Blogit / Kolumnit

Kolumni: Korona tappaa edelleen

Keskiviikko 13.7.2022 klo 16:52 - Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén

Yhteiskunnassa on levinnyt laajasti näkemys, että korona olisi ohi ja olisimme siirtyneet jo epidemian jälkeiseen aikaan. Kansainvälinen kehitys ei tue tällaista näkemystä.

Hallituksen "koronaministerinä" olen viime kuukausien aikana kertonut julkisesti kannattavani mm. nykyistä laajempaa maskien käyttöä, neljännen rokotuksen aikaistamista alle 80-vuotiaille, kolmannen rokotuksen laajempaa ottamista, riskiryhmiin kuuluvien varovaisuutta suurten ihmisjoukkojen keskuudessa, yleisten ja edelleen voimassaolevien hygieniasuositusten noudattamista jne. Näiden asioiden esille tuominen on ollut koronatilanteen kehittymistä seuraten perusteltua. Tilanteen seuraaminen on johtanut myös varautumistoimiin.
 
STM:n vetovastuulla olemme Suomessa varautuneet useilla toimenpiteillä syksyllä mahdollisesti pahenevaan koronatilanteeseen. Johtamani koronaministerityöryhmä on kokoontunut 8.2.-22.6. välisenä aikana säännöllisesti, yhteensä kahdeksan kertaa, ja STM:ssä on päivittäin valmisteltu ja toteutettu koronatilanteen edellyttämiä toimenpiteitä: lainsäädäntöä, tilanteen seurantaa, palvelujärjestelmän ohjausta, varautumista syksyn tilanteeseen, rokottamisen tukemista ja säännöllistä tiedottamista.
 
Asetimme 16.2. asiantuntijatyöryhmän selvittämään palvelujärjestelmän varautumista mahdolliseen seuraavaan epidemia-aaltoon. Työryhmä jätti 54 toimenpidettä sisältäneen raporttinsa toukokuussa. Olemme jo vastanneet osaan ehdotuksista mm. päivittämällä yhteistyössä kansallisten asiantuntijoiden kanssa covid-19-testaus- ja jäljitysstrategian sekä rokotusstrategian.
Juhannusviikolla STM kehotti ohjauskirjeessä paikallisia ja alueellisia viranomaisia edelleen varautumaan mahdollisiin tuleviin epidemia-aaltoihin ja huomioimaan selvitysryhmän ehdotukset. Myös EU:n ja sen asiantuntijavirastojen EMA:n ja ECDC:n tuore linjaus neljännen rokotteen antamisesta mahdollisimman pian kaikille yli 60-vuotiaille on ollut tavoite, jota olen yhdessä useiden muiden EU:n terveysministerien kanssa vaatinut jo keväästä lähtien.
 
Hallituksen korona-asioista vastaavana ministerinä esittelin valtioneuvostolle päätökset yhteiskunnan laajasta avaamisesta helmi- ja maaliskuussa. Tämän turvallisen toteuttamisen edellytyksiksi todettiin erittäin laaja rokotuskattavuus, tarkka hygienia, riskiryhmien maskien käyttö, epidemiatilanteen jatkuva seuraaminen ja palvelujärjestelmän ohjaaminen.

Epidemia ei ole ohi. Meidän jokaisen on edelleen pidettävä sen osalta huolta toisistamme. Myös vastuullisesti toimiva suomalainen media on huomannut tämän. Tautitilanteesta ja rokottamisen tärkeydestä kertominen on ymmärretty yhteiseksi tehtäväksemme.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: korona, epidemia, aki linden,

Kolumni: Poikkeusolojen ratkaisuja

Maanantai 16.3.2020 klo 19:41 - Valtiovarainministeri Katri Kulmuni

katri-kulmuni--8.jpg

Kuva: Valtioneuvosto

Tilanne on koronaepidemian vuoksi vakava. Emme voi tietää, kuinka pitkään kriisi kestää ja miten se vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Tärkeintä on pehmentää iskua, jonka kohteeksi ihmiset joutuvat.

Terveys ja turvallisuus menevät nyt kaiken edelle. Suomeen julistetaan poikkeustila. Esimerkiksi kaikki koulut menevät kiinni.

Hallitus antaa tällä viikolla lisätalousarvioesityksen, jolla varmistamme terveydenhuollossa tarvittavat resurssit. Koronaviruksen hidastaminen ja hoitaminen eivät jää rahoituksesta kiinni.

Vastuu epidemian leviämisen ehkäisemisestä koskee meitä kaikkia. Jokaisen suomalaisen vastuulla on tehdä kaikkensa, jotta epidemia ei leviä ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset pysyvät turvassa. Erityisesti ikäihmisiä ja monisairaita on nyt suojattava.

Tilanne on vakava myös yritysten, ihmisten ja Suomen talouden kannalta. Kannamme vastuuta tilanteesta, johon yksikään yrittäjä tai työntekijä ei ole syyllinen.

Tarjoamme auttavan käden, jotta yritykset eivät kaatuisi. Tärkeintä on turvata yritysten rahoitus. Olemme laatineet arviolta viiden miljardin euron suuruisen rahoituspaketin.

Varaudumme kaksinkertaistamaan pienten ja keskisuurten yritysten kotimaan rahoituksen Finnveran kautta 2 miljardista eurosta 4,2 miljardiin euroon. Yritysten rahoituspäätökset saadaan jopa kolmessa – neljässä päivässä. Lisäksi Finnveran ja pankkien yhteistyönä valmistellaan toimenpiteitä yritysten rahoituksen sujuvoittamiseksi.

Valtion Eläkerahasto ohjataan lisäämään sijoituksia suomalaisten yritysten yritystodistuksiin. Lisäksi verotilitysten maksujärjestelyjä joustavoitetaan ja työnantajamaksuihin tehdään määräaikainen maksujärjestelymahdollisuus. Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta järjestetään poikkeustilanteisiin soveltuvaa rahoitusta pahimpiin vaikeuksiin joutuneille aloille.

Hallitus kutsuu myös työmarkkinaosapuolet keskustelemaan, miten turvaamme työpaikat ja työmarkkinoiden toiminnan sekä turvaamme työntekijöiden ja yrittäjien toimeentulon. Poikkeuksellisina aikoina tarvitaan poikkeuksellisen vahvaa kansallista yhtenäisyyttä.

Ihmisten on noudatettava kaikkia ohjeita ja määräyksiä tinkimättä. Suomalaisen yhteiskunnan arvoja ovat vastuunkanto ja toisistamme välittäminen. Meidän on nojauduttava näihin nyt vahvemmin kuin pitkiin aikoihin.

Hallituksen välittömät taloudelliset toimenpiteet koronaviruksen johdosta

Katri Kulmuni

Valtiovarainministeri

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: korona, koronaepidemia, poikkeustila, talous