustoa voi käyttää peräti seitsemällä eri kielellä.   Sivusto soveltuu ohjattavan tutustumisen ja itseopiskelun lisäksi hyödynnettäväksi opetuksessa kotoutumiskoulutuksista lähtien, Anu Halonen vinkkaa.

Live24magazine

24.09.2019Työllisyydessä ei suuria muutoksia - työllisyystavoitteen saavuttamisessa jo kiire
24.09.2019Finanssivalvonta: Euroopan järjestelmäriskikomitea suosittaa Suomelle uusia lainanottajiin kohdistuvia makrovakausvälineitä - suosituksia ja varoituksia myös kymmenelle muulle ETA-maalle
23.09.2019EU-valvoja suosittelee Suomelle kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista
23.09.2019Kelan verkkopalveluiden saavutettavuus on hyvällä tasolla
23.09.2019Turkulaiset koululaiset voivat osallistua 27.9. järjestettävään ilmastolakkoon huoltajan luvalla
23.09.2019Hoitotarvikejakelun uudistaminen tuo säästöjä ja vapauttaa aikaa hoitotyöhön
23.09.2019Asianajajat tarjoavat maksutonta oikeusneuvontaa ympäri Suomea
22.09.2019Kotitalousvähennys on tärkeä myös pienituloisille eläkeläisille -Kansallinen senioriliitto vaatii kotitalousvähennyksen leikkausten perumista
20.09.2019Qatar petti lupaukset - siirtotyöläiset tekevät töitä ilman palkkaa
20.09.2019Akava: Palauttava työttömyysturva kannustaa työnhakuun

Siirry arkistoon »