Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2020

17.08.2019

eurot-891747_640.jpg

Kuva: Kuvituskuva

Oikeusministeriö ehdottaa hallinnonalansa määrärahoiksi 951 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon, ehdotettu määrärahataso on 12 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna.

Pääosin muutos johtuu hallitusohjelmassa päätetyistä pysyvistä 14 miljoonan euron lisämäärärahoista.

Syyttäjälaitokselle, tuomioistuimille, oikeusavulle ja Rikosseuraamuslaitokselle kohdistetaan yhteensä 5,2 miljoonan euron vuotuinen lisämääräraha. Tämä on tarpeen poliisin toiminnan laajentuessa, jotta koko rikosketjun toimintakyky säilyy ja rikosvastuun toteutuminen paranee. Lisäksi hallinnonalan resurssien turvaamiseksi osoitetaan oikeuslaitokselle ja Rikosseuraamuslaitokselle 1,7 miljoonan euron vuotuinen lisämääräraha.

Tuomioistuinvirasto käynnistää toimintansa vuonna 2020. Viraston tehtävänä on vastata tuomioistuinten toimintaedellytyksistä ja keskushallintotehtävistä. Uudelle virastolle osoitetaan 1,7 miljoonan euron lisärahoitus.

Talous- ja velkaneuvonnan saatavuutta ja näihin palveluihin ohjaamista parannetaan osoittamalla oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1,5 miljoonan euron lisämääräraha.

Turvapaikanhakijoiden oikeusavun vahvistamiseksi suunnataan julkiselle oikeusavulle ja yksityisille avustajille yhteensä 1,3 miljoonan euron lisärahoitus, josta on päätetty hallitusohjelmassa. Kaikkiaan lisäys turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan on hallintotuomioistuimissa ja oikeusavussa 2,2 miljoonaa euroa kuluvan vuoden tasoon verrattuna.

Väestön ikääntyminen kasvattaa yleisen edunvalvonnan tarvetta. Edunvalvontatoimistoihin palkataan 10 uutta henkilöä, mikä edellyttää 0,6 miljoonan euron lisäystä vuodessa.

Ulosotossa harmaan talouden torjunnan 1,3 miljoonan euron lisärahoitusta jatketaan vuodesta 2020 lukien.

Lainvalmistelussa vahvistetaan vaikutusarviointia keskittämällä arviointien tekeminen oikeusministeriöön. Kyseessä on kaikille ministeriöille tarjottava palvelu, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea lainvalmistelua. Lisärahoitus tähän on 0,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Vanhusasiavaltuutetun tehtävän ja toimiston perustamista valmistellaan. Valtuutettu muun muassa edistäisi vanhusten asioita, välittää tietoa ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon aloitteilla, neuvoilla ja ohjeilla.

Valtioneuvoston yhteinen ihmiskaupan vastainen koordinaattori sijoitetaan oikeusministeriöön. Koordinaattorin johdolla käynnistetään hanke ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmistelemiseksi.

Hämeenlinnan uusi naisvankila ja Keravan avovankila sekä Jyväskylän avovankila- ja yhdyskuntaseuraamustoimistokampus otetaan käyttöön vuonna 2020. Hämeenlinnan satapaikkaisen vankilan tultua käyttöön Suomen vankiloissa ei enää ole niin sanottua paljusellejä, joissa ei ole wc:tä.

Live24magazine

24.09.2019Työllisyydessä ei suuria muutoksia - työllisyystavoitteen saavuttamisessa jo kiire
24.09.2019Finanssivalvonta: Euroopan järjestelmäriskikomitea suosittaa Suomelle uusia lainanottajiin kohdistuvia makrovakausvälineitä - suosituksia ja varoituksia myös kymmenelle muulle ETA-maalle
23.09.2019EU-valvoja suosittelee Suomelle kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista
23.09.2019Kelan verkkopalveluiden saavutettavuus on hyvällä tasolla
23.09.2019Turkulaiset koululaiset voivat osallistua 27.9. järjestettävään ilmastolakkoon huoltajan luvalla
23.09.2019Hoitotarvikejakelun uudistaminen tuo säästöjä ja vapauttaa aikaa hoitotyöhön
23.09.2019Asianajajat tarjoavat maksutonta oikeusneuvontaa ympäri Suomea
22.09.2019Kotitalousvähennys on tärkeä myös pienituloisille eläkeläisille -Kansallinen senioriliitto vaatii kotitalousvähennyksen leikkausten perumista
20.09.2019Qatar petti lupaukset - siirtotyöläiset tekevät töitä ilman palkkaa
20.09.2019Akava: Palauttava työttömyysturva kannustaa työnhakuun

Siirry arkistoon »