Oikeusministeriö : Summaaristen riita- asioiden käsittelyyn muutoksia syyskuussa

12.08.2019

law-1898965_640.png

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään syyskuun alusta alkaen yhdeksään käräjäoikeuteen. Samalla sähköinen asiointi tulee pakolliseksi muille kuin yksityishenkilöille.


Syyskuun alusta alkaen summaarisia riita-asioita käsitellään Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin.


Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä.

Lisäksi summaarisiin kuuluvat muun muassa häätöä koskevat riidattomat asiat. Uudistus nopeuttaa ja tehostaa summaaristen riita-asioiden käsittelyä.
Samassa yhteydessä sähköinen asiointi tulee summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muun muassa yrityksille, yhteisöille ja viranomaisille. Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätetään normaalitapauksissa tutkimatta. Poikkeustilanteissa haastehakemus voidaan toimittaa paperisena tai sähköpostin liitetiedostona.
Yksityishenkilö saa kuitenkin jatkossakin toimittaa omassa asiassaan summaarisen haastehakemuksen paperisena tai sähköpostin liitetiedostona.
Käräjäoikeudet tiedottavat omalta osaltaan muutosten vaikutuksista toimintaansa ja asioiden käsittelyyn.

Summaarinen menettely eli täysimittaista oikeudenkäyntiä suppeampi ja nopeampi tutkinta

Asiat, jotka eivät ole riitaisia, ratkaistaan summaarisessa menettelyssä jo valmistelussa.

Summaarinen asia tulee vireille käräjäoikeuteen kantajan tekemällä haastehakemuksella. Suurin osa saapuneista haastehakemuksista ovat perintätoimistojen laatimia. Yksityishenkilöt ,esimerkiksi vuokranantajat voivat laittaa summaarisen asian vireille käräjäoikeuteen.

Jos vastaajalla ei ole asiaan lausuttavaa eikä hänellä ole mahdollisuutta maksaa kantajalle saatavaa, vastaajan ei tarvitse tehdä mitään. Kun 14 vuorokautta on kulunut tiedoksiannosta, voidaan asia ratkaista kansliassa. Yleisin ratkaisu on yksipuolinen tuomio (YPT), jolla vastaaja velvoitetaan suorittamaan kantajalle haastehakemuksen mukaiset saatavat. Yksipuolinen tuomio toimii ulosottoperusteena eli kantajalla on mahdollisuus viedä asia ulosottovirastoon, joka hoitaa saatavan perimisen.

( Lähde: Summaarinen menettely.Oikeus.fi)

Live24magazine

17.08.2019Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2020
14.08.2019Rahanpesulaki edellyttää aktiivisia toimia yrityksiltä
13.08.2019Turun kaupunki : Oikaisu Sepänkatu 2:n tutkimuksiin liittyen
13.08.2019Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen tiesäähän voidaan arvioida entistä tarkemmin
13.08.2019Nyt puhuu Jari Aarnio
12.08.2019Janne Leinosesta Kelan johtava ylilääkäri
12.08.2019Oikeusministeriö : Summaaristen riita- asioiden käsittelyyn muutoksia syyskuussa
09.08.2019Tutkimus : Runsas ruutuaika on yhteydessä lasten ylipainoon
09.08.2019Selvitys: Budjettineutraali perustulo vähentäisi hieman köyhyyttä, mutta ei lisäisi työnteon kannattavuutta
08.08.2019Iskelmä-Finlandia on myönnetty Vicky Rostille!

Siirry arkistoon »