Tutkimus: Asiakkaat kokevat valinnanvapauden tärkeäksi arvoksi

09.09.2019

doctor-1228627_640.jpg

Kuva: kuvituskuva

Tuoreessa tutkimusraportissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilua erityisesti asiakasarvon toteutumisen näkökulmasta.

Tutkimuksessa selvitettiin valinnanvapauden ja asiakasarvon näkökulmia kolmella tasolla: kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa, kansallisessa kyselytutkimuksessa sekä Juha Sipilän hallituksen käynnistämässä palvelusetelikokeilussa.

Palvelusetelikokeilu on ollut käynnissä vuodesta 2017 alkaen, ja se päättyy lokakuussa 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa kokeilussa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta on kokeiltu palvelusetelin avulla kymmenellä alueella.

Tampereen yliopiston toteuttaman tutkimuksen mukaan asiakkaat kokevat valinnanvapauden tärkeäksi tekijäksi riippumatta siitä, käyttävätkö he mahdollisuuttaan valita palvelutuntuottaja.  Asiakkaat arvostavat toimivaa hoitotasapainoa ja luottavat julkiseen terveydenhuoltoon. 

Kokeilusta tietoa asiakaslähtöisempien palvelujen kehittämiseen

Valinnanvapauskokeilusta on saatu tietoa palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämiseksi asiakaslähtöisempään ja asiakasarvoa tuottavaan suuntaan.  Erityisen tärkeää on, että valinnanvapauden toteuttamisesta saatiin käytännön tietoa niin asiakkaan, palveluntuottajien kuin palvelujen järjestäjän näkökulmasta.

Tärkein palveluntuottajan vaihtamisperuste oli kokeilussa lääkäriaikojen saatavuus ja palvelun tuottajan sijainti. Kokeilu synnytti myös uutta kysyntää, sillä 20–25 prosenttia yksityiselle vaihtaneista oli aiemmin käyttänyt pääasiassa työterveyttä ja 20–25 prosenttia käyttänyt itse maksaen yksityistä palveluntuottajaa. Tarjonnan kasvu toisaalta vähensi päivystyslähetteitä.  

Valinnanvapauskokeilu lisäsi eri toimijoiden yhteistyötä ja tuotti aiempaa kiinteämpää moniammatillista yhteistyötä. Kokeiluun osallistuneet palveluntuottajat toimivat osana julkista palvelua eikä ylilyöntejä tai osaoptimointia esiintynyt.  

Asiakkaan mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajansa on viime vuosina pidetty merkittävänä tekijänä terveydenhuollon palveluiden asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden kehittämisessä.

Tutkimus toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Raportti :  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161781

Päivitetty 09.09.2019 kello 11.45. Lisätty linkki raporttiin.

Live24magazine

24.09.2019Työllisyydessä ei suuria muutoksia - työllisyystavoitteen saavuttamisessa jo kiire
24.09.2019Finanssivalvonta: Euroopan järjestelmäriskikomitea suosittaa Suomelle uusia lainanottajiin kohdistuvia makrovakausvälineitä - suosituksia ja varoituksia myös kymmenelle muulle ETA-maalle
23.09.2019EU-valvoja suosittelee Suomelle kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista
23.09.2019Kelan verkkopalveluiden saavutettavuus on hyvällä tasolla
23.09.2019Turkulaiset koululaiset voivat osallistua 27.9. järjestettävään ilmastolakkoon huoltajan luvalla
23.09.2019Hoitotarvikejakelun uudistaminen tuo säästöjä ja vapauttaa aikaa hoitotyöhön
23.09.2019Asianajajat tarjoavat maksutonta oikeusneuvontaa ympäri Suomea
22.09.2019Kotitalousvähennys on tärkeä myös pienituloisille eläkeläisille -Kansallinen senioriliitto vaatii kotitalousvähennyksen leikkausten perumista
20.09.2019Qatar petti lupaukset - siirtotyöläiset tekevät töitä ilman palkkaa
20.09.2019Akava: Palauttava työttömyysturva kannustaa työnhakuun

Siirry arkistoon »