Oikeusministeriö : Summaaristen riita- asioiden käsittelyyn muutoksia syyskuussa

12.08.2019

law-1898965_640.png

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään syyskuun alusta alkaen yhdeksään käräjäoikeuteen. Samalla sähköinen asiointi tulee pakolliseksi muille kuin yksityishenkilöille.


Syyskuun alusta alkaen summaarisia riita-asioita käsitellään Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin.


Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä.

Lisäksi summaarisiin kuuluvat muun muassa häätöä koskevat riidattomat asiat. Uudistus nopeuttaa ja tehostaa summaaristen riita-asioiden käsittelyä.
Samassa yhteydessä sähköinen asiointi tulee summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muun muassa yrityksille, yhteisöille ja viranomaisille. Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätetään normaalitapauksissa tutkimatta. Poikkeustilanteissa haastehakemus voidaan toimittaa paperisena tai sähköpostin liitetiedostona.
Yksityishenkilö saa kuitenkin jatkossakin toimittaa omassa asiassaan summaarisen haastehakemuksen paperisena tai sähköpostin liitetiedostona.
Käräjäoikeudet tiedottavat omalta osaltaan muutosten vaikutuksista toimintaansa ja asioiden käsittelyyn.

Summaarinen menettely eli täysimittaista oikeudenkäyntiä suppeampi ja nopeampi tutkinta

Asiat, jotka eivät ole riitaisia, ratkaistaan summaarisessa menettelyssä jo valmistelussa.

Summaarinen asia tulee vireille käräjäoikeuteen kantajan tekemällä haastehakemuksella. Suurin osa saapuneista haastehakemuksista ovat perintätoimistojen laatimia. Yksityishenkilöt ,esimerkiksi vuokranantajat voivat laittaa summaarisen asian vireille käräjäoikeuteen.

Jos vastaajalla ei ole asiaan lausuttavaa eikä hänellä ole mahdollisuutta maksaa kantajalle saatavaa, vastaajan ei tarvitse tehdä mitään. Kun 14 vuorokautta on kulunut tiedoksiannosta, voidaan asia ratkaista kansliassa. Yleisin ratkaisu on yksipuolinen tuomio (YPT), jolla vastaaja velvoitetaan suorittamaan kantajalle haastehakemuksen mukaiset saatavat. Yksipuolinen tuomio toimii ulosottoperusteena eli kantajalla on mahdollisuus viedä asia ulosottovirastoon, joka hoitaa saatavan perimisen.

( Lähde: Summaarinen menettely.Oikeus.fi)

Live24magazine

25.05.2020Mikkelin seutu kutsuu vapaa-ajan asukkaitaan - täällä on tilaa hengittää
25.05.2020Väre vihersi Niiralan Kulman sähkön
25.05.2020Tutkimushanke etsii työkaluja syrjimättömän ja tasa-arvoisen työelämän rakentamiseksi
20.05.2020Etlan lausunto: Poikkeuksellisten olojen määritelmä täyttyy
20.05.2020Lauri Tähkä Telakalla - livestream - keikka syntyi molemminpuolisesta ikävästä
20.05.2020Koronapandemia hankaloittaa henkilönsuojainten tullivalvontaa
19.05.2020Ikääntyneen on syytä välttää koronavirustartuntaa - hyvinvointiin ja toimintakykyyn kannattaa kiinnittää huomiota
19.05.2020Radio SuomiRock etsii kitarajumalia Suomen kovimpien kotikitaristien joukosta
17.05.2020Akun Tehdas aloittaa suorat striimilähetykset -Live Stream TV starttaa keskiviikkona 20.toukokuuta .
16.05.2020STM päivitti ohjetta koronavirustartunnan ehkäisystä ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä -Toimintakykyä ja yhteydenpitoa läheisiin tuetaan myös poikkeusoloissa

Siirry arkistoon »