Turun kaupunki : Oikaisu Sepänkatu 2:n tutkimuksiin liittyen

13.08.2019

Turun kaupunki

Turun Sanomissa julkaistiin 6. ja 8. elokuuta artikkelit siitä, että Sepänkatu 2:n kuntotutkimuksiin liittyvissä raporteissa on unohdettu mainita mustan homeen löytymisestä tutkimusraportissa. Aihe on herättänyt keskustelua myös muissa medioissa.

Maininnat mustasta homeesta eivät ole unohtuneet Sepänkatu 2:n raportista, vaan Raksystems Insinööritoimisto Oy on raportoinut tulokset Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaisesti. Mustalla homeella viitataan Turun Sanomien artikkeleissa Stachybotrys-sienisukuun, joka kuuluu ns. kosteusvauriota indikoiviin mikrobeihin.

Suomessa rakennusten kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset tulee tehdä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeiden mukaisesti. Asetuksessa määrätään materiaalinäytteistä tehtävät mikrobianalyysit menetelmineen sekä mikrobianalyysien tulostentulkinta. Ne ohjaavat näytteenottoa, käytettäviä analyysimenetelmiä sekä niistä tehtävää tulkintaa.

Sepänkatu 2:n kuntotutkimukset on tehty tämän asetuksen mukaisesti. Sepänkatu 2 materiaalinäytteet on analysoitu laimennossarjamenetelmällä, joka on asetuksen mukainen virallinen viljelymenetelmä. Tutkimuksessa otettujen näytteiden analyysit on tehnyt Turun yliopiston aerobiologian yksikön laboratorio.

Mitä ja miten on tutkittu ja mitkä ovat tulokset?

Turun Sanomien artikkelissa mainitun 15 näytteen sijaan, Sepänkatu 2:ssa tehdyn tutkimuksen yhteydessä yhteensä otetuista 19 näytteestä kolmessa havaittiin Stachybotrys-kasvustoa pieninä pitoisuuksina käytetyllä laimennossarjamenetelmällä.

Lisäksi analyysit tehnyt laboratorio on käyttänyt omaa, sisäistä menetelmäänsä näytteiden analysoimiseksi. Tällä menetelmällä, edellisen kolmen lisäksi, viidessä näytteessä on todettu Stachybotrys-kasvua. Näiden tulosten osalta ei voida tehdä päätelmiä löydösten merkityksestä, sillä tätä laboratorion omaa menetelmää ei ole kuvattu laboratorion analyysivastauksessa, mikrobien pitoisuuksia ei ole esitetty, eikä tulosten tulkinnasta ole esitetty ohjeita. Tämä analyysivastaus on päivätty 18.6.2019, jonka mukaan tutkimusseloste on laadittu.

Laboratorio on toimittanut uuden analyysivastauksen laboratorion tekemän kirjausvirheen vuoksi, joka on päivätty 9.8.2019. Tässä uudessa analyysivastauksessa ainoana erona aiempaan oli se, että sisäisessä menetelmässä oli todettu neljässä näytteessä Stachybotrys-kasvua aiemmin esitetyn viiden näytteen sijasta.

Näiden tulosten osalta ei edelleenkään voida tehdä päätelmiä löydösten merkityksestä, sillä tätä menetelmää ei siis ole kuvattu laboratorion analyysivastauksessa, mikrobien pitoisuuksia ei ole esitetty, eikä tulosten tulkinnasta ole esitetty ohjeita.

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeiden mukaan, ”tieto mikrobilajistosta on tärkeä osa mikrobikasvun ja epätavanomaisten mikrobilähteiden tunnistamista, mutta yksinomaan sen perusteella (esimerkiksi yksittäisten aktinomykeettien tai Stachybotryksen esiintyminen rakennuksessa) ei tule tehdä päätelmiä rakennuksen terveellisyydestä.” (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje osa IV, ohje 8/2016, s. 7).

Lisäksi ohjeissa mm. kerrotaan, että rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun näytteen home- ja hiivasienten pitoisuus on vähintään 10 000 pmy/g* tai aktinomykeettien pitoisuus 3 000 pmy/g. Sieni-itiöpitoisuuden jäädessä alle 10 000 pmy/g, voivat löydökset viitata mikrobikasvustoon silloin, kun näytteessä havaitaan kosteus- ja homevaurioon viittaavia kosteusvaurioindikaattoreita ja sienten kokonaispitoisuus on 5 000-10 000 pmy/g. (*=pesäkkeen muodostavaa yksikköä/grammassa materiaalia.)

Kaikkien 19 otetun materiaalinäytteen laimennossarjamenetelmän mukaiset tulokset on raportoitu Raksystems Insinööritoimisto Oy:n tutkimusraportissa. Sepänkadulta otetuissa 19 näytteessä kolmessa havaittiin toimenpiderajan ylittävää mikrobikasvua. Vauriot ovat olleet selvitysten mukaan paikallisia ja ne ovat rajoittuneet vesipisteiden läheisyyteen ja yhden ikkunan alapuolelle. Toimenpiderajat ylittävien tulosten osalta Turun kaupunki tekee parhaillaan kiinteistössä korjauksia, joiden laadunvarmistus tehdään asetuksen mukaisin menetelmin.

Mikrobivaurioista on olemassa paljon tutkimusta ja julkaisuja, jotka ovat osittain ristiriitaisia ja kiistanalaisia. Raksystems Insinööritoimisto Oy noudattaa kosteus- ja sisäilmateknisten tutkimusten suorittamisessa lakia ja asetuksia ja toimii niissä annettujen ohjeiden mukaisesti, myös tuloksia tulkittaessa. 

Turun ympäristöterveydenhuollon mukaan koulutyö voi alkaa keskiviikkona 14.8. normaalisti.

Avoin infotilaisuus Sepänkatu 2:n tutkimuksista tiistaina 13.8.

Sepänkatu 2:een liittyviä tutkimuksia, tutkimustuloksia ja niiden perusteella tehtyjä korjaustoimenpiteitä esitellään tänään tiistaina 13.8. kello 18 alkaen Puolalan koulun Puutarhakadun yksikössä (Puutarhakatu 5, alasali). Tilaisuuteen on vapaa pääsy kaikilla kiinnostuneilla, asukkailla ja medialla.

Kaikki Sepänkatu 2:een liittyvät tutkimustulokset on koottu ja julkaistu niiden valmistumisjärjestyksessä kootusti osoitteeseen www.turku.fi/sepankadun-vaistotila

Tuomas Koskiniemi, tilapalvelujohtaja, Turun kaupunki

Kati Järvi, sisäilmapäällikkö, Turun kaupunki

Aki Puhka, johtava asiantuntija, Raksystems Insinööritoimisto Oy 

Turun kaupunki

03.06.2020Akava: Hallituksen lisätalousarvioesitys tukee kriisistä selviytymistä
02.06.2020Kesätyöt ja harjoittelu Skanskalla vievät kohti työelämää
02.06.2020Ministeri Henriksson: Syyttäjätoimintaan vahvistusta lisätalousarviossa
02.06.2020Prätkällä töihin - päivän kummeina radiologi Sakari Kainulainen ja sairaanhoitaja Juha-Pekka Miettinen: " Päivän paineet ja kiireet tippuvat moottoripyöräillessä tienvarsille "
01.06.2020Venäjän tullin lahjoittama labradorinnoutaja valmistui tullikoiraksi
01.06.2020Tukes ohjeistaa: Näin ostat kansanmaskin
30.05.2020Rovaniemi: Suurtulvan huippu lähellä - "Töitä paiskitaan yötäpäivää"
28.05.2020Kirjauutuus: Onko meidät huijattu yksiavioisuuteen?
27.05.2020Avoin kirje Marja Kihlströmin tueksi koskien Osmo Kontulan käytöstä
27.05.2020Uudet mallinnukset vahvistavat: Sairaiden eristäminen ja etätyön suosiminen ovat avainasemassa koronan torjunnassa

Siirry arkistoon »